Hallo, leuk dat je nieuwsgierig bent naar Chorus4U.

 

Wat houdt Chorus4U in?

 

Bij een traditioneel koor/zanggroep zijn de individuele leden ondergeschikt aan het collectief. Bij Chorus4U is het collectief ondergeschikt aan het individu.

Wij willen een groep van ongeveer 20 leden formeren, die elk voor zich een solo nummer  kunnen zingen waarbij de anderen de achtergrond vocalen voor hun rekening nemen. Maar de solist of meerdere solisten ( ensemble) zijn op dat moment het belangrijkste.  

Het repertoire zal voornamelijk bestaan uit popmuziek vanaf de jaren 60 tot heden en we zullen, voorlopig, ondersteund worden door een muziekband. Later willen we naar begeleiding van een live band toe.

 

Het nummer wat gezongen wordt zal, wat de solo betreft, zo dicht mogelijk bij het origineel zitten en de achtergrond vocalen zullen het duidelijk anders maken. We denken dat we als basis de originele geluidsband kunnen gebruiken. We willen optreden met voor ieder een aparte microfoon, of tijdelijk 2 per microfoon, en de solist/solisten een eigen microfoon.

 

We zoeken nog naar een goede repetitor die heel goed de balans in de gaten moet houden en naar een technicus die de techniek verzorgd.

 

We willen als volgt te werk gaan: als je geïnteresseerd bent kun je het informatieformulier invullen op de volgende pagina en na

1 december 2011 gaan we audities organiseren waarbij gelet zal worden op stemsoort en presentatie. Deze auditie wordt door deskundige mensen, die niets met Chorus4U te maken hebben, afgenomen. De groep van mensen die hier uit voortkomt zal door ons uitgenodigd worden voor een vervolg gesprek. Op dat moment zal voor ons ook duidelijk worden in welke regio we proberen repetitie ruimte te vinden.

 

Laat je stem horen!

Misschien tot binnenkort?

Chorus4U