Welkom op de homepage

van damvereniging “Aris de Heer”

 

16-10-2020

 

Aan de damverenigingen aangesloten bij de PZDB,

Beste damvrienden,

Het coronavirus is nog steeds onder ons, helaas ook bij enkele damverenigingen in onze provincie.

Zoals velen van jullie al wel vernomen hebben heeft het kabinet deze week weer strengere maatregelen genomen om het virus in te dammen.

Zo zijn sportwedstrijden ( ook teamwedstrijden) van volwassenen boven de 18 jaar afgelast en is alle horeca gesloten.

Deze en andere maatregelen zijn ingegaan jongstleden woensdagavond 22:00 uur en afgekondigd voor de komende vier weken tot 11 november a.s.

 

Daardoor is het uiteraard nog steeds onmogelijk de clubcompetitie (en andere damwedstrijden) in onze PZDB  op te gaan starten.

We hopen uiteraard dat de omstandigheden binnen afzienbare tijd  verbeteren zodat we weer kunnen gaan dammen.

Zodra dit het geval is, laten we natuurlijk van ons horen !

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de PZDB,

Cor Boot

—————————————————————————————————————————————

 

14-10-2020 bericht van de KNDB

Aan:
– besturen verenigingen in de NC (secretariaat)
– coronafunctionarissen van de betreffende verenigingen Beste secretaris, beste coronafunctionaris,

De gisteravond aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het Corona virus te verminderen hebben consequenties voor de nationale competitie.

Als bestuur van de KNDB hebben we besloten om de 3e competitieronde tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

Over de 4e ronde op 14 november neemt het bestuur in de week daaraan voorafgaand op basis van de dan geldende en/of nieuw aangekondigde maatregelen een besluit.

Naar verwachting worden de data van de nacompetitie gebruikt om uitgestelde ronden alsnog te verspelen.

Met vriendelijke groet,

Eduard Autar, wedstrijdle

———————————————————————–—————————————-————————-

FAQ: maatregelen per 14 oktober

Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.

———————————————————————————————————————————————-

2-10-2020

Aan de damverenigingen aangesloten bij de PZDB,

Beste damvrienden,

De definitieve inschrijvingen voor de clubcompetitie 2020-2021 zijn binnen, er hebben zich 7 teams aangemeld:

Tholen/DSVF 1

Tholen/DSVF 2

Lammerenburg 1

Lammerenburg 2

Aagtekerke

PWG 's-Gravenpolder

Middelburg

Souburg, BDV en GZC schrijven gezien de huidige omstandigheden dit seizoen niet in met een team.

De strengere maatregelen tegen het coronavirus, afgekondigd tot 20 oktober, hebben echter consequenties voor de clubcompetitie.

De horeca moet om 22.00 uur dicht zijn en dat betekent bijna overal dat bezoekers/gasten dan ook vertrokken moeten zijn.

Uit het belrondje door mij gedaan kwam naar voren dat de meesten 20 oktober willen afwachten en daarna kijken hoe de situatie rond het virus dan is.

Het bestuur van de PZDB is mede daarom van mening dat het goed is in ieder geval te wachten tot 20 oktober en dan te bezien of de situatie zo verbeterd is dat we dan alsnog kunnen starten met de competitie.

Het Protocol Verantwoord Dammen van de KNDB is zeer onlangs bijgewerkt, de link naar de meest recente versie:

https://drive.google.com/file/d/1S6Hxs4NvF6Pi5MlCubLFj-xwMZjCpXrx/view?rm=minimal

Belangrijk is dat we achter het bord nu ook 1.5 meter uit elkaar moeten blijven zitten.

In het protocol staan enkele mogelijkheden aangegeven hoe we dit kunnen realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Namens de PZDB,

Cor Boot

Bijgewerkt  16-10-2020

-- : Info: Corona maatregelen en ons dammen. Nationale competitie zie PWG wedstrijden voor de analyses -

 

DAMVERENIGING "ARIS DE HEER"  OOST-SOUBURG

clublokaal: “De Blazer” Ritthemsestraat 45, 4388 JN  Oost-Souburg  tel. 06-19904662 

Home Remedies For Wrinkles
<>