Stadsraad  (DEMO!!!!)

Aanspreekpunt voor burgers én Gemeente

 Een stadsraad is de schakel tussen de inwoners van een stad en de gemeente, dit houdt in dat mensen met klachten of opmerkingen over hun leef omgeving naar de stadsraad kunnen stappen en wij als stadsraad kunnen kijken wat we ermee kunnen doen.

Verder is de taak van de stadsraad ook, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over de woon en leefomgeving binnen onze kern.
Natuurlijk kunnen onze inwoners ook zelf naar de gemeente of de politiek gaan, maar via de stadsraad is er een betere communicatie en is er ook een groter draagvlak waardoor je ook verzekerd bent van de opvolging van de gemelde problematiek.

 Onze stadsraad komt maandelijks bij elkaar en een van onze vaste onderwerpen is de actielijst, dit is een lijst met alle gemelde klachten van onze inwoners, hier staan punten op zoals vervuiling, verkeersveiligheid, kapotte lantaarnpalen, etc. Er wordt ook maandelijks besproken hoe het is met de huidige toestand van de gemelde problemen en of er gevolg wordt gegeven aan het gemelde probleem. Er wordt dus echt wel iets met uw melding gedaan!!

Bij onze vergaderingen zijn ook altijd aanwezig: de wijkwethouder Frank van Hulle en wijkcoördinator Cees Wissel.

 Daarnaast zet de stadsraad zich in bij tal van projecten, o.a. aanpak van de achterstandswijken, projecten van Vitaal Sas (herinrichting Kanaaleiland, Keizer Karelplein, etc), industriële ontwikkelingen, verkeersveiligheid, etc.