Op Herderstasje (Capsella bursa-pastoris) voorkomende gallen

Albugo candida (Pers.:Fr.) Kuntze, 1891
Gal op Herderstasje (Capsella bursa-pasris) veroorzaakt door de schimmel Albugo candida (Pers.:Fr.) Kuntze, 1891
Sloegebied - Total e.o., 24-05-2009
Meer over Albugo candida