Het nieuwe schoolplein

Het schoolplein wordt dit schooljaar verbouwd. De werkzaamheden
zijn reeds gestart en het project verloopt in 4 fasen. Op de tekening
is het nieuwe plein te zien. Het plein wordt in 4 stukken verdeeld / fasen van aanpak.In zo'n fase kan een deel van het schoolplein niet worden gebruikt, dit wordt zoveel
mogelijk met rood/ wit afzetlint aangegeven.

In verband met de veiligheid zijn met de kinderen de volgende afspraken gemaakt :
Het is verboden om onder of na schooltijd in de buurt van de machines, materieel,
of werklui te komen, ook niet bij de opslagruimte achter de sporthal.
Voor je de school ingaat extra goed je voeten vegen.

Het nieuwe schoolplein wordt groter dan het bestaande plein en krijgt een amfitheater! Dit theater is een cirkel op het plein waarvan de helft bestaat uit een ronde verhoging. Aan de ene kant van de verhoging zijn de zitplaatsen welke bestaan uit een paar treden. Aan de andere kant loopt het schuin af. In de cirkel is een labyrinth/ doolhof en is er een dambord, hinkelbaan en een knikkerbaan.

 

De speeltoestellen met de rubberen tegels worden verplaatst en komen naast het "voetbalveld". Ook komt er een basketbal- paal. Het kleine plein krijgt een nieuwe zandbak en wordt omgeven door een heg, de bestaande speeltoestellen worden herplaatst. De oprit naar het plein wordt breder en er worden nieuwe bomen geplant. Kortom er verandert veel !

De uitgebreide tekeningen van het plein en een beschrijving van de werkzaamheden hangen in de gang van de school. Voordat het plein klaar is, moet er nog veel werk worden verzet. We ontkomen er dan ook niet aan dat het de nodige overlast en rommel met zich meebrengt (vooral in de regentijd). We hopen dat kinderen en ouders er aan meewerken dit project zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.