Tekstvak: Kennelnaam  	: Rusty van de Tussenhaven
Ras    					: Hollandse Herder x Bouvier
Geboorte datum	: ongeveer april 1987

Vader        	: Totaal onbekend
Moeder       	: Idem
Fokker        	: niet te achterhalen

Bij ons komen wonen : 22 augustus 1987

Diploma’s & hobby’s  : puppy-cursus
                     elementaire gehoorzaamheid
Rusty