Huisregels

  • Er wordt pas vanaf 18 jaar getatoeëerd.
  • Onder de 20 jaar worden geen tatoeages gezet op intieme en/of zichtbare plaatsen zoals nek, handen, vingers, gezicht etc.
  • Klanten onder invloed van alcohol en of drugs worden niet geholpen en zijn hun aanbetaling kwijt.
  • Wij behouden ons aan het recht iemand ten alle tijden te weigeren of uit de shop te verwijderen.
  • Het is niet toegestaan om in de tattoo shop te roken of te eten.
  • Huisdieren zijn eveneens niet toegestaan.
  • Voor een afspraak voor een tattoo wordt een aanbetaling gevraagd die in verhouding staat tot de prijs, deze kunt U kosteloos tot 24 uur van te voren verzetten, de aanbetaling kunt U niet terug krijgen.
Ik zet geen racistische leuzens en/of tekens!

Na 4 tot 6 weken kunt U terugkomen voor de controle en wordt zonnodig de tattoo gratis bijgewerkt (binnen 3 maanden).

Het is dus wel van belang dat u binnen 6 weken ook echt terugkomt om de tattoo te laten zien en een nieuwe afspraak te maken.

  • Indien dit niet gebeurd, is het bijwerken voor eigen kosten.
  • Indien de tatoeage niet goed wordt verzorgd, is het bijwerken voor eigen kosten.

Wij werken volgens de geldige richtlijnen van de GGD. Voor iedere klant worden nieuwe gesteriliseerde naalden grips etc. gebruikt, deze spullen worden pas klaargezet als de klant aanwezig is in de shop.

Houd er rekening mee dat je niet kunt pinnen bij ons in de shop.

Wij vinden kinderen heel erg leuk, echter kan het tijdens het tattoeeren afleiden, om deze reden vragen wij u uw kind thuis te laten.

Onderzoek gif in tatoeages

Uit onderzoek van de NVWA naar de veiligheid van tatoeagekleurstoffen die worden verhandeld op de Nederlandse markt blijkt dat in 41% van de onderzochte zwarte inkten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (afgekort PAK's) worden aangetroffen.

PAK's komen vooral voor in zwarte tatoeagekleurstoffen; ze kunnen kankerverwekkend zijn.

Verder blijkt uit een onderzoek van gekleurde inkten over de periode 2008-2013 dat ondanks het verbod op zogenoemde PAA-vormende azokleurstoffen deze stoffen toch regelmatig worden aangetroffen.

Het onderzoek van de NVWA naar rode, gele, oranje en groene tatoeagekleurstoffen laat zien dat in de onderzochte periode gemiddeld 30% van deze kleurstoffen zijn aangetroffen, waaruit aromatische aminen (zogenoemde PAA's) kunnen vrijkomen.

De PAA-vormende azokleurstoffen zijn verboden omdat ze een extra kankerrisico opleveren voor consumenten die een tattoo met een kleurstof (hebben) laten zetten.

Als wordt gekeken naar alle op de Nederlandse markt beschikbare en gebruikte tatoeage-inkten is het percentage inkten waaruit aromatische aminen of PAK's kunnen vrijkomen naar schatting een derde van de inkten.

Er zijn Europese regels voor maximaal toelaatbare verontreinigingen in tatoeagekleurstoffen en maximale concentraties van bijvoorbeeld PAK's.

De Nederlandse wetgeving voor tatoeagekleurstoffen gaat nog verder en bevat een algemeen verbod op kankerverwekkende stoffen.