Leefstijl

Er worden op 't Moza´ek leefstijllessen gegeven. Leefstijl heeft tot doel de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ontwikkelen. OBS 't Moza´ek is de eerste school op Walcheren die de lessen geeft en het team is enthousiast over de leefstijl werkwijze, we hopen dat dit enthousiasme overslaat op de andere scholen op Walcheren. Meer over Leefstijl leest u in dit artikel.

OBS 't MOZA¤EK te Oost-Souburg, de eerste "Leefstijl-school" binnen Archipel…

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen was al een aantal jaren "hot item" op teamvergaderingen van 't Moza´ek. Niet alleen het gedrag van bepaalde kinderen was hiertoe aanleiding, maar ook de overtuiging binnen het team dat kinderen alleen goed kunnen functioneren wanneer aan bepaalde basisvoorwaarden wordt voldaan. Voorwaarden die te maken hebben met het welbevinden van de kinderen in hun contact met andere kinderen en volwassenen in hun omgeving. Het klinkt zo eenvoudig: alleen kinderen die lekker in hun vel zitten kunnen zich optimaal ontwikkelen. Vastgesteld werd dat we inmiddels aardig zicht hadden gekregen op hoe we het schoolse leren wilden organiseren, maar hoe actief en systematisch aan welbevinden te werken, dat vonden we op 't Moza´ek een stuk lastiger.

Vandaar dat er in het voorjaar '99, met hulp van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (Ko v.d. Buuse) een eerste oriŰntatie plaatsvond op methodes die zaken als sociale competenties en pedagogisch klimaat aanpakken. Al snel bleek dat vooral de methode Leefstijl het team enthousiast maakte. In juni van dat jaar werd het team (18 pers.) aangemeld voor de Leefstijl-training en werd op zoek gegaan naar middelen om e.e.a. te bekostigen. Nadat een afvaardiging van de Lions Club na een bezoek op 't Moza´ek enthousiast was geworden, besloot deze club tot ruimhartige sponsoring met als enige voorwaarde om op gezette tijden over onze vorderingen ge´nformeerd te worden.
De Lions Club wordt nog steeds bij het Leefstijl-project betrokken (lezing, materialen tonen, vragen beantwoorden, mogelijkheid bieden tot bijwonen van lessen, schriftelijke informatie) en we zijn hen nog steeds erg dankbaar voor alle steun.

Op 16 en 17 december 1999 vond de tweedaagse Leefstijl-training plaats in Ossendrecht door Erwin Tielemans: te gek!, wat een ervaring! Nog meer enthousiasme, teambuilding!
De periode januari tot juni 2000 werd een tijd van experimenteren met de methode, met de materialen. In mei vond een derde trainingsdag plaats en in augustus 2000 begon het echte werken met de methode plaats in de groepen 1 t/m 8. Nu wordt wekelijks gemiddeld, per groep 1 - 1Ż uur "geleefstijld". Geprobeerd wordt om wanneer daar aanleiding voor is, in andere situaties op het geleerde terug te komen.
Leefstijl legt nadruk op de samenwerking met ouders, want zij zijn het best op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden van het kind. Het is van belang dat op school rekening wordt gehouden met de thuissituatie. Leefstijl probeert te werken aan positieve ouderbetrokkenheid. Uit onderzoek blijkt dat van deze betrokkenheid een belangrijke positieve invloed uitgaat op het gedrag en het presteren op school van de kinderen.
Om ook de ouders een indruk te geven van Leefstijl is door Pim van Kampen een film gemaakt. In alle groepen zijn opnames gemaakt. De film werd bekostigd uit de GOA-gelden voor opvoedingsondersteuning.
Op 20 maart vond op 't Moza´ek de premiŔre van deze film plaats.

Dat het team van 't Moza´ek voor de Leefstijlwerkwijze enthousiast is, zal inmiddels duidelijk zijn. Daarnaast hopen we dat dit enthousiasme overslaat op andere scholen! Daarom nog maar even de bedoelingen op een rij:

D.m.v. de leefstijllessen

team 't Moza´ek