Waar staat Vippp voor? Wat biedt Vippp Coaching? Hoe werken wij?

Wat doet VIPPP?

De ene 'gezonde' mens gaat fit, creatief, vol energie en daadkracht door het leven; de andere 'gezonde' mens kan zich nauwelijks door een dag heen slepen. Vitaliteit is duidelijk meer dan het al of niet ontbreken van klachten. Het Vitaliteits Integratie Programma gaat dan ook een stap verder dan de gebruikelijke therapieën en de gebruikelijke reguliere geneeswijzen, niet alleen van ziekte naar gezondheid, maar tevens van gezondheid naar 100% vitaliteit. Dat is vitaal zijn in al de aspecten: bewustzijn, voeding, energie, constitutie en lichaam. Met gezondheid op verschillende aspecten zijn vele therapieën gemoeid. Er is echter niet één therapie die zich op alle 5 de aspecten richt. VIPPP Coaching doet dat wel! VIPPP Coaching komt voort uit de overtuiging dat één therapie niet 100% vitaliteit kan brengen. Een combinatie uit vele verschillende therapieën, methoden en inzichten die alle aspecten beslaat kan dit echter wel. VIPPP Coaching maakt deze combinatie.

Ziekten in relatie tot vitaliteit. Ziekten kunnen op vijf niveaus beginnen. De niveaus staan allen met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Zo kan een probleem zich op een heel ander niveau uiten dan waar het zijn oorsprong heeft.

1. Op het niveau van bewustzijn, waar sprake kan zijn van emotionele stress of mentaal vastlopen.

2. Op cellulair niveau in de vorm van moeilijk te duiden klachten, die hun oorzaak vinden in levensstijl, voedingswijze en aanleg.

3. Op energetisch niveau, waar een verandering in de energiehuis- houding optreedt. Dergelijke veranderingen manifesteren zich op psychisch niveau, maar zijn nog eenvoudig omkeerbaar.

4. Op constitutioneel niveau. Als energetische veranderingen lang genoeg duren, worden de relatief zwakke organen aangetast; met name lever, longen en nieren. Nu loopt de belasting van het lichaam met gif- en afvalstoffen in een rap tempo op en activiteiten van de vrije radicalen nemen hand over hand toe, waardoor:

5. veranderingen op biochemisch niveau plaats vinden, die tot degeneratieve klachten zullen leiden. Het ziektebeeld is helder. Men is zich bewust van de klachten en men kan zich hondsberoerd voelen.

VOORKOM HET MET VIPPP Coaching!

 

VIPPP Coaching overziet en bestrijkt het hele plaatje. I.p.v. puur bezig te zijn met waar het symptoom zich voordoet, gaan we op zoek naar de oorzaak.

Homepage
Wie zijn wij?
Therapeutische technieken
Workshop
Lezingen/Informatie
Loungeroom VIPPP
Extra
Contact (E-mail)