Parkinson Online Nederland    

  [ Home ] [ Top ] [ Communicatie ]  
  [ Inleiding ] [ Lidmaatschap ] [ Wachtwoord ] [ Instellingen ] [ Instellingen wijzigen ] [ Archieven ] [ Regels ]  

N E D E R P A R KInleiding

NEDERPARK, de Nederlandstalige Parkinson Discussie Lijst, is gestart op 8 november 1998. Deze lijst is bedoeld voor nederlandstalige patiënten, partners en anderen, die in hun woon- of werkomgeving met Parkinson te maken hebben. De lijst wordt automatisch verwerkt door een centrale computer (server) in Groot-Brittannië. Via deze server worden ook een aantal andere parkinsonlijsten doorgegeven.

Belangrijke informatie over Parkinson op andere lijsten en op het Internet zal zonodig in het Nederlands worden vertaald en op Nederpark worden geplaatst. De voertaal op de lijst is Nederlands. De lijst wordt beheerd door Hans van der Genugten.

 


Lidmaatschap

Wil je lid worden van Nederpark, klik dan hier en verstuur de e-mail die in beeld verschijnt, nadat je desgewenst enige informatie over jezelf hebt ingevuld.

Door lid te worden verklaar je de regels voor Nederpark te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

Leden moeten de berichten voor Nederpark sturen naar het volgende adres:

Nederpark <nederpark@mailman.coles.org.uk>

Neem dit adres op in het adressenboek, dat voorkomt typfouten bij het versturen van berichten.

Om de andere leden te laten weten dat je er bent en wie je bent, verzoek ik je om je in een eerste bericht even voor te stellen. Dit is echter niet verplicht! Desgewenst kan dat natuurlijk ook nog op een later tijdstip.

Ieder nieuw lid krijgt een wachtwoord toegewezen. Dit heb je nodig om toegang te krijgen tot op de server van Nederpark. Na inschrijving als lid staan je instellingen standaard op MAIL en REPRO.

Wil je je lidmaatschap van Nederpark definitief beëindigen, verstuur dan deze e-mail.

 


Wachtwoord

Ben je je wachtwoord vergeten, ga dan naar deze serverpagina van Nederpark. Vul boven aan de pagina je e-mailadres in en klik dan onderaan de pagina op de knop "herinnering". Vervolgens wordt je wachtwoord je toegezonden.

Wil je je wachtwoord wijzigen, ga dan naar deze serverpagina, log in door je e-mailadres en je wachtwoord in te vullen en op de knop "inloggen" te klikken. Wijzig in het midden van de volgende pagina je wachtwoord.

 


Instellingen

Wil je je huidige instellingen weten, klik dan hier en verstuur de e-mail, die in beeld verschijnt. Je krijgt je instellingen dan z.s.m. door de beheerder toegestuurd.

De instellingsmogelijkheden zijn:

 • MAIL:
  Je ontvangt losse e-mails.
 • NOMAIL:
  Je ontvangt tijdelijk géén berichten. Deze instelling kun je bv gebruiken als je op vakantie gaat.
 • DIGEST:
  I.p.v. losse e-mails ontvang je één keer per dag één lange e-mail met alle berichten van de vorige dag.
 • NODIGEST:
  Je ontvangt tijdelijk géén DIGEST. Deze instelling kun je bv gebruiken als je op vakantie gaat.
 • REPRO:
  Je ontvangt wèl een kopie van de berichten, die je zelf hebt verstuurd.
 • NOREPRO:
  Je ontvangt géén kopie van de berichten, die je zelf hebt verstuurd.


 


Instellingen wijzigen

Leden kunnen hun instellingen als volgt wijzigen:

 • klik op één van onderstaande opdrachten.
 • verstuur vervolgens de e-mail, die in beeld verschijnt.

Ik ontvang nu e-mails, maar ik wil voortaan de DIGEST ontvangen

Ik ontvang nu de DIGEST, maar ik wil voortaan e-mails ontvangen

Ik wil tijdelijk géén losse e-mails van Nederpark ontvangen

Ik wil weer wèl losse e-mails van Nederpark ontvangen

Ik wil tijdelijk géén DIGEST van Nederpark ontvangen

Ik wil weer wèl de DIGEST van Nederpark ontvangen

Ik wil voortaan géén kopie van mijn eigen berichten ontvangen

Ik wil voortaan wèl een kopie van mijn eigen berichten ontvangen

 


Archieven

De archieven van Nederpark zijn momenteel niet toegankelijk voor leden.

 


Regels
 • Onderwerpen moeten in principe een relatie hebben met Parkinson. Of voor parkinsonpatiënten en andere bij Parkinson betrokkenen van belang zijn. Dat kan zijn op lichamelijk, geestelijk, medisch of sociaal gebied. (Dat kunnen dus best ook "alledaagse" dingen zijn).
 • Berichten dienen te voldoen aan de algemeen geldende regels van fatsoen.
 • Berichten moeten worden verstuurd als ONBEWERKTE TEKST (ASCII). Het meesturen van bijlagen is niet toegestaan. Controleer dus eerst de instellingen van het e-mailprogramma en verander deze zonodig, voordat je berichten naar de lijst stuurt.
 • Het versturen van berichten vanaf of via servers / sites / homepages is niet toegestaan.
 • Berichten zonder onderwerp worden niet doorgestuurd. Bovendien is van belang in de "onderwerp"-regel zo goed mogelijk de inhoud van het bericht te omschrijven. Dan zijn de berichten later gemakkelijker terug te vinden.
 • Antwoordberichten mogen maximaal 15 aaneengesloten regels bevatten met een ">"-teken er voor. Meerdere blokjes met 15 van deze regels mag wel.
 • Geen enkele vorm van reclame is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan viruswaarschuwingen naar de lijst te sturen.
 • Het is niet toegestaan privé-adressen op de lijst te vermelden.
 • De berichten die je via deze lijst verstuurt en ontvangt zijn privé-berichten. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs van de berichten en/of van de beheerder is het NIET toegestaan om berichten geheel dan wel gedeeltelijk door te sturen / geven -in welke vorm dan ook- aan personen / instellingen die géén lid zijn van Nederpark. Indien een lid zonder toestemming berichten doorstuurt naar buiten de lijst, kan dit lid zonodig -zonder waarschuwing vooraf- door de beheerder van de lijst worden verwijderd.

Alle bovenstaande regels kunnen zonodig (tijdelijk) worden gewijzigd door de beheerder van de lijst. In welke mate de regels van toepassing zijn, in het geval dat bovenstaande regels niet van toepassing zijn, en in twijfelgevallen, beslist de beheerder van de lijst.

Tot slot:

Bovenstaande regels zijn met name opgesteld om in uit de hand lopende en/of ernstige situaties zonodig in te kunnen grijpen.  In de dagelijkse praktijk zal dit hopelijk niet zo snel vóórkomen en zijn de regels meer bedoeld als richtlijn en om juist zulke problemen te voorkómen. Bij kleine en/of begrijpelijke foutjes zal natuurlijk gewoon worden overlegd. Of er zal een voorlichtend briefje, een vriendelijk verzoek of een (iets minder vriendelijke) waarschuwing worden gestuurd om herhaling te voorkómen.

 

  [ Home ] [ Top ] [ Communicatie ]  
  [ Inleiding ] [ Lidmaatschap ] [ Wachtwoord ] [ Instellingen ] [ Instellingen wijzigen ] [ Archieven ] [ Regels ]  

  Voor het laatst bijgewerkt op: 08 maart 2004 ; Copyright © Hans van der Genugten