I N L E I D I N G    T O T
===================
G E N E A L O G I E    L O O I S E
===========================


Op deze website wordt voor het eerst het resultaat zichtbaar van enkele jaren onderzoek naar de oorsprong van het oude geslacht Looise. Misschien beleven de lezers er net zoveel plezier aan als de onderzoeker en krijgen zij gaandeweg antwoord op hun vragen; aangenomen dat zij zich ooit hebben afgevraagd waar hun voorgeslacht vandaan kwam......

Bij de beschrijving van dit Walcherse geslacht Looise zal hier en daar de regionale geschiedenis aan het woord komen om zo de mensen in hun omgeving te schetsen. Hopelijk veraangenaamt dat het lezen en proeft de lezer sfeer en gevoelens die ook ervaren werden bij het zoekwerk zoals dat tot nu toe werd gedaan in de archieven en in de schoenendozen van de rommelzolders .

verder>>

klik hier voor index