Parkinson Online Nederland    

  [ Home ] [ Top ] [ Agenda 1999 ] [ Wereld Parkinson Dag ] [ Landelijke Yoppersdag ] [ Euro-Yapmeeting ]  

Speciale evenementen


         
  Agenda 1999:        
           
  Datum:   Evenement:   Plaats:
  Zondag 11 april:   Wereld Parkinson Dag 1999   Sint-Niklaas, BelgiŽ
  Zaterdag 19 juni:   Landelijke Yoppersdag   Avifauna, Alphen a/d Rijn
  Vrijdag t/m zondag
15 t/m 17 oktober:

  Euro-Yapmeeting

  Koningshof, Veldhoven


           
      Wereld Parkinson Dag 1999      
             

           
      JeePees en Vlaamse Parkinson Vereniging,
Sint-Niklaas, BelgiŽ
 
             
    ZONDAG 11 APRIL 1999 organiseren de JeePees en de Vlaamse Parkinson Vereniging samen een Vlaamse Werelddag Parkinson.
Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Lokatie: Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas, BelgiŽ.

Op het programma staat onder andere het volgende:
bepaalde bewegingstechnieken en therapieŽn; een patiŽnt vertelt over zijn leven vůůr en na een subthalamische hersenstimulatie; een partner vertelt over het dagelijkse leven met een parkinsonpatiŽnt; evenals vorig jaar zullen weer bepaalde firma's aanwezig zijn om hun producten te tonen; er zijn ook ruimten waar een aantal parkinsonpatiŽnten hun hobby uitoefenen of het resultaat van hun hobby tentoonstellen.

 
         
        PROGRAMMA:
         
    10.00 u   Welkomstkoffie
    10.30 u   OfficiŽle opening door de loco-burgemeester van Sint-Niklaas.
    11.00 u   Zin en onzin van bepaalde therapieŽn door dr. Jansen.
    11.45 u   Leven met een parkinson-partner.
    12.00 u   Demonstratie "Feldenkrais" therapie door Bart Denys.
    12.30 u   Lunchpauze.
Bezoek aan tentoonstelling en stands.
    14.00 u   Spraaktherapie "Lee Silverman" door Luc van Loy.
    14.45 u   Computergestuurde spraaktechnologieŽn door Bart Noe.
    15.15 u   Leven met parkinson vůůr en na een subthalamische
hersenstimulatie.
    15.45 u   Slotwoord
         

   
 

Landelijke Yoppersdag

 
     

     
  Alle Yoppers met eventuele partners worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Landelijke Yoppersdag op zaterdag 19 juni 1999.

Deze dag, speciaal voor parkinsonpatiŽnten t/m 55 jaar, wordt gehouden in het Vogelpark Avifauna te Alphen a/d Rijn.

Het thema van deze dag is: "Chronische ziekte, relatie en sexualiteit".

De eigen bijdrage voor deze dag (koffie, thee en lunch) bedraagt f 5,-, te betalen aan de zaal.

AANVANG 11 UUR (zaal open vanaf 10.30)


 
 

PROGRAMMA
(onder voorbehoud)

 
 

10.30 :

11.00 :

11.15 :


12.30 :14.00 :15.15 :

Ontvangst in het parkrestaurant

Opening, mededelingen, voorstellen Werkgroep Yoppers

Een beleidsmedewerker van de gehandicaptenraad houdt een lezing over : Chronische ziekte, relatie en sexualiteit.

Lunch, bezichtigen van diverse stands (waaronder een stand met prijzen), en gelegenheid voor het belangrijke onderlinge contact.

Vragen aan het Forum. Vragenrondje aan de deskundigen, neurologen over de zaken die ons bezighouden zoals medicijngebruik en nieuwe ontwikkelingen bij Parkinson.

Einde van de bijeenkomst. Gelegenheid het park te bekijken.

 
  Een routebeschrijving kunt u aanvragen bij: genugten@zeelandnet.nl

U kunt zich aanmelden voor deze dag door een e-mail te sturen naar:
info@parkinson-vereniging.nl onder vermelding van uw naam, adres, en met hoeveel personen u komt. Aanmelden graag vůůr 10 juni.
 
       

   
 

Euro-Yapmeeting

 
     

     
 

De European Parkinson's Disease Association (EPDA) en de Nederlandse Parkinson PatiŽnten Vereniging organiseren samen de vierde Euro-Yapmeeting

15 t/m 17 oktober 1999
Congrescentrum "De Koningshof"
Veldhoven, Nederland

De Euro-Yapmeeting is bedoeld voor jongere parkinsonpatiŽnten in Europa. In ons land zijn dat de Yoppers, patiŽnten tot en met 55 jaar. De voertaal is Engels, maar er is een tolk aanwezig. Het motto van de bijeenkomst is:

"De toekomst heeft er nog nooit zo goed uitgezien"

Organisatie
Mevrouw L. van der Valk en de heren J.P. Dijkhuis, R. Gerschtanowitz,
drs. P. Hoogendoorn en prof. dr. R.A.C. Roos.

Kosten deelname
De (gereduceerde) prijs voor Yoppers en partners bedraagt NFL 250,- per persoon voor een eenpersoonskamer, en eveneens NFL 250,- per persoon
voor een tweepersoonskamer. De prijs voor andere geÔnteresseerden bedraagt voor een eenpersoonskamer NFL 420,- per persoon, en voor een tweepersoonskamer NFL 375,- per persoon (bij gebruik door twee personen). De kamers zijn voorzien van douche, wastafel, toilet, televisie en telefoon. Het bedrag omvat tevens de diners op vrijdag en zaterdag, lunches op zaterdag en zondag, koffie en thee.

Aanmelding
Het inschrijfformulier en nadere informatie is te krijgen bij:
Boerhaave-Commissie,
T.a.v. de heer J.J.L. Muller,
Postbus 2084, 2301 CB Leiden.
Tel: 071 - 527 52 94 ; Fax: 071 - 527 52 62.
Einddatum aanmelding gewijzigd:
Aanmeldingen dienen nu
uiterlijk 1 oktober a.s. binnen te zijn.

 
     

         
      Programma

 
      Vrijdag 15 oktober 1999

 
  14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30
18.30
19.30
  Aankomst en inschrijving van de deelnemers
De eerste workshop-sessies
Koffie/thee
Tweede sessie workshops
Welkomsreceptie
Diner

Er zijn de volgende workshops:
Logopedie,
Muziektherapie,
Schilderen,
Computertechnologie

 
         
 
WORKSHOP LOGOPEDIE

"It is fantastic when the audience begins to speak,"
door Bertus de Swart, speech therapist.

Spraaktherapie bij de ziekte van Parkinson biedt veel mogelijkheden.
Het Academisch Ziekenhuis Nijmegen heeft stoornissen bij mensen met de ziekte van Parkinson in kaart gebracht. Een gespecialiseerde verpleegkundige vroeg de patiŽnten die de polikliniek bezochten welke stoornissen problemen gaven in het dagelijks leven. Twee problemen werden vaak genoemd: slikproblemen en communicatieproblemen. De slikproblemen komen voor in een later stadium van de ziekte, en hebben lange tijd weinig aandacht gekregen. Na overleg met een spraaktherapeut (logopedist) kwamen drie punten naar voren:
*Veel patiŽnten noemen dit probleem niet bij het bezoek aan de neuroloog.
*De ernst van de handicap verschilt sterk en legt afhankelijk van de leefsituatie in meer en mindere mate beperkingen op.
*Bijna iedereen is door therapie te helpen. In een vroeg stadium van de ziekte is de patiŽnt in staat de beperkte spraakstoornis te corrigeren. Wanneer de symptomen toenemen en ook andere vaardigheden afnemen vergen de uitvoering en het eigen maken van de verschillende aanwijzingen veel meer inspanning. Een patiŽnt in dit stadium, die aan te veel dingen tegelijk moet denken, kan de aanwijzingen niet meer in praktijk brengen. De therapie lijkt dan niet te werken, maar dat is niet zo. Er zijn nog steeds behandelmogelijkheden, al moet de behandeling dan beperkt worden tot ťťn aspect. Dan is alleen de spraak te verbeteren.
Ook het gebruik van communicatiehulpmiddelen kan nuttig zijn. Er zijn verschillende therapiemogelijkheden, bijvoorbeeld de Silverman Voice Treatment. Het volstaat niet om zo'n techniek alleen in de behandelkamer te oefenen, de partner en/of naaste omgeving moeten de techniek ook leren. Zonder de ondersteuning in de eigen omgeving neemt het effect af. De workshop demonstreert enkele spraak-kenmerken van parkinsonpatiŽnten en het effect van de behandeling. Ook is er een posterpresentatie.

 
 
WORKSHOP MUZIEKTHERAPIE

"What does music do to me, what do I do with music?"
door Jetty Speelman, music therapist.

Luister naar de klanken van de verschillende instrumenten, ervaar hoe ze op je inwerken, maar bovenal: bespeel ze zelf! In deze workshop gaat het om zelf muziek maken. Wees daar niet bang voor. De instrumenten in de workshop zijn na enige instructie door iedereen te bespelen. Naast een aantal soorten slagwerk zijn er verschillende blaasinstrumenten. Iedereen kan hier met de eigen adem tonen aan ontlokken. Snaarinstrumenten zijn door iedereen te gebruiken, en ze zijn ideaal voor samenspel. De crumhorn vereist kracht en beheersing maar als het lukt... De chrotta, een soort cello, wordt eenvoudig betokkeld en kan dan als begeleiding dienen voor zang en andere instrumenten. De bedoeling van de workshop is geen muzikaal spektakel, maar het plezier ervaren in het samen maken van muziek. We maken ook gebruik van onze "natuurlijke" muziekinstrumenten: onze stem, handen en voeten. Behalve het plezier beleven aan muziek gaat het erom te voelen wat een bepaalde klank of een bepaald instrument met u doet. Hoe kan muziek u helpen bij uw ziekte? Ervaar hoe muziek uw ademhaling beÔnvloedt, stress vermindert en rust en aandacht te weeg brengt. Luisteren speelt een belangrijke rol bij alle oefeningen zowel bij het zelf maken van muziek als wanneer we in onszelf beluisteren welk effect het geluid en het ritme op ons hebben. Voor deelname aan deze workshop is geen ervaring met of kennis van muziek nodig. Ik kijk uit naar onze muzikale samenwerking!

 
 
WORKSHOP SCHILDEREN

"Painting with Parkinson,"
door Nancy Tingey en professor H. Lakke.

De eerste schildergroep voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners werd in Canberra in november 1994 opgericht. Sindsdien zijn vijftien tentoonstellingen gehouden - waaronder twee elders in AustraliŽ en ťťn buiten AustraliŽ - om meer aandacht te krijgen voor Parkinson. Er waren 25 deelnemers. De mate waarin zij verlichting ondervonden verschilde evenzeer als de gebruikte werkmethoden en materialen. De sociale contacten en de creatieve bezigheid hielpen groepsleden depressiviteit overwinnen, en gaven weer hoop in plaats van het gevoel dat hun leven sinds het krijgen van Parkinson weinig meer te bieden had. Nancy Tingely heeft onderzoek gedaan naar Kunst als therapie voor mensen met Parkinson. De bevindingen en toepassingen van dit onderzoek komen in deze workshop aan de orde, geÔllustreerd met dia's. Ook wordt de video Schilderen met Parkinson vertoond.

 
 
WORKSHOP COMPUTERTECHNOLOGIE

"Communication and work opportunities through IT/computers,"
door Jean-Pierre Lucas, Interface Parkinson.

Medicijnen spelen een belangrijk rol in het leven van alledag, maar zijn niet de oplossing voor alles. De behoeften van mensen verschillen, afhankelijk van hun leeftijd en situatie. Het merendeel van de mensen die voor de pensioengerechtigde leeftijd Parkinson krijgt, moet doorwerken om geld te verdienen, kinderen groot brengen en financiŽle zekerheid opbouwen voor hun pensionering. Maar mensen die na hun pensionering Parkinson krijgen, moeten ook actief blijven. Wat kan, medicatie daargelaten, gedaan worden voor de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson? Hoe kan de nieuwe informatietechnologie helpen? Wat kan Internet betekenen? Kan tele-werken helpen en wat is dat eigenlijk? Welk rol kunnen de patiŽntenverenigingen hierin spelen? En vooral, hoe kan een leek de huidige mogelijkheden gebruiken zonder te verdwalen in de technische details? Op deze vragen wordt in de workshop ingegaan.

 

         
      Zaterdag 16 oktober 1999

 
  09.00 - 09.30

09:30 - 09:45
09:45 - 10:15

10:15 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:15
12:15 - 12:45

12:45 - 13:00
13:00 - 14:00
15:00 - 18:00
20:00
  "What is the place of neuro-imaging in diagnosis of Parkinson's Disease," door prof. dr. K.L. Leenders
Discussie
"How to assess symptoms of Parkinson's disease," door dr. J.J. van Hilten
Discussie
Koffie/thee
Toespraak door mevrouw dr. E. Borst, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
"Surgical option in treatment of Parkinsonian symptoms; state of the art," door dr. J.D. Speelman
Discussie
"How relevant is basic molecular biology in the search of new drugs," door prof. dr. H. Steinbusch
Discussie
Lunch
The Olympic Epda Sports Programme
Bewegen is belangrijk! Lichamelijke beweging is van essentieel belang voor de gezondheid, het welbevinden en de conditie. Mensen kunnen op verschillende manieren actief zijn. Sport en bewegen zouden onderdeel moeten zijn van uw dagelijks leven. De activiteiten hoeven niet inspannend te zijn om effect te hebben. Volgens de nieuwste opvattingen beÔnvloedt dagelijks 30 minuten matig intensief bewegen (bijvoorbeeld een stevige wandeling) onze gezondheid al positief. De organisatie verzorgt een speciaal sportprogramma voor alle deelnemers van de Euro-Yapmeeting: bowlen, fitness, aerobics, waterfitness, wandelen.U kunt naar wens aan een, twee of drie activiteiten deelnemen. Neem uw sportkleding mee! Deelname op eigen risico.
Diner, muziek en dans
 
         

         
      Zondag 17 oktober 1999

 
  09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 12:30
12:30
13:00
  Pastor Simon van Eck
Koffie/thee
Paneldiscussie onder leiding van prof. dr. R.A.C. Roos
Sluiting
Lunch
 
           [ Home ] [ Top ] [ Agenda 1999 ] [ Wereld Parkinson Dag ] [ Landelijke Yoppersdag ] [ Euro-Yapmeeting ]  

  Voor het laatst bijgewerkt op: 17 november 1999 ; Copyright © Hans van der Genugten