Uit de PZC / BN De Stem van dinsdag 01 december 2008 :

Reünie Sint Eloy trekt 250 gasten

OOSTBURG -

Zo'n tweehonderdvijftig oud-leerlingen uit de beginjaren van de voormalige middelbare school Sint Eloy in Oostburg kwamen zaterdag samen voor een reünie.

De dag begon met een bijeenkomst in het gebouw van het huidige Zwincollege, waar het vijftig jaar geleden begon.
Nadat Sint Eloy eerder onderdak vond in IJzendijke en Schoondijke verhuisde de school een halve eeuw geleden naar de Nieuwstraat in Oostburg. Onder de gasten waren oud-leerlingen uit Australië, Indonesië, Marokko, Frankrijk, Duitsland en België. De oudste Sint Eloy-gangers lieten zich in IJzendijke vereeuwigen in de ruimten waar hun middelbare schooltijd begon: het voormalige stadhuis, tegenwoordig gebruikt als museum.
In Schoondijke waren er presentaties en liedjes, die 50 jaar geleden klonken tijdens de opvoering van de openingsrevue van de school. Als afsluiting was er een buffet met Zeeuws-Vlaamse gerechten.

Uit de PZC / BN De Stem van dinsdag 18 september 2008 :

Reünie Sint Eloy'ers uit 'periode Spierenburg'

door Ronald Verstraten.Guus Langeraert en Ria Ingels bij de Levensboom, het kunstwerk dat destijds bij de opening van het schoolgebouw werd onthuld. foto Camile SchelstraeteGuus Langeraert en Ria Ingels bij de Levensboom,

het kunstwerk dat destijds bij de opening van het schoolgebouw

werd onthuld.

foto Camile Schelstraete

OOSTBURG -

Kijk, dat is nou aardig. Als je eind november naar de reünie van St. Eloy wilt, kun je tevoren zien wie van je oude klasgenoten ook komen.

Guus Langeraert houdt de aanmeldingen namelijk nauwkeurig bij en deelt die in, aan de hand van het jaar waarin iemand voor het eerst op de school kwam. En wat daar zeker nét zo aardig aan is: je hoeft de Oostburgse school dus niet noodzakelijk met een diploma op zak hebben verlaten.
"Vandaag had ik daar nog een aardig voorbeeld van", zegt Langeraert. "Een aanmelding van iemand die in 1953 op St. Eloy was gekomen, maar er in 1957 af ging, zonder diploma. Zo iemand wordt nooit uitgenodigd voor reünies, omdat schoollijsten alleen het jaar vermelden waarin iemand is geslaagd. Daarom ben ik uitgegaan van het startjaar. Daarmee aangevend: Ik wil mensen bij elkaar die St. Eloy-ervaring hebben, al of niet succesvol."
Mede organisator Ria Vervaet-Ingels uit Biervliet vult aan: "Je had vroeger heel vaak dat iemand al na drie jaar van school ging. Die ging werken of een verpleegstersopleiding volgen." Intussen hebben zich 160 oud-leerlingen aangemeld, onder wie zeventien mensen van het allereerste uur.

De langste lijst is trouwens die van 1956, met 21 leerlingen. Nagenoeg - en niet toevallig - de hele klas van Langeraert zelf. Ingels' oud-klasgenoten staan nog niet te springen, omdat ze pas nog klassenreünie hebben gehad. Van de latere jaren zitten 1965 en 1966 net boven het gemiddelde. Langeraert is door het aantal aanmeldingen tot nu toe nog niet helemaal overtuigd, in tegenstelling tot Ingels: "Je moet er in het algemeen van uitgaan dat zo'n tien procent reageert." Er komen ook zes oud-docenten, van wie Arçen Goossens uit Biervliet de enige is met een dubbele pet op: hij is ook oud-leerling, met als startjaar 1948.

De katholieke HBS ging september 1947 van start in een deel van het IJzendijkse gemeentehuis. Op oude foto's zijn die eerste leerlingen nog te zien, voor de ingang van het gemeentehuis, met de eerste directeur C. Spierenburg herkenbaar in het midden.
Na anderhalf jaar verhuisde de school van haar tijdelijke onderdak in IJzendijke naar Schoondijke. Daar werden enkele nissenhutten van het voormalige arbeiderslogeerkamp Prins Willem in gebruik genomen. Het zou tot 1958 duren voor St. Eloy zijn intrek kon nemen in een volledig nieuw gebouw aan de Nieuwstraat in Oostburg. Dat staat er, weliswaar uitgebreid, nog steeds en is nu het hoofdgebouw van het Zwincollege. Wat er ook nog staat, is de 'boom der wijsheid', het ijzeren kunstwerk dat destijds is onthuld bij de ingebruikname van de nieuwbouw.
Op de speciale webpage over de naderende reünie staat dat er wordt uitgegaan van het dubbele van het aantal aanmeldingen tot nu toe. Maar Langeraert gaat nu uit van de 250 die in het Schoondijkse dienstencentrum De Maoneblusser kunnen. "Al zouden driehonderd er misschien ook nèt in kunnen."

De aanleiding voor de reünie was de Culturele Dag in het Ledeltheater in 2007. Van alle scholen was Eloy daar wat magertjes vertegenwoordigd. Langeraert (62), na een lange buitenprovinciale loopbaan in het onderwijs teruggekeerd in Oostburg, kon daar wel eens wat aan doen, vond men. Dus begon hij een half jaar geleden met het opzetten van de reünie. "Voor mezelf is het een onderdeel van mijn herinburgering", lacht hij. Langeraert riep wel de hulp van Ingels (61) in, die immers een paar jaar geleden ervaring had opgedaan bij het organiseren van een reünie van haar eigen schoolklas.
Bij de aanstaande reünie gaat het om een hele reeks van jaren, van 1947 tot 1970. Aangekondigd als de 'eerste generatie Eloy'ers'. al zegt Langeraert achteraf, dat hij het misschien beter de 'generatie Spierenburg' had kunnen noemen, omdat die in 1970 zijn pijp aan Van Gurp gaf, vlak voordat de Mammoetwet inging. Die omschrijving van dat tijdvak zou echter ook weer niet helemaal kloppen, omdat de r.k. ULO vanaf 1961 vrijwel onder hetzelfde dak zat en in A. Goossens een eigen directeur had.
Via de webpage (te bereiken via de site van het Zwincollege) en e-mailtjes worden de reünisten op de hoogte gehouden van de details van de reünie op 29 november. Oud-Eloy'ers uit de periode 1947-1970 kunnen zich aanmelden via 0117-451666 of lidyenguus@zeelandnet.nl.

Uit de PZC / BN De Stem van dinsdag 02 september 2008 :

Reünie leerlingen Sint Eloy

door Ronald Verstraten.OOSTBURG -

Voor en met de eerste generatie scholieren, die van 1947 tot begin jaren zeventig op Sint Eloy zaten, wordt op 29 november een grote reünie gehouden.

Deze valt samen met het vijftigjarig bestaan van de schoolgebouwen aan de Nieuwstraat in Oostburg.
De gebouwen staan er nog steeds, maar maken nu deel uit van het Zwin College. Sint Eloy was van oorsprong een scholengemeenschap voor hbs en mms (Middelbare Meisjesschool) die later fuseerde met de katholieke mulo.
De school begon in IJzendijke en kreeg zijn definitieve plek in Oostburg, nadat eerst een aantal jaren les was gegeven in noodgebouwen in Schoondijke. Op die historische plek eindigt de reünie, in de zalen van dienstencentrum De Moaneblusser. Er zijn optredens en presentaties en reünisten kunnen er deelnemen aan een buffet.
Er wordt geprobeerd het oude Sint Eloy orkest uit 1958 weer 'in de bak' te krijgen. Eerder op de dag begint de reünie in het vroegere schoolgebouw in Oostburg, gevolgd door een lunch.
De reünie wordt trouwens twee dagen voorafgaand aan de feestdag van patroonheilige Sint Eloy (1 december) gehouden. Eloy werd ook wel Eligius genoemd en zo heet ook de katholieke kerk in Oostburg, waar de feestdag traditioneel werd geopend.
De kerk kan ook worden bezocht, evenals de oude locatie in IJzendijke. Oud-leerlingen en hun partners die aan de reünie willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij Guus Langeraert in Oostburg (contact via het e-mailadres: lidyenguus@zeelandnet.nl).
Er is een speciale website met het oog op de reünie. Daar is te zien wie zich al heeft aangemeld. Dat zijn tot nu toe bijna 150 mensen. De organisatoren hopen op een verdubbeling van dat aantal.