Stichting Erfgoed Walacra

Home

 

Algemeen.

 

De Stichting Erfgoed Walacra heeft op† 17 februari 2012 de ANBI status verkregen (met terugwerkende kracht op 1 januari 2011).

Met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 is het eigendom van de kleding en de† sieraden van de vereniging† Dans- en Folkloregroep† Walacra† overgedragen† aan de Stichting Erfgoed Walacra.

 

Doelstelling.

 

De doelstelling van Stichting Erfgoed Walacra is vastgelegd in de statuten:†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 Het in stand houden van de collectie sieraden en kleding van de Walcherse klederdracht.

 Het (doen) tonen van de collectie.

 

 

Het beleidsplan van de Stichting Erfgoed Walacra.

 

De statuten van de Stichting Erfgoed Walacra zijn de basis van het beleid.

De bestuursleden van de Stichting hebben geen familieband en voldoen aan de integriteitseisen. Nieuw te benoemen bestuursleden moeten aantoonbaar aan de integriteitseisen voldoen en zij mogen geen familieband hebben met andere bestuursleden.

Zoals vermeld in de statuten van de Stichting heeft 1 bestuurslid niet de bevoegdheid te beschikken over het vermogen of een deel van het vermogen. In artikel 8 van de statuten van de Stichting is vermeld, dat deze bevoegdheid toekomt aan het bestuur en mede toekomt aan 2 gezamenlijk handelende bestuursleden.

Het bestuur van de Stichting verricht alle werkzaamheden, of doet deze werkzaamheden verrichten, die nodig zijn de doelen van de Stichting te verwezenlijken. Deze werkzaamheden bestaan uit beheer, onderhoud, reparatie, vervanging en uitbreiding van de collectie. Het bestuur spant zich in de collectie te (doen) tonen. Derden kunnen gebruik maken van (een deel van) de collectie. Het bestuur van de Stichting neemt de aanvraag in overweging en stelt de financiŽle vergoeding vast. De Stichting Erfgoed Walacra aanvaardt in dank schenkingen, giften en legaten, in geld en† natura.

Het vermogen van de Stichting Erfgoed Walacra bestaat uit

∑††††† collectie kleding en sieraden en bijhorende gebruiksvoorwerpen van de Walcherse klederdracht.††

∑††††† inventarisgoederen die nodig zijn voor het tonen, het in standhouden, het verzorgen en het opslaan van de collectie.†

∑††††† FinanciŽle reserve. Deze is nodig voor de verzekering van de collectie. Tevens moet de collectie worden onderhouden, mogelijk uitgebreid. Reparatie en vervanging van een onderdeel van de collectie kan nodig zijn. Administratiekosten. Onkostenvergoeding bestuursleden. Voor de aanschaf van een registergoed voor tentoonstelling en opslag kan geld worden gereserveerd.

 

 

De Stichting Erfgoed Walacra is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20151992.

 

De Stichting Erfgoed Walacra heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

RSIN: 8206.29.856

Dit was de† website van de

†DansĖ en Folkloregroep Medioburgum-Walacra.

 

†De geheel vernieuwde website van de

DansĖ en Folkloregroep Medioburgum-Walacra

vindt u hier.

 

Het is nu de website van de

†Stichting Erfgoed Walacra