Op Laurier (Laurus nobilis) voorkomende gallen

Trioza alacris (Flor, 1861)
Gal op het blad van de Laurier (Laurus nobilis) veroorzaakt door de bladvlo Trioza alacris (Flor, 1861)
Vlissingen, Koudekerkseweg, 05-08-2007
Meer over Trioza alacris