Onderwijs

De afgelopen jaren heeft 't Moza´ek veel ervaring opgedaan in het geven van individueel kindgericht onderwijs. Dat wil zeggen dat niet de leerstof maar het kind centraal staat. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van een kind.
We accepteren dat kinderen (mensen) verschillend zijn. Een ieder heeft z'n sterke en z'n zwakke kanten. Vraag dan niet van een zwakke rekenaar dat hij dezelfde sommen maakt als het kind dat toevallig op dit onderdeel wat sterker is.
Met behulp van toetsen wordt bekeken of de kinderen "op schema" liggen. Is er stagnatie in de ontwikkeling dan wordt er actie ondernomen om via extra aandacht een kind te helpen. De school hanteert hierbij een uitgebreid leerlingvolgsysteem.

Door het combineren van groepen voor de jongere kinderen, proberen we de ononderbroken ontwikkeling van die kinderen te waarborgen. Voorts wordt zo een soepele overgang van groep twee naar groep drie mogelijk. In de groepen 1-2 en 2-3 kunnen kinderen in januari of in augustus doorschuiven naar de volgende groep.

Onze school heeft ruime faciliteiten om kinderen extra individueel te begeleiden: taalverwerving, lezen, rekenen, maar ook zaken als gedrag, beweging (motoriek) hebben de aandacht