Terug naar hoofdindex

 IMRE KERTÉSZ


De Nederlandse vertalingen van de Nobelprijswinnaar voor literatuur 2002 door Henry Kammer:

 

Imre Kertész 1994:

Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért]. Roman. Vertaling Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep.

 

Imre Kertész 1995:

Onbepaald door het lot. [Sorstalanság]. Roman. Vertaling Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep.

 

Imre Kertész 1999:

Het fiasco. [ A kudarc]. Vertaling Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep.

 

Imre Kertész 2001:

Ik, de ander. [Én, a másik]. Vertaling Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep.

 

Imre Kertész 2003:

Dagboek van een galeislaaf. [Gályanapló]. Dagboekroman. Vertaling Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep.

 

Imre Kertész 2004:

Sporenzoeker. [A nyomkereső]. Novellebundel. Vertaling Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep.

 

Imre Kertész; Péter Esterházy 2005:

Een verhaal, twee verhalen. [Jegyzőkönyv / Élet és irodalom]. Twee novellen. Vertaling Henry Kammer / Robert Kellermann. Amsterdam: Arbeiderspers.

 

Imre Kertész 2005:

De samenzwering. [Detektívtörténet]. Roman. Vert. Henry Kammer. Amsterdam: De Bezige Bij.

 


Recensies en artikelen over Kertész in het Nederlands

Onbepaald door het lot

De bank. Vert. door Monse Weijers. - TR XIX:1, 95-102.

Het fiasco

Ik, de andere

Afkortingen