's-Gravenpolder


 


Naam:             's-Gravenpolder
Ligging:           ca. 5 km onder Goes
Inwoners:        4614
Ontstaan:        1317
's-Gravenpolder is de op één na grootste kern van de gemeente Borsele met ca.4000 inwoners. De bevolkingsontwikkeling is vrij explosief geweest door de bouw van grote aantallen woningen, waarvan bijna 1/3 in de vrije sector. Tot voor kort was 's-Gravenpolder dan ook aangewezen als groeikern, doch deze bestemming is later gewijzigd in opvangkern. Het dorp is gelegen in een typisch Zeeuws landschap met boomdijken en boomgaarden. In het centrum van het dorp staat de gotische Nederlands-Hervormde kerk die dateert uit de 14e eeuw. Typerend is de vierkante onderbouw en de achtkantige bovenbouw. Aan de rand van het dorp staat een prachtige oude korenmolen "de Korenhalm".