Practische opdracht bio1 - anatomie muskusrat en haas
Dit verslag is het resultaat van een onderzoek naar verschillen in de anatomie van een muskusrat en een haas. In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot het onderzoeken van een aantal organen/delen van het lichaam, te noemen: hart, lever, darmen en de achterpoot. Ons onderzoek ging in op de ligging van deze organen en de uiterlijke kenmerken zoals kleur en afmetingen. Deze waarnemingen zijn allen overzichtelijk genoteerd in tabellen, waarna er vervolgens een vergelijkend onderzoek is gehouden, waarin de verschillen worden besproken en zo goed mogelijk verklaard.
Verder in dit verslag is er nog wat algemene achtergrond informatie te vinden over de muskusrat en de haas. En natuurlijk de foto's van de practica!

hoofd- en deelvragen; hypothese

algemene informatie muskusrat; haas

uitvoering practica

vergelijkingen

nawoord

foto's

© Carlo Vermeulen en Laurens Verbrugge