NAMEN

a

Achaia Landstreek op de Peloponessos. De Achaiers woonden hier.
Acheron Een rivier aan de grens van de onderwereld.
Achilleus Zoon van koning Peleus en de zilvervoetige Thetis
Achises Trojaan, vader van Aeneas, hij was de geliefde van Venus ( Afrodite). Aeneas droeg zijn oude vader op zijn schouders toen zij van Troje vluchtten, maar hij stierf onderweg naar ItaliŽ.
Achtates Schildknaap en vriend van Aeneas.
Acropolis Burchtheuvel van vele Griekse steden, speciaal van Athene, waarop verschillende tempels, onder andere het Parthenon van Pallas Athene staan.
Adreste Een dienares van Helena.
AŽdon De dochter van Pandareos en de vrouw van Zethos. Zij doodde haar zoontje Itylos in een vlaag van waanzin en veranderde toen in een nachtegaal.
Aemilia Moeder van Papirius Praetextatus (133 v. C)
Aemulius Stootte zijn broer Numitor van de troon van Alba Longa, maar werd door diens kleinzonen Romulus en Remus gedood. Zij zorgden dat hun grootvader Numitor weer aan de macht kwam.
Aeneas Zoon van Anchises en Aphrodite. Schoonzoon van Priamos. Later de koning van Dardania. De stichter van Rome.
Aeneas Trojaanse held die de val van Troje overleefde en na lange omzwervingen in ItaliŽ aankwam. Romulus en Remus, volgens de legende de stichters van Rome, zijn de nakomelingen van Aeneas.
Afeidos Komt voor in een leugenverhaal van Odysseus.
Agamemnon Zoon van Atreus en koning van het gouden Mykene
Agelaos Ee vrijer van Penelpopeia. De zoon van Damastor.
Aia Het eiland van Kirke. Ook wel het Land van de Zuchten genoemd.
Aiakos Vader van Peleus en de grootvader van Achilleus.
Aias 1. Zoon van Telamon, van Salamis. De grote Aias, het bolwerk van de Grieken. Aias betekent Arend. 2. Zoon van OÔleus, van Lokris, speervechter.
AiŽtes Zoon van Helios en de vader van Medea.
Aigai In deze plaats staat een tempel van Poseidon.
Aigis Het schild van Zeus. Waarschijnlijk gemaakt van een geitevel met smeedwerk van Hefaistos. Het is versierd met 100 kwasten en heet afbeeldingen van het verschrikkelijke hoofd van de Gorgo en van Eris.
Aigisthos De moordenaar van Agamemnon. Hij werd zelf dedood door Orestes, die de zoon was van Agamemnon.
Aigyptos Naam van de koning van Egypte. Daarnaast ook de naam van het land zelf, en de naam van de rivier die nu de nijl heet. Hij wilde het land van zijn broer in beslag nemen door zijn vijftig dochters uit te huwelijken aan zjn vijftig zonen.
Aiolos Zoon van Hippotes, heerser over de winden.
Aison De zoon van Kreteus.
AithiopiŽ Een land.
Aithon Odysseus noemt zich zo in ťťn van zijn leugenverhalen. Het betekent 'de Rossige'.
AitoliŽ Een landstreek.
Akastos Koning van Doulichion.
Akroneos Een jonge sportheld bij de Faiaken. (uit de Odysseia)
Aktoris Een dienares van Penelopeia.
Alba Longa Legendarische stad ten z. o. van Rome, gesticht door Iulus (Ascanius) de zoon van Aeneas. Het is ook de geboorteplaats van Remus en Romulus; door koning Tullus Hostilius verwoest.
Albaanse meer 25 km. Ten z.o. van Rome; het overstromen van dit meer wees op de naderende ondergang van Veii; tegenwoordig Lago di Albano.
Albinius, Lucius. Een eenvoudige Romein, die na de nederlaag van de Romeinen bij Allia de Vestaalse maagden in veiligheid bracht.
Alektor Een vorstin Sparta. Hij was de vader van de bruid van Megapenthes.
Alexander de Grote.( 355- 323 v. C) Koning van MacedoniŽ, veroverde het Perzische Rijk en drong met zijn leger door tot aan de Indus; zijn ideaal van een Grieks-Oosters wereldrijk werd verhinderd door zijn vroege dood.
AlexandriŽ naam van vele door Alexander de Grote gestichte steden. De belangrijkste werd gesticht in332 ten westen van de Nijjkldelta. Dit was lange tijd de grootste stad van de wereld.
Alexandros Geboortenaam van de zoon van Priamos, die Paris, Tasman, werd genoemd.
Alfeios De grootvader van DiokleŽs, die de gastheer was van Telemachos in ferai.
Alkandra De vrouw van Polybos van Aigyptos.
Alkimos De vader van Mentor.
AlkinoŲs De koning van Scheria en de zoon van NausithoŲs. Hij was de gastheer van Odysseus toen deze gehavend op zijn eiland aanspoelde.
Alkippe Een dienares van Helena.
Alkmaon De zoon van Amfiaros.
Alkmene Een minnares van Poseidon.
Allia Zijrivier van de Tiber; op de oevers leden de Romeinen een zware nederlaag tegen de GalliŽrs onder Brennus (ongeveer 390 v..c)
Alybas Een stad uit ťťn van de leugenverhalen van Odysseus.
Amata Echtgenote van koning Latinusen moeder van Lavinia; pleegde zelfmoord toen haar favoriet Turnus door Aeneas werd gedood.
Amazonen Volk van strijdbare vrouwen, bondgenoten van Troje.
Amfialos Een jonge sportheld bij de Faiaken. (uit de Odysseia)
Amfiaraos De zoon van OÔkleŽs. Hij sneuvelde in de oorlog om Thebe. Zijn vrouw had namelijk in ruil voor een kostbaar halssnoer zijn schuilplaats verraden. Als ziener had hij al 'gezien' dat hij zou sneuvelen, en daarom had hij zich verstopt.
Amfilochos De zoon van Amfiaraos.
Amfimedon Een vrijer van Penelopeia. Hij was de zoon van Melaneus.
Amfinomos Een vrijer van Penelopeia. Hij was de zoon van Nisos.
Amfion 1. Zoon van Zeus en Antiope. 2. Zoon van Iasos.
Amfithea De grootmoeder van Odysseus.
Amfitrite Godin van de zee. Soms wordt ze ook als de zee zelf beschouwd.
Amfitryon De man van Alkmene. Alkmene was een minnares van Zeus en de moeder van Herakles.
Amnisos Een haven op Kreta.
Amythaon De zoon van Kretheus en Tyro.
Anabesinos Jonge sportheld bij de Faiaken (uit de Odysseia).
Anchialos 1. De vader van Mentes van Tafos. 2. Jonge sportheld bij de Faiaken.
Ancus Martius Vierde koning van Rome, kleinzoon van Numa Pompolius; voegde de Ianiculus bij de stand en stichtte de havenstad Ostia aan de mond van de Tiber. Anio. Zijrivier van de Tiber. Nu Taverone.
Andromache Vrouw van Hektoor.
Andromea Prinses van Joppa, vrouw van Perseus. Nu de naam van een sterrebeeld.
Andros Eilandje in de buurt van Naxos.
Annius Afgezant van de Latijnen die te Rome gelijkstelling kwam eisen, hij brak bij een val zijn nek.
Antifates 1. De koning van de Laistrygonen. 2. De vader van OÔkleŽs.
Antifos De zoon van Aigyptos. Hij was een metgezel van Odysseus en zijn lot was verslonden te worden door de Kykloop.
Antikleia De dochter van Autolykos. Zij was de moeder van Odysseus.
Antiklos Hij zat samen met andere Griekse aanvoerders in het houten paard.
Antiklos …ťn van de Griekse helden in het houten paard.
Antilochos Zoon van Nestor van Pylos
Antilochos De oudste zoon van Nestor. Hij werd gedood bij Troje door Memnon, die de zoon van Eoos was.
AntinoŲs Een vrijer van Penelopeia. Hij was de zoon van Eupeithes.
Antiope een minnares van Zeus. Haar zoons stichtten de stad met de zeven poorten, Thebe.
Antium Hoofdstad van de Volksen aan de zeekust 50 km. Ten westen van Rome. Nu Anzio.
Apeira De plaats waar Eurymedousa vandaan kwam. Eurymedousa was een slavin van Nausikaš.
Aphrodite Dochter van Zeus en Dione. Godin van de liefde.
Apollon Zoon van Zeus, god van de schone kunsten, van het licht, van de harmonie, en de zilveren boog. Hij is de aanvoerder van de negen Muzen en de tweelingbroer van de godin Artemis.
Appius Romeinse voornaam, zie ook Claudius.
ApuliŽ Landstreek in het z. o. van ItaliŽ langs de Adriatische zee.
Ardea Stad aan de zeekust 30 km. Ten zuiden van Rome, oorspronkelijk de hoofdstad vna de RutuliŽrs.
Ares Zoon van Zeus en Hera. God van de oorlog.
Arete De dochter van Rexenor. Ze is de vrouw van AlkinoŲs van Scheria.
Arethousa Een bron op Ithaka.
Aretos 1. De koning van Doulichion en de grootvader van Amfinomos. 2. De zoon van Nestor.
Argeier Zo wordt een bewoner van argos genoemd.
Argo Het schip waarmee de Argonauten onder leiding van iason naar Kolchi voeren om het Gulden Vlies te halen.
Argos 1. Stad in Aigyptos. 2. Een monster met 100 ogen dat door de god Hermes werd gedood. 3. De hond van Odysseus. 4. Stad in de buurt van Troje. 5. Een landstreek op de Peloponessos.
Argosdoder Bijnaam van Hermes.
Ariadne De dochter van Minos, die de koning van Kreta was. Zij gaf de held Theseus een kluwen garen om de weg uit het labyrint te vinden. Zij werd door Theseus achtergelaten op Dia (later Naxos geheten).
Aristoteles Griekse filosoof (384- 322) had in Athene een school, het Lyceum waar hij op vrijwel alle gebieden der wetenschap werkzaam was. Hij woonde van 342 tot 336 aan het Macedonische hof als opvoeder van Alexander de Grote.
Arkeisios De zoon van Zeus en Euryodia, de vader van LaŽrtes.
Arkirisios Koning van Argos. Hij was de grootvader van Perseus.
Arktos Het sterrenbeeld "De Grote Beer"
Arnaios Een bedelaar op Ithaka. Hij wordt door de vrijers Iros genoemd, omdat hij boodschappen doet voor de vrijers, net als de godin Iris boodschappen voor de goden doet.
Arruns Romeinse voornaam, zie Tarquinius.
Artakia Een bron van de Laistrygonen.
Artemis Dochter van Zeus en Leto. Godin van de kuisheid en de jacht. Tweelingzuster van Apolloon. Met haar pijnloze pijlen brengt zij een zachte dood.
Arybas De vader van de Foinikische slavin die de kleine Eumaios ontvoerde om te verkopen als slaaf.
Asfalion Een dienaar van Menelaos.
Asopos De vader van Antiope.
Asopos Rivier in het geboorteland van Memnon.
Asteris Een eiland tussen Ithaka en Samos.
Athenai Stad waarin een tempel staat die gewijd is aan de Godin Athene.
Athene Godin van de wijsheid en beleid. Zij werd in volle wapenrusting geboren uit de schedel van Zeus. Haar bijnamen zijn Pallas ("zij die de speer zwaait") en Tritogenia ("geboren aan de Triton").
Atlas God die de diepte van elke zee kent. Hij schraagt de zuilen die hemel en aarde van elkaar scheiden. Hij is de vader van Kalypso.
Atreus De zoon van Pelops. Hij is de vader van Agamemnon en Menelaos en een afstammeling van Tantalos, die door de goden vervloekt werd. Zijn familie droeg de vloek met zich mee totdat Orestes ervan werd verlost door de godin Athene.
Atreus Zoon van Pelos. Vader van Agamemnon en Menelaos.
Attius Tullius Generaal van de Volksen verleende gastvrijheid aan de verbannen Coriolanus.
Attus Navius Een Augur die koning Tarquinius Priscus wist te overtuigen van de waarde van zijn zienersgaven.
Augur Ziener of vogelwichelaar die uit de vlucht van vogels uitleg gaf van buitengewone verschijnselen of de wil der goden weergaf. Het college der auguren was een staatsinstelling en werd voor elke belangrijke beslissing geraadpleegd.
Aulis Stad waar de Griekse schepen van bijeenkwamen voor de afvaart naar Troje.
AuspiciŽn Voortekenen die voor elke belangrijke gebeurtenis door de augures werden waargenomen.
Ausuculum Stad in ApuliŽ, waaar konin gPyrrhus de Romeinen overwon, maar zelf zware verliezen leed. Nu Ascoli.
Autolykos De zoon van Hermes. Hij is de vader van Antikleia en de grootvader van Odysseus.
AutonoŽ Een dienares van Penelopeia.
Aventinus Een van de zeven heuvels waarop Rome is gebouwd. Er stonden vele tempel waaronder die van Iuno, waarheen het beeld van de godin uit Veii werd overgebracht.

B

Babylon Reusachtige hoofdstad van het Assyrisch-Babylonische rijk aan de Eufraat. In 539 door de Perzen veroverd. Reeds zeer vroeg werd hier de astrologie beoefend en ook de kunst der haruspices zou daarvandaan naar het westen zijn gebracht.
Balios Een eeuwig levend paard van Achilleus, een paard van Zeus.
Barbaren Voor de Grieken: iedereen die geen Grieks sprak. De Romeinen namen het over en gebruikten het woord in verachtelijke zin.
Bellerofontes Beroemde voorvader van Glaukos.
Belos Zoon van Poseidon, voorvader van Perseus.
Beneventum Stad 80 km. Ten noorden van Napels; hun overwinning op de Pyrrhus verandereden de Romeinen de naam Maluentum in Beneventum; nu Benevento.
BoŽthoŲs De vader van Eteoneus, die een volgeling en dienaar was van koning Menelaos.
Brennus Koning der GalliŽrs. Hij versloeg de Romeinen bij de Allia en belegerde het Capitool, maar hij werd door Camillus verdreven.
BriseÔs Slavin van Achilleus.
Brutus 1 Bijnaam van Lucius Iunius hij verdreef de koningen uit Rome en was samen met Collatinus de eerste consul. 2 Marcus Brutus die in 44 v. C (op vijftien maart)samen met Gaius Cassius en anderen Caesar vermoordde.

C

Caedicius 1 Marcus. C., een romein die de komst der GalliŽrs voorspelde, maar niet geloofd werd. 2 Quintus. C., Romeins militair die tijdens de overheersing van de GalliŽrs de verslagen Romeinse troepen te Veii reorganiseerde.
Caere Etruskische stad, 25 km. ten westen van Rome. Nu Cerveteri.
Camilus Zie Furius.
CampaniŽ Landstreek ten z. o. van Rome lands de zeekust; hoofdstad Capua.
Campus Veld; Campus Martius = Marsveld, een groot veld buiten de Romeinse stadsmuur, waar sport beoefend werd, en volksvergaderingen werden gehouden.
Capitolinus Een van de zeven heuvels waarop Rome is gebouwd; hierop bevonden zich de burcht en verscheidene tempels bevonden = het Capitool)
Capua Hoofdstad van CampaniŽ, 25 km. ten noorden van Napels; tegenwoordig S Maria di Capua Vetere.
Carthago Een Foenische kolonie op de noordkust van Afrika, vele eeuwen hoofdstad van een machtig rijk dat de kusten van het westelijk bekken der Middellandse Zee beheerste; in 146 v. C door de Romeinen verwoest. Nu Tunis.
Caudium Stad in het Samnitisch heuvelland; een groot Romeins leger werd hiet in een hinderlaag gelokt ( Caudijnse passen)
Censor Roemeins ambtenaar met het toezicht op de openbare zeden, het registreren van de bevolking, het vaststellen van de belastingen, de keuze der senatoren; elke 5 jaar (lustrum) werden er twee censoren gekozen, meestal oud consuls.
CenturiŽn Afdelingen van honderd, zowel in het leger als bij stemmingen in de volksvergadering.
Chalkis Een rivier in Elis.
Charis Vrouw van Hefaistos.
Chariten Godinnen van gratie en schoonheid. Dienaressen van Aphrodite.
Charybdis Een zeemonster, dat drie maal per dag het zeewater opslurpt en weer uitspuugt. Hierdoor was hij een bedreiging van Odysseus, die door een stuk water moest varen met hem aan de ene kant, en het zeemonster Skylla aan de andere kant.
Chemnis Stad in Egypte waar de familie van Perseus vandaan komt.
Chios Een rotsachtig eiland.
Chloris De vrouw van Neleus, de moeder van Nestor.
Chromios De broer van Nestor.
ChryseÔs Dochter van de priester Chryses, en de slavin van Agamemnon.
Chryses Priester van Apollon.
Cincinnatus Zie Quinctius.
Cineas Minister en vertrouweling van koning Pyrrhus van Epirus.
Claudius 1 Appius C de voornaamste der Tienmannen, die Pome een geschreven wetgeving bezorgden. 2 Appius C een censor die de grote weg liet aanleggen, de Via Appia, van Rome naar Capua, later doortrokken naar Brindisi. 3 Marcus C een cliŽnt en handlanger van 1.
Cloelia
Clusium Belangrijke Etruskische stad die de hulp van Rome tegen de GalliŽrs inriep; Nu Castellaccio.
Cnaeus Romeinse voornaam. Zie Marcius.
Cognomen Bijnaam, de derde naam die de meeste aanzienlijk Romeinen droegen na voornaam en geslachtsnaam.
Collatia Dorp ten oosten van Rome. Hier woonde Collatinus met zijn vrouw Lucretia.
Collatinus Echtgenoot van Lucretia. Zij werd verkracht door Tarquinius Sextus, en pleegde daarom zelfmoord. Collatinus verdreef samen met Brutus Tarquinius, en .bevrijdde. Rome van de koningen. Samen met Brutus werd hij de eerste consul.
Corinthe Rijke Griekse handelsstad, door de Roemeinen in 146 v. C. verwoest.
Coriolanus Zie Cn. Marcius.
Corioli Stadje 30 km. ten z. o. van Rome, door Cnaeus Marcius veroverd.
Corniculum Stadje in Latinum, waar de vader van Servius Tulius koning was geweest. Nu Monticelli.
Cremera Zijrivier van de Tiber, waar 300 FabiŽrs sneuvelden in een gevecht tegen de Etrusken. Nu Valca.
CreŁsa Eerste echtgenote van Aeneas. Zij stierf tijdens de vlucht uit het brandende Troje.
Curiatius Albaanse familie, waarvan een drieling stierf in een gevecht, tegen de Romeinse HoratiŽrs. De inzet was de stad Rome.
Curius, Manius Romeins consul die koning Pyrrhus bij Maluentum versloeg.
Curtius, Marcus Hij wijdde zich voor Rome ten dode door in volle wapenuitrusting te paard in een afgrond te springen, om zo de goden te vrede te stellen.

D

Daimon Een niet nader bepaalde God die inbloed uitoefent op het leven van de mensen. Dat kan bij Homeros zowel ten goed als ten kwade zijn.
Damastor De vader van Agelaos. Agelaos was ťťn van de vrijers van Penelopeia.
DanaŽ Moeder van Perseus.
DanaŽrs Een verzamelnaam voor verschillende Griekse stammen.
DanaÔden De vijftig dochters van Danaos die gedwongen werden te trouwen met hun neven, de vijftig zonen van Aigyptos. Negenenveertig bruiden vermoordden hun man in de bruidsnacht. Perseus is een afstammeling van de enige bruidegom die de bruidsnacht overleefde.
Danaos Voorvader van Perseus, tweeling broer van de agressieve Aigyptos. Hij vluchtte naar Argos met zijn vijftig dochters.
Dardania Land van koning Dardanos. De streek heet later Troje.
Dardanos. Zoon van Zeus. Grootvader van Tros. Oude naam van zijn stad.
Decius Mus, Publius Romeins consul die in de slag bij de Vesuvius tegen Latijnen en CampaniŽrs ingevolge een voorspelling zich ten dode wijdde en zo zijn leger de overwinning verzekerde; zijn zoon en zijn kleinzoon sneuvelden later op gelijke wijze.
DeÔfobos. Zoon van Priamos.
Delfi Heilige stad in het noorden. Hier was ook het orakel van Appolon. Delfi werd beschouwd als .de navel van de wereld..
Delos Heilig eiland waar Appolon en Artemis geboren werden.
Delos. Eiland van Apolloon, waar zich een beroemd orakel bevindt.
Delphi ( Delfi). Tempelstad in Midden- Griekenland, waar zich het in de gehele oude wereld beroemde orakel van Appollo bevond.
Demaratus Griek uit Corinthe die zich in de Etruskische stad Tarquinii vestigde en de vader werd van de latere Romeinse koning Tarquinius Priscus.
Demeter Godin van de vruchtbare akkers en de oogst.
Demosthenes Atheens redenaar en staatsman, wiens beroemde redeneringen tegen Philippus van MacedoniŽ beroemd zijn: .philipica.s.
Dictator Vroeger: een man die in tijden van nood of gevaar werd benoemd voor hoogstens zes maanden. Hij had in die tijd de absolute macht, (over bijv. het leger) zelfs de consuls stonden onder hem.
Dido Stichtster en koningin van Carthago, die Aeneas en zijn makkers gastvrij ontving toen zij aanspoelden de op de kust van Afrika. Zij werd verliefd op Aeneas, en toen deze vertrok naar ItaliŽ, pleegde zij zelfmoord.
Diktys Visser op het eiland Serifos, broer van de valse koning Polydektes. Beschermer van DanaŽ en Perseus. Later werd hij koning van Serifos.
Diomedes Zoon van Tydeus.
Dionysos God van de wijn.
Dodona Stad in het noordwesten van Griekenland met de heilige eiken waarin Zeus orakels fluistert.
Dolon Trojaanse spion.

E

Eoos De rozenvingerige, vroeggeboren godin van het eerste daglicht. De dageraad.
Eoos De rozenvingerige godin van de dagenraad en het eerste daglicht. Ze vroeg of Tithonos, haar man eeuwig mocht blijven leven maar vergaat te vragen om zijn eeuwige jeugd.
Epeios Architect van het houten paard van Troje.
Epicurus Griekse filosoof, predikte gemoedsrust als hoogste goed.
Epimetheus Titanenzoon die de gaven mocht verdelen onder de levende wezen. Hij begon met de dieren en hield niets over voor de mensen. Zijn naam betekent; denken na het doen.
Epirus . Landschap in het noordwesten van Griekenland.
Eris Godin van de twist. Zij gaf de appel die de aanleiding was van de Trojaanse oorlog.
Ethiopie In die tijd heel Afrika van het oosten tot het westen.
Etrusken
Europa Prinses uit Sidon die ontvoerd werd door Zeus in de gedaante van een prachtige stier. Hij nam europa op zijn rug mee en bracht haaar over zee naar Kreta. Daar trouwde ze met een koning, maar ze gaf Zeus drie beroemde zonen.

F

Fabius
Fabricius Romeins consul, onderhandelde met koning Pyrrhus.
Falerii Etruskische stad, 45 km. ten noorden van Rome. Nu Civitŗ Castellana. Falisken. Bewoners van Falerii.
Falisken Bewoners van Falerii.
Fasces Roedenbundels waarin een bijl gestoken was, gedragen door lictoren als symbool an het imperium van de door hen begeleide magistraat.
Fauna Oude Romeinse godheid van het vrije natuurleven en de dierenwereld.
Faustulus Een herder die de te vondeling gelegde tweeling Romulus en Remus vond en grootbracht.
Filoketes Beroemd boogschutter. In bezit van de boog van Herakles.
Flora Oude Italische godheid van bloemen en tuinen, voorgesteld met de hoorn des overvloeds in de hand.
Foiniks Oude leraar van Achilles.
Forkys Zeegod, vader van Medusa en haar zusters.
Forum Romanum Het grote marktplein in Rome, omzoomd door tempels en regeringsgebouwen.
Furius Camilus, Marcus De grootste generaal uit Romes oudste geschiedenis, overwinnaar van Etrusken en GalliŽrs.

G

Gabii Stadje in Latinum, 20 km. ten oosten van Rome. Nu Castiglione.
Gaius Romeinse voornaam zie Licinius, Mucius, Pontius, Servilius, Caesar.
GalliŽrs Romeinse naam voor de Kelten, de verzamelnaam voor vele volken die voor meer dan 2000 jaar in west Europa woonden. ( Frankrijk, Duitsland, BelgiŽ, Nederland)
Ganymedes Mooie zoon van Tros. Schenker van Zeus.
Gealic Nu nog gesproken Keltische taal in Schotland en Ierland.
Gellius Aulus Romeinse geleerde die ongeveer 30 n. C. een verzameling anekdoten op allerlei gebied publiceerde onder de titel . Attische Nachten..
Geminus Maecius
Glaukos Zoon van Hippologos. Bondgenoot van de Trojanen.
Gorgo Een monster.
GratiŽn Drie dochter van Zeus: Aglaia Euphrosyne en Thalia.
Grijzen Drie grijze zusters die samen ťťn oog en ťťn tand moeten delen.

H

Haides God van de onderwereld. De zoon van Kronos en de broer van Zeus. Tevens de naam van de onderwereld.
Haides Haides. Ook wel Hades, een broer van Zeus. God van de onderwereld, echtgenoot van Persefone. Hij wordt ook Plouton of Pluto genoemd: de Rijke. Zijn huis onder de aarde heet ook Haides.
Harpijen. Vogelachtige monsters met vrouwenhoofden.
Haruspices Waarzeggers die uit de ingewanden van offerdieren de wil der goden lazen, en de toekomst voorspelden. Hun kunst kwam uit Babylon en via de Etrusken in Rome, waar zij veel werden geraadpleegd, ook door de overheid.
Hefaistos Zoon van Zeus en Hera. God van het vuur.
Heilige berg Heuvel ten n. o. van Rome, waarheen de stakende plebejers uitweken om hun eisen kracht bij te zetten.
Hekabe Koningin van Ilios. Vrouw van Priamos. Moeder van o.a. Hektor en Alexandros.
Hektor Zoon van Priamos. Gevreesde leider van de Trojanen.
Helena Dochter van Tyndareos en Leda. Volgens de mythe is zij de dochter van Zeus, zij is de vrouw van Menelaos en werd later geschaakt door Paris.
Helenos Zoon van Priamos. Hij is een ziener en loopt over naar de Grieken.
Helios Zoon van Hyperion. God van de zon.
Helios God van de zon die alles hoort en ziet.
Hera De vrouw van Zeus. Dochter van Kronos en de godin van het huwelijk.
Heraclea Griekse stad in Zuid ItaliŽ aan de golf van Tarente. Nu Policoro.
Herakles Zoon van Zeus. Eerste eigenaar van de beroemde boog van Filoketes.
Hercules De Latijnse naam van Herakles, een van de grootste helden (heroi) uit de Griekse mythologie. Na zijn dood werd hij onder de goden opgenomen. Hij moest in opdracht van koning Tyrins twaalf zware werken volbrengen.
Herennius Pontius Leider van het verzet van de Samnieten tegen de Romeinen, vader van Caius Pontius.
Hermes Zoon van Zeus. Bode van de goden. God van list en handel. De begeleider van schimmen naar de onderwereld.
Hermes Zoon van Zeus en de nimf Maia. God van de handel. Hij kan met zijn gouden staf mensen in slaap brengen en wekken. Hij vergezelt ook de doden naar de Haides.
HeroŽn Halfgoden, zonen van een sterveling en een god, zelf sterfelijk, maar met bovenmenselijke eigenschappen; het heroŽntijdperk gaat voor de Grieken vooraf aan het historische.
Hersillia Sabijnse jonkvrouw, getrouwd met Romulus.
Hesione Zuster van Priamos, vrouw van Telamon. Zij was de moeder van de grote Aias.
Hesperiden Nimfen die de gouden appels van Hera bewaken aan de voeten van Atlas.
Hippodameia Prinses, de naam betekent: paardentemster.
Homeros Dť dichter. Hij heeft de Ilias en de Odysseia geschreven.
Honderdhandige Eťn van de drie honderdhandige, vijftigkoppige reuzen die Gea in de oertijd baarde.
Horatius
Hydra van Lerna Giftig monster met negen koppen, waarvan ťťn onsterflijk. Hij werd gedood door Herakles.
Hypnos Slaap, broer van Thanatos, de Dood.

I

Ianiculus Burchtheuvel op de rechteroever van de Tiber en reeds in oude tijden een deel van Rome.
Iculius, Lucius Volkstribuun, verloofd met Verginia, verwoed tegenstander van de senaat en Appius Claudius.
Ida Berg bij Ilios. Hier oordeelde Paris wie de mooiste Godin was.
Idaios Trojaanse heraut.
Idomeus Kleinzoon van Minos van Kreta.
Idomeus Koning van Kreta, streed aan de zijde der Grieken tegen Troje, verleende later gastvrijheid aan Aeneas.
Ifigeneia Dochter van Agamemnon en Klytaimnestra. Ze wordt in Aulis aan Artemis geofferd voor gunstige wind.
Ikaros Broer van Tyndareos en de vader van Penelopeia.
Ilioneus De oudste van Aeneas. makkers en hun woordvoerder bij koningin Dido in Carthago.
Ilios De heilige vesting gesticht door Ilos, op een heuvel in het land van Troje. De stad wordt later Ilion of Ilium genoemd.
Ilos Zoon van Tros. Stichter van Ilios.
Imbrios Zwager van Hektoor.
Imperium De juridische en militaire macht der hoogste Romeinse magistraten, hun verleend bij bijzonder volksbesluit, gesymboliseerd door een lijfwacht van lictoren met fasces.
Iris Regenboog, bode van Zeus.
Ithaka Het geboorteland van Odysseus; een rotsachtig eiland.
Iulius ( Ascanius) zoon van Aeneas, van wie het Iulische geslacht (Caesar en Augustus) heette af te stammen; stichtte na Aeneas dood Alba Longa.
Iunius Zie Brutus.
Iuno Vrouw van Jupiter. Godin van de hemel en het huwelijk.
Iuppiter God van hemel en aarde, vander van doden en mensen, vereerd onder de bijnamen Stator en Capitolinus.

J

Joppa Plaats aan de kust van SyriŽ.

K

Kaeso Romeinse voornaam. Zie Fabius.
Kalchas Griekse ziener.
Kassandra Helderziende dochter van Priamos. Door een straf van Apollo worden haar voorspellingen nooit geloofd.
Kassiopeia Moeder van Andromeia. Nu de naam van een sterrebeeld.
Kefeus Vader van Andromeia, koning van Joppa
Kelten Zie GalliŽrs.
Klytaimnestra Dochter van Tyndareos en Leda; zuster van Helena en vrouw van Agamemnon.
Kos Grieks eiland.
Kreta Het grote eiland ten zuiden van Griekenland, waar reeds lang voor 2000 v. C. een machtig rijk en een hoge beschaving bloeide. ( de Minoische beschaving.) heirvan was de invloed tot in Egypte en AziŽ merkbaar.
Kronos Titaan, vader van Zeus. Zijn naam betekent: Tijd.
Kronos Vader van Zeus , Hera, Haides, Poseidon, Hestia en Demeter. Hij werd gedood door Zeus.
Kyknos Koning van de Kolonieten. Kyknos betekend zwaan. Volgens het verhaal werd hij grootgebracht door een zwaan.
Kyllene Berg waar Hermes geboren werd.

L

Laevinus Romeinse cunsul, leed nederlaag tegen Pyrrhus.
LaokoŲn Trojaanse priester van Apollon. Hij werd gedood door slangen van Athene.
Laomedon Kleinzoon van Tros; vader van Priamos.
Larissa Land in het noorden van Griekenland.
Latinus Legendarische koning van Latinum, vader van Lavinia.
Lavinia Dochter van Latinus, verloofd met Turnus, na diens dood getrouwd met Aeneas.
Lavinum Een door Aeneas gestichte, en naar zijn vrouw genoemde stad, 25 km. ten zuiden van Rome. Nu Pratica.
Lerna Plaats in Griekenland, ten zuiden van Argos, waar de monsterachtige slang met negen koppen woonde die door Hercules werd gedood.
Licinische-Sextische wetten Gaven aan de Plebejers toegang tot het consulaat en vele andere rechten, regelden de verdeling van bouwgrond.
Licinius Stolo, Caius Plebejer, gehuwd met een patrische vrouw, streed voor gelijkheid der standen.
Livius, Titus Romeins geschiedschrijver, gestorven ongeveer 20 na. C. hij beschreef de geschiedenis van Rome vanaf de stichting tot zijn eigen tijd, in zijn werk . Ab urbe condita.. Een kwart van zijn werk is bewaard gebleven.
LucaniŽ Deel van ItaliŽ tussen Tyrrheense Zee en Golf van Tarente, begrensd door CampaniŽ, ApuliŽ en Bruttium.

M

Machaon Griekse legerarts en aanvoerder.
Medeia Dochter van de Zonnegod Helios.
Medusa Een van de drie mooie dochters van koning Forkys, ze beledigde Athene, en werd in een Gorgo veranderd. Toen haar zussen vroegen of zij weer op elkaar mochten lijken, veranderde Athene hen ook in Gorgo.s.
Memnon Zoon van Eoos en Tithonos; bondgenoot van de Trojanen. Leider van de Aithiopiers.
Menelaos Zoon van Atreus. Echtgenoot van Helena, koning van Sparta.
Minos Zoon van Zeus; koning van Kreta, grootvader van Idomeus.
Mnemosyne Godin van de herinnering; moeder van de negen Muzen.
Moiren De drie schikgodinnen die beslissen over het leven van de mens, de een spint de levensdraad, de tweede meet de lengte af, en de derde knipt de draad door.
Moiren De drie schikgodinnen die de levensdraad van elk mensen weven, meten en afknippen. He persoonlijke doodslot, de ker, wordt meegetwijnd in de draad.
Muzen De negen dochters van Zeus en de godin Mnemnosyne.
Muzen De negen dochters van Zeus en de nimf Herinnering, beschermgodinnen van de kunsten.
Mykene De stad van koning Agamemnon. Mykene was .rijk aan goud..
Myrmidonen Volk van Achilleus, volgens de mythe door Zeus uit mieren geschapen.

N

Naupolis De koning van Euboia; zoon van Poseidon; vader van Palamedes.
Neoptolemos Erenaam van Pyrrhos, de zoon van Achilleus. De naam betekend nieuwe oorlogsheld.
Nereus Zeegod.
Nestor Zoon van Neleus; koning van Pylos.
Nimfen Godinnen van een lagere rangorde.

O

Odysseus Koning van Ithaka; afstammeling van Zeus. Hij stond bekend als de man van duizend listen.
Okeanos De brede kolkende wereldstroom die de aarde en de zeeŽn omringt. De aarde was een platte schijf tussen de hemel en de Tartaros.
Okeanos (In het Latijn Oceaan De woeste slang van water die volgens de mythe om de aarde heen lag, en waarin alle zeeŽn en rivieren uitkwamen.
Olympos Hoge berg op de Peleponnesos, waar het paleis van Zeus stond.
Olympos De berg waar het paleis van Zeus stond. Hier vergaderden de goden.
Orestes Zoon van Agamemnon. Hij doodde Aigisthos.
Ouranos Oergod. Vader van Kronos. Grootvader van Zeus.

P

Palamedes Zoon van Naupolis van Euboia.
Palladion Houten beeld dat uit de hemel; viel op de plaats waar Ilos zijn stad moest stichten.
Pallas Bijnaam van Athena.
Pallas De erenaam van Athena, zij doodde de reus Pallas in een grote oorlog van de goden.
Paris Zoon van Priamos. Zijn naam betekent Tasman. Hij schaakte Helena. Ook wel Alexandros genoemd.
Parnassos Berg waar de Muzen woonden.
Patroklos De beste vriend van Achilleus. Hij werd gedood door Hektoor
Pegasos Gevleugeld paard; zijn moeder was Medusa zijn vader Poseidon. Nu de naam van een sterrenbeeld.
Peleus De vader van Achilles, koning van de Myrmidonen.
Pelops Hij werd door zijn vader Tantalos geslacht en opgediend aan de goden om hen op de proef te stellen. Alleen Demeter at per ongeluk van de schouder. De goden brachten Pelops weer tot leven en hij kreeg een zilveren schouder. Zie ook "Tantalos".
Penelopeia De dochter van Ikaros. Vrouw van Odysseus, nicht van Helena.
Penthesileia Dochter van Ares, koningin van de Amazonen.
Pergamos Burcht van Ilios met paleizen en tempels.
Persefoneia Dochter van Demeter en Zeus. Vrouw van Haides. De winter brengt ze door in het onderaardse rijk van haar man. In de zomer is zij boven de grond. Hierop baseerden de Grieken hun jaargetijden.
Perseus Zoon van Zeus en DanaŽ. Hij was een halfgod die de Gorgo Medusa doodde, en met Andromea trouwde. Nu de naam van een sterrenbeeld.
Podarkes De eigenlijke naam van Priamos.
Polydektes Koning van Serifos, broer van Diktys.
Polydoros Zoon van Priamos
Poseidon Zoon van Kronos. God van de zee. Zijn bijnaam is de Aardschokker.
Poseidon God van de zee, broer van Zeus, voorvader van Perseus.
Priamos Konong van Troje. Hij had vijftig zonen, en vijftig dochters, onder wie Paris, Hektoor, en Kassandra.
Prometheus Titanenzoon die het vuur aan de mensen bracht. Zijn naam betekent denken voor het doen.
Prostesilaos Eerste Griek die ooit in Troje aan land ging.
Pyrrhos Zoon van Achilleus. Hij krijgt de erenaam 'Neopolemos., wat betekent: de nieuwe oorlogsheld.

Q

R

Rhea Oergodin; vrouw van Kronos.
Rheia Vrouw van Kronos, moeder van Zeus.

S

Sarpedon Zoon van Zeus.
Selene De maan.
Serifos Eiland in de buurt van Argos.
SimoÔs Rivier bij Ilios, Riviergod.
Sinon Griekse spion uit 'de Ilias'.
Sisyfos Koning die geheimen van de goden verraadde en de dood in de boeien sloeg, zodat er niemand meer kon sterven. Hij moet in de onderwereld een zware steen tegen een berg oprollen. Als hij bijna boven is, rolt de steen telkens weer naar beneden.
Skamandros Rivier bij Ilios, Riviergod.
Skyros Eiland waar Achilleus verborgen is voor de afvaart naar Troje.
Sparta Stad op de Peleponnesos. Aggamemnon was koning van Sparta. De stad staat ook bekend om zijn sobere leefwijze.
Sparta Hoofdstad in Lakedaimon, waar het paleis van Menelaos staat. Ook bekend om zijn sobere levenswijze.
Styx De heilige rivier van de onderwereld. Een eed .gezworen bij de Styx. is heilig.
Styx Rivier in de onderwereld waarbij de goden zweren.

T

Tantalos Vader van Pelops. ( Zie ook .Pelops.) Hij moet in de onderwereld een steen tegen een berg oprollen, maar de steen rolt steeds weer naar beneden.
Tartaros De duistere afgrond onder de wereld waar Hypnos en Thanatos wonen en Tantalos en Sisyphos hun straf ondergaan.
Tartaros De diepste afgrond.
Telamon Vader van de grote Aias.
Telefos Zoon van Herakles, koning van Mysia.
Tenedos Eiland dichtbij Troje.
Tenes Zoon van Apollon; koning van Tenedos.
Teukros Halfbroer van de grote Aias.
Thebe Stad met zeven poorten ten noorden van Athene. Ook een stad in Egypte.
Themis Dochter van Oeranos. Zij kent de toekomst.
Thetis Nimf, dochter van de zeegod Nereus; moeder van Achilleus
Thetys Vrouw van Okeanos
Titanen De twaalf oergoden.
Titanen Zo heetten de kinderen van Oeranos en Gea die hun vader van de wereldheerschappij beroofden.
Tithonos Echtgenoot van Eoos; broer van Priamos. Hij kreeg het eeuwige leven, maar niet de eeuwige jeugd.
Troje De landstreek bij de Hellespont. Betekenis: land van Tros.
Tros Kleinzoon van Dardanos.
Tyndaareos Vader van Klytaimnestra en Helena; oom van Penelopeia.

U

V

W

Wielogen (kyklopen.) Monsterlijke reuzen met ťťn enkel oog midden op hun voorhoofd.
Wraakgodinnen. (Erinynen) Zij achtervolgen misdadigers, en drijven hen tot waanzin.

X

Xanthos Eeuwig levend paard van Achilleus; geschenk van Zeus.

Y

Z

Zeus Zoon van Kronos; oppergod, de grootste van alle Goden. Zijn bijnamen zijn onder andere: wolkenverzamelaar en bliksemslingeraar.