Op Klein Kruiskruid (Senecio vulgaris) voorkomende gallen

Puccinia lagenophorae Cooke
Gal op het blad van Klein Kruiskruid (Senecio vulgaris) veroorzaakt door de schimmel Puccinia lagenophorae
Noord-Beveland, oever Soelekerkepolder (Veerse meer), 28-08-2008
Meer over Puccinia lagenophorae