Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758), Spuugbeestje

NL-naam: Schuimbeestje
Familie: Cercopidae
Eis-code: PHILSPUM

Ten aanzien van deze "gallen" valt allereerst op te merken, dat het daarbij niet gaat om gallen in de strikte zin van de hier gehanteerde definitie.
Bij de door de schuimcicade Philaenus spumarius veroorzaakte gallen gaat het om zgn. facultatieve gallen (de term is van Molliard). Dergelijke gallen worden door de verwekkers soms wel, maar soms ook niet veroorzaakt . Zo leven de larven van Philaenus spumarius soms vrij op de plant, maar soms veroorzaken ze er gallen. Dergelijke gallen voldoen dus niet helemaal aan de hier gehanteerde definitie, omdat gallen in de strikte zin onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van de bewoners. Dat is bij verwekkers van facultatieve gallen dus niet het geval.
Hoewel het hier dus in wezen niet gaat om gallen in strikte zin, worden deze facultatieve gallen hier toch behandeld, zoals overigens tevens in diverse literatuur over gallen, o.m. door Docters van Leeuwen in het Gallenboek (3e druk, 1982) en door Buhr in zijn Bestimmungstabellen der Gallen, juist ook omdat daarmee de grens met gallen in strikte zin duidelijker wordt.

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Gal op bladeren van Gewone Vlier (Sambucus nigra) veroorzaakt door het Spuugbeestje, de schuimcicade Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Dishoek, 13-10-2007

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Gal op bladeren van Gewone Vlier (Sambucus nigra) veroorzaakt door het Spuugbeestje, de schuimcicade Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Retranchement, 19-08-2007

Terug