Op Riet (Phragmites) voorkomende gallen

Giraudiella inclusa (von Frauenfeld, 1862)
Gal in de stengel van Gewoon Riet (Phragmites australis) veroorzaakt door de galmug Giraudiella inclusa (von Frauenfeld, 1862)
Ritthem, Rammekenshoek, 01-03-2008
Meer over Giraudiella inclusa

Lipara lucens (Meigen, 1830)
Gal op Riet (Phragmites), veroorzaakt door Grote Rietsigaargalhalmvlieg, Lipara lucens (Meigen, 1830)
Nisse, Sluishoek, 11-03-2007
Meer over Lipara lucens

Steneotarsonemus phragmitidis (von Schlechtendal, 1898)
Gal op Riet (Phragmites australis) veroorzaakt door de galmijt Steneotarsonemus phragmitidis (von Schlechtendal, 1898)
Vlissingen, Nollebos, 16-12-2007
Meer over Steneotarsonemus phragmitidis