Welkom op de homepage

van damvereniging “Aris de Heer”

9-12-2020  nieuws van de KNDB

Aan:
- secretarissen alle aangesloten verenigingen
- coronafunctionarissen

Beste secretaris, beste coronafunctionaris

Persconferentie

Heel Nederland heeft de persconferentie van dinsdag 8 december gevolgd.
De boodschap is helder: de coronacrisis is helaas nog niet voorbij.
Het bestuur van de KNDB heeft, gezien de strekking van de persconferentie, besloten om de nationale competitie 2020-2021 met onmiddellijke ingang stil te leggen.

Alle gespeelde wedstrijden vervallen. Elk team behoudt het recht om volgend jaar in dezelfde klasse als dit jaar uit te komen. (En in de 2
e klasse geldt vrije inschrijving).
Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden overwogen om tot die tijd het damleven toch levend te houden.

Online dammen

Nu naar alle waarschijnlijkheid in januari en februari geen fysieke competities gespeeld mogen worden heeft het bestuur naar mogelijkheden voor een online competitie gekeken. Piet Bouma heeft in Toernooibase de mogelijkheid van het spelen van teamcompetities (teamwedstrijden) via Lidraughts al mogelijk gemaakt. Wij sluiten ons als KNDB graag aan bij dit mooie initiatief van Piet.

Voor een online competitie zijn verschillende mogelijkheden:
Bijvoorbeeld een online teamcompetitie met provinciale teams met tientallen. Maar verenigingen en of teams kunnen ook aangeven dat zij met minder spelers een team willen vormen. Het idee is een competitie die elke vrijdag op Lidraughts wordt gespeeld met een speeltempo van 45 min. + 30 sec/zet. Maar men kan ook aangeven dat de vrijdag niet goed uit komt en men liever op zaterdag speelt. En men kan ook aangeven of twee en een half uur spelen als voldoende wordt ervaren. Alles is mogelijk!

Maar dat moeten de verenigingen vooral kenbaar maken aan Piet Bouma als organisator. Voor alle informatie wordt verwezen naar:
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/commtoeropmer.php?Id=10483
Wij hopen dat iedereen aan deze online competitie veel speelplezier gaat beleven!

Fysiek dammen in maart t/m mei

Natuurlijk hoopt het bestuur ook op betere tijden. Als die vanaf maart zouden aanbreken hebben we nog een aantal maanden waarin we misschien in ιιn of andere vorm een kleine competitie kunnen spelen. Uiteraard zullen we u daarover tijdig informeren.

Tot slot

Wij hopen dat iedereen ook aan online spelen veel plezier gaat beleven ιn wij hopen op betere tijden waarin wij weer fysiek achter het bord onze partij kunnen voortzetten.

Met vriendelijke sportgroeten,
Eduard Autar,
KNDB-bestuurslid, portefeuille Wedstrijd- en Topsportzaken,
namens het bestuur

 

--

———————————————————————————————————————————————--

 

18-11-2020

Beste deeelnemers, Persoonlijke wedstrijden.

Het is i.v.m. de Corona maatregelen op dit moment niet haalbaar om de draad van de persoonlijke wedstrijden op te pakken.

We stellen dit uit.  In januari kijken we verder en hopen dat er dan nog iets mogelijk is.

Dat zou uiteraard wel betekenen dat het seizoen iets later dan gebruikelijk eindigt.

Graag verneem ik van jullie of jullie bij een eventuele start in januari mee doen.

Met hartelijke groeten,

Ineke Flikweert

————————————————————————————————————————————————

18-11-2020

Aan de damverenigingen aangesloten bij de PZDB,

Beste damvrienden,

De situatie rond het coronavirus is de laatste dagen wel iets gunstiger,

maar nog steeds zorgelijk.

Gisterenavond heeft het kabinet laten weten dat de meeste huidige maatregelen tot in januari van kracht blijven met misschien rond Kerst enige verlichting.

Sportwedstrijden (ook teamwedstrijden) van volwassenen boven de 18 jaar blijven verboden en de horeca blijft gesloten.

We hopen als PZDB-bestuur dat de omstandigheden toch binnen afzienbare tijd zullen verbeteren zodat we dit seizoen toch nog kunnen gaan dammen.

Naar verwachting weten we tegen half januari meer en dan laten we zeker van ons horen: als het eerder kan dan uiteraard eerder !.

Met vriendelijke groeten,

Namens de PZDB,

Cor

———————————————————————————————————————————-

Aan: alle damverenigingen in Nederland (secretaris)

Beste secretaris,

Gezien de nieuwste overheidsmaatregelen ligt het damleven tot het einde van het jaar helaas stil.

Om in de komende periode het damleven toch te stimuleren wordt de Online KNDB Clubavond (via Lidraughts.org) uitgebreid tot:
- Elke maandag: 1 minuut + 1 seconde per zet
- Elke dinsdag: 3 minuten + 2 seconden per zet
- Elke woensdag: 5 minuten + 5 seconden per zet
- Elke donderdag: 10 minuten + 10 seconden per zet

Wij vragen u vriendelijk dit bericht te verspreiden onder uw leden.

Vriendelijke groet,
Paul van de Veen
secretaris


 

———————————————————————–—————————————-————————-

kondigd tot 20 oktober, hebben echter consequenties voor de clubcompetitie.

De horeca moet om 22.00 uur dicht zijn en dat betekent bijna overal dat bezoekers/gasten dan ook vertrokken moeten zijn.

Uit het belrondje door mij gedaan kwam naar voren dat de meesten 20 oktober willen afwachten en daarna kijken hoe de situatie rond het virus dan is.

Het bestuur van de PZDB is mede daarom van mening dat het goed is in ieder geval te wachten tot 20 oktober en dan te bezien of de situatie zo verbeterd is dat we dan alsnog kunnen starten met de competitie.

Het Protocol Verantwoord Dammen van de KNDB is zeer onlangs bijgewerkt, de link naar de meest recente versie:

https://drive.google.com/file/d/1S6Hxs4NvF6Pi5MlCubLFj-xwMZjCpXrx/view?rm=minimal

Belangrijk is dat we achter het bord nu ook 1.5 meter uit elkaar moeten blijven zitten.

In het protocol staan enkele mogelijkheden aangegeven hoe we dit kunnen realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Namens de PZDB,

Cor Boot

Bijgewerkt  13-12-2020

-- : Info: Corona maatregelen KNDB 9-12-2020 Nationale competitie stilgelegd. -

 

DAMVERENIGING "ARIS DE HEER"  OOST-SOUBURG

clublokaal: “De Blazer” Ritthemsestraat 45, 4388 JN  Oost-Souburg  tel. 06-19904662 

Home Remedies For Wrinkles
<>