Zondagsbrief

 
 
 
 
 
 
 
                                                                13 januari 2008
 
Collecten:         de Avondmaalscollecte is voor het Thomashuis in Lepelstraat
                      de tweede collecte is voor de Kerk
                      bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds
 
Liturgie voor zondagmorgen,H.A. ds. P.Broere
 
Psalm 138 : 1, 3.
Klein Gloria.
Psalm 138 : 4.
Gezang 437 : 2.
Schriftlezing: Marcus 1 : 40 - 2 : 12.
Gezang 170 : 1, 2.
Lied 242 uit de Evangelische Liedbundel.
Gezang 255 : 2.
Gezang 365 : 1  /  2.
Psalm 103 : 3  /  1.
Gezang 460 : 1, 2.
 
Liturgie voor zondagmiddag, H.A. ds. P.Broere
       
Psalm 111 : 1, 2.
Gezang 358 : 2  /  5  /  6.
Schriftlezing: Romeinen 1 : 1 - 16.
Gezang 318 : 1, 7, 8.
Gezang 445 : 2, 3.
De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)
Gezang 259.
Gezang 473 : 1, 7, 9, 10.
 
 
Lied 242 uit de Evangelische Liedbundel.
        (Melodie Gezang 487)
       
        Zo vriendelijk en veilig als het licht,
        zoals een mantel om mij heen geslagen,
        zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
        Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
        dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
        Wil mij behoeden en op handen dragen.
 
        Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
        waakt over mij en over al mijn gangen?
        Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
        om, als ik val, mij telkens op te vangen?
        Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
        Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
 
        Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
        dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
        Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
        wil alle liefde aan uw mens besteden.
        Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.
        Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.