De SENIORENRAAD: om de specifieke behoeften en belangen van Middelburgse senioren
zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in het gemeentelijk beleid

SENIORENRAAD
MIDDELBURG

Welkom

Doelstelling

Bestuur

Werkplan

Actueel

Adviezen

Contact