SPREUKENTABEL

Hieronder zie je een lijst met 390 Latijnse spreuken. Sommigen zijn bekend, anderen juist niet. Deze spreuken kan je gebruiken als motto van een werkstuk, als lijfspreuk, als naam voor je nieuwe huis, of bijvoorbeeld als grafschrift (SUM QUOD ERIS). Als je zelf ook een spreuk hebt met vertaling, kan je die opsturen. Als je een spreuk hebt waarvan je de vertaling niet weet maar graag zou willen weten, kan je die ook opsturen. Wij vertalen de spreuk dan of we zoeken de vertaling op.

A B C D E F G H I J L M
N O P Q R S T U V W X Z

A

A cane non magno saepe tenetur aper Een wild zwijn wordt vaak gehouden door een niet zo grote hond Ovidius
A capite ad calcem Van top tot teen
A fronte praecipitium a tergo lupi Van voren een afgrond, wolven vanachter
A mari usque ad mare Van zee tot zee Motto van Canada
Ab ovo usque ad mala Van het voorgerecht (ei) tot aan het dessert (appels) Gedurende de gehele maaltijd; Horatius
Ab uno disce omnes Leer alles van niets Vergilius
Absit invidia Laat afgunst afwezig zijn
Absit omen Moge het voorteken afwezig zijn
Abusus non tollit usum Misbruik heft (gepast) gebruik niet op
Abyssus abyssum invocat Hel roept hel
Acta est fabula, plaudite Het spel is over, applaus Augustus, naar men aanneemt zijn laatste woorden
Ad astra per aspera Langs moeilijkheden naar de sterren Motto van de staat Kansas
Ad augusta per angusta Naar de verhevenen door smalle steegjes
Ad captandum vulgus Om het volk te overwinnen
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora Eieren vandaag zijn beter dan kippen morgen
Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas Moeder van Aeneas, genot van mensen en goden Lucretius
Aequam memento rebus in arduis servare mentem Onthoud een heldere geest te houden in moeilijkte tijden Horatius
Age quod agis Doe wat je aan het doen bent
Alea iacta est De teerling is geworpen Gezegd door Caesar, nadat hij de Rubicon was overgestoken in 49 v. Chr
Alere flammas Vlammen voeden Ovidius
Aliena nobis, nostra plus aliis placent Dingen van anderen doen ons, dingen van ons doen anderen meer plezier Syrus
Aliquando bonus dormitat Homerus Soms dommelt zelfs de goede Homerus in
Aliquando et insanire iucundum est Soms is het zelfs prettig te handelen als een dwaas Seneca jr.
Alis volat propriis Zij vliegt met eigen vleugels Motto van de staat Oregon
Alius aliud dicit Een ander zegt iets anders Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
Altissima quaeque flumina minimo sono labi De diepste rivieren stromen met het minste geluid
Amantes sunt amentes Geliefden zijn gekken
Amantium irae amoris integratio'st De ruzies van geliefden zijn de vernieuwing van liefde Terentius
Amare et sapere vix deo conceditur Zelfs een god vindt het moeilijk lief te hebben en wijs te zijn op hetzelfde moment vrije vertaling, Syrus
Amici, diem perdidi Vrienden, ik heb een dag verloren Titus
Amor tussisque non celantur Liefde, en een hoest, worden niet geheim gehouden Ovidius
Amoto quaeramus seria ludo Laten we, zonder gekkigheid, overgaan op serieuze zaken Horatius
Animis opibusque parati Voorbereid in geesten en werken Motto van de staat South Carolina (1)
Annuit coeptis Hij knikt onze ondernemingen toe Vergilius, motto V.S. op zegels
Arcades ambo Beide Arcadiërs Vergilius
Arma virumque cano Ik zing over wapens en een man Vergilius (eerste zin Aeneis)
Ars est celare artem Het is kunst om kunst te verbergen Ovidius (in verhaal Pygamalion)
Ars gratia artis Kunst ter wille van kunst Motto MGM Studios
Ars longa, vita brevis Kunst is lang, leven is kort Hippocrates
Arte perire sua Door je eigen creatie ten onder gaan
Artes, scientia, veritas Kunsten, wetenschap, waarheid Motto van de University of Michigan
Asinus asinum fricat Een ezel wrijft tegen een ezel
Aspirat primo Fortuna labori Het geluk lacht onze eerste poging toe Vergilius
Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit Voortdurende oefening ten opzichte van een zaak overwint vaak zowel intelligentie als vaardigheid Cicero
At tuba terribili sonitu taratantara dixit Maar de trompet schalde met zijn verschrikkelijke taratantara Ennius
Audaces fortuna iuvat Het geluk helpt de (stout)moedigen Variatie op 'fortes fortuna adiuvat'
Audemus iura nostra defendere We durven onze rechten te verdedigen Motto van de staat Alabama
Audi et alteram partem Hoor ook de tegenpartij
Aura popularis De adem van het volk Cicero
Auream mediocritatem Gulden middenweg Horatius
Aureo hamo piscari Vissen met een gouden haak
Auri sacra fames De vervloekte honger naar goud Vergilius
Austriae est imperare orbi universo Het is aan Oostenrijk over de hele wereld te regeren Motto van Frederick III
Aut bibat aut abeat Laat hem óf drinken, óf wegwezen
Aut Caesar aut nihil Óf Caesar, of niets
Aut disce aut discede Óf leer, of lazer op dat oplazeren was voor de alliteratie: iemand een betere vertaling?
Aut insanit homo, aut versus facit Of die man is gek, of hij maakt versjes Horatius
Aut viam inveniam aut faciam Ik zal óf een weg vinden, óf er één maken
top

B

Beati possidentes Gezegend zijn zij die bezitten
Bella detesta matribus Oorlogen, de verschrikkingen voor moeders Horatius
Bella horrida bella Oorlogen, huiverende oorlogen Vergilius
Bene qui latuit bene vixit Hij heeft goed geleefd die goed verborgen heeft geleefd Ovidius
Beneficium accipere libertatem est vendere Een gunst aannemen is je vrijheid verkopen Syrus
Bis dat qui cito dat Hij geeft twee keer, die snel geeft Cervantes
Bis repetita placent Om dingen die plezier doen wordt steeds weer gevraagd Horatius
Bis vincit, qui se vincit in victoria Tweemaal overwinnaar is hij, die bij een overwinning zichzelf overwint
Bis vivit qui bene vivit Hij leeft twee keer, die goed leeft
Bonitas non est pessimis esse meliorem Het is geen goedheid beter te zijn dan de slechtsten Seneca jr.
Bonum vinum laetificat cor hominis Goede wijn verheugt een mensenhart
Bonum virum facile crederes, magnum libenter Je zou een goede man misschien makkelijk geloven, een grote man met plezier Tacitus
Bruta fulmina et vana Stompzinnige en vergeefse blikseminslagen Plinius sr.
top

C

Caeca invidia est Afgunst is blind Livius
Caeli enarrant gloriam Dei De hemelen beschrijven de glorie van God
Caelum non animum mutant qui trans mare currunt Ze veranderen de hemel, niet hun ziel, die langs de zee rennen Horatius
Calcat iacentem vulgus Het volk vertrapt de gevallene
Canis timidus vehementius latrat quam mordet Een tamme hond blaft gewelddadiger dan hij bijt Blaffende honden bijten niet; Curtius Rufus
Carpe diem Pluk de dag
Carpe diem, quam minimum credula postero Pluk de dag, vertrouw zo min mogelijk op morgen Horatius
Cave quid dicis, quando, et cui Kijk uit wat je zegt, wanneer en tegen wie
Caveant consules ne quid detrimenti respublica capiat Moge de consuls oppassen dat de republiek niet wordt geschaad Formeel verzoek om een dictator
Caveat emptor Laat de koper oppassen
Cedant arma togae Laat de wapens overgeven aan de toga Motto van de staat Wyoming
Certum est quia impossibile Het is zeker omdat het onmogelijk is Tertullianus
Cessante causa cessat et effectus Als er een einde komt aan de oorzaak, houdt ook het gevolg op
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden Cato, einde van elke redevoering
Cito fit quod dii volunt Wat de goden willen gebeurt snel Petronius
Cogito ergo sum Ik denk dus ik besta Descartes
Colossus magnitudinem suam servabit etiam si steterit in puteo Een reus zal zijn grootte behouden, ook als hij in een kuil zal hebben gestaan Seneca jr.
Confiteor Ik beken
Consensus audacium Een overeenkomst van onbezonnenen Cicero
Consilio manuque Met beleid en handwerk Motto van Figaro
Consule Planco Onder het consulschap van Plancus In de goede oude dagen; Horatius
Consummatum est Het is voltooid
Contraria contrariis curantur Tegenstanders worden verzorgd/geholpen door tegenstanders
Coram populo In de aanwezigheid van het volk Horatius
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet Laat hij morgen beminnen die nooit heeft bemind en laat hij die heeft bemind morgen beminnen Pervigilium Veneris
Credo quia absurdum Ik geloof omdat het strijdig is met het verstand
Crescit eundo Het groeit als het gaat Motto van de staat New Mexico
Crescite et multiplicamini Groeit en vermenigvuldigt Motto van de staat Maryland
Cui bono? Wie is dit tot voordeel? Cicero
Cui dono lepidum novum libellum? Aan wie moet ik mijn nieuwe charmante boekje schenken? Catullus, eerste regel van zijn openingsgedicht
Cuius regio eius religio Wiens gebied, diens geloof
Culpam poena premit comes Straf achtervolgt schuld als haar metgezel Horatius
Cum tacent clamant Als ze zwijgen schreeuwen ze Cicero
Curae leves loquuntur ingentes stupent Lichte zorgen spreken, grote zijn verlamd Seneca jr.
Curia pauperibus clausa est De senaat is gesloten voor de armen
top

D

Dabit deus his quoque finem God zal ook een eind aan deze (problemen) maken Vergilius
Dabit qui dedit Hij die heeft gegeven zal geven
Damnat quod non intelligunt Zij verwerpen wat ze niet begrijpen
De asini umbra disceptare Discussiëren over de schaduw van een ezel
De duobus malis, minus est semper eligendum Van twee kwaden, moet de minste altijd worden gekozen Thomas à Kempis
De gustibus non est disputandum Over smaak kan niet worden getwitst
De minimis non curat praetor Een pretor geeft niet om kleinigheden
De mortuis nihil nisi bonum Over de doden niets dan goeds Chilon
De omni re scibili et quibusdam aliis Men kan van alles weten, en zelfs van andere dingen
De pilo pendet Het hangt aan een haartje
Dente lupus, cornu taurus petit De wolf valt aan met zijn tanden, de stier met zijn horens Horatius
Dictum sapienti sat est Een woord tot de wijzen is genoeg Terentius
Difficile est longum subito deponere amorem Het is moeilijk een lange liefde plotseling af te breken Catullus, over zijn liefde met Lesbia
Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas Het is moeilijk om wat je hebt geleerd te onthouden, tenzij je oefenent Plinius jr.
Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium Precisie is een erg grote hulp, ook voor een middelmatig verstand Seneca jr.
Disciplina praesidium civitatis Onderwijs (en) bescherming van de staat Motto van de University of Texas
Disertissime Romuli nepotum De meest welsprekende van de afstammelingen van Romulus Catullus, t.a.v. Cicero
Disiecti membra poetae Ledematen van een aan stukken gescheurde dichter Horatius
Disputandi pruritas ecclesiarum scabies Een zucht naar het overwegen is de schurft van de kerken Sir Henry Wotton
Divide et impera Verdeel en heers
Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes Goddelijke natuur heeft akkers gegeven, menselijke vaardigheid heeft steden gebouwd Varro
Docendo discimus We leren door te doceren
Dominus illuminatio mea De Heer is mijn licht Motto van Oxford University
Dominus providebit De Heer zal voorzien
Donec eris felix, multos numerabis amicos; tempora si fuerint nubila, solus eris Als je gelukkig bent, zul je vele vrienden tellen; als bewolkte tijden aanbreken, zal je alleen zijn Ovidius
Ducit amor patriae Liefde voor het vaderland leidt
Dulce est desipere in loco Het is zoet op het juiste moment uitgelaten te zijn Horatius
Dulce et decorum est pro patria mori Het is zoet en eervol om te sterven voor je vaderland Horatius
Dum spiro, spero Terwijl ik ademhaal, hoop ik Motto van de staat South Carolina (2)
Dum vita est spes est Zolang er leven is, is er hoop
Dum vivimus vivamus Laat ons leven, zolang als we leven Motto van de Epicuriërs
Dux femina facti De leider van de daad was een vrouw Vergilius
top

E

E pluribus unum Uit velen één Spreuk op de US$-cent, Vergilius
Ego me bene habeo Met mij is alles goed Burrus, laatste woorden
Ego nolo Caesar esse Ik wil geen Caesar zijn Florus
Eheu fugaces labuntur anni Helaas, de vluchtende de jaren glippen weg Horatius
Emas, non qoud opus est, sed quod necesse est Je moet niet dat wat je wel gebruiken kan kopen, maar dat wat je niet kan missen
Ense petit placidam sub libertate quietem Met het zwaard zoekt ze vreedzame rust in vrijheid Motto van de staat Massachusetts
Epistula non erubescit Een brief bloost niet Het papier is geduldig
Equo ne credite, Teucri. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes Vertrouw het paard niet, Trojanen. Wat het ook is, ik vrees de Grieken en gebrachte geschenken Vergilius
Errare humanum est Vergissen is menselijk
Esse quam videri Liever zijn dan schijnen Motto van de staat North Carolina
Esse quam videri bonus malebat Hij wilde liever goed zijn dan goed schijnen Sallustius, t.a.v. Cato
Est modus in rebus Er is een midden in de dingen Horatius
Est unusquisque faber ipsae suae fortunae Ieder is de bewerker van zijn eigen geluk Appius Claudius
Esto perpetua Moge zij eeuwig leven Motto van de staat Idaho
Et tu, Brute? Ook gij, Brutus? Caesar, vermoedelijk laatste woorden
Etiam capillus unus habet umbram Zelfs één haar heeft een schaduw Syrus
Ex falso sequitur quod libet Uit een onware uitspraak volgt wat je maar wil
Excelsior Hoger Motto van de staat New York
Exceptio probat regulam in casibus non exceptis De uitzondering bevestigd de regel in niet uitgesloten situaties
Excitabat fluctus in simpulo Hij veroorzaakte een storm in een glas water Cicero
Exegi monumentum aere perennius Ik heb een monument duurzamer dan brons opgericht Horatius
Exitus acta probat Het doel heiligt de middelen
Experto credite Vertrouw de expert Vergilius
Expertus dico, nemo est in amore fidelis Ik zeg als een deskundige, niemand is betrouwbaar in de liefde Propertius
Extinctus amabitur idem Van dezelfde man zal worden gehouden als hij dood is Horatius
top

F

Facilis descensus Averno De afdaling naar de onderwereld is makkelijk Vergilius
Facilius per partes in cognitionem totius adducimur We worden gemakkelijker in delen tot begrip van het geheel geleid Seneca jr.
Facta, non verba Daden, geen woorden
Fallaces sunt rerum species De verschijningen van de dingen zijn bedrieglijk Seneca jr.
Fama volat Het gerucht vliegt Vergilius
Fas est ab hoste doceri Het is toegestaan van je vijand te leren
Fata obstant Het lot staat in de weg Vergilius
Fata viam invenient Het lot zal een weg vinden Vergilius
Fato Metelli Romae fiunt consules De Metelli worden consuls van Rome door het lot Naevius
Favete linguis Zwijg eerbiedig Horatius
Felix qui potuit rerum cognoscere causas Hij is gelukkig die de oorzaken van dingen heeft kunnen leren kennen Vergilius
Fervet opus Ijverig werk gaat voort
Festina lente Maak langzaam haast Augustus
Fiat lux Moge er licht zijn Motto van het Rollins College
Fiat voluntas Tua Uw wil zal geschieden
Fide, non armis Met trouw, niet met wapens
Fidus Achates Betrouwbare Achaten Vergilius
Finis coronat opus Het einde kroont het werk Eind goed, al goed
Flamma fumo est proxima Waar rook is, is vuur (dichtbij) Plautus
Fluctuat nec mergitur Het wordt heen en weer gegooid door de golven, maar zinkt niet Motto van Parijs
Forsan et haec olim meminisse iuvabit Misschien zal het ooit prettig zijn zelfs deze dingen te herinneren Vergilius
Fortes fortuna adiuvat Het geluk helpt de dapperen Terentius
Fortis et liber Sterk en vrij Motto van Alberta
Fortuna caeca est Geluk is blind
Fortuna vitrea est; tum cum splendet, frangitur Het geluk is van glas; als het schittert, wordt het gebroken
Frater, ave atque vale Broer, gegroet en vaarwel Catullus, bij het graf van zijn broer
top

G

Gallia est omnis divisa in partes tres Heel Gallië is verdeeld in drie delen Caesar
Genus irritabile vatum Het prikkelbare geslacht van dichters Horatius
Gigni de nihilo nihil; in nihilum nil posse reverti Niets wordt voortgebracht uit niets; Niets kan tot niets worden teruggebracht Persius
Gladiator in arena consilium capit Een gladiator vormt in de arena zijn plan Seneca jr. Komt tijd komt raad
Gutta cavat lapidem Een druppel holt een steen uit Ovidius
top

H

Hannibal ante portas Hannibal voor de poorten! Werd gebruikt om kleine kinderen hun bord leeg te laten eten
Hic finis fandi Dit was het einde van het gesprek
Hoc voluerunt Dit wilden ze Caesar, na de slag bij Munda in 45 v. Chr.
Hodie mihi cras tibi Vandaag aan mij, morgen aan jou
Homo proponit, sed Deus disponit De mens stelt, God schrijft voor
Homo sacra res homini De mens is een heilige zaak voor zijn medemens
Homo Sapiens non urinat in ventum Een slimme vent pist niet in de wind
Homo sum: humani nihil a me alienum puto Ik ben een mens: ik denk dat niets menselijks me vreemd is Terentius
Hora ruit; hora est! De tijd verstrijkt; het is tijd!
Horresco referens Ik huiver als ik eraan denk
top

I

Ille mi par esse deo videtur Hij schijnt mij gelijk aan een god te zijn Catullus
Impossibilium nulla obligatio est Tot het onmogelijke kan niemand worden verplicht
In alio pediculum, in te ricinum non vides Je ziet een luis op iemand anders, op jezelf nog geen teek Petronius
In libris libertas In boeken (is er) vrijheid Motto van de L.A. Public Library
In tenui labor at tenuis non gloria Uw werk houdt zich bezig met het kleine, maar klein is uw roem niet Vergilius
In virtute sunt multi ascensus In voortreffelijkheid zijn vele gradaties Cicero
Ingenio maximus, arte rudis Grootste in genialiteit, ruig in vaardigheid Ovidius, t.a.v. Ennius
Inhumanitas omni aetate molesta est Onmenselijkheid is op elke leeftijd schadelijk Cicero
Insanabile cacoëthes scribendi Een ongeneesbare drang om te schrijven Iuvenalis
Inter utrumque tene Houd het midden
Ioannes est nomen eius Johannes is zijn naam Motto van Puerto Rico
Ipsa scientia potestas est Kennis zelf is macht Francis Bacon
Ius est ars boni et aequi Het recht is de kunst van het goede en gelijke Deze spreuk is te vinden op de gevel van het juridisch instituut in Amsterdam, beter bekend als de Oudemanhuispoort.
Iustitia Omnibus Gerechtigheid voor alles Motto van Washington D.C.
top

J

top

L

Labor omnia vincit Werk overwint alles Motto van de staat Oklahoma en van de American Federation of Labor, en van de University of Illinois
Latet anguis in herba Een slang ligt verborgen in het gras Vergilius, een addertje onder het gras
Legum servi sumus ut liberi esse possimus We zijn slaven van de wet om vrij te kunnen zijn Cicero
Leve fit, quod bene fertur, onus Een last, die goed wordt gedragen, wordt licht Ovidius
Libenter homines id quod volunt credunt Mensen geloven graag wat ze willen geloven Caesar
Luctor et emergo Ik worstel en kom boven wapenspreuk Zeeland
Lupus est homo homini De mens is een wolf voor zijn medemens
Lux et veritas Licht en waarheid Motto van Yale University
top

M

Maecenas atavis edite regibus Maecenas, geboren uit vorstelijke voorvaders Horatius
Maiorum consuetudini deditus Toegewijd aan de traditie van zijn voorvaderen Seneca jr. t.a.v. zijn vader
Malum consilium quod mutari non potest Een plan dat niet kan worden veranderd is slecht Syrus
Manibus pedibusque Met handen en voeten
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope, cecini pascua, rura, duces Mantua heeft me gebaard, Calabriërs hebben me weggeroofd, ik wordt nu door Parthenope gehouden; Ik zong over herders, weiden en helden Vergilius
Marce, Marce, scholam non amas, sed tamen in scholam ire debes Markje, Markje, je houdt niet van school, maar toch moet je naar school gaan
Materiam superabat opus Het vakmanschap overtrof de materie Ovidius
Maxima debetur puero reverentia Het grootste respect is verschuldigd aan een kind Iuvenalis
Me duce tutus eris Onder mijn leiding ben je veilig
Medici graviores morbos asperis remediis Aliquando et insanire iucundum est curant Artsen genezen de serieuzere ziektes met harde remedies Zachte heelmeesters maken stinkende wonden; Curtius Rufus
Meherc(u)le(s) Bij Hercules
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem revertis Bedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren
Mendacem oportet esse memorem Een leugenaar moet een goed geheugen hebben Quintilianus
Mens sana in corpore sano Een gezonde geest in een gezond lichaam Iuvenalis
Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere Ik vind dat de mijnen niet onder verdenking moeten staan van het breken van de wet Caesar
Mihi cura futuri Mijn zorg is de toekomst
Militat omnis amans et habet sua castra Cupido Iedere minnaar is een soldaat en heeft zijn legerkamp in Cupido Ovidius
Montani semper liberi Bergbewoners zijn altijd vrij Motto van de staat West Virginia
Moribus antiquis res stat Romana virisque De Romeinse Staat staat op oude manieren en helden Ennius
Morituri te salutant Zij die gaan sterven groeten u (uitroep gladiatoren)
Multis e gentibus vires Kracht uit veel volken Motto van Saskatchewan
Munit haec et altera vincit De één verdedigt en de ander overwint Motto van Nova Scotia
Mus uni non fidit antro Een muis vertrouwt niet op (slechts) één holletje Plautus
top

N

Nec scire fas est omnia Het is ook niet toegestaan alles te weten Men kan niet alles weten
Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres Als een nauwgezet vertaler zul je zorgen dat je niet woord voor woord vertaalt Horatius
Necesse est multos timeat quem multi timent Hij moet velen vrezen, die velen vrezen Laberius, t.a.v. Caesar
Negotium populo Romano melius quam otium committi Het Romeinse volk begrijpt werk beter dan vrije tijd Appius Claudius
Nemo malus felix Geen slechte persoon is gelukkig Iuvenalis
Nemo repente fuit turpissimus Niemand werd in één klap door en door slecht Iuvenalis
Nescio quid maius nascitur Iliade Het een of ander grootser dan de Ilias wordt nu geboren Propertius, t.a.v. van de Aeneis
Nihil novum sub sole Niets nieuws onder de zon
Nil actum reputa si quid superest agendum Acht niets gedaan als iets is overgebleven om te doen Lucanus
Nil desperandum Je moet niet wanhopen Horatius
Nil sine numine Niets zonder de goddelijke wil Motto van de staat Colorado
Nobilis equus umbra quoque virgae regitur Een edel paard heeft slechts de schaduw van de roede nodig om het te besturen
Nolens volens Niet willend willend Met tegenzin
Nomen est omen De naam is een voorteken
Non est ad astra mollis e terris via Er is geen gemakkelijke weg van de aarde naar de sterren Seneca jr.
Non est ars quae ad effectum casu venit Dat, wat zijn effect per ongeluk bereikt, is geen kunst Seneca jr.
Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi Niet iedereen die een lier heeft is een lierspeler Varro
Non omnia moriar Niet alles van mij zal sterven Horatius
Novem Iovis concordes filiae sorores Jullie negen dochters van Iuppiter, eensgezinde zussen Naevius
Novus ordo seclorum Nieuwe orde van generaties/nieuwe wereldorde Motto van V.S. op zegels
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit Er is geen enkele groot talent geweest zonder een element van waanzin Seneca jr.
Nullum saeculum magnis ingeniis clausum est Geen enkele eeuw is gesloten voor grote denkers Seneca jr.
Nullum'st iam dictum quod non sit dictum prius Niets is reeds gezegd wat niet eerder gezegd is Terentius
Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit Er is geen boek zo slecht dat het in geen enkel deel profijtelijk is Plinius jr.
Num barbarorum Romulus rex fuit? Romulus was toch geen koning van barbaren? Cicero
Nunc est bibendum Nu moet er gedronken worden Horatius
top

O

O curas hominum! O quantum est in rebus inane! O menselijke zorgen! Hoeveel vergeefsheid is er in de wereld Lucilius
O praeclarum custodem ovium lupum! Een fantastische beschermheer van schapen, de wolf! Cicero
O tempora, o mores Ach tijden, ach zeden Cicero
O Tite tute Tati tibi tanta, tyranne, tulisti O jij tiran Titus Tatius! Jij hebt zo grote dingen voor jezelf genomen! Ennius
Occasio mihi fertur De gelegenheid werd mij gegeven
Oderint dum metuant Laat ze me haten, zolang ze me maar vrezen Accius
Oderint dum probent Laat ze me haten zolang ze me respecteren Motto van Tiberius, Variatie op Oderint dum metuant
Odi et amo Ik haat en ik heb lief Catullus
Omnia iam fient fieri quae posse negabam Alles waarvan ik heb gezegd dat het niet kon gebeuren zal nu gebeuren Ovidius
Omnia reliquit servare rem publicam Hij heeft alles achtergelaten om de republiek te sparen/bewaren
Omnia vincit amor, et nos cedamus amori Liefde overwint alles, en laten we ons eraan overgeven Vergilius
Omnium consensu capax imperii nisi imperasset Hij zou, eenstemmig, in staat zijn geweest te heersen, zou hij niet hebben geheerst Tacitus, t.a.v. Galba
Ora et labora Bid en werk St. Benedict
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura Vrije tijd zonder literaire bezigheid is de dood en de begrafenis van de levende man Seneca jr.
top

P

Paete, non dolet Paetus, het doet geen pijn Arria sr., nadat ze zichzelf neergestoken in 43 v. Chr. Gebruikt door Martialis in een epigram
Pallida Mors Bleke dood Horatius
Panem et circenses Brood en spelen Iuvenalis
Parva sub ingenti De kleinen onder bescherming van de groten Motto van Prince Edward Island
Patria est communis omnium parens Het vaderland is de gezamenlijke ouder van ons allemaal Cicero
Pauci quos aequus amat Iuppiter Iuppiter houdt van de weinige rechtvaardigen
Pecunia non olet Geld stinkt niet
Per varios usus artem experientia fecit Door verschillende pogingen heeft oefening kunst gebaard Manilius
Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim Verdraag en volhard; eens zal dit verdriet nuttig voor je zijn Ovidius
Poeta nascitur, non fit Een dichter wordt geboren, niet gemaakt
Possunt, quia posse videntur Zij kunnen het, omdat zij ervan overtuigd zijn dat ze het kunnen
Potest ex casa magnus vir exire Een grote man kan uit een hut komen Seneca jr.
Praeceptores suos adulescens veneratur et suspicit Een jonge man respecteert en kijkt op naar zijn leraren Seneca jr.
Probitas laudatur et alget Deugdzaamheid wordt geprezen en in de kou gelaten Iuvenalis
Puri sermonis amator Een liefhebber van het zuivere spreken Heeft Caesar gezegd over Terentius
top

Q

Quaedam non iura scripta sed omnibus scriptis certiora sunt Sommige wetten zijn ongeschreven, maar zijn minder betwistbaar dan alle geschreven wetten Seneca sr.
Quaerite prime regnum Dei Zoekt eerst het koninkrijk van God Motto van Newfoundland
Qualis artifex pereo! Als wat voor een vakman ga ik ten onder! Nero, laatste woorden
Quam se ipse amans- sine rivali! Zichzelf zo liefhebbend zonder benijd te worden Cicero
Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant Hoewel ze onder water zijn, proberen ze onder water te schelden Ovidius, sub aqua sub aqua bootst het geluid van kikkers na
Qui dedit beneficium taceat; narrat qui accepit Laat hem die een gunst heeft gegeven zwijgen; laat die haar heeft ontvangen spreken Seneca jr.
Qui desiderat pacem, praeparet bellum Als je vrede wilt, bereid je voor op de oorlog Vegetius
Qui non est hodie, cras minus aptus erit Wie vandaag niet tot iets in staat is, zal het morgen nog minder zijn Ovidius
Qui transtulit sustinet Hij die overbracht houdt stand Motto van de staat Connecticut
Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur Waar lach je om? Verander slechts de naam en de grap gaat over jou! Horatius
Quidquid latine dictum sit, altum viditur Al wat in het latijn gezegd wordt, wordt als verheven beschouwd
Quieta non movere Wat rustig is niet storen Geen slapende honden wakker maken
Quintili Vare, legiones redde! Quintilius Varus, geef me mijn legioenen terug! Augustus
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Hoe lang wil je ons geduld misbruiken, Catilina? Cicero
Quo vadis, Domini? Waarheen gaat Gij, God?
Quod licet Iovi non licet bovi Wat Iuppiter mag, mag een rund nog niet
Quorum pars magna fui Waarvan ik een groot deel was Vergilius
Quot homines tot sententiae Zoveel mensen zoveel meningen Terentius
top

R

Rara avis in terris nigroque simillima cycno Een zeldzame vogel op de aarde en erg lijkend op een zwarte zwaan Iuvenalis
Ratio et consilium propriae ducis artes Rede en bedachtzaamheid zijn de gepaste kwaliteiten van een aanvoerder/leider
Regnat populus Het volk regeert Motto van de staat Arkansas
Res ad triarios rediit De zaak is teruggekomen tot de triarii Livius, het is een crisissituatie geworden
Rex regnant sed non gubernat De koning heerst maar regeert niet
Rident stolidi verba Latina Stommelingen lachen over de latijnse taal Ovidius
Ridentem dicere verum quid vetat? Wat verbiedt een lachende man de waarheid te zeggen? Horatius
Risu inepto res ineptior nulla est Er is niets idioter dan een idiote lach Catullus
top

S

Saepe creat molles aspera spina rosas Vaak produceert een prikkelige doorn tedere rozen Ovidius
Saepe ne utile quidem est scire quid futurum sit Soms is het niet eens voordelig te weten wat de toekomst zal brengen Cicero
Salus populi suprema lex De veiligheid van het volk is de voornaamste wet Cicero
Salus populi suprema lex esto Laat het welzijn van het volk de hoogste wet zijn Motto van de staat Missouri, Variatie op Salus populi suprema lex
Satura tota nostra est Satire is helemaal van ons Quintilianus
Sed quis custodiet ipsos custodes? Maar wie zal de bewakers zélf bewaken? Iuvenalis
Sedit qui timuit ne non succederet Hij die vreesde dat hij niet zou slagen zat stil Horatius
Semper avarus eget Een vrek lijdt altijd gebrek
Semper fidelis Altijd trouw Motto Korps Mariniers
Semper paratus Altijd voorbereid Motto van de Coast Guard
Senectus ipsast morbus Ouderdom zelf is een ziekte Terentius
Sequens mirabitur aetas De volgende generatie zal verbaasd staan
Si monumentum requiris circumspice Als je een monument zoekt, kijk om je heen Sir Christopher Wren, in St. Paul's Cathedral
Si quaeris peninsulam amoenam circumspice Als je een lieflijk eiland zoekt, kijk om je heen Motto van de staat Michigan
Sic semper tyrannis Zo gaat het altijd met tirannen Motto van de staat Virginia
Sic transit gloria mundi Zo vergaat des werelds roem
Sicelides Musae, paulo maiora canamus Siciliaanse Muzen, laat ons van enigszins grotere dingen zingen Vergilius
Simia quam similis, turpissimus bestia, nobis! Hoezeer lijkt dat lelijke beest, de aap, op ons! Cicero
Simplex munditiis Eenvoudig door goede manieren Horatius
Spem reduxit Het heeft hoop hernieuwd Motto van New Brunswick
Splendide mendax Fantastisch leugenachtig Horatius
Splendor sine occasu Glans zonder ondergang Motto van Brits Columbia
Struit insidias lacrimis cum femina plorat Als een vrouw huilt bouwt ze hinderlagen met haar tranen Dionysius Cato
Studeo linguae Latinae discendae Ik leg me toe op het leren van latijn
Stultum est timere quod vitare non potes Het is dwaas te vrezen wat je niet kan vermijden Syrus
Sum quod eris Ik ben wat jij zult zijn grafschrift
top

T

Tacent, satis laudant Zij zwijgen, zij loven genoeg Terentius
Tamquam alter idem Zoals een tweede zelf Cicero
Tantae molis erat Romanam condere gentem Zo zware taak was het, het Romeinse ras te stichten Vergilius
Tantum religio potuit suadere malorum Zozeer was religie in staat tot het aanbevelen van het kwade Lucretius
Tarditas et procrastinatio odiosa est Traagheid en uitstel zijn hatelijk Cicero
Tempus fugit De tijd vliegt
Timendi causa est nescire Onwetendheid is de oorzaak van het vrezen Seneca jr.
Trahimur omnes laudis studio We worden allemaal gedreven door ons streven naar lof Cicero
Tu regere imperio populos, Romane, memento Jij, Romein, onthoud volken te regeren met je macht Vergilius
top

U

Ubi solitudinem faciunt pacem appellant Als ze een verlatenheid maken noemen ze het vrede Tacitus
Urbem latericiam invenit, marmoream reliquit Hij trof een stad van stenen aan, hij liet er één van marmer achter De trots van Augustus
Urbi et orbi Voor de stad en voor de wereld Spreekt de paus uit
Urbs in horto Stad in een tuin Motto van Chicago
Ut incepit fidelis sic permanet Zo trouw als ze begon, zo blijft ze Motto van Ontario
Ut sementem feceris ita metes Zoals je zaait zal je oogsten Cicero
Utinam populus Romanus unam cervicem haberet! Had het Romeinse volk maar één nek! Caligula
top

V

Vae puto deus fio Helaas, ik denk dat ik een god wordt Vespasianus
Vae victis! Wee de overwonnen! Brennus, nadat hij Rome in 390 v. Chr. had veroverd.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas Ijdelheid van ijdelheden en alles (is) ijdelheid
Vario labori natus Geboren voor verscheiden werk (op elk potje past een deksel)
Velle est posse Willen is kunnen
Veni, vidi, vici Ik kwam, ik zag en ik overwon Caesar, na de slag bij Zela in 47 v. Chr.
Veritas vos liberabit De waarheid zal u bevrijden Motto van Johns Hopkins University
Vestis virum facit Kleren maken de man
Victoria, non praeda Overwinning, geen plundering
Video barbam et pallium; philosophum nondum video Ik zie een baard en een mantel; ik zie echter nog geen filosoof Gellius
Videtis quantum scelus contra rem publicam vobis nuntiatum sit? Hoe groot kwaad zien jullie dat door jullie tegen de republiek bericht zou kunnen zijn? Cicero
Vir bonus, dicendi peritus Een goed mens, bedreven in het spreken Cato, definitie van een redenaar
Virtute et armis Met moed en wapens Motto van de staat Mississippi
Virum mihi, Camena, insece versutum Vertel me, muze, over de slimme man Livius Andronicus
Vis consili expers mole ruit sua Brute kracht zonder inzicht bezwijkt onder haar eigen gewicht Horatius
Vitanda est improba siren desidia Het onbeschaamde verleidelijke niets-doen moet vermeden worden Horatius
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus Laten we leven, mijn Lesbia, en laten we liefhebben Catullus
Vivat, crescat, floreat Leef, geloof, bloei
Vix ulla tam iniqua pax, quin bello vel aequissimo sit potior Er is bijna geen enkele vrede, zo onrechtvaardig dat deze niet beter is dan de eerlijkste oorlog Erasmus
Vixerunt Zij hebben geleefd zij zijn dood; Cicero
Vos vestros servate, meos mihi linquite mores Behoud jullie eigen manieren, en laat mijn manieren aan mij Petrarca
Vox clamantis in deserto Een schreeuwende stem in de wildernis Motto van het Dartmouth College
Vox populi vox Dei De stem van het volk is de stem van God
top

W

top

X

top

Z

top
>>