Recyclen en het milieu op het Moza´ek

Bij ons op school wordt er veel aandacht besteedt aan het milieu door het inzamelen van zaken die gerecycled kunnen
worden. Er bestaat de mogelijkheid tot het inleveren van oud papier, lege batterijen en oude/ gebruikte kleding. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de school, want de school krijgt hier geld of spullen voor terug.Er wordt ook in
de lessen aandacht besteed aan ons milieu en hoe we daar mee om moeten springen.

In de maand November start er een extra inzamelingsactie : de inzameling van kappote klein elektrische apparaten die in
een boodschappentas past. Als elk kind een apparaat inleverd krijgt de school een nieuwe computer of een softwarepakkket !

De inzamelingsactie van lege batterijen verloopt heel goed, zie onderstaande tabel. Ook het inzamelen van oude kleding
verloopt goed, alleen de inzameling van oud papier moet beter, anders komen we niet uit de kosten van het huren van een
container.

Maand Oud papier Oude kleding Batterijen inzameling
Mei 2160 kg. 165 kg. 50 kg.
Juni 1679 kg - 50 kg.
September 1290 kg. 170 kg. 39 kg.