Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

NL-naam: Houtpantserjuffer
Familie: Lestoidea
Eis-code: LESTVIRI

Deze rijtjes ribbelige opzwellingen van de schors doen sterk aan gallen denken en worden procecidiŽn (voorstadium-gallen) genoemd. Het gaat hier echter niet om echte gallen in de zin van de definitie.
Deze zwellingen bevatten eitjes van de Houtpantserjuffer. Meestal worden die eitjes in de tweede helft van september gelegd. Het vrouwtje maakt na de paring met haar legboor een sneetje in een bij voorkeur over het waterhangende jonge twijg. Met name Els en Wilg, maar ook wel Es, Vogelkers en andere planten komen daarvoor in aanmerking. Aan beide uiteinden van zo'n sneetje worden doorgaans twee eitjes gelegd. Daarna maakt het vrouwtje daarboven of daaronder weer zo'n sneetje, etc. Zo ontstaat een hele rij sneetjes boven elkaar, die vaak zo'n dertig centimenter lang is. De eitjes leiden per sneetje tot een langwerpig zwellinkje van de schors, een verschijnsel dat dus sterk op galvorming lijkt.
Gedurende de winter bevinden de eitjes zich in rust en goed beschermd in de zwellingen. Na de winter, meestal in maart, als het warmer wordt en de takken weer groeien, ontwikkelen de eitjes zich verder. De schors verwijdt zich / scheurt op de boorgaatjes op de uiteinden van de zwellingen en eind april / begin mei komen de eitjes uit. De mummieachtige prolarven laten zich van de tak vallen en ontwikkelen zich verder in het water.
De zwellingen hebben dus uitsluitend als bergplaats voor de eitjes gediend.
Van een parasitaire of symbiotische relatie tussen ei en plant kan niet gesproken worden.
De uitgekomen prolarven verlaten de tak vervolgens zonder verder op de plant in te werken.
Ook tussen prolarve en plant is dus geen sprake van een parasitaire of symbiotische relatie.
Hoewel het hier dus in wezen niet gaat om gallen in strikte zin, worden deze procecidiŽn (voorstadium-gallen) hier toch behandeld, zoals overigens tevens in diverse literatuur over gallen, o.m. door Docters van Leeuwen in het Gallenboek (3e druk, 1982), juist ook omdat daarmee de grens met gallen in strikte zin duidelijker wordt.

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Voorstadium-gal (procecidie), geen gal in strikte zin, op Zwarte Els (Alnus Glutinosa) veroorzaakt door de Houtpantserjuffer, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Oostkapelle, Oranjebosch, 3 februari 2008

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Voorstadium-gal (procecidie), geen gal in strikte zin, op Wilg (Salix sp.) veroorzaakt door de Houtpantserjuffer, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Oostkapelle, Oranjebosch, 3 februari 2008

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Voorstadium-gal (procecidie), geen gal in strikte zin, op Wilg (Salix sp.) veroorzaakt door de Houtpantserjuffer, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Westerschouwen, Het Zeepe, 2 februari 2008

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Voorstadium-gal (procecidie), geen gal in strikte zin, op Wilg (Salix sp.) veroorzaakt door de Houtpantserjuffer, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Oostkapelle, Oranjebosch, 3 februari 2008

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Voorstadium-gal (procecidie), geen gal in strikte zin, op Gewone Es (Fraxinus excelsior) veroorzaakt door de Houtpantserjuffer, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Nisse, Sluishoek, 15 februari 2008

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
De soort (i.c. een mannelijk exemplaar) die bovenstaande voorstadium-gallen (procecidiŽn) veroorzaakt: de Houtpantserjuffer, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Goes, Hollandsche hoeve, 07-08-2007

Terug