Under Construction

 home  |  downloads  |  contact

W e l k o m

Deze  webisite is gemaakt met het programma NVu dat vrijelijk verkrijgbaar is en redelijk eenvoudig in het gebruik. Kennis van HTML is niet vereist om al snel een leuke site te bouwen.
Wat informatie betreft stelt deze site nog niet veel voor maar het gaat me zelf om het leerproces, dus zoveel mogelijk mogelijkheden van NVu onderzoeken, toepassen en in de praktijk uitproberen.
© 2007 Website laatste aangepast op 21 februari 2007