Fragment van het woordenboek: letter H

Terug naar de hoofdindex

Enkele gegevens betreffende het

Hongaars-Nederlands woordenboek

Dit woordenboek, dat in 2000 in Boedapest op de markt verscheen, is de vrucht van negen jaar ingespannen werken aan de afdeling Finoegristiek (Hongaars en Fins) van de RUG.

Het werk dat meer dan 700 pagina's beslaat (ruim 44.000 trefwoorden), bevat veel idioom en in Groningen verzamelde Hongaarse neologismen.

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat het woordenboek bidirectioneel is ingericht, dat wil zeggen zodanig opgezet dat zowel Hongaarstalige als Nederlandstalige gebruikers het gemakkelijk kunnen raadplegen. Hiertoe werden zowel Nederlandse als Hongaarse morfologische gegevens opgenomen, en ten behoeve van de Hongaren werden de Nederlandse vertalingen van de polyseme trefwoorden en uitdrukkingen (trefwoorden en uitdrukkingen met meer betekenissen) voorzien van Hongaarstalige labels (betekenisaanduidingen tussen haakjes). Dankzij deze opzet is het eerste Hongaars-Nederlandse woordenboek tevens het eerste in Nederland geproduceerde bidirectionele vertaalwoordenboek.

Voor het project, dat in 1987 werd opgestart, maar wegens geldgebrek enkele jaren heeft stilgelegen, was in het kader van het Hongaars-Nederlands Cultureel Verdrag geld verstrekt door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen. Het werk kon worden afgerond dankzij een subsidie van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen (CLVV), een in 1993 door de Nederlandse en Vlaamse ministers van onderwijs ingestelde commissie ter bevordering van de uitgave van Nederlands-anderstalige woordenboeken.

Het boek is behalve in Hongarije en via de internetsite van Akadémiai Kiadó ook in de Nederlandse en Belgische boekhandels verkrijgbaar.

Bibliografische gegevens:

Titel: Magyar-Holland Szótár (Hongaars-Nederlands woordenboek)

Auteurs: J.H.A. Kammer en E. Bosch-Ablonczy

Uitgever: Akadémiai Kiadó, Boedapest

ISBN-nummer: 978 963 05 7518 8