Eerste kennismaking..
Uw eerste confrontatie met Irisvice betekent kennis maken met (een van de) vier nog studerende personen die zich specialiseren in het Human Resource Management (HRM). Irisvice is een team dat is opgezet met als doel de werkwijze van projectmanagement in de praktijk te realiseren. Zij heeft vanuit de opleiding de opdracht mee gekregen dit in de vorm van een adviesbureau te doen. Ons adviesbureau draagt zodoende vanaf de afstudeerperiode de naam "Irisvice".
Organisatie-ontwikkeling vormt vanuit de gezamenlijke interesses van het team een centraal thema. Vanuit het oogpunt van HRM en projectmanagement willen wij de opdracht van u als opdrachtgever middels een project realiseren. Dit houdt concreet in dat wij opdrachten zullen aannemen op gebied van HRM of die hier direct betrekking op hebben. Afhankelijk van uw vraag leggen wij na afloop van het traject een advies, beleidsvoorstel en implementatieplan aan u voor.