HERKOMST VAN DE FAMILIE


Zoals in veel Zeeuwse families werd door ouders en grootouders doorverteld dat het geslacht Looise met de Franse Hugenoten in Zeeland was neergestreken. Een genealogie onderzoek als dit kan dat echter niet bevestigen. Geschiedkundigen zouden nog eens moeten nagaan hoe de verspreiding van de naam Looy in Zeeland in zijn werk is gegaan. Het is zonder meer duidelijk dat er zekere invloeden zijn vanuit zuidelijker streken, om te beginnen met Zeeuws-Vlaanderen. In de kerken van West-Zeeuw-Vlaanderen vindt men dikwijls de naam van Sint Eligius terug omdat die bisschop destijds toestemming heeft gegeven tot het stichten van een kerk in de vaak zeer kleine dorpjes. Tot 1922 was Looise een veel voorkomende familienaam in Aardenburg, Breskens, Groede en Nieuwvliet. In 1682 trouwde Jacob Gillissen van Cruyningen  met ene Maria Looyssen van der Meulen waarvan vermeld wordt dat zij uit een familie kwam met enig aanzien. Haar vader en grootvader hadden tientallen jaren de bezittingen van  de familie Cats onder Groede beheerd. 

louwerintge

In de kerk van IJzendijke, gebouwd in 1612, vindt men een grafzerk met het opschrift
'Louwerintgen Loysens, oudt 63 jaren overleedt den 27en December 1637.' 

In 1599, werd in Middelburg de Raad van Vlaanderen geïnstalleerd als Regering van Staats-Vlaanderen. Een van de eerste zaken die geregeld werden was o.a. de vestiging van mensen uit Walcheren in het land van Axel. Dus er zijn ook invloeden vanuit Walcheren naar het zuiden. Volgens kenners duidt de uitgang -se onmiskenbaar op een Walcherse herkomst en dankzij het al eerder genoemde onderzoek van Gijsbertsen en van der Linde kon worden vastgesteld dat de oorsprong van het Walcherse geslacht in Boudewijnskerke ligt. 

RAZE1275

In een akte (RAZE1275) van 14 dec.1612 wordt beschreven
hoe vader Willem Pieters Looys zijn huis en schuur aan zijn zoon Pieter verkoopt:
Hij wordt daar 'prochiaen in Beuyenske' genoemd.

In een overloper van 1588, een register van de polder van de Vijf Ambachten, wordt gesproken van de 'Jan Pier Loys block'. Dat stuk land was vermoedelijk van de grootvader of van een broer van genoemde Willem Pieters Looys. Het onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op Walcheren en welke betrekkingen met Zeeuws Vlaanderen er zijn moet nog nader worden uitgediept. Intussen lijkt het er op dat heden ten dage deze Walcherse Looise- en Looijse-takken zijn uitgewaaierd over heel Nederland en daarbuiten. Met onderzoek in Zuid-Afrika en Noord-Amerika zouden dan ook nog wel verwanten kunnen worden opgespoord.

verder>>

klik hier voor index