Organisatie

Ons "onderwijs op maat" geven we in de volgende groepen:

Groep 1-2
Het onderwijs in deze groep is gericht op ontwikkeling in brede zin. De organisatie is gebaseerd op het gebruik van de ruimte waarin hoeken een belangrijke rol spelen, en op brede ontwikkeling bevorderende activiteiten.

Groep 2-3
In deze groep is het onderwijs zowel gericht op brede ontwikkeling, als op het verwerven van specifieke vaardigheden. Als aan het eind van deze groep kinderen toe zijn aan methodisch rekenen, lezen en schrijven, gaan ze naar groep 3. Kinderen die zich trager ontwikkelen, kunnen de overstap maken in januari.

Groep 3
Deze groep is meer gericht op het aanleren van vaardigheden middels een duidelijke methodiek. Er is nog wel aandacht voor brede ontwikkeling bevorderende activiteiten, met name in de eerste helft van het jaar. In januari kan er een groepje kinderen bijkomen, die de voorgaande anderhalf jaar in 2-3 zijn gebleven.

Verdere groepen
Deze groepen zijn jaargroepen. Dat betekent niet dat daar klassikaal onderwijs wordt gegeven. Werken in twee of meerdere niveaugroepen wordt hier gestalte gegeven.

Inloopkwartier
Iedere ochtend kent onze school een zgn. "inloopkwartier". Om kwart voor negen starten de lessen, maar de schooldeur gaat al om halfnegen open en mogen de kinderen (en natuurlijk ook de ouders) al naar binnen komen. De kinderen kunnen kiezen wat ze willen doen. Het kwartier is ook bedoeld voor het contact tussen leerkracht en kind. Als er iet leuks, ergs, indrukwekkends of wat dan ook is voorgevallen, dan wil het kind dat vaak vertellen aan de leerkracht en daar is het inloopkwartier zeker ook voor bedoeld.
Ook ouders kunnen met kleine problemen of mededelingen terecht. Omdat het kwartier eigenlijk voor kinderen is bedoeld wordt er voor tijdrovende zaken een afspraak na schooltijd gemaakt.