Waar staat Vippp voor? Wat biedt Vippp Coaching? Hoe werken wij?

VIPPP staat voor Vitaliteit Integratie Planning Programma Proces.

VIPPP coaching betekent dat we via een intake het bestaande probleem(problemen) analyseren, zowel op mentaal, fysiek als op emotioneel niveau.

De planning is om aan de hand van deze analyse aan de genoemde

niveaus te gaan werken en samen te kijken welk programma er

uitgezet gaat worden om daarmee het proces naar vitaliteit in te gaan

en het gestelde doel te bereiken.

Kortom met VIPPP coaching wordt de juiste ondersteuning aangereikt om weer 100% vitaal te kunnen zijn.

Homepage
Wie zijn wij?
Therapeutische technieken
Workshop
Lezingen/Informatie
Loungeroom VIPPP
Extra
Contact (E-mail)