Parkinson Online Nederland    

  [ Home ] [ Top ] [ Nieuwsberichten ] [ ] [ ] [ ]  

  Nieuws met betrekking tot Parkinson  

Mist u bepaalde nieuwsberichten, geeft u die dan a.u.b. door aan het e-mailadres, dat vermeld staat op de index-pagina.Nieuwsberichten:
 
 
         
 

22 maart 2000:

  Nijmeegse onderzoekers vinden doorbraak in Parkinson onderzoek  
         
 

15 juli 1999:

  "PatiŽntenverhaal van de Week" is een nieuwe rubriek van
Digitaal Ziekenhuis Nederland. Deze week het verhaal van
Anneke Fongers over de ziekte van Parkinson.
 
         
 

17 april 1999:

  Lijsten voor kinderen met een (groot)ouder met Parkinson  
         
 

10 april 1999:

  Speciale voorzieningen voor ParkinsonpatiŽnten  
         

  Nieuwsberichten  Bron:        Persbericht Katholieke Universiteit Nijmegen
Datum:    22-03-2000

NIJMEEGSE ONDERZOEKERS VINDEN DOORBRAAK IN PARKINSON ONDERZOEK

De Nijmeegse wetenschappers dr. G. Andringa en prof. dr. A.R. Cools van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud hebben ontdekt dat de stof THC 346 de voortschrijding van de ziekte van Parkinson in apen volledig tot stilstand kan brengen. Het middel remt het afstervingsproces van zenuwcellen dat plaatsvindt in de hersenen van patiŽnten met de ziekte van Parkinson. Dit proces, dat apoptosis wordt genoemd, treedt ook op in de hersenen van patiŽnten met andere neurodegeneratieve ziekten als de dementie van Alzheimer, de chorea van Huntington en amyotrofische laterale sclerose (ALS). Nog niet eerder is een middel gevonden dat apoptosis geheel kan remmen. De wetenschappers spreken dan ook van een unieke doorbraak in onderzoek naar de behandeling van patiŽnten met neurodegeneratieve ziekten.

De stof heeft geen invloed op symptomen, die al aanwezig zijn. Het kan alleen het verergeren van deze symptomen voorkůmen. Daarom is het van belang zo vroeg mogelijk in het ziekteproces de diagnose te stellen. Op die manier kunnen patiŽnten, wanneer de stof eenmaal bij patiŽnten met Parkinson gebruikt wordt, optimaal baat bij de effecten van THC 346. THC 346 is inmiddels in Zwitserland bij gezonde mensen onderzocht en veilig bevonden. Binnen drie maanden gaat het onderzoek bij patiŽnten met Parkinson van start. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zullen ook patiŽnten met Alzheimer, ALS en andere neurodegeneratieve ziekten bij het onderzoek betrokken worden.

Parkinson

In Nederland zijn ongeveer 40.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Over heel Europa overstijgt dit aantal het miljoen. Gemiddeld wordt de diagnose rond het vijftigste jaar levensjaar gesteld. Het gaat om een chronische, ongeneeslijke ziekte die almaar erger wordt. De belangrijkste symptomen zijn hypokinesie of akinesie (het afgenomen vermogen om willekeurige bewegingen te initiŽren), spierstijfheid, beven en houdings- en loopstoornissen. De oorzaak van de ziekte is het afsterven van zenuwcellen in een gebied van de hersenen dat de 'substantia nigra' heet. Dit proces van afsterven heet apoptosis. Het gaat om zenuwcellen die de neurotransmitter dopamine maken. Dopamine verzorgt de communicatie tussen bepaalde zenuwen in de hersenen.

Op dit moment bestaat de behandeling van de ziekte van Parkinson uit het aanvullen van het tekort aan dopamine. Dat kan met zogenaamde L-DOPA-preparaten als Sinemet, al dan niet in combinatie met stoffen die de werking van dopamine nabootsen. Aan alle huidige anti-Parkinsonmiddelen kleven echter belangrijke nadelen: ze produceren op den duur zeer nare bijeffecten zoals onwillekeurige bewegingen in gelaat, armen en benen. Ook neemt geleidelijk het therapeutisch effect af, om na verloop van tijd zelfs geheel te verdwijnen.

Werking van het middel

Uit reageerbuis onderzoek (overzichtsartikel: Waldmeier, Boulton, Cools, Kato en Tatton: Journal of Neural Transmission, in press) is gebleken dat THC 346 zich bindt aan het enzym GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphaat-dehydrogenase): de aanmaak van GAPDH neemt toe tijdens apoptosis, terwijl remming van GAPDH apoptosis remt. Op grond van deze en andere eigenschappen wordt verondersteld dat THC 346 via remming van het GAPDH apoptosis remt.

Apoptosis is echter niet altijd ongewenst. Dit proces van afsterven is eveneens een natuurlijk beschermingsmechanisme dat ingezet wordt wanneer er fouten optreden bij de celdeling - waardoor bijvoorbeeld kankercellen kunnen ontstaan. Het lichaam zet dan apoptosis in om 'mislukte' cellen op te ruimen. Reageerbuisonderzoek wijst echter uit dit 'zinvolle' gebruik van apoptosis door de stof THC 346 niet wordt tegengegaan. De stof heeft heeft zeer lage tumorstimulerende activiteit en geen effect op apoptosis in niet-neuronaal weefsel. Daarnaast bleek in de reageerbuis dat THC 346 remmend werkt bij kunstmatig opgeroepen apoptosis in (a) motor neuronen van de snuit (rat), (b) ischemisch weefsel (model voor herseninfarcten), (c) dopamine-aanmakende zenuwcellen in muizen, en (d) muizenmutanten, waarbij motor neuronen in ruggenmerg, hersenstam en cortex afsterven (diermodel voor ALS).

Onderzoek bij ratten

Uit in vivo onderzoek bij ratten (Andringa, 2000; Andringa, van Oosten, Unger, Stoof, Hafmans, Veening en Cools, submitted) is gebleken dat THC 346 een beschermende werking heeft op afwijkingen, die het apoptosis-producerende gif 6-hydroxydopamine in de rat oproept. Het gebruikte diermodel wordt gezien als een eenvoudig, maar efficiŽnt diermodel voor de ziekte van Parkinson. Dus: THC 346 voorkůmt het optreden van de immunohistochemische, motorische en niet-motorische afwijkingen, die dit gif na tweezijdige toediening in de substantia nigra van de rat veroorzaakt.

Onderzoek bij apen

In Nijmegen wordt al jarenlang onderzoek met diermodellen voor de ziekte van Parkinson gedaan. Het beste diermodel is de rhesus aap, die de stof MPTP krijgt toegediend: deze stof brengt het proces van afstervende dopamine-producerende zenuwcellen op gang en roept bij mens en aap alle symptomen van de ziekte van Parkinson op. Het zogenaamde MPTP model wordt beschouwd als het allerbeste diermodel voor de ziekte van Parkinson. Feitelijk wordt elk nieuw middel in de kliniek pas getest, nadat de werking ervan in het MPTP model getoetst en werkzaam bevonden is.

Uit in vivo onderzoek bij rhesus apen (Andringa en Cools, Journal of Neural Transmission, in press) is gebleken dat THC 346 een beschermende werking heeft op alle afwijkingen, zowel op het niveau van de cellen als op dat van het gedrag, die het apoptosis-producerende gif MPTP in de aap oproept. THC 346 voorkůmt het optreden van alle pathologische en klinische Parkinson afwijkingen in de rhesus aap.

 


"Heerlijk fijn nietsdoen, maar niet heus....."

Hierbij zend ik u mijn verhaal over zomaar een dag uit mijn huidige leven. Mijn naam is Anneke Fongers, ik ben 50 jaar oud en heb sinds een jaar of negen de ziekte van Parkinson. Ik ben sinds 1985 gescheiden en woon samen met mijn dochter van 21 jaar. Ik heb nog steeds niet geaccepteerd dat Parkinson mijn leven is binnengedrongen.

 

 
  Ik word - veel te vroeg - wakker. Draai me nog eens om op mijn andere zij. Wat gaat dat moeilijk. En die stomme rug, au, voorzichtig doen! Ik probeer zo lang mogelijk in bed te blijven, des te langer kan ik het innemen van de eerste portie medicijnen uitstellen. Misschien hou ik het dan vanavond wat langer vol.

Het is half negen, ik ga er toch maar uit. Even aankleden, douchen komt later wel. Au, bij het aantrekken van mijn sokken lijken mijn voeten wel heel ver weg te zitten!

Trap af, en gauw aan mijn eerste ochtendklus beginnen: de afwas. Het gaat goed, ik loop niet al te klunzig en kan redelijk stabiel op mijn benen staan. Oh, als het toch eens een keer de hele dag zo "goed" zou blijven! Dan nog even de pedaalemmers legen, de planten verzorgen, de rommel op tafel ordenen. En dan aan de koffie.

Laat ik nu maar mijn pillen gaan slikken, voordat ik vandaag helemaal ontregeld ben. Ik vraag me af hoe het vandaag zal gaan. Eigenlijk ben ik alweer een beetje moe. Ik heb een afspraak met de kapper om half elf. Het is hoog tijd om geknipt te worden, mijn haar hangt al weken voor mijn ogen, en dat wordt steeds erger natuurlijk.

Even nog een kop koffie en "All in the family" kijken op de TV. En dan, als ik wil opstaan, merk ik dat mijn rechterbeen al weer begint te donderjagen. Ik sta te wiebelen als een gek en moet me goed vasthouden om mijn evenwicht niet te verliezen.

Even op de bank gaan liggen, relaxed. Nou ja, relaxed, ik kan niet echt mijn draai vinden. En mijn mond begint weer allerlei ongewenste bewegingen te maken. Even afwachten..... er verandert niks. Nog maar een soapje kijken dan.

Ik baal en voel me ontevreden over mezelf, want er moet nodig het een en ander opgeruimd worden. Maar ja, overmacht. Dit betekent dat Parkinson de macht over mij heeft overgenomen. En dat wil ik niet. Ik wil de baas over mezelf blijven!

Kwart voor tien is het inmiddels. Ik moet nog douchen en mijn haar wassen. Maar daar voel ik op dit moment weinig voor. Hoewel ik een stoeltje in de douche heb gekregen (via de Wet Voorzieningen Gehandicapten) is het in deze fase toch nog een hele klus. Dus: de kapper afzeggen dan maar. Heerlijk fijn nietsdoen, maar niet heus.....

Vriendelijke groeten, Anneke Fongers


U kunt reageren op dit verhaal door een e-mail te sturen naar
Anneke Fongers

 


Lijsten voor kinderen met een (groot)ouder met Parkinson

Naast de al bestaande communicatie-lijsten op het Internet voor ParkinsonpatiŽnten, hun partners en andere volwassenen, die in hun woon- of werkomgeving te maken hebben met Parkinson, zijn er nu twee lijsten speciaal voor kinderen en jong volwassenen.

Er is gestart met een engelstalige en een nederlandstalige lijst.
Stuur voor nadere informatie een e-mail naar
Hans van der Genugten

 


Speciale voorzieningen voor ParkinsonpatiŽnten

Het revalidatiecentrum Klimmendaal bij Arnhem krijgt vanaf de zomer een multidisciplinaire zorgvoorziening die speciaal is gericht op mensen met de ziekte van Parkinson.

In Klimmendaal kunnen tien tot veertien patiŽnten ter observatie verblijven. Het gaat om een experiment. Volgens voorzitter R. van den Eijnde van de Parkinson PatiŽnten Vereniging (PPV) gaat het om mensen bij wie de diagnose moeilijk te stellen is. Zij worden geobserveerd door een neuroloog, een psychiater en een fysiotherapeut.

'De opzet is dat de behandeling op deze manier sneller op gang komt. Soms kan het maanden duren als de psychiater er niet uitkomt en een patiŽnt bijvoorbeeld doorstuurt naar een neuroloog. In de nieuwe voorziening gebeurt dat tegelijk', aldus de voorzitter.

De verblijfskosten zijn gebaseerd op hotelprijzen. Er is nog overleg over vergoeding door de verzekeraars. Het project is een initiatief van de Stichting Tulp en wordt ondersteund door de Parkinson PatiŽnten Vereniging.

Verder is het de bedoeling dat nog dit jaar in het VU-ziekenhuis in Amsterdam een speciale afdeling voor ParkinsonpatiŽnten en een Kenniscentrum komt. In Nederland lijden ongeveer 43.000 mensen aan Parkinson.

 
 

  [ Home ] [ Top ] [ Nieuwsberichten ] [ ] [ ] [ ]  

  Voor het laatst bijgewerkt op: 03 april 2000 ; Copyright © Hans van der Genugten