Colopha compressa (Koch, 1856)

NL-naam: Hanekamgalluis
Familie: Aphididae
Eis-code: COLOCOMP

De determinatie van de hieronder afgebeelde gal als Colopha compressa is onzeker.
Aanvankelijk meende ik bij onderstaand exemplaar te maken te hebben met een - qua vorm - wat apart uitgevallen Eriosoma lanuginosum. Die opvatting werd vooral ook gesterkt door een op Fotogalerie Pflanzengallen van Dr. Hans Jürgen Buhr afgebeeld tamelijk gelijkend exemplaar.

Nadat mij werd gemeld, dat het hier wellicht zou gaan om de zgn. Hanekamgal, Colopha compressa (Koch, 1856) heb ik mij nader in de kwestie verdiept en kwam ik (overigens pas na enige tijd) tot de conclusie, dat de Hanekamgal toch een aannemelijker oplossing zou zijn dan de Eriosoma lanuginosum.
In de Bestimmungstabellen van Herbert Buhr (7323) wordt over de Colopha compressa onder meer vermeld: "in der Regel leicht gerieft, an der Spitze hahnenkammartig gezähnt. Meist rot, selterener gelblich; einzel oder zu 2-3, seltener zu mehreren der Spreite breit aufsitzend." Beide onderstreepte passages, en vooral de tweede, geven dus een veel minder vaak voorkomende verschijningvorm aan die zich op mijn foto's nou juist wel voordoet.
Vooralsnog bestempel ik de afgebeelde gallen nu dus als Hanekamgallen.

De determinatie blijft echter onzeker tot ik aan de hand van een nieuwe waarneming van deze gallen en de daarin aanwezige galluizen en/of nadere externe reacties meer zekerheid heb.
Wordt dus vervolgd ....

Colopha compressa (Koch, 1856)
Hanekamgal (?)op het blad van de Iep (Ulmus), veroorzaakt door de galluis Colopha compressa (Koch, 1856)
Middelburg, Ter Hooge, 21-07-2007

Colopha compressa (Koch, 1856)
Hanekamgal (?) op het blad van de Iep (Ulmus), veroorzaakt door de galluis Colopha compressa (Koch, 1856)
Middelburg, Ter Hooge, 21-07-2007

Colopha compressa (Koch, 1856)
Hanekamgal (?) op het blad van de Iep (Ulmus), veroorzaakt door de galluis Colopha compressa (Koch, 1856)
Middelburg, Ter Hooge, 21-07-2007

Colopha compressa (Koch, 1856)
Hanekamgal (?) op het blad van de Iep (Ulmus), veroorzaakt door de galluis Colopha compressa (Koch, 1856)
Middelburg, Ter Hooge, 21-07-2007

Colopha compressa (Koch, 1856)
Hanekamgal (?) op het blad van de Iep (Ulmus), veroorzaakt door de galluis Colopha compressa (Koch, 1856)
Middelburg, Ter Hooge, 21-07-2007

Terug