Genealogie van Peter Ariense Verduin per generatie.

Genealogie van het geslacht

Verduin/Verduijn

Vijfherenlanden/Staat Washington (U.S.A.)

Voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2007

De naam Verduin komt in dit geslacht bijna uitsluitend voor in de B.S.-akten. In de DTB-boeken en andere akten van voor 1811 vindt men vooral Verduijn, ook wel Verduyn en een enkele keer Voorduijn. Teneinde het zoeken in de alfabetische lijst te vergemakkelijken is in deze genealogie iedereen onder de naam Verduin opgenomen.Generatie I

I.  Peter Ariense Verduin, geb. circa 1625, tr. met Truijcken Ariens
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Peterse, geb. circa 1650, volgt II
  2.  Teunis Peterse, geb. circa 1652, ovl. voor 21 jul 1702, tr. (1) circa 1677 met Marijke Jacobs, ovl. voor 18 apr 1696, otr. (2) te Beusichem op 18 apr 1696, kerk.huw. te Beusichem op 3 mei 1696 met Baertie Hendriks Preijs
  3.  Lijntje Peterse, geb. circa 1655, ovl. te Gorinchem, begr. te Oosterwijk op 28 jul 1705. 
 .
Peter Ariense Verduin.
- Hij staat met zijn vrouw in de lidmatenlijst van Oosterwijk 1688.
- Zij testeren voor notaris Jacob Vinck te Gorinchem 2-12 -1689. Dit testament is echter niet (meer) aanwezig.
 
 .
Teunis Peterse Verduin.
- Hij staat met zijn vrouw Marijke Jacobsz in de lidmatenlijst van Oosterwijk 1688.
- Hij testeert met zijn vrouw op 20-5-1702 voor notaris van Es. Omdat "de testateur siekelijk in den lichaem" was werd de akte gepasseerd "op den dijck omtrent de huijsinge van den testateur onder Oosterwijck". Na diverse legaten worden zijn verdere goederen e.d. nagelaten aan Arie en Lijntje Peters Verduin, zijn broer en zuster.
 
 .
Lijntje Peterse Verduin.
- Zij staat bij haar ouders in de lidmatenlijst van Oosterwijk 1688.
- Op 21-7-1702 verkoopt zij als overblijvend erfgenaam van haar broer Teunis Verduin een hofstede onder Oosterwijk met 7 morgen grond (Gorinchem Transportakten 1702 - 35).
- Op 5-10-1705 verklaren de kinderen van haar broer Arie, dat zij vieren een hypothecaire schuld hebben o.a. wegens een door haar geschonken legaat (Gorinchem Transportakten 1705 - 49).
 

Generatie II

II.  Arie Peterse Verduin, (zn. van I), geb. circa 1650, begr. te Oosterwijk op 20 nov 1723 (De begrafenisdatum is uit Weeskamergegevens van Alblasserdam van 26-4-1728 geconcludeerd.), tr. met Huybertje Steetsz, dr. van Stees Huiberts en Maeycken Adriaensdr, geb. circa 1652. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peter Ariens, geb. te Oosterwijk circa 1675, volgt IIIa
  2.  Stees Ariens (Staats), geb. te Oosterwijk circa 1676, volgt IIIb
  3.  Mayken Ariens, geb. te Oosterwijk circa 1680, kerk.huw. te Oosterwijk op 13 mei 1706 met Arien Cornz Cleijne, zn. van Cornelis Ariensz Cleijne en Maeycken Petersdr. de Groot, ged. te Arkel op 5 okt 1678. 
  4.  Geertrui Ariens, geb. te Oosterwijk circa 1682, kerk.huw. te Oosterwijk op 8 dec 1709 met Gerrit Hermensz Boef, zn. van Hermen Gerritsz Boef en Annigje Teunisdr, geb. circa 1682. 
 .
Arie Peterse Verduin.
- Arie staat met zijn vrouw Huybertje Steetsz in de lidmatenlijst van Oosterwijk 1688.
- Hij koopt op 22-4-1701 3 morgen hooiland (Gorinchem Transportakten 1701-47).
- Hij doet voor notarissen van Es en Daal op 26-6-1702 uitdrukkelijk afstand van de erfenis van zijn broer Teunis Peters Verduin.
 

Generatie III

IIIa.  Peter Ariens Verduin, (zn. van II), geb. te Oosterwijk circa 1675, otr. te Nieuwland op 20 apr 1708, kerk.huw. te Oosterwijk op 13 mei 1708 met Aagje Cornelis Snelle, dr. van Cornelis Harmense Snelle en Pietertje Ariens, ged. te Ammerstol op 30 sep 1674. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje Peterse, geb. te Oosterwijk circa 1710, otr. te Oosterwijk op 15 mei 1737, kerk.huw. te Oosterwijk op 7 jul 1737 met Claas Jansz Deventer
  2.  Arie Peterse, ged. te Oosterwijk op 20 jul 1712, volgt IVa
  3.  Cornelis Peterse, ged. te Oosterwijk op 1 apr 1714, volgt IVb
 .
Peter Ariens Verduin.
- Peter koopt 27-5-1720 "vier mergen lant zijnde een vogelkooij, met de beteulinge en beplantinge daer op staande mitsgrs: netten, gereetschappen en alles wat tot de vogelvangst wert gebruijkt". Dit zal een eendenkooi geweest zijn (Gorinchem Transportakten 1720 - 28).
- Hij koopt van de drie andere erven van zijn vader 3/4 van een hofstede, "bestaande in een huijs, bergh, schuur, ende wagenhuijs met seven mergen hooij, en weilant deselve gelegen aan den Achterdijk" in Oosterwijk, waarop hij een hypotheek afsluit (Idem 1723-57v en 58v).
- Tenslotte koopt hij op 13-7 -1728 grond, waarvoor hij twee hypotheken afsluit (Idem 1728-35/36).
 

IIIb.  Stees Ariens (Staats) Verduin, (zn. van II), geb. te Oosterwijk circa 1676, ovl. te Alblasserdam op 3 jul 1713, kerk.huw. te Leerdam op 22 apr 1701 met Stijntje Sonnenbergh (van Bieseveld), dr. van Damis Dircksz Sonnenbergh en Lijsbeth Leenderts Metselaar, ged. te Bleskensgraaf op 6 okt 1680, ovl. voor 31 mrt 1718. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dammis, ged. te Oosterwijk op 27 nov 1701, volgt IVc
  2.  Teunis, ged. te Oosterwijk op 27 mei 1703, volgt IVd
  3.  Leendert, ged. te Alblasserdam op 15 jul 1705, ovl. voor 21 jun 1748. 
  4.  Lijsbeth, ged. te Alblasserdam op 21 dec 1707, begr. te Alblasserdam op 24 apr 1710. 
  5.  Lijsbeth, ged. te Alblasserdam op 1 feb 1711, ovl. voor 26 apr 1728. 
  6.  Arij, ged. te Alblasserdam op 16 okt 1712, volgt IVe
 .
Stees Ariens (Staats) Verduin.
- Stees is vernoemd naar zijn grootvader Stees Huibertz. Hij heeft die naam ook opgegeven bij de doop van zijn eerste vier kinderen. Bij de doop van Lijsbeth op 1-2-1711 geeft hij op Staats te heten.
- Zijn functies waren in Alblasserdam waarsman Vinkepolder 1708 en waarsman Kortland 1713.
- Er is in Alblasserdam 1 kind van hem ingeschreven als overleden, n.l. op 24-4 -1710 (onvermogend). Bij zijn begrafenis is hij zelf ook onvermogend.
 
 .
Stijntje Sonnenbergh.
Bij haar huwelijk in Leerdam wordt Stijntje's achternaam als van Bieseveld ingeschreven. Bij een transportakte van 1712 treedt Stees Verduijn op als de man van Stijntje Damis Sonnenbergh uit Bleskensgraaf.
 

Generatie IV

IVa.  Arie Peterse Verduin, (zn. van IIIa), ged. te Oosterwijk op 20 jul 1712, begr. te Oosterwijk op 28 mrt 1788, otr. te Oosterwijk in mei 1737, kerk.huw. te Oosterwijk op 26 mei 1737 met Anneke Pele van Os, dr. van Peel Janse van Os en Marrigje Jans Vermaat, geb. te Hoogblokland circa 1702, begr. te Oosterwijk op 21 nov 1785, (Anneke Pele kerk.huw. (1) te Hoornaar op 25 okt 1722 met A. J. van Wijk.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peter, geb. circa 1738, volgt Va
  2.  Peel, ged. te Oosterwijk op 1 feb 1739, molenaar, ovl. te Gorinchem op 10 dec 1818, otr. (1) te Arkel op 28 sep 1765, kerk.huw. te Arkel op 20 okt 1765 met Marigje Vermeulen, geb. in 1742, ovl. te Gorinchem op 15 jul 1806, otr. (2) te Gorinchem op 17 jan 1808, kerk.huw. te Gorinchem op 7 feb 1808 met Cornelia van Tiel, dr. van Arie van Tiel en Adriana van Balen, ged. te Gorinchem op 25 jan 1756, ovl. te Gorinchem op 29 apr 1817. 
  3.  Aagje, ged. te Nieuwland op 29 sep 1740, ovl. voor 22 okt 1741. 
  4.  Aagje, ged. te Oosterwijk op 22 okt 1741, ovl. te Meerkerk op 23 apr 1816, otr. te Leerbroek op 15 apr 1765 met Teunis Joosten Kortleven, zn. van Joost Ariens Cortleven en Geertje Ariens Haagh, ged. te Leerbroek op 22 dec 1726, ovl. te Leerbroek op 29 nov 1793. 
  5.  Willem, ged. te Oosterwijk op 10 mei 1744, volgt Vb
  6.  Pietertje, ged. te Oosterwijk op 10 apr 1746, ovl. te Leerdam op 1 sep 1831, otr. te Oosterwijk op 13 apr 1769, kerk.huw. te Oosterwijk op 7 mei 1769 met Cornelis den Besten, zn. van Jacobus den Besten en Maaijke van Andel, geb. te Arkel in 1744, ovl. te Leerdam op 8 mrt 1818. 
  7.  Trijntje, ged. te Oosterwijk op 4 feb 1748, ovl. te Heukelum op 6 mei 1804, otr. (1) te Oosterwijk op 15 aug 1767, kerk.huw. te Oosterwijk op 30 aug 1767 met Cornelis Gijsbertse Sterk, zn. van Gijsbert Cornelisse Sterck en Lijsbeth Ariens 't Lam, ged. te Schoonrewoerd op 3 jul 1740, bouwman, begr. te Heukelum op 21 mei 1791, otr. (2) te Heukelum op 3 mei 1793, kerk.huw. te Heukelum op 26 mei 1793 met Jan Pas, geb. te Herwijnen in 1745. 
  8.  Hermanus, ged. te Oosterwijk op 16 nov 1749, volgt Vc
  9.  Lijsbet, ged. te Oosterwijk op 8 okt 1752, ovl. te Arkel op 31 jan 1842, otr. te Oosterwijk op 20 jul 1774, kerk.huw. te Oosterwijk op 10 aug 1774 met Steven de Vaal, zn. van Jillis de Vaal en Aantje Aldus, geb. te Arkel op 3 apr 1749, ged. te Arkel op 6 apr 1749, ovl. te Arkel op 25 jul 1827. 
  10.  Cornelis, ged. te Oosterwijk op 18 mei 1755. 
  11.  Arie, ged. te Oosterwijk op 21 sep 1759, volgt Vd
 .
Arie Peterse Verduin.
- Arie koopt op 15-4-1776 hooiland gelegen op Oosterwijk en op 19-4-1779 land gelegen op Kedichem (Transportakten Gorinchem 1776 - 26v en 1779 - 37).
- Het hooiland wordt door de erven verkocht op 12-7-1788. (ORA Oosterwijk 1788 pag 27).
 
 .
Peel Verduin.
- Peel koopt 29-12-1777 een huis met grond te Arkel en op 29-4-1795 2 huizen met erven in de Haarstraat te Gorinchem met hypotheek (resp. Gorinchem Transportakten 1777 - 83 en 1795 - 7A/B).
- Hij sluit op 1-11-1781 een hypotheek af (Gorinchem Transportakten 1781 - 74).
- Hij verkoopt 9-6-1791 voor zijn vrouw (als mede-erfgenaam van haar vader) een huis met grond aan haar broer (Gorinchem Transportakten 1791 - 27 v).
 

IVb.  Cornelis Peterse Verduin, (zn. van IIIa), ged. te Oosterwijk op 1 apr 1714, begr. te Nieuwland op 15 feb 1779, otr. te Oosterwijk op 10 mei 1739, kerk.huw. te Oosterwijk op 24 mei 1739 met Catharina Jansdr van Diest, dr. van Jan van Diest en Marigje Jans, ged. te Schoonrewoerd op 16 mei 1717, begr. te Nieuwland op 26 jan 1784. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marike, ged. te Nieuwland op 12 feb 1744. 
  2.  Jan, ged. te Nieuwland op 26 feb 1747, volgt Ve
  3.  Peter, ged. te Nieuwland op 8 sep 1748, volgt Vf
  4.  Steven, ged. te Nieuwland op 10 mei 1761. 
 .
Cornelis Peterse Verduin.
- Cornelis koopt 28-5-1744 een huis met grond op "Lang Nieuwland" en op 18-11 -1745 hennepland eveneens daar. Op 1-12-1755 koopt hij grond op Reijerskoop onder Leerbroek onder hyp. verband. Hij koopt op 28 -1-1773 weer land op Lang Nieuwland en op 7-10-1773 nogmaals een huis met grond op Nieuwland (Gorinchem Transportakten resp. 1744-25v, 1745 - 73v, 1755 -83v en 84, 1773 - 12v en 79).
- Zie ook een aankoop door zijn weduwe op 16-9-1782.
 
 .
Catharina Jansdr van Diest.
Catharina kocht als weduwe op 16-9-1782 grond "gelegen op de Geer onder Nieuwland" (Gorinchem Transportakten 1782 - 82).
 

IVc.  Dammis Verduin, (zn. van IIIb), ged. te Oosterwijk op 27 nov 1701, begr. te Alblasserdam op 31 aug 1770, kerk.huw. (1) te Alblasserdam op 31 okt 1728 met Ariaentje (Sterrenburg) Starrenburg, dr. van Maarten Cornelisz Starrenburg en Geertje Cornelisse de Ridder, ged. te Streefkerk op 27 jun 1688, begr. te Alblasserdam op 4 jan 1749. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Krijntje, ged. te Alblasserdam op 2 okt 1729, begr. te Alblasserdam op 19 okt 1729. 
  2.  Leendert, ged. te Alblasserdam op 2 okt 1729, ovl. te Alblasserdam op 16 aug 1752. 
  Dammis Verduin, otr. (2) te Alblasserdam op 19 nov 1756, kerk.huw. te Alblasserdam op 8 dec 1756 met Machteltje van Affairen, dr. van Gijsbert Willems van Affairen en Marrijgje Jans Dekker, ged. te Ridderkerk op 5 jan 1721. 
 .
Dammis Verduin.
Dammis is waarsman Kortland 1729, 1738, 1747, waarsman Blokweer 1750 en kerkmeester 1739, 1744/45.
 

IVd.  Teunis Verduin, (zn. van IIIb), ged. te Oosterwijk op 27 mei 1703, begr. te Ridderkerk op 14 nov 1767, tr. te Ridderkerk op 1 nov 1726 met Teuna Lagendijk, dr. van Huibert Ariens Lagendijk en Pleuntje Cornelis van der Wiel, ged. te Ridderkerk op 16 jan 1707, begr. te Alblasserdam op 30 mrt 1775. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huijbert, ged. te Ridderkerk op 20 jul 1727. 
  2.  Leendert, ged. te Ridderkerk op 12 feb 1730. 
  3.  Staasstina (Stijntje), ged. te Ridderkerk op 20 jul 1732, kerk.huw. te Ridderkerk op 9 jun 1756 met Jan van Affairen, zn. van Gijsbert Willems van Affairen en Marrijgje Jans Dekker, ged. te Ridderkerk op 14 mrt 1728. 
  4.  Pleuntje, ged. te Ridderkerk op 6 feb 1735. 
  5.  Aplonia, ged. te Ridderkerk op 11 jan 1739, kerk.huw. te Ridderkerk op 8 sep 1770 met Jan Pleyt, zn. van Michiel Aartsz Pleyt en Neeltje Jans van 't Hof, ged. te Alblasserdam op 5 aug 1742, ovl. circa 1789. 
  6.  Leendert, ged. te Alblasserdam op 26 mrt 1742. 
  7.  Leena, ged. te Alblasserdam op 6 apr 1746. 

IVe.  Arij Verduin, (zn. van IIIb), ged. te Alblasserdam op 16 okt 1712, begr. te Alblasserdam op 20 apr 1758, otr. te Oud-Alblas op 26 dec 1744, kerk.huw. te Alblasserdam op 13 jan 1745 met Cornelia Roodnat, dr. van Arie Jacobse Roodnat en Anna Crijnen Bruigom, ged. te Oud-Alblas op 24 mrt 1720, begr. te Alblasserdam op 11 mrt 1802. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert, ged. te Alblasserdam op 19 jan 1746. 
  2.  Anna, ged. te Alblasserdam op 18 dec 1746. 
  3.  Stijntie, ged. te Alblasserdam op 5 mei 1748. 
  4.  Anna, ged. te Alblasserdam op 11 mei 1749, begr. te Alblasserdam op 15 feb 1802, otr. te Alblasserdam op 25 jan 1787, kerk.huw. te Alblasserdam op 18 feb 1787 met Arie de Wit, zn. van Arie Jansz de Wit en Aryaentje Ariens van Stek, ged. te Alblasserdam op 26 aug 1742. 
  5.  Arij, ged. te Alblasserdam op 12 dec 1750. 
  6.  Arij, ged. te Alblasserdam op 14 mei 1752. 
  7.  Arij, ged. te Alblasserdam op 21 apr 1754. 
  8.  Hubert, ged. te Alblasserdam op 13 jul 1755. 
  9.  Stijntje, ged. te Alblasserdam op 29 aug 1756. 
  10.  Stijntje, ged. te Alblasserdam op 22 mrt 1758. 

Generatie V

Va.  Peter Verduin, (zn. van IVa), geb. circa 1738, ovl. te Spijk op 16 okt 1785, tr. voor 11 okt 1772 met Jannigje Stek, dr. van Lambert Stek en Eeltie de Jong, ged. te Heukelum op 20 aug 1747, ovl. te Spijk op 13 nov 1790. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anneke, ged. te Spijk op 11 okt 1772. 
  2.  Lambert, ged. te Spijk op 5 jun 1774. 
  3.  Eeltie, ged. te Spijk op 21 apr 1776. 
  4.  Arie, ged. te Spijk op 5 apr 1778, volgt VIa
  5.  Peel, ged. te Spijk op 29 dec 1780. 
  6.  Jan, ged. te Spijk op 18 jul 1784, dijkwerker, ovl. te Gorinchem op 8 aug 1831. 

Vb.  Willem Verduin, (zn. van IVa), ged. te Oosterwijk op 10 mei 1744, begr. te Leerbroek op 1 sep 1802, kerk.huw. (1) te Everdingen op 18 mei 1772 met Cornelia Maartensdr de Raad, dr. van Maarten Jaspersz de Raad en Annigje Petersen van Acquoy, ged. te Everdingen op 5 apr 1750, ovl. voor 1779. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arien, ged. te Leerbroek op 14 feb 1773, ovl. voor 26 jun 1774. 
  2.  Arien, ged. te Leerbroek op 26 jun 1774. 
  Willem Verduin, tr. (2) tussen 1775 en 1778 met Maria de Weyer, geb. in 1755. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Philippus, ged. te Ameide op 1 jan 1779. 
  2.  Antonie, ged. te Ameide op 21 mei 1780. 
  3.  Neeltje, ged. te Kedichem op 9 dec 1781. 
  4.  Cornelis, ged. te Leerbroek op 23 nov 1783. 

Vc.  Hermanus Verduin, (zn. van IVa), ged. te Oosterwijk op 16 nov 1749, landbouwer, ovl. te Oosterwijk op 10 jul 1828, otr. te Oosterwijk op 28 apr 1781, kerk.huw. te Oosterwijk op 20 mei 1781 met Willemke van Deventer, dr. van Joost van Deventer en Teuntje Verdugt, ged. te Leerdam op 28 jan 1753, ovl. te Kedichem op 17 nov 1833. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annigje, geb. te Oosterwijk op 17 mrt 1782, ged. te Oosterwijk op 17 mrt 1782, ovl. te Arkel op 3 okt 1852, otr. te Oosterwijk op 28 jul 1804, tr. te Oosterwijk op 19 aug 1804 met Wouter Goes, zn. van Teunis Pieterse Goes en Elske Duister, geb. te Arkel op 31 jul 1766, ged. te Arkel op 3 aug 1766, ovl. te Arkel op 21 feb 1850. 
  2.  Teuntje, geb. te Oosterwijk op 4 dec 1783, ged. te Oosterwijk op 14 dec 1783, ovl. te Kedichem op 12 dec 1860, otr. te Oosterwijk op 21 apr 1804, tr. te Oosterwijk op 6 mei 1804 met Johannes de Koster, zn. van Jan de Koster en Elizabeth Sterk, ged. te Leerdam op 1 jan 1786, ovl. te Kedichem op 22 dec 1864. 
  3.  Aagje, geb. te Oosterwijk op 12 okt 1785, ged. te Oosterwijk op 16 okt 1785, ovl. te Oosterwijk op 8 mei 1853, tr. te Kedichem op 23 jun 1821 met Peter van Gent, zn. van Arie van Gent en Magcheltje Verwoerd, geb. te Schelluinen in 1792, landbouwer, ovl. te Kedichem op 26 mei 1866. 
  4.  Joosje, geb. te Oosterwijk op 2 apr 1787, volgt VIb
  5.  Aartje, geb. te Oosterwijk op 14 jun 1789, ged. te Oosterwijk op 21 jun 1789, werkvrouw, ovl. te Hoornaar op 5 okt 1877, tr. (1) te Hoogblokland op 16 apr 1813 met Teunis Rietveld, zn. van Jan Teunisse Rietveld en Aagje van der Koppel, ged. te Vianen op 28 aug 1768, bouwman, ovl. te Hoogblokland op 12 okt 1828, tr. (2) te Hoogblokland op 24 mei 1834 met Jan Both, zn. van Mattheus (Teuwis) Both en Teuntje van Dijk, ged. te Noordeloos op 16 jan 1785, werkman, ovl. te Hoornaar op 10 dec 1869. 

Vd.  Arie Verduin, (zn. van IVa), ged. te Oosterwijk op 21 sep 1759, otr. te Oosterwijk op 7 apr 1787, kerk.huw. te Oosterwijk op 29 apr 1787 met Maaijke Bos, geb. te Lexmond. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie, geb. te Oosterwijk op 20 dec 1788, ged. te Oosterwijk op 25 dec 1788, kooiman, ovl. te Kedichem op 22 mei 1879. 

Ve.  Jan Verduin, (zn. van IVb), ged. te Nieuwland op 26 feb 1747, ovl. te Nieuwland op 14 jan 1791, begr. te Nieuwland op 17 jan 1791, kerk.huw. (1) te Hoogblokland op 15 mei 1774 met Cornelia Vink (van den Hoek), geb. te Hoogblokland, ovl. voor 5 mei 1779. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kaatje, ged. te Nieuwland op 19 feb 1775. 
  2.  Cornelis, ged. te Nieuwland op 4 feb 1776, ovl. voor 25 jul 1779. 
  Jan Verduin, otr. (2) te Nieuwland op 5 mei 1779, kerk.huw. te Nieuwland op 28 mei 1779 met Elizabeth (Lijsbet) de Man, dr. van Teunis Jansen de Man en Maria Willemsen Tukker, ged. te Zijderveld op 2 feb 1749, ovl. te Nieuwland op 5 mei 1822. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, ged. te Nieuwland op 25 jul 1779, ovl. voor 20 jun 1791. 
  2.  Maria, ged. te Leerdam op 6 jan 1782, ovl. voor 19 jan 1783. 
  3.  Maria, ged. te Leerdam op 19 jan 1783, ovl. te Noordeloos op 15 mei 1820, otr. te Noordeloos op 19 jun 1807, tr. te Noordeloos op 8 jul 1807 met Gerrit Lakerveld, zn. van Gerrit Jans Lakerveld en Cornelia Pieters Damstigt, ged. te Noordeloos op 30 jul 1780, kooiker ("kooijman"), ovl. te Bleskensgraaf op 29 jun 1837. 
  4.  Cornelis, geb. te Nieuwland op 19 mrt 1785, volgt VIc
  5.  Teuntje, geb. te Nieuwland op 2 mei 1787, ged. te Nieuwland op 6 mei 1787, ovl. te Noordeloos op 22 jan 1861, otr. te Stolwijk op 17 feb 1809, tr. te Stolwijk op 12 mrt 1809 met Gerrit den Boer, zn. van Laurens den Boer en Marigje Lakervelt, ged. te Stolwijk op 5 nov 1786, ovl. te Noordeloos op 10 jun 1863. 
  6.  Teunis, geb. te Nieuwland op 3 aug 1790, volgt VId
 .
Jan Verduin.
Jan heeft, samen met zijn vrouw Lijsbet, op 13-1-1791 (een dag voor zijn overlijden) in aanwezigheid van 7 getuigen een testament opgesteld, dat op 20 -6-1791 bij notaris van Eeten is bevestigd.
 
 .
Cornelia Vink.
Bij haar huwelijk en de doop van het eerste kind Kaatje heet ze Cornelia Vink. Bij de doop van het tweede kind Cornelis, minder dan een jaar later, wordt de moeder Cornelia van den Hoek genoemd. Gezien de korte tijd tussen deze beide dopen is het toch zeer waarschijnlijk, dat het dezelfde persoon is.
 
 .
Elizabeth (Lijsbet) de Man.
De nagelaten onroerende goederen van haar man Jan Verduin zijn op 16-10-1792 opgesomd in Gorinchem Transportakten 1792 - 61.
 

Vf.  Peter Verduin, (zn. van IVb), ged. te Nieuwland op 8 sep 1748, bouwman, ovl. te Nieuwland op 24 jul 1827, tr. (1) circa 1775 met Japikje den Hertog (den Hartog), dr. van Reijer den Hertog en Aantje Arisse Sterk, ged. te Nieuwland op 4 apr 1751. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aantje, ged. te Nieuwland op 24 dec 1775, ovl. te Nieuwland op 24 mrt 1853, tr. met Meeuwes (Mees) den Hartog, zn. van Herman Rijerse den Hartog en Lena Meuwsche Oosterhoud, ged. te Nieuwland op 1 dec 1765, bouwman, ovl. te Nieuwland op 7 feb 1839. 
  2.  Kaatje, ged. te Nieuwland op 24 dec 1775, ovl. te Nieuwland op 21 apr 1847, tr. met Gerrit Bikker, zn. van Jan Bikker, geb. te Nieuwland circa 1768, bouwman, ovl. te Nieuwland op 20 feb 1850. 
  Peter Verduin, tr. (2) circa 1778 met Lijsbeth Muijlwijk, dr. van Lambert Muijlwijk en Aaltje (uijt den Bogaardt) van den Bogaardt, ged. te Meerkerk op 28 mrt 1753, ovl. te Nieuwland op 6 jul 1808. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, ged. te Nieuwland op 2 mei 1779. 
  2.  Lambert, ged. te Nieuwland op 25 jan 1781, volgt VIe
  3.  Aaltje, geb. te Nieuwland op 8 dec 1783, ged. te Nieuwland op 16 dec 1783. 
 .
Peter Verduin.
Peter koopt 2-5-1793 2 hennep-akkertjes gelegen "op de Geer te Nieuwland". Op 13-3-1797 koopt hij griendland op Reijerskoop onder Leerbroek (Gorinchem Transportakten 1793 - 15 en 1797 - 14).
 

Generatie VI

VIa.  Arie Verduin, (zn. van Va), ged. te Spijk op 5 apr 1778, watermolenaar, ovl. te Vianen op 18 feb 1845, tr. te Meerkerk op 12 aug 1815 met Pietertje van Ieperen, dr. van Krijn van Ieperen en Machteld Verheij, geb. te Leerbroek op 6 jul 1794, ovl. te Vianen op 28 apr 1868. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje, geb. te Meerkerk op 7 jan 1816, ovl. te Den Haag op 10 feb 1883, tr. te Vianen op 7 mei 1837 met Aart de Zeeuw, zn. van Hendrik de Zeeuw en Maria van Duën, geb. te Lexmond op 28 nov 1815, boerenknecht, ovl. te Lexmond op 9 dec 1877. 
  2.  Magdalena, geb. te Vianen op 19 nov 1818, bouwvrouw, tapster, ovl. te Vianen op 2 okt 1892, tr. (1) te Vianen op 30 apr 1841 met Arie Ruitenbeek, zn. van Hendrik Ariens Ruitenbeek en Jannetje Aalten, geb. te Vuursche in 1811, boerenwerkman, bouwman, ovl. te Vianen op 28 mei 1844, tr. (2) te Vianen op 1 nov 1845 met Aalt Ruitenbeek, zn. van Hendrik Ariens Ruitenbeek en Jannetje Aalten, geb. te Baarn op 15 mrt 1815, schaapherder, ovl. te Vianen op 17 aug 1887. 
  3.  Peter, geb. te Vianen op 2 apr 1822, volgt VIIa
  4.  Krijn, geb. te Vianen op 17 jun 1825, volgt VIIb
  5.  Arie Peterse, geb. te Vianen op 27 apr 1829, watermolenaar, ovl. te Vianen op 3 sep 1869. 
  6.  Pietertje, geb. te Vianen op 25 aug 1831, ovl. te Vianen op 4 nov 1831. 
  7.  Pietertje, geb. te Vianen op 5 jan 1835, ovl. te Vianen op 19 jan 1915, tr. te Vianen op 28 jun 1861 met Peter den Hartog, zn. van Dirk den Hartog en Lydia van Dam, geb. te Hagestein op 27 jun 1830, bouwman, ovl. te Vianen op 3 feb 1900. 

VIb.  Joosje Verduin, (dr. van Vc), geb. te Oosterwijk op 2 apr 1787, ged. te Oosterwijk op 8 apr 1787, landbouwster, ovl. te Nieuwland op 16 jan 1820, tr. te Meerkerk op 28 apr 1813 met Lambert Verduin, (zn. van Vf), ged. te Nieuwland op 25 jan 1781, bouwman, ovl. te Nieuwland op 15 mei 1825 (zie VIe). 

VIc.  Cornelis Verduin, (zn. van Ve), geb. te Nieuwland op 19 mrt 1785, ged. te Nieuwland op 27 mrt 1785, landbouwer, ovl. te Nieuwland op 29 mei 1861, tr. te Meerkerk op 25 sep 1812 met Neeltje van den Heuvel, dr. van Pleun van den Heuvel en Annigje Oskam, ged. te Giessen-Nieuwkerk op 6 mrt 1786, ovl. te Leerdam op 21 nov 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elizabeth, geb. te Meerkerk op 12 feb 1813, bouwvrouw, ovl. te Nieuwland op 12 mrt 1880, tr. te Nieuwland op 29 apr 1837 met Teunis Kooij, zn. van Pieter Kooij en Lijsje de Jong, geb. te Nieuwland op 25 nov 1806, ged. te Nieuwland op 30 nov 1806, bouwman, ovl. te Nieuwland op 25 jan 1880. 
  2.  Antje, geb. te Meerkerk op 24 dec 1814, ovl. te Nieuwland op 3 jun 1895, tr. met Bastiaan Hooikaas, zn. van Peter Hooikaas en Willemijntje (Mijntje) Schrijver, geb. te Nieuwland op 13 aug 1811, ged. te Nieuwland op 18 aug 1811, ovl. te Nieuwland op 2 jun 1890. 
  3.  Jantje (Janna), geb. te Meerkerk op 9 feb 1816, ovl. te Hoogblokland op 12 aug 1849, tr. te Hoogblokland op 20 mrt 1847 met Leendert de Groot, zn. van Dirk de Groot en Aartje de Groot, geb. te Hoogblokland op 31 jan 1820, landbouwer, ovl. te Hoogblokland op 26 dec 1893. 
  4.  Pleuntje, geb. te Meerkerk op 29 nov 1817, bouwvrouw, ovl. te Nieuwland op 9 feb 1895, tr. te Nieuwland op 13 okt 1843 met Jan van der Linden, zn. van Maaike van der Linden, geb. te Leerdam op 3 jan 1819, bouwman, ovl. te Nieuwland op 15 okt 1879. 
  5.  Teunis, geb. te Nieuwland op 11 mrt 1820, volgt VIIc
  6.  Jan, geb. te Nieuwland op 29 aug 1821, volgt VIId
  7.  Amelia, geb. te Nieuwland op 11 jun 1823, ovl. te Gorinchem op 5 jul 1899, tr. te Nieuwland op 16 dec 1859 met Kornelis Klijn (Klein), zn. van Kornelis Klijn en Pietertje van den Berg, geb. te Meerkerk op 8 apr 1822, arbeider, ovl. te Gorinchem op 19 mei 1905. 
  8.  Maria, geb. te Nieuwland op 8 sep 1827, ovl. te Leerbroek op 21 jan 1907, tr. te Nieuwland op 7 apr 1855 met Dirk Bikker, zn. van Jan Bikker en Maria van de Heuvel, geb. te Leerbroek op 30 aug 1833, bouwman, ovl. te Leerbroek op 2 aug 1909. 
  9.  Teuntje, geb. te Nieuwland op 22 jan 1831, ovl. te Nieuwland op 20 apr 1831. 

VId.  Teunis Verduin, (zn. van Ve), geb. te Nieuwland op 3 aug 1790, ged. te Nieuwland op 8 aug 1790, watermolenaar, landbouwer, winkelier, ovl. te Lopik op 31 jan 1852, tr. te Nieuwland op 27 apr 1823 met Beligje van der Heiden, dr. van Aart van der Heiden en Cilia Konst, geb. te Nieuwland op 3 mrt 1803, ged. te Nieuwland op 10 mrt 1803, ovl. te Nieuwland op 16 okt 1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart, geb. te Leerbroek op 6 nov 1823, volgt VIIe
  2.  Jan, geb. te Leerbroek op 22 apr 1825, ovl. te Leerbroek op 7 jun 1825. 
  3.  Jan, geb. te Leerbroek op 26 mrt 1826, onderwijzer, ovl. te Meerkerk op 24 nov 1895, tr. te Giessendam op 23 sep 1852 met Huibertje van der Zouwen, dr. van Arie van der Zouwen en Grietje Bakker, geb. te Giessendam op 3 mrt 1822, ovl. te Meerkerk op 13 mrt 1921. 
  4.  Teunis, geb. te Leerdam op 16 apr 1828, ovl. te Nieuwland op 7 jan 1830. 

VIe.  Lambert Verduin, tr. met Joosje Verduin (zie VIb). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbet, geb. te Meerkerk op 26 jan 1814, ovl. te Nieuwland op 4 mrt 1836, tr. te Nieuwland op 27 mrt 1835 met Dirk Boon, zn. van Antoni Boon en Cornelia Schoonderwoerd, geb. te Nieuwland op 22 aug 1810, ged. te Nieuwland op 29 aug 1810, bouwman, ovl. te Leerbroek op 17 jun 1872. 
  2.  Hermanus, geb. te Meerkerk op 26 mrt 1816, kanonnier bij het regiment rijdende artillerie, ovl. te Amersfoort op 30 jun 1885, tr. (1) te Den Haag op 15 mrt 1854 met Heintje van den Brom, dr. van Jan van den Brom en Maria Gerlag(h), ged. te Amersfoort op 9 mei 1805, werkster, ovl. te Amersfoort op 17 okt 1870, tr. (2) te Amersfoort op 24 jun 1874 met Anna Veldman, dr. van Aart Veldman en Reintje Hemink, geb. te Amersfoort op 4 mrt 1839, werkster, spinster, ovl. te Amersfoort op 14 okt 1907. 
  3.  Willempje, geb. te Nieuwland op 21 dec 1819, ovl. te Nieuwland op 10 jan 1820. 
 .
Lambert Verduin.
Lambert en zijn vrouw Joosje, wonende in Nieuwland, sluiten op 16-8-1819 een hypotheek af voor Bastiaan van Eeten, notaris te Gorinchem (van 1818-1821).
 

Generatie VII

VIIa.  Peter Verduin, (zn. van VIa), geb. te Vianen op 2 apr 1822, watermolenaar, bouwman, ovl. te Vianen op 7 dec 1897, tr. (1) te Hei- en Boeicop op 4 mei 1853 met Geertrui Donk, dr. van Gerrit Donk en Francijntje van Eck, geb. te Lexmond op 6 okt 1824, ovl. te Vianen op 11 jan 1867. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Peters, geb. te Vianen op 1 feb 1854, volgt VIIIa
  2.  Francijntje, geb. te Vianen op 14 sep 1855, ovl. te Hei- en Boeicop op 4 aug 1870. 
  3.  Pieter, geb. te Vianen op 3 sep 1857, ovl. te Vianen op 26 mei 1862. 
  4.  Gerard, geb. te Vianen op 7 nov 1859, ovl. te Vianen op 14 jun 1861. 
  5.  Pieter Gerrit, geb. te Vianen op 2 mrt 1863. 
  6.  Pietertje, geb. te Vianen op 31 okt 1865, ovl. te Vianen op 16 feb 1866. 
  Peter Verduin, tr. (2) te Hei- en Boeicop op 30 apr 1868 met Rekje den Hertog, dr. van Cornelis den Hertog en Anna Cornelia den Hertog, geb. te Everdingen op 7 okt 1823, ovl. te Hei- en Boeicop op 23 mrt 1894. 

VIIb.  Krijn Verduin, (zn. van VIa), geb. te Vianen op 17 jun 1825, boerenwerkman, ovl. te Vianen op 15 apr 1902, tr. (1) te Vianen op 11 nov 1847 met Cornelia van Hees, dr. van Cornelia van Hees, geb. te Jaarsveld op 19 jun 1823, ovl. te Vianen op 9 jan 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie, geb. te Lexmond op 3 dec 1847, volgt VIIIb
  2.  Doodgeb. zoon, ovl. te Vianen op 21 jan 1850. 
  3.  Cornelia, geb. te Vianen op 11 okt 1852, ovl. te Vianen op 6 feb 1854. 
  4.  Cornelia Marrigje, geb. te Vianen op 3 mrt 1855, ovl. te Vianen op 2 jan 1872. 
  5.  Harmen, geb. te Vianen op 20 okt 1857, ovl. te Vianen op 7 feb 1917. 
  Krijn Verduin, tr. (2) te Vianen op 11 aug 1876 met Maria Bochane, dr. van Pieter Bochane en Cornelia Hartman, geb. te Arkel op 29 nov 1836, ovl. te Vianen op 3 mei 1887. 

VIIc.  Teunis Verduin, (zn. van VIc), geb. te Nieuwland op 11 mrt 1820, landbouwer, ovl. te Hoogblokland op 16 apr 1864, tr. (1) te Nieuwland op 1 sep 1843 met Dirkje den Besten, dr. van Jacobus den Besten en Maaike Bikker, geb. te Nieuwland op 23 sep 1821, ovl. te Oosterwijk op 24 feb 1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maaike, geb. te Nieuwland op 29 nov 1843, ovl. te Hoornaar op 24 mrt 1889, tr. te Hoornaar op 18 feb 1870 met Jan Cornelis van der Heijden, zn. van Frans van der Heijden en Jannetje Vogel, geb. te Meerkerk op 15 jan 1846, arbeider, landbouwer, ovl. te Hoornaar op 25 dec 1926. 
  2.  Neeltje, geb. te Nieuwland op 21 feb 1845, ovl. te Kedichem op 25 apr 1884, tr. te Kedichem op 10 jun 1870 met Lucas (Lucas Teunis) de Koster, zn. van Jan de Koster en Anneke Steenhout, geb. te Kedichem op 22 nov 1833, bouwman, ovl. te Hull [ia, usa] op 16 mrt 1922, (Lucas tr.(2) met Niesje Leeuwerick.). 
  3.  Cornelis, geb. te Oosterwijk op 25 jul 1847, volgt VIIIc
  4.  Jacoba, geb. te Kedichem op 4 jan 1851, ovl. te Den Haag op 13 mei 1934, tr. te Kedichem op 29 apr 1876 met Klaas Kars, zn. van Albert Kars en Jenneke de Ridder, geb. te Hoogblokland op 14 okt 1848, bouwknecht, ovl. te Delft op 8 jul 1911. 
  5.  Janna Elisabeth, geb. te Oosterwijk op 15 jun 1852, ovl. te Oosterwijk op 5 jan 1853. 
  6.  Dirk, geb. te Oosterwijk op 21 feb 1854, ovl. te Oosterwijk op 23 feb 1854. 
  Teunis Verduin, tr. (2) te Hoogblokland op 14 apr 1858 met Adriana van Kekerix, dr. van Krijn van Kekerix en Niesje van der Zouwen, geb. te Hoogblokland op 30 mei 1823, ovl. te Kedichem op 31 aug 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Niesje, geb. te Nieuwland op 30 dec 1859, ovl. te Everdingen op 18 jan 1897, tr. te Kedichem op 5 dec 1890 met Gerrit Peek, zn. van Jan Peek en Geertruida Verrips, geb. te Hagestein op 1 sep 1865, landbouwer, ovl. te Everdingen op 30 dec 1932. 
  2.  Johanna Elizabeth (Janna), geb. te Nieuwland op 11 feb 1862, ovl. te Leerdam op 15 feb 1930, tr. te Kedichem op 6 dec 1884 met Martinus (Marinus) Verhoeven, zn. van Krijn Verhoeven en Antonetta (Antje) Sleeuwenhoek, geb. te Kedichem op 8 sep 1860, bouwman, ovl. te Nieuwland op 20 apr 1949. 
  3.  Jan (John), geb. te Nieuwland op 1 aug 1863, volgt VIIId
 .
Neeltje Verduin.
2 jaar na Neeltje's overlijden (in mei 1886) emigreerde haar man Lucas de Koster met zijn kinderen met het ss Pieter Caland naar U.S.A. en vestigde zich in Hull (Iowa).
 

VIId.  Jan Verduin, (zn. van VIc), geb. te Nieuwland op 29 aug 1821, landbouwer, stalhouder, ovl. te Gorinchem op 27 aug 1869, tr. te Leerbroek op 1 feb 1843 met Elizabeth 't Lam, dr. van Adrianus Peterse 't Lam en Annigje Frederikse Brouwer, geb. te Leerbroek op 26 jun 1821, bouwvrouw, kasteleinesse, ovl. te Gorinchem op 26 mrt 1899. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. te Leerbroek op 2 feb 1844, ovl. te Leerbroek op 8 jun 1845. 
  2.  Annigje, geb. te Leerbroek op 29 aug 1845, ovl. te Gorinchem op 8 jan 1913, tr. te Gorinchem op 8 apr 1868 met Arnoldus Johannes Nieuwstad, zn. van David Jacob Nieuwstad en Marina Walter, geb. te Gorinchem op 14 dec 1845, landbouwer, ovl. te Gorinchem op 5 mei 1930. 
  3.  Cornelis, geb. te Leerbroek op 29 mrt 1847, volgt VIIIe
  4.  Adrianus, geb. te Nieuwland op 12 apr 1849, ovl. te Meerkerk op 12 okt 1851. 
  5.  Neeltje, geb. te Nieuwland op 30 mei 1850, ovl. te Gorinchem op 28 mrt 1923, tr. (1) te Gorinchem op 20 sep 1872 met Jan van Brandwijk, zn. van Albertus van Brandwijk en Jannetje Prins, geb. te Krimpen aan de Lek op 5 apr 1849, touwslager, ovl. voor 8 jan 1886, tr. (2) te Gorinchem op 8 jan 1886 met Arie Zwijnenburg, zn. van Sander Zwijnenburg en Jannigje den Boer, geb. te Noordeloos op 9 aug 1845, landbouwer, ovl. te Vught op 11 jun 1891. 
  6.  Adrianus, geb. te Meerkerk op 16 jan 1852, ovl. te Meerkerk op 18 jul 1854. 
  7.  Teunis Frederik, geb. te Meerkerk op 9 mei 1854, volgt VIIIf
  8.  Adriaantje, geb. te Meerkerk op 29 mrt 1856, ovl. te Meerkerk op 2 mei 1929, tr. te Gorinchem op 28 mrt 1879 met Frans van der Heiden, zn. van Gerrit van der Heiden en Johanna Francina van der Heiden, geb. te Meerkerk op 6 feb 1853, schipper, ovl. te Meerkerk op 28 okt 1935. 
  9.  Amelia, geb. te Meerkerk op 18 nov 1857, ovl. te Gorinchem op 17 jul 1912, tr. te Gorinchem op 24 aug 1883 met Henri Briedé, zn. van Pieter van Volkorn Briedé en Jenneke van Tricht, geb. te Gorinchem op 2 apr 1851, timmerman, ovl. te Gorinchem op 5 jan 1920. 
  10.  Adrianus, geb. te Noordeloos op 12 aug 1859, volgt VIIIg
  11.  Marinus, geb. te Gorinchem op 16 okt 1863, volgt VIIIh

VIIe.  Aart Verduin, (zn. van VId), geb. te Leerbroek op 6 nov 1823, timmerman, ovl. te Nieuwland op 14 jan 1911, tr. te Nieuwland op 27 aug 1846 met Jannetje de Jong, dr. van Govert de Jong en Neeltje van Buuren, geb. te Meerkerk op 4 feb 1816, ovl. te Nieuwland op 9 jun 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Beligje Maria, geb. te Nieuwland op 19 nov 1846, ovl. te Nieuwland op 18 okt 1917, tr. te Nieuwland op 30 dec 1869 met Jan van Dijk, zn. van Arie van Dijk en Cornelia Westerhoud, geb. te Lexmond op 13 okt 1841, bouwman, kastelein, ovl. te Nieuwland op 2 aug 1934. 
  2.  Neeltje, geb. te Nieuwland op 2 nov 1848, volgt VIIIi
  3.  Teuntje, geb. te Nieuwland op 13 feb 1850, tr. te Nieuwland op 31 dec 1878 met Antonie Jacob Jacobi, zn. van Hendrik Jacobi en Adriana van der Voort, geb. te Arkel op 7 mrt 1845, wagenmaker. 
  4.  Geuvert Marinus, geb. te Nieuwland op 4 mei 1852, volgt VIIIj
  5.  Cilia, geb. te Nieuwland op 8 okt 1853, ovl. te Nieuwland op 9 nov 1853. 
  6.  Teunis Jan, geb. te Nieuwland op 16 mrt 1855, ovl. te Nieuwland op 5 sep 1855. 
  7.  Teunis Jan, geb. te Nieuwland op 24 mei 1858, ovl. te Utrecht op 5 mrt 1941. 
  8.  Gerrit Adriaan, geb. te Nieuwland op 25 jun 1860, volgt VIIIk

Generatie VIII

VIIIa.  Arie Peters Verduin, (zn. van VIIa), geb. te Vianen op 1 feb 1854, koetsier, ovl. te Den Haag op 11 aug 1932, tr. te Den Haag op 27 dec 1882 met Adriana Margaretha Kuiper, dr. van Paulus Kuiper en Elisabeth Klasinga, geb. te Den Haag op 6 okt 1853, ovl. te Den Haag op 20 jul 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henri Peter, geb. te Den Haag op 1 okt 1881, volgt IXa
  2.  Elisabeth, geb. te Den Haag op 19 dec 1883, volgt IXb
  3.  Paulus Jan Peter Nicolaas Franciscus, geb. te Den Haag op 7 jun 1885, ovl. te Den Haag op 25 sep 1886. 
  4.  Geertruida, geb. te Den Haag op 22 jan 1888, tr. te Den Haag op 20 nov 1912 met Eduard Christiaan Johan Visscher, geb. te Den Haag op 10 apr 1886. 
  5.  Paulus Jan, geb. te Den Haag op 1 sep 1890, volgt IXc
  6.  Peter, geb. te Den Haag op 30 jul 1893, ovl. te Den Haag op 22 jan 1894. 
  7.  Florentius Carel Eduard, geb. te Den Haag op 25 feb 1895, ovl. te Den Haag op 19 jul 1895. 

VIIIb.  Arie Verduin, (zn. van VIIb), geb. te Lexmond op 3 dec 1847, werkman, koetsier, ovl. te Den Haag op 15 mei 1930, tr. te Lexmond op 1 nov 1879 met Elisabeth Langerak, dr. van Huibert Langerak en Adriaantje van Pelt, geb. te Hoornaar op 14 feb 1849, ovl. te Den Haag op 21 aug 1910. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Willem, geb. te Lexmond op 16 aug 1879, volgt IXd
  2.  Cornelia, geb. te Lexmond op 3 apr 1881, ovl. te Den Haag op 11 dec 1892. 
  3.  Huibert, geb. te Lexmond op 5 sep 1882, ovl. te Lexmond op 15 jan 1883. 
  4.  Huibert, geb. te Lexmond op 9 apr 1884, volgt IXe
  5.  Adrianus Krijn, geb. te Den Haag op 27 jul 1891, ovl. te Den Haag op 18 okt 1891. 
  6.  Cornelis Adrianus, geb. te Den Haag op 9 feb 1893, ovl. te Den Haag op 26 mei 1893. 

VIIIc.  Cornelis Verduin, (zn. van VIIc), geb. te Oosterwijk op 25 jul 1847, bouwman, ovl. te Noordeloos op 20 jan 1923, tr. te Noordeloos op 20 jun 1879 met Pleuntje Slob, dr. van Dirk Slob en Geertje Terlouw, geb. te Goudriaan op 11 dec 1851, ovl. te Noordeloos op 15 jan 1923. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirkje, geb. te Noordeloos op 8 apr 1880, tr. te Noordeloos op 1 dec 1899 met Dirk Versteeg, zn. van Jan Versteeg en Hendrika Jacoba de Ridder, geb. te Noordeloos op 28 okt 1878, werkman. 
  2.  Geertje, geb. te Noordeloos op 27 nov 1881, tr. te Noordeloos op 18 apr 1902 met Cornelis Adrianus van Wijgerden, zn. van Gijsbert van Wijgerden en Marigje Kooijwijk, geb. te Noordeloos op 23 feb 1879, bouwman, ovl. te Maarssen op 15 aug 1955, (Cornelis Adrianus tr. (2) te Noordeloos op 9 mei 1923 met Maaike Verduin, (dr. van VIIIc).). 
  3.  Teunis, geb. te Noordeloos op 16 apr 1884, volgt IXf
  4.  Elizabeth, geb. te Noordeloos op 20 mei 1887, tr. met Arie Slob, geb. te Noordeloos op 3 okt 1897, landbouwer. 
  5.  Maaike, geb. te Noordeloos op 22 jul 1890, boerin, ovl. te Utrecht op 31 mei 1971, tr. met Cornelis Adrianus van Wijgerden, (Cornelis Adrianus tr. (1) met Geertje Verduin, (dr. van VIIIc).). 

VIIId.  Jan (John) Verduin, (zn. van VIIc), geb. te Nieuwland op 1 aug 1863, landbouwer, ovl. te Lynden [wa, usa] op 27 sep 1935, tr. te Heukelum op 6 sep 1893 met Willemina Adriana (Minnie) de Graaff, dr. van Abraham de Graaff en Gerdina Adriana van Beest, geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 8 mei 1872, ovl. te Bellingham [wa, usa] St Joseph's Hospital op 29 jun 1948. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Gerdina (Jenny), geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 3 feb 1894, ovl. op 5 feb 1970, tr. met Arthur Rolland Crabtree, zn. van Byron Colby Crabtree en Mary Beatrice Handy, geb. te Lynden [wa, usa] op 18 okt 1889, landbouwer, vrachtautochauffeur, ovl. te Lynden [wa, usa] op 22 jun 1988. 
  2.  Abraham (Abe), geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 24 mrt 1895, volgt IXg
  3.  Teunis (Thomas, Tom), geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 5 mei 1896, volgt IXh
  4.  Gerrit Adrianus, geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 20 nov 1898, volgt IXi
  5.  Niesje Francina (Nancy), geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 1 apr 1900, verkoopster, ovl. op 1 jan 1981, tr.(1), (gesch.) met Sherol (Sherril) Blazdale, tr.(2) met Harold Gregory Wortley, geb. in 1903. 
  6.  Gerdina Adriana (Dena, Geraldine), geb. te Lynden [wa, usa] op 29 nov 1902, ovl. te Blaine [wa, usa] op 18 mei 1996, tr.(1) met Henry Grady Royal, geb. in 1895, ovl. in jun 1949, tr.(2) met Andrew Olden, geb. op 1 mei 1896, ovl. te Blaine [wa, usa] in jun 1969. 
  7.  Cornelis (Corney), geb. te Lynden [wa, usa] op 13 dec 1903, oliehandelaar, ovl. op 16 apr 1990, tr. in 1968 met Elvina McGilvery
  8.  John, geb. te Lynden [wa, usa] op 12 okt 1905, melkrijder, ovl. te Lynden [wa, usa] op 28 dec 1972, tr. voor 1931, (gesch.) met Leoda Young, geb. op 28 mrt 1911, ovl. in jan 1992, (Leoda tr.(2) met Francines Jakobus (Frank) Verduin, (zn. van VIIId).). 
  9.  Francina (Sena), geb. te Lynden [wa, usa] op 12 apr 1907, ovl. te Ferndale [wa, usa] op 29 apr 1984, tr. met Harold O. Weidkamp, geb. op 12 mrt 1903, vrachtautochauffeur, ovl. op 14 apr 1966. 
  10.  Johannes (Joey), geb. te Lynden [wa, usa] op 7 aug 1908, ovl. op 8 okt 1924. 
  11.  Merinus (Rene), geb. te Lynden [wa, usa] op 7 aug 1910, ovl. te Monroe [wa, usa] op 13 sep 1933. 
  12.  Willemina Johanna (Minnie), geb. te Lynden [wa, usa] op 15 jan 1914, tr. met Ivar Holmquist, geb. op 3 jun 1916, ovl. op 11 sep 1969. 
  13.  Francines Jakobus (Frank), geb. te Lynden [wa, usa] op 24 apr 1916, ovl. te Lynden [wa, usa] in jul 1985, tr. met Leoda Young, (Leoda tr. (1) met John Verduin, (zn. van VIIId).). 
 .
Jan (John) Verduin.
- Jan emigreerde met vrouw en kinderen naar de U.S.A. Vertrek 17-5-1900 per s.s. Potsdam uit Rotterdam. Via Hoboken gingen zij naar Hull, IA, waar Lucas de Koster, Jan's halfzwager, woonde. Een half jaar later vestigden zij zich in Lynden, WA.
- Jan Verduin en zijn vrouw schreven geboorte en dood van hun familie in hun bijbel; zie De bladzijden uit de bijbel van John Verduin.
 

VIIIe.  Cornelis Verduin, (zn. van VIId), geb. te Leerbroek op 29 mrt 1847, bouwman, koopman, ovl. te Gorinchem op 24 aug 1925, tr. te Lexmond op 11 aug 1871 met Aaltje den Besten, dr. van Jan Meyerse den Besten en Annigje Donk, geb. te Lexmond op 23 jan 1847, ovl. te Gorinchem op 15 nov 1925. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Lexmond op 11 sep 1871, volgt IXj
  2.  Annigje, geb. te Gorinchem op 8 sep 1872, ovl. te Gorinchem op 18 feb 1952, tr. te Gorinchem op 10 apr 1913 met Dirk de Jong, zn. van Cornelis de Jong en Huibertje de Jong, geb. te Arkel op 28 jun 1874, landbouwer, caféhouder, ovl. te Gorinchem op 28 dec 1945. 
  3.  Teunis, geb. te Gorinchem op 29 sep 1873, ovl. te Gorinchem op 9 mei 1874. 
  4.  Elizabeth, geb. te Gorinchem op 26 sep 1874, ovl. te Gorinchem op 30 mrt 1952, tr. te Gorinchem op 2 mei 1895 met Teunis Hendricus Ceelen, zn. van Engel Ceelen en Megchelina Nootenboom, geb. te Kralingen op 25 dec 1866, sluiswachter, sluismeester, tevens onbez. rijksveldwachter, ovl. te Gorinchem op 19 nov 1944. 
  5.  Jannigje Meyertje, geb. te Gorinchem op 26 sep 1876, ovl. te Meerkerk op 30 dec 1957, tr. te Gorinchem op 4 apr 1917 met Cornelis Hendrik Beems, zn. van Marinus Beems en Bartje Brouwer, geb. te Meerkerk op 27 nov 1881, graanhandelaar, ovl. te Gorinchem op 30 dec 1955. 
  6.  Amelia, geb. te Gorinchem op 8 feb 1879, kousenbreister, ovl. te Gorinchem op 4 feb 1949. 
  7.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 17 feb 1880, ovl. te Gorinchem op 20 aug 1880. 
  8.  Adriana, geb. te Gorinchem op 2 jul 1881, ovl. te Gorinchem op 23 aug 1941. 
  9.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 6 jun 1882, ovl. te Gorinchem op 29 aug 1882. 
  10.  Cornelia, geb. te Gorinchem op 11 jul 1883, ovl. te Gorinchem op 25 sep 1883. 
  11.  Cornelis Arnoldus Johannes, geb. te Gorinchem op 3 dec 1884, ovl. te Gorinchem op 24 jun 1885. 
  12.  Cornelis Arnoldus Johannes, geb. te Gorinchem op 2 jul 1886, ovl. te Gorinchem op 21 jul 1886. 
  13.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 29 jul 1887, ovl. te Gorinchem op 19 sep 1887. 
  14.  Cornelia, geb. te Gorinchem op 14 aug 1888, ovl. te Gorinchem op 25 dec 1888. 
  15.  Cornelia, geb. te Gorinchem op 13 okt 1889, tr. te Gorinchem op 2 jul 1913 met Jan Ceelen, zn. van Adrianus Jan Jasper Ceelen en Marigje van den Adel, geb. te Sliedrecht op 18 dec 1887, werktuigkundige. 
  16.  Marinus, geb. te Gorinchem op 6 jul 1891. 

VIIIf.  Teunis Frederik Verduin, (zn. van VIId), geb. te Meerkerk op 9 mei 1854, boerenwerkman, molenaar, besteller, brugwachter, ovl. te Gorinchem op 27 sep 1938, tr. te Vuren op 8 apr 1881 met Sophia van Willigen, dr. van Nicolaas van Willigen en Helke Schalk, geb. te Vuren op 21 dec 1855, ovl. te Gorinchem op 12 dec 1943. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Vuren op 5 mrt 1881, volgt IXk
  2.  Nicolaas, geb. te Gorinchem op 2 feb 1883, volgt IXl
  3.  Marinus, geb. te Gorinchem op 7 mei 1885, volgt IXm
  4.  Teunis Frederik, geb. te Gorinchem op 12 feb 1887, volgt IXn
  5.  Arnoldus Cornelis, geb. te Gorinchem op 17 aug 1888, ovl. te Gorinchem op 10 nov 1888. 
  6.  Anna Cornelia, geb. te Gorinchem op 31 okt 1889, ovl. te Gorinchem op 10 sep 1890. 
  7.  Bertus, geb. te Gorinchem op 23 jul 1891, volgt IXo
  8.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 15 sep 1895, volgt IXp

VIIIg.  Adrianus Verduin, (zn. van VIId), geb. te Noordeloos op 12 aug 1859, voerman, koetsier, melkslijter, caféhouder, ovl. te Gorinchem op 13 mrt 1949, tr. (1) te Woudrichem op 21 mei 1884 met Maria de Leng, dr. van Hendrik de Leng en Teuntje de Lange, geb. te Hardinxveld op 19 dec 1864, ovl. te Gorinchem op 10 dec 1893. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teuntje, geb. te Gorinchem op 19 okt 1884, ovl. te Gorinchem op 8 apr 1923, tr. te Gorinchem op 7 sep 1906 met Cornelis Gerritse, zn. van Jacobus Johannes Gerritse en Johanna Tromp, geb. te Gorinchem op 9 apr 1883, pakhuisknecht, ijzerhandelaar, ovl. te Woerden op 19 apr 1960. 
  2.  Elizabeth, geb. te Gorinchem op 13 mei 1886, huishoudster, ovl. te Epe op 17 apr 1969. 
  3.  Jan, geb. te Gorinchem op 6 aug 1888, volgt IXq
  4.  Hendrika, geb. te Gorinchem op 16 jun 1890, tr. te Gorinchem op 12 mei 1911 met Hendrik Cornelis Hak, zn. van Willem Hak en Jannigje Jungerius, geb. te Giessen op 17 feb 1876, landbouwer, aardappelkoopman, ovl. te Giessen op 25 jun 1963. 
  5.  Adriana, geb. te Gorinchem op 27 jan 1893, ovl. te Gorinchem op 11 feb 1894. 
  Adrianus Verduin, tr. (2) te Gorinchem op 29 mei 1896 met Hendrika Pieternella van den Berg, dr. van Arie van den Berg en Geertje de Leur, geb. te Hardinxveld op 26 jun 1869, dienstbode, ovl. na 13 mrt 1949. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie, geb. te Gorinchem op 4 aug 1897, ovl. te Gorinchem op 27 aug 1897. 
  2.  Arie, geb. te Gorinchem op 28 sep 1898, volgt IXr
  3.  Adrianus, geb. te Gorinchem op 8 mei 1901, volgt IXs
  4.  Sijgje Helena Adriana, geb. te Gorinchem op 17 mrt 1904, ovl. te Gorinchem op 6 jul 1907. 
  5.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 3 apr 1907, volgt IXt
  6.  Sijgje Helena Adriana, geb. te Gorinchem op 26 dec 1908, ovl. te Gorinchem op 3 okt 1990, tr. te Gorinchem op 13 okt 1937 met Gerrit Vroon

VIIIh.  Marinus Verduin, (zn. van VIId), geb. te Gorinchem op 16 okt 1863, koetsier, ovl. na 30 mei 1935, tr. te Gorinchem op 23 nov 1888 met Willemina Hoek, dr. van Jan Hoek en Cornelia Baks, geb. te Gorinchem op 14 nov 1864, ovl. te Enschede op 30 mei 1935. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Willem, geb. te Gorinchem op 19 sep 1889, volgt IXu
  2.  Elizabeth, geb. te Gorinchem op 8 sep 1891, confectienaaister, ovl. te Enschede op 25 jul 1966, tr. te Enschede op 22 nov 1919 met Henri Willem Kleinsmiede, zn. van Henri Kleinsmiede en Jeltje Jager, geb. te Deventer op 18 sep 1885, kantoorbediende, ovl. te Enschede op 24 dec 1963. 
  3.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 12 sep 1893, timmerman, ovl. te Eindhoven op 3 jun 1938, tr. te Enschede op 30 apr 1921 met Hendrika Johanna Elferink, dr. van Jan Elferink en Hermina Wennink, geb. te Enschede op 11 mei 1891, fabrieksarbeidster, ovl. te Enschede op 27 nov 1982. 
  4.  Willemina, geb. te Gorinchem op 31 jul 1898, onderwijzeres, ovl. te Enschede op 14 mrt 1975, tr. te Enschede op 9 jan 1947 met Hermannus ten Bruggencate, zn. van Jannes ten Bruggencate en Berendina Altena, geb. te Wierden op 19 feb 1887, conducteur, ovl. te Enschede op 22 apr 1959, gecr. te Dieren op 25 apr 1959. 
  5.  Amelia, geb. te Arnhem op 25 jan 1901, onderwijzeres, ovl. te Almelo op 20 jan 1971, tr. te Enschede op 14 aug 1930 met Gerrit Jan Compagner, zn. van Roelof Compagner en Zwaantje Pool, geb. te Gorinchem op 24 nov 1895, onderwijzer, ovl. te Wageningen op 4 nov 1991. 
  6.  Antje Maria, geb. te Arnhem op 20 aug 1904, boekhouder, ovl. te Enschede op 2 feb 1963, tr. te Amsterdam op 28 dec 1943, (gesch. te Amsterdam op 26 apr 1957) met Marinus Sjoerd Monster, zn. van Jan Monster en Metje Span, geb. te Rheden op 18 mei 1902. 

VIIIi.  Neeltje Verduin, (dr. van VIIe), geb. te Nieuwland op 2 nov 1848, 
 Kind: 
  1.  Jannetje Verduin, geb. te Nieuwland op 17 feb 1871, tr. (2) te Utrecht op 7 okt 1896 met Eimert Vink, zn. van Marinus Vink en Maria Muilwijk, geb. te Nieuwland op 20 mei 1869. 
  Neeltje Verduin, tr. (2) te Nieuwland op 27 mei 1881 met Everardus Catharinus van Houwelingen, zn. van Jacob van Houwelingen en Dirkje van den Hoven, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 5 jun 1859, bakker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirkje Jacoba, geb. te Nieuwland op 18 aug 1881. 

VIIIj.  Geuvert Marinus Verduin, (zn. van VIIe), geb. te Nieuwland op 4 mei 1852, timmerman, ovl. te Vianen op 23 mrt 1926, tr. te Hei- en Boeicop op 17 apr 1889 met Lamberdina Cornelia Brukman, dr. van Johannes Ridderus Brukman en Teuntje Takken, geb. te Hei- en Boeicop op 4 sep 1860, ovl. te Jutphaas op 8 mrt 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje, geb. te Hei- en Boeicop op 7 jul 1898, ovl. te Hei- en Boeicop op 3 jun 1902. 

VIIIk.  Gerrit Adriaan Verduin, (zn. van VIIe), geb. te Nieuwland op 25 jun 1860, landbouwer, bakker, wethouder van Nieuwland van 1923 tot 1929, ovl. te Nieuwland op 5 jul 1929, tr. (1) te Leerbroek op 5 okt 1882 met Aantje Hijkoop, dr. van Maarten Hijkoop en Janna Kloek, geb. te Leerbroek op 8 aug 1857, ovl. te Nieuwland op 3 jul 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart, geb. te Nieuwland op 15 mei 1884, ovl. te Nieuwland op 14 feb 1886. 
  2.  Aart, geb. te Nieuwland op 7 feb 1887, volgt IXv
  3.  Johanna Martina, geb. te Nieuwland op 1 jan 1895, ovl. te Nieuwland op 20 apr 1898. 
  4.  Johannes Martinus, geb. te Nieuwland op 23 mrt 1900. 
  Gerrit Adriaan Verduin, tr. (2) circa 1923 met Grietje Elisabeth Koorevaar, dr. van Arie Koorevaar en Annigje Tukker, geb. te Giessendam op 30 aug 1866, ovl. na 1940. 

Generatie IX

IXa.  Henri Peter Verduin, (zn. van VIIIa), geb. te Den Haag op 1 okt 1881, timmerman, ovl. te Den Haag op 27 feb 1930, tr. te Loosduinen op 10 jul 1907 met Pietje van der Gaag, dr. van Pieter van der Gaag en Maria Adriana Anders, geb. te Loosduinen op 23 jan 1886. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henri Peter, geb. te Loosduinen op 2 apr 1908, volgt Xa

IXb.  Elisabeth Verduin, (dr. van VIIIa), geb. te Den Haag op 19 dec 1883, tr. te Den Haag op 29 jan 1908 met Leendert van Schaik, geb. te IJsselstein op 2 jan 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Helena Elisabeth Verduin, geb. te Den Haag op 4 feb 1905. 

IXc.  Paulus Jan Verduin, (zn. van VIIIa), geb. te Den Haag op 1 sep 1890, arbeider, ovl. te Den Haag op 21 aug 1983, tr. te Den Haag op 26 mei 1915 met Hillegonda Johanna Warris, dr. van Jacobus Warris en Barendje Geurtsen, geb. te Den Haag op 6 jul 1891, ovl. te Den Haag op 10 apr 1966. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Gerardus, geb. te Leiden op 9 dec 1913, volgt Xb
  2.  Adriana Margaretha, geb. te Den Haag op 1 mei 1916, tr. met Pieter Poelgeest
  3.  Arie Peter (Arie Petrus), geb. te Den Haag op 1 jun 1918, volgt Xc
  4.  Jacobus Paulus, geb. te Den Haag op 22 feb 1920, volgt Xd
  5.  Paulus Jan, geb. te Den Haag op 28 jun 1921, monteur, ovl. te Den Haag op 31 mei 1990. 
  6.  Gerrit Jacobus, geb. te Den Haag op 14 okt 1923, SS-Schütze (soldaat), Vermist sinds maart 1944 te Breslau. 
  7.  Barendje Hillegonda, geb. te Den Haag op 20 feb 1926, tr. te Den Haag op 2 jun 1943, (gesch. te Den Haag op 2 jul 1979) met Izaäk Christiaan van Weers, zn. van Dirk Johannes van Weers en Johanna Margaretha Reifenberg, geb. te Uithoorn op 8 mrt 1919, kantoorbediende, ovl. te Den Haag op 25 aug 1979. 
  8.  Bertus, geb. te Den Haag op 18 apr 1928, volgt Xe
  9.  Hillegonda Johanna, geb. te Den Haag op 12 jul 1929, tr. te Den Haag op 2 jun 1948 met Dirk Lijsenaar, geb. te Rijswijk op 28 jun 1925, ovl. te Vlaardingen op 24 jun 1996. 

IXd.  Pieter Willem Verduin, (zn. van VIIIb), geb. te Lexmond op 16 aug 1879, arbeider, voerman, ovl. te Den Haag op 1 feb 1924, tr. te Den Haag op 14 aug 1901 met Pieternella van Eck, dr. van Cornelis van Eck en Annigje Langerak, geb. te Vianen op 2 jun 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Peter, geb. te Den Haag op 27 jun 1901, ovl. te Den Haag op 20 dec 1920. 
  2.  Cornelis, geb. te Den Haag op 27 aug 1902, ovl. op 27 apr 1903. 
  3.  Elizabeth Cornelia, geb. te Den Haag op 7 okt 1903, ovl. te Den Haag op 21 okt 1915. 
  4.  Cornelis Antonius, geb. te Den Haag op 11 jun 1905, volgt Xf
  5.  Huibert, geb. te Den Haag op 27 jul 1906, rijksambtenaar, ovl. te Den Haag op 29 dec 1973, tr. te Den Haag op 6 dec 1944 met Martina van den Berg, geb. te Hilversum op 22 feb 1907, ovl. na 29 dec 1973. 
  6.  Antoon, geb. te Den Haag op 30 aug 1907, werkman, ovl. te Den Haag op 26 feb 1976, tr. te Den Haag op 7 jan 1942 met Jacoba Lentz, dr. van Wilhelmus Antonius Lentz en Carolina Wilhelmina Sluiters, geb. te Den Haag op 13 jul 1899, ovl. te Den Haag op 30 okt 1973. 
  7.  Cornelia, geb. circa aug 1909, ovl. te Den Haag op 9 nov 1909. 
  8.  Pieter Huibert, geb. circa nov 1910, ovl. te Den Haag op 4 mrt 1912. 
  9.  Annigje, geb. te Den Haag op 7 sep 1912, ovl. te Den Haag op 21 aug 1923. 
  10.  Pieternella, geb. te Den Haag op 5 feb 1915, ovl. te Den Haag op 2 feb 1919. 
  11.  Pieter Willem, geb. te Den Haag op 21 mei 1916, ovl. te Den Haag op 24 aug 1918. 
  12.  Elisabeth, geb. te Den Haag op 25 mei 1918, ovl. te Den Haag op 17 feb 1920. 
  13.  Pieter Willem, geb. te Den Haag op 25 sep 1920. 
  14.  Arie Peter, geb. te Den Haag op 11 jan 1922, volgt Xg

IXe.  Huibert Verduin, (zn. van VIIIb), geb. te Lexmond op 9 apr 1884, arbeider, broodbezorger, ovl. te Den Haag op 26 jun 1942, tr. te Den Haag op 22 okt 1913 met Johanna van Schooten, dr. van Leonardus van Schooten en Petronella van den Heuvel, geb. te Voorhout op 24 aug 1891, dienstbode. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth, geb. te Den Haag op 22 jun 1916, tr. op 2 sep 1936 met Marinus Johannes Nieuwenhuizen, geb. in 1909. 
  2.  Leonardus, geb. te Den Haag op 21 feb 1918, ovl. te Den Haag op 6 mei 1918. 

IXf.  Teunis Verduin, (zn. van VIIIc), geb. te Noordeloos op 16 apr 1884, veehouder, ovl. te Nieuwland op 2 mrt 1944, tr. te Nieuwland op 31 mei 1917 met Maaike den Besten, dr. van Gerrit den Besten en Clazina de Hartog, geb. te Nieuwland op 17 jan 1894. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. te Nieuwland op 14 okt 1919, ovl. te Nieuwland op 21 mei 1920. 
  2.  Clazina, geb. te Nieuwland op 26 apr 1921, tr. te Nieuwland op 23 sep 1942 met C. den Hartog
  3.  Pleuntje, geb. te Nieuwland op 26 sep 1924, ovl. te Meerkerk op 25 dec 1979, tr. met N.N. de Jong
  4.  Gerrigje, geb. te Nieuwland op 25 jan 1930, verpleegster, kraamverzorgster, ovl. te Streefkerk op 13 nov 1973, tr. te Nieuwland op 22 mrt 1956 met Cornelis Arie Brand, zn. van Teunis Brand en Marrigje de Ruijter, geb. te Streefkerk op 13 dec 1924, ovl. na 13 nov 1973. 

IXg.  Abraham (Abe) Verduin, (zn. van VIIId), geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 24 mrt 1895, melkrijder, ovl. te Lynden [wa, usa] op 21 jan 1972, tr. met Henrietta (Hattie) Duim, geb. op 26 jun 1902, ovl. te Lynden [wa, usa] in mrt 1985. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna M., geb. in 1925. 
  2.  Gerrit H., geb. op 8 apr 1927, ovl. te Bellingham [wa, usa] in mei 1987. 
  3.  Jeddie, geb. in 1928. 

IXh.  Teunis (Thomas, Tom) Verduin, (zn. van VIIId), geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 5 mei 1896, lijnwerker telefoondienst, tr. met Ruth E. Jackman, geb. in 1900, ovl. op 4 sep 1964. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elliott Stephen (Steve), geb. op 31 dec 1924, volgt Xh
  2.  Thomas Jack, geb. in 1926. 
  3.  Marinus Terry, geb. op 18 jan 1943, ovl. te Santa Clara [ca, usa] op 15 mei 1993. 

IXi.  Gerrit Adrianus Verduin, (zn. van VIIId), geb. te Spijk (gemeente Heukelum) op 20 nov 1898, landbouwer, ovl. te Lynden [wa, usa] op 14 jan 1975, tr. voor 1921, (gesch.) met Muriel Jenkins Cutler, geb. in 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frank A., geb. in 1920. 
  2.  M. Joy, geb. in 1929. 

IXj.  Jan Verduin, (zn. van VIIIe), geb. te Lexmond op 11 sep 1871, koopman, ovl. te Gorinchem op 31 dec 1950, tr. te Gorinchem op 28 mei 1903 met Jenneke van Horssen, dr. van Huibert van Horssen en Maria Vos, geb. te Gorinchem op 7 nov 1873, ovl. na 31 dec 1950. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 6 aug 1904, volgt Xi
  2.  Huibert, geb. in 1906, ovl. te Gorinchem op 6 dec 1906. 
  3.  Aaltje, geb. te Gorinchem op 29 dec 1907, tr. te Gorinchem op 10 jul 1926 met Wilhelmus Antonius Mastenbroek, zn. van Petrus Martinus Antonius Mastenbroek en Rebekka Magrita Mik, geb. te Gorinchem op 14 feb 1904, kleermaker. 
  4.  Huibert, geb. te Gorinchem op 25 jan 1912, slager, gemeentearbeider, ovl. te Utrecht op 3 apr 1979, tr. te Rotterdam op 28 jun 1944 met Suzanna van Buren, geb. te Rotterdam op 1 nov 1904, ovl. na 3 apr 1979. 

IXk.  Jan Verduin, (zn. van VIIIf), geb. te Vuren op 5 mrt 1881, kruiwagenmaker, ovl. te Gorinchem op 22 jun 1959, tr. te Gorinchem op 25 jun 1909 met Johanna Adriana Romijn, dr. van Wijnand Pieterszoon Romijn en Dingena van der Made, geb. te Gorinchem op 28 apr 1885, ovl. te Gorinchem op 5 nov 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Frederik, geb. in okt 1909, ovl. te Gorinchem op 13 nov 1919. 
  2.  Wijnand, geb. te Gorinchem op 11 dec 1910, volgt Xj
  3.  Sophia, geb. te Gorinchem op 30 jan 1912, ovl. te Zoetermeer op 3 nov 1994, tr. te Den Haag op 9 sep 1936 met Jan Hendrik van Weelderen, zn. van Jan Willem van Weelderen en Johanna van Aalst, geb. te Wadenoijen op 21 jan 1911, winkelbediende. 
  4.  Dirk Adrianus, geb. te Gorinchem op 7 jul 1913, volgt Xk
  5.  Marinus, geb. te Gorinchem op 5 okt 1914, ovl. te Gorinchem op 8 jan 1917. 
  6.  Dingena Johanna, geb. te Gorinchem op 2 sep 1916, dienstbode, tr. te Gorinchem op 12 okt 1935 met Mathijs Arie Boterbloem
  7.  Johanna Adriana, geb. te Gorinchem op 17 mrt 1918, ovl. te Gorinchem op 13 apr 1919. 
  8.  Johanna Adriana, geb. te Gorinchem op 27 jul 1919, ovl. te Gorinchem op 2 sep 1939. 
  9.  Teuntje Frederika, geb. te Gorinchem op 13 mei 1921, sigarenstripster. 
  10.  Doodgeb. dochter, ovl. te Gorinchem op 19 okt 1925. 
  11.  Jannie, geb. te Gorinchem op 11 jan 1927, ovl. te Gorinchem op 14 jan 1927. 

IXl.  Nicolaas Verduin, (zn. van VIIIf), geb. te Gorinchem op 2 feb 1883, pakhuisknecht, arbeider, ovl. te Gorinchem op 31 mei 1960, tr. (1) te Gorinchem op 6 apr 1906 met Maria van Stigt, dr. van Johannes van Stigt en Teuntje de Moor, geb. te Gorinchem op 18 aug 1885, ovl. te Gorinchem op 5 feb 1919. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Frederik, geb. te Gorinchem op 24 aug 1906, volgt Xl
  2.  Johannes, geb. te Gorinchem op 12 apr 1909, volgt Xm
  3.  Nicolaas, geb. te Gorinchem op 26 okt 1912, volgt Xn
  4.  Marius, geb. te Gorinchem op 23 sep 1916, volgt Xo
  Nicolaas Verduin, tr. (2) te Gorinchem op 29 mei 1925 met Francina Adriana Seltenrijch, dr. van Johannes Hermanus Seltenrijch en Maagje van Eyl, geb. te Vianen op 23 okt 1888, ovl. te Arkel op 8 mrt 1979. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frans, geb. te Arkel op 8 aug 1925, volgt Xp
  2.  Pieter Marinus, geb. te Arkel op 1 dec 1928, volgt Xq

IXm.  Marinus Verduin, (zn. van VIIIf), geb. te Gorinchem op 7 mei 1885, melkslijter, ovl. te Gorinchem op 18 sep 1962, tr. te Giessendam op 20 apr 1912 met Maria de Jong, dr. van Pieter de Jong en Reina van Genderen, geb. te Giessendam op 27 nov 1889, ovl. te Gorinchem op 1 jan 1973. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Frederik, geb. te Gorinchem op 24 aug 1912, techn. tekenaar, arbeidsanalist, ovl. te Gorinchem op 19 aug 2002, tr. te Gorinchem op 28 jun 1940 met Neeltje Gelderblom, dr. van Jan Gelderblom en Johanna van den Bos, geb. te Gorinchem op 30 mei 1919. 
  2.  Reina, geb. te Gorinchem op 18 feb 1915, ovl. te Gorinchem op 22 nov 2002, tr. te Gorinchem op 10 mei 1944 met Marinus Robertus van Oort, zn. van Gerrit van Oort en Antoinette Blom, geb. te Arnhem op 11 jun 1910, ovl. te Gorinchem op 18 dec 1987. 

IXn.  Teunis Frederik Verduin, (zn. van VIIIf), geb. te Gorinchem op 12 feb 1887, scheepsmachinist, caféhouder, ovl. te Gorinchem op 1 jan 1956, tr. te Gorinchem op 25 sep 1913 met Diderika Johanna van Andel, dr. van Wouter van Andel en Hendrika Antonia van Os, geb. te Gorinchem op 13 aug 1883, ovl. te Gorinchem op 11 feb 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wouter Hendrik, geb. te Gorinchem op 18 jul 1914, volgt Xr
  2.  Sophia Hendrika, geb. te Gorinchem op 16 jan 1916, ovl. in 1980, tr.(1) met Willem Pieter Frederik Philipse, zn. van Wilhelmus Johannes Philipse en Petronella Frederika de Rooij, geb. te Gorinchem op 20 sep 1905, tr.(2) met Cornelis van Doorn, sergeant-chauffeur, ovl. te Rilland-Bath op 19 feb 1982. 
  3.  Hendrika Antonia, geb. te Gorinchem op 4 okt 1919, ovl. te Gorinchem op 30 jun 2000. 
  4.  Teunis Frederik, geb. te Gorinchem op 23 nov 1921, ovl. te Utrecht (ziekenhuis) op 10 mrt 2004, tr. te Gorinchem op 20 mrt 1953 met Jannigje Ouwerkerk
  5.  Doodgeb. dochter, ovl. te Gorinchem op 1 feb 1925. 

IXo.  Bertus Verduin, (zn. van VIIIf), geb. te Gorinchem op 23 jul 1891, timmerman/aannemer, ovl. te Gorinchem op 28 feb 1958, tr. te Rotterdam op 17 jun 1914 met Grada van Peelen, dr. van Andries Arnoldus van Peelen en Cornelia de Swart, geb. te Gorinchem op 15 mrt 1895, ovl. te Dordrecht op 29 mrt 1962. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Frederik, geb. te Gorinchem op 3 aug 1914, timmerman, ovl. te Veenendaal op 4 dec 1939, motorongeluk, begr. te Gorinchem. 
  2.  Andries Arnoldus, geb. te Gorinchem op 10 aug 1917, volgt Xs
  3.  Grada Pieternella, geb. te Gorinchem op 7 mei 1920, ovl. te Sliedrecht op 6 jul 1996, tr. te Gorinchem op 10 jun 1947 met Cornelis Marinus van Rees, zn. van Cornelis Marinus van Rees en Bernardina Prins, geb. op 5 jan 1921, directeur scheepsbouwwerf (van Rees), scheepsbouwmeester, ovl. te Sliedrecht op 2 mei 1968. 
  4.  Sophia Cornelia, geb. te Gorinchem op 4 apr 1926, tr. te Gorinchem op 13 aug 1946 met Cornelis Marinus Prins, zn. van Jan Prins en Aaltje van Rees, geb. te Sliedrecht op 5 mei 1924, bakker. 
  5.  Bertus, geb. te Gorinchem op 30 nov 1930, volgt Xt

IXp.  Cornelis Verduin, (zn. van VIIIf), geb. te Gorinchem op 15 sep 1895, boekhouder, ovl. te Rotterdam op 13 mei 1967, tr. (1) te Gorinchem op 27 aug 1924, kerk.huw. te Schelluinen op 27 aug 1924 met Antje Advocaat, dr. van Baltus Advocaat en Hermina Sterk, geb. te Gorinchem op 19 sep 1899, ovl. te Hillegersberg op 13 apr 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Frederik Cornelis (Fred), geb. te Rotterdam op 1 mei 1926, volgt Xu
  2.  Hermina Maria Annette, geb. te Hillegersberg op 20 jul 1930, ged. te Schelluinen, tr. te Vlaardingen op 7 feb 1977 met Jan Bos, zn. van Jan Bos en Willempje van der Waal, geb. te Pernis op 21 okt 1924, ovl. te Vlaardingen op 7 aug 1989. 
  Cornelis Verduin, tr. (2) te Rotterdam op 3 mei 1933 met Pietronella Cornelia Elisabeth de Bree, dr. van Pieter de Bree en Gerdina Hendrika Maria Starmans, geb. te Oud Vroenhoven (Maastricht) op 7 jan 1903, ged. te Rotterdam, ovl. te Rotterdam op 23 nov 1994. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerdina Hendrika Maria, geb. te Rotterdam op 30 apr 1934. 
  2.  Sophia Petronella, geb. te Rotterdam op 6 okt 1935, ovl. te Rotterdam op 31 dec 2005, tr, (gesch. in 1975) met Nico Wien

IXq.  Jan Verduin, (zn. van VIIIg), geb. te Gorinchem op 6 aug 1888, ovl. te Leiden op 8 jan 1937, tr. te Ammerstol op 27 mei 1920 met Johanna Christina Zanen, dr. van Wouter Zanen en Lijsje van Zessen, geb. te Ammerstol op 22 dec 1892, boekhoudster-correspondente, onderwijzeres, ovl. te Leiden op 8 feb 1966. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus, geb. te Leiden op 14 apr 1921, volgt Xv
  2.  Wouter Jan, geb. te Leiden op 31 jan 1924. 
  3.  Jan, geb. te Leiden op 9 okt 1925. 
  4.  Louise Maria Adriana, geb. te Leiderdorp op 5 jul 1927, tr. te Leiderdorp op 12 sep 1955 met M. Kuipers

IXr.  Arie Verduin, (zn. van VIIIg), geb. te Gorinchem op 28 sep 1898, grof bankwerker, vormer, voorman, ovl. te Gorinchem op 26 jul 1984, tr. te Gorinchem op 9 feb 1923 met Teuntje van Oosterwijk, dr. van Antonius Johannes van Oosterwijk en Angenietje van der Heijden, geb. te Gorinchem op 14 mrt 1903, ovl. te Gorinchem op 29 dec 1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Pieternella, geb. te Gorinchem op 14 apr 1925. 

IXs.  Adrianus Verduin, (zn. van VIIIg), geb. te Gorinchem op 8 mei 1901, timmerman, ovl. te Gorinchem op 27 dec 1992, tr. te Gorinchem op 8 okt 1926 met Wilhelmina Roza, dr. van Gerrit Roza en Gijsbertje van Mourik, geb. te Gorinchem op 18 dec 1900, ovl. te Gorinchem op 13 aug 1981. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Pieternella, geb. te Eindhoven op 14 nov 1927, ovl. te Eindhoven op 22 dec 1927. 
  2.  Hendrika Pieternella, geb. te Eindhoven op 20 feb 1929, tr. te Gorinchem op 1 okt 1947 met H. van den Berg
  3.  Gerritje, geb. te Gorinchem op 5 aug 1934, tr. te Gorinchem op 27 sep 1955 met Peter Vroege

IXt.  Cornelis Verduin, (zn. van VIIIg), geb. te Gorinchem op 3 apr 1907, kantoorbediende, ovl. te Eindhoven op 3 feb 1985, tr. te Eindhoven op 16 mrt 1933 met Francina Jannigje Wiedeman, dr. van Margaretha Jannigje Wiedeman, geb. te Gorinchem op 2 mrt 1908, ovl. te Eindhoven op 12 mrt 1986. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Margaretha Hendrik, geb. te Eindhoven op 15 sep 1934, tr. te Waalre op 8 apr 1958 met Anton D.N. Maas
  2.  Margaretha Francina, geb. te Eindhoven op 18 dec 1936. 
  3.  Hendrik Cornelis, geb. te Eindhoven op 2 okt 1939, tr. te Eindhoven op 5 nov 1964 met Agnes Keller
  4.  Karina, geb. te Eindhoven op 6 jun 1951, ovl. te Eindhoven op 20 aug 2005, begr. te Heeze op 26 aug 2005. 

IXu.  Jan Willem Verduin, (zn. van VIIIh), geb. te Gorinchem op 19 sep 1889, bankwerker, monteur, werkmeester commissie werklozenzorg, ovl. te Borne op 16 nov 1944, tr. te Enschede op 16 dec 1920 met Willemina Maria Pijpe, dr. van Jacobus Pijpe en Everdina Blok, geb. te Enschede op 21 dec 1891, winkeljuffrouw. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marinus Jacobus, geb. te Enschede op 26 nov 1929. 

IXv.  Aart Verduin, (zn. van VIIIk), geb. te Nieuwland op 7 feb 1887, bakker, ovl. te Nieuwland op 6 nov 1956, tr. te Nieuwland op 21 mrt 1912 met Grietje Sterk, dr. van Jan Ariese Sterk en Maagje van Iperen, geb. te Nieuwland op 20 jan 1893, ovl. te Nieuwland op 19 mrt 1979. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Adrianus, geb. te Nieuwland op 12 jul 1912, volgt Xw
  2.  Maagje, geb. te Nieuwland op 25 jan 1915, ovl. te De Bilt op 14 aug 1978, tr. te Nieuwland op 28 nov 1946 met Albert Jan (Bert) Verjaal, zn. van Leonard Martinus Verjaal en Jannetta Gerdina (Jannetje) van Dijk, geb. te Baarle-Nassau op 17 mrt 1908, chemisch analyst, ovl. te Lutjebroek op 26 jul 1998. 
  3.  Jan Ariese, geb. te Nieuwland op 6 dec 1922, ovl. te Nieuwland op 5 jan 1924. 
  4.  Jan Ariese, geb. te Nieuwland op 3 okt 1927, univ. hoofddocent R.U. Utrecht, tr. (1) te Amsterdam op 26 jul 1960 met Henriëtte Sophia (Hetty) Muller, dr. van Fernandus Johannes Muller en Sophia Johanna Steinbach, geb. te Roosendaal op 8 apr 1921, hoogleraar soc. geogr. R.U. Utrecht, ovl. te Maartensdijk op 4 nov 1994, tr. (2) te Maartensdijk op 29 mei 1998 met Elma Ringelberg, dr. van Machiel Willem Ringelberg en Elisabeth Johanna Oostendorp, geb. te Den Haag op 28 apr 1932. 
 .
Jan Ariese Verduin.
Jan Ariese Verduin promoveerde in 1972 tot doctor in de Sociale Wetenschappen.
 

Generatie X

Xa.  Henri Peter Verduin, (zn. van IXa), geb. te Loosduinen op 2 apr 1908, kantoorbediende, ovl. te Den Haag op 7 mei 1996, tr. te Den Haag op 27 mei 1936 met Johanna Clasina Jacoba Maria van der Hoeven, dr. van Hendrikus Martinus van der Hoeven en Johanna Clasina Barnhoorn, geb. te Den Haag op 21 sep 1907, ovl. te Den Haag op 10 dec 1973. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronella Johanna, geb. te Den Haag op 8 mei 1939. 

Xb.  Johannes Gerardus Verduin, (zn. van IXc), geb. te Leiden op 9 dec 1913, tuindersknecht, groentenhandelaar, ovl. te Den Haag op 7 aug 1962, tr. te Den Haag op 13 dec 1939 met Catharina Elisabeth Houweling, dr. van Wilhelmus Theodorus Houweling en Catharina Elisabeth Vogel, geb. te Den Haag op 31 okt 1911. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Gerardus, geb. te Den Haag op 21 jul 1942. 
  2.  Catharina Elisabeth, geb. te Den Haag op 14 dec 1948. 

Xc.  Arie Peter (Arie Petrus) Verduin, (zn. van IXc), geb. te Den Haag op 1 jun 1918, metselaar, ovl. te Den Haag op 6 jan 1990, tr. (1) te Den Haag op 30 apr 1947, (gesch. te Den Haag op 2 nov 1954) met Jeanne van de Loo, dr. van Jacobus van de Loo en Marie Johanna Pauline Cottigny, geb. te Rotterdam op 23 dec 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacques Cornelis, geb. te Den Haag op 10 jul 1947. 
  2.  Peter Adriaan, geb. te Den Haag op 23 sep 1950. 
  Arie Peter (Arie Petrus) Verduin, tr. (2) te Den Haag op 4 jun 1969, (gesch. te Den Haag op 4 okt 1972) met Martina Wilhelmina Theodora Hoogenboom, geb. te Den Haag op 2 apr 1947. 
  Arie Peter (Arie Petrus) Verduin, tr. (3) te Den Haag op 28 mrt 1973, (gesch. te Den Haag op 28 jun 1983) met Baukje Smit, geb. te Amsterdam op 4 dec 1953. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Peter, geb. te Den Haag op 16 jun 1971. 
  2.  Claudia, geb. te Amsterdam op 1 apr 1974. 

Xd.  Jacobus Paulus Verduin, (zn. van IXc), geb. te Den Haag op 22 feb 1920, monteur, ovl. te Oss op 6 nov 1971, tr. te Den Haag op 11 apr 1945 met Sophia Winkels, dr. van Joseph Winkels en Margaretha de Zwart, geb. te Rotterdam op 22 mrt 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Paulus Jan, geb. te Den Haag op 23 mrt 1946. 
  2.  Arnold, geb. te Den Haag op 26 jul 1949. 

Xe.  Bertus Verduin, (zn. van IXc), geb. te Den Haag op 18 apr 1928, timmerman, meteropnemer-geldophaler, technisch tekenaar (gemeentewerken), ovl. te Neurenberg [ba, deu] op 27 mei 1992, tr. te Den Haag op 9 dec 1953 met Klazina Rintjema, dr. van Cornelis Franciscus Rintjema en Klazina Verboom, geb. te Den Haag op 17 sep 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Klazina (Ineke), geb. te Den Haag op 31 mei 1954, tr. te Leidschendam op 14 dec 1973, (gesch. in 2004) met Gerard Lucius Kraak, geb. te Den Haag op 2 aug 1949, chauffeur, directeur schoonmaakbedrijf. 
  2.  Bernadine (Berrie), geb. te Den Haag op 6 jul 1959, tr. op 6 jun 1986, (gesch. in mrt 1994) met George Richard Jong, geb. te Hollandia (Nieuw Guinea) op 24 dec 1955. 
  3.  Johanna (Hannie), geb. te Den Haag op 21 feb 1966, ambtenaar. 

Xf.  Cornelis Antonius Verduin, (zn. van IXd), geb. te Den Haag op 11 jun 1905, arbeider, bode ziekenfonds, ovl. te Den Haag op 18 feb 1975, tr. te Den Haag op 4 jun 1930 met Cornelia van Wierst, dr. van Adrianus van Wierst en Gerarda Hendrina Roosendaal, geb. te Utrecht op 23 dec 1905, ovl. te Den Haag op 14 feb 2004. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia, geb. te Den Haag op 22 mei 1931, tr. te Den Haag op 27 aug 1952 met J. van Gessel
  2.  Pieternella, geb. te Den Haag op 8 jul 1932, tr. te Den Haag op 29 jul 1953 met H. de Reede
  3.  Adrianus, geb. te Den Haag op 28 feb 1934, ovl. te Den Haag op 25 apr 1934. 
  4.  Cornelis Antonius, geb. te Den Haag op 28 apr 1941, tr. te Den Haag op 30 nov 1965 met Martine P. Oosenbrug
  5.  Gerarda Hendrika, geb. te Rijswijk op 27 jun 1945. 

Xg.  Arie Peter Verduin, (zn. van IXd), geb. te Den Haag op 11 jan 1922, schoenmaker, gemeente ambtenaar, ovl. te Den Haag op 29 dec 1971, tr. te Den Haag op 12 feb 1947 met Johanna Groeneveld, dr. van Leendert Groeneveld en Tomacia Maria Elisabeth Martijn, geb. te Rotterdam op 12 mei 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Clazina, geb. te Den Haag op 13 aug 1949, tr. te Den Haag op 28 aug 1970 met J.P. Hageraats
  2.  Adriana, geb. te Den Haag op 13 aug 1949, tr. te Den Haag op 15 sep 1971 met W.J. Röttger

Xh.  Elliott Stephen (Steve) Verduin, (zn. van IXh), geb. op 31 dec 1924, ploegbaas, ovl. in jun 1981, tr. te Lynden [wa, usa] met Dorothy Mundell, ovl. in 1986. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Michael Lee (Mike), geb. te Bellingham [wa, usa] op 18 aug 1952, vrachtwagenchauffeur. 
  2.  Deborah Lynn (Debbie), geb. te Bellingham [wa, usa] op 4 aug 1955, vertegenwoordiger, tr, (gesch.) met Paul Aase
  3.  Carol Ruth, geb. te Bellingham [wa, usa] op 4 aug 1958, administratief secretaris, tr. met Jeffrey Thomas
  4.  Jill Marie, geb. te Bellingham [wa, usa] op 23 jul 1960, kinderverzorgster, tr. met Alonze Briones
  5.  Larry Stephen, geb. te Bellingham [wa, usa] op 25 jul 1962, volgt XIa
  6.  Donna Raye, geb. te Bellingham [wa, usa] op 11 nov 1966, boekhouder, tr. met Robert Downs

Xi.  Cornelis Verduin, (zn. van IXj), geb. te Gorinchem op 6 aug 1904, fabrieksarbeider, elektrisch lasser, ovl. te Gorinchem op 6 aug 1970, tr. te Gorinchem op 28 nov 1925 met Teuntje Cornelia de Goeij, dr. van Pieter Cornelis Jan de Goeij en Jannigje van Stigt, geb. te Gorinchem op 1 aug 1905, ovl. te Gorinchem op 7 aug 1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jansje, geb. te Gorinchem op 11 jul 1926, ovl. te Gorinchem op 30 mrt 2006, tr. te Gorinchem op 11 sep 1946 met D. F. Groenenberg, ovl. na 30 mrt 2006. 
  2.  Tonny Cornelia, geb. te Gorinchem op 23 jan 1940, tr. te Gorinchem op 9 aug 1963 met P. Braham

Xj.  Wijnand Verduin, (zn. van IXk), geb. te Gorinchem op 11 dec 1910, kruiwagenmaker, ovl. te Gorinchem op 14 aug 2002, tr. te Heukelum op 29 okt 1936 met Alida Antonia Michielse, geb. te Heukelum op 11 feb 1911. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wijnand, geb. te Heukelum op 2 jul 1939, volgt XIb
  2.  Jantje Johanna Alida, geb. te Gorinchem op 3 aug 1942. 
  3.  Johanna Adriana Maria, geb. circa 1944, ovl. te Gorinchem op 17 aug 1945. 

Xk.  Dirk Adrianus Verduin, (zn. van IXk), geb. te Gorinchem op 7 jul 1913, timmerman, ovl. te Leerdam op 5 dec 1980, tr. te Leerdam op 10 nov 1937 met Gesina van Meurs, geb. te Kedichem op 29 sep 1918, ovl. te Leerdam op 15 apr 2001. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Leerdam op 8 mrt 1938. 
  2.  Cornelia, geb. te Leerdam op 16 okt 1940, tr. te Leerdam op 9 mrt 1960 met M. van Dam
  3.  Pieter, geb. te Leerdam op 5 mrt 1946. 
  4.  Peter, geb. te Leerdam op 2 dec 1948. 
  5.  Johan Adriaan, geb. te Leerdam op 5 okt 1955. 

Xl.  Teunis Frederik Verduin, (zn. van IXl), geb. te Gorinchem op 24 aug 1906, metaalbewerker, ovl. te Amsterdam op 29 dec 1934, begr. te Amsterdam op 2 jan 1935, tr. te Gorinchem op 3 dec 1927 met Alida Antonia Slinger, dr. van Jacob Theodorus Martinus Slinger en Antonia Wilhelmina Huijberts, geb. te Hellevoetsluis op 26 feb 1906, werkster, ovl. te Heemstede op 16 aug 1993. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Wilhelmina, geb. te Hardinxveld op 12 mei 1928, tr. op 5 nov 1947 met H. M. Verheijen
  2.  Alida Antonia, geb. te Amsterdam op 21 jun 1929. 

Xm.  Johannes Verduin, (zn. van IXl), geb. te Gorinchem op 12 apr 1909, schilder, brugwerker NS, ovl. te Dordrecht op 5 okt 1992, tr. te Hoogblokland op 16 okt 1930 met Sophia Louisa Dirks, dr. van Johannes Christiaan Dirks en Francijntje van Steenis, geb. te Hoogblokland op 18 mrt 1914, ovl. te Dordrecht op 5 okt 1992. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Johannes, geb. te Hoogblokland op 9 feb 1931. 
  2.  Johannes Frans, geb. te Hoogblokland op 25 jun 1932. 

Xn.  Nicolaas Verduin, (zn. van IXl), geb. te Gorinchem op 26 okt 1912, arbeider, ovl. te Gorinchem op 16 dec 1985, tr. te Gorinchem op 9 okt 1937 met Aantje Cornelia Klop, dr. van Arie Jan Klop en Anna Schellenberg, geb. te Gorinchem op 30 apr 1916, ovl. te Gorinchem op 20 sep 1996. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Maria, geb. te Gorinchem op 13 feb 1938, tr. te Gorinchem op 16 apr 1957 met G. Th. Rijnhout
  2.  Maria Francina (Riet), geb. te Gorinchem op 8 jul 1942, tr. (1) te Gorinchem op 6 dec 1965 met J. H. Schoppers, tr.(2) met J. B. (Jan) van Boheemen, geb. op 11 sep 1933. 
  3.  Arie Nicolaas, geb. te Gorinchem op 7 sep 1944, tr. te Gorinchem op 10 apr 1964 met C. W. Verbeek
  4.  Sophia, geb. te Gorinchem op 22 jan 1947, tr. te Gorinchem op 17 aug 1967 met Arie de Bruijn, geb. te Amsterdam op 12 okt 1941, zakenman techniek/staalbouw. 
  5.  Teunis Frederik (Fred), geb. te Gorinchem op 13 dec 1954, tr. te Loon op Zand op 19 apr 1974 met M. A. L. Laros

Xo.  Marius Verduin, (zn. van IXl), geb. te Gorinchem op 23 sep 1916, stoffeerder, hulpmonteur, portier, ovl. te Gorinchem op 22 sep 1988, tr. te Gorinchem op 14 okt 1939 met Anna Klop, dr. van Arie Jan Klop en Anna Schellenberg, geb. te Gorinchem op 21 aug 1920, ovl. te Gorinchem op 5 apr 1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas, geb. te Gorinchem op 25 apr 1940, volgt XIc
  2.  Anna, geb. te Gorinchem op 24 jan 1945, tr. te Gorinchem op 26 mrt 1965 met Jochem Smid

Xp.  Frans Verduin, (zn. van IXl), geb. te Arkel op 8 aug 1925, arbeidsanalist, tr. te Vuren op 13 jan 1954 met Cornelia van Spanje, dr. van Arie van Spanje en Areke Ermstrang, geb. te Vuren op 3 feb 1930. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Arie, geb. te Arkel op 28 nov 1959, volgt XId
  2.  Arie Frans, geb. te Arkel op 1 mrt 1963, volgt XIe

Xq.  Pieter Marinus Verduin, (zn. van IXl), geb. te Arkel op 1 dec 1928, zuivelmedewerker, tr. te Gorinchem op 20 jun 1959 met Maaike Jannie de Jongh, dr. van Peter de Jongh en Lena Peijnenburg, geb. te Gorinchem op 2 jul 1940. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Peter, geb. te Arkel op 31 mrt 1962, magazijnmedewerker. 
  2.  Monique, geb. te Arkel op 9 jan 1967, zorgcoördinator, tr. te Gorinchem op 5 aug 1988 met Lorenzo Scarpa, zn. van Sergio Renato Scarpa en Judith Ashof, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 16 apr 1958, directeur keukenzaak. 

Xr.  Wouter Hendrik Verduin, (zn. van IXn), geb. te Gorinchem op 18 jul 1914, elektrisch lasser, ovl. te Gorinchem op 28 feb 1986, tr. te Amsterdam op 17 dec 1941 met Egje 't Lam, dr. van Arie 't Lam en Geertje de Bie, geb. te Heerlen op 26 apr 1919, ovl. te Leerdam op 28 jan 2004. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie, geb. te Gorinchem op 11 sep 1947, volgt XIf
  2.  Teun, geb. te Gorinchem op 20 nov 1951, volgt XIg

Xs.  Andries Arnoldus Verduin, (zn. van IXo), geb. te Gorinchem op 10 aug 1917, timmerman, bedrijfsleider heipalenfabriek, ovl. te Dalem op 30 dec 1983, gecr. te Breda op 3 jan 1984, tr. te Gorinchem op 5 mrt 1947 met Adriana Willemina (Jeanne) Gerritse, dr. van Maarten Gerritse en Gerritje van den Berg, geb. te Gorinchem op 13 jan 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerda Martina (Germa), geb. te Gorinchem op 2 jul 1949, tr. (1) te Gorinchem tussen 1968 en 1969 met Arie de Kok, tr. (2) op 29 jun 1989 met Stuart Dean, geb. op 3 sep 1948. 
  2.  Teunis Frederik, geb. te Gorinchem op 8 jul 1952, volgt XIh
  3.  André Arnold, geb. te Gorinchem op 15 dec 1959, volgt XIi

Xt.  Bertus Verduin, (zn. van IXo), geb. te Gorinchem op 30 nov 1930, directeur Franki Grondtechniek, ovl. te Bergambacht op 16 aug 1985, gecr. te Rotterdam "Rotterdam-Zuid" op 21 aug 1985, tr. te Almelo op 1 aug 1958 met Hendrika (Rita) Hölscher, geb. te Almelo op 2 sep 1939. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jennifer Joan, geb. te Gorinchem op 10 dec 1959, volgt XIj
  2.  Marguerita, geb. te Gorinchem op 7 apr 1966, volgt XIk

Xu.  Teunis Frederik Cornelis (Fred) Verduin, (zn. van IXp), geb. te Rotterdam op 1 mei 1926, ged. te Schelluinen, administrateur, gem.raadsl. Middelburg 3 sep 1978 tot 28 apr 1986, tr. te Rotterdam op 12 mei 1955 met Clasina Petronella (Ina) Koek, dr. van Jacob Koek en Johanna Aria Bot, geb. te Maassluis op 25 jul 1934, ged. te Maassluis. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Jacob (Kees), geb. te Rotterdam op 28 feb 1956, docent statistiek R.U. Leiden. 
  2.  Elizabeth Johanna (Ellen), geb. te Enschede op 3 mei 1958, tr. te Vlissingen op 27 jun 1986 met Jan Albin (Janek) Kucmer, zn. van Franciszek (Franek) Kucmer en Johanna Wiltenburg, geb. te Bergen op Zoom op 22 sep 1956, werktuigkundige. 
  3.  Frederik Johan (Frits), geb. te Middelburg op 11 jan 1971, ICT consultant. 

Xv.  Adrianus Verduin, (zn. van IXq), geb. te Leiden op 14 apr 1921, tr. in 1954 met Elisabeth Anna Maria de Bruyn, geb. in 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Simone

Xw.  Gerrit Adrianus Verduin, (zn. van IXv), geb. te Nieuwland op 12 jul 1912, bakker, ovl. te Zederik op 11 jul 2006, tr. te Ameide op 19 sep 1940 met Engeltje Diepenhorst, dr. van Hermanus Diepenhorst en Josina Kool, geb. te Ameide op 9 mei 1915, ovl. te Ameide op 21 sep 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Greet
  2.  Her (Hermanus?), tr. met Corrie Speksnijder
  3.  Aart, tr. met Will van der Hee
  4.  Josien, tr. met Rien de Jonge

Generatie XI

XIa.  Larry Stephen Verduin, (zn. van Xh), geb. te Bellingham [wa, usa] op 25 jul 1962, arbeider, tr, (gesch.) met Cyndie Willems
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Stephen Scott, geb. te Bellingham [wa, usa] op 10 dec 1987. 

XIb.  Wijnand Verduin, (zn. van Xj), geb. te Heukelum op 2 jul 1939, tr. met Jacoba Anna Folmer, geb. te Ouwerkerk op 12 sep 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wijnand Maarten, geb. te Spijkenisse op 13 jan 1972, ovl. te Rotterdam op 14 mrt 1988, gecr. te Rotterdam op 18 mrt 1988. 
  2.  Thomas

XIc.  Nicolaas Verduin, (zn. van Xo), geb. te Gorinchem op 25 apr 1940, magazijnbediende, ovl. te Gorinchem op 10 jun 1988, tr. te Gorinchem op 20 aug 1965 met Elisabeth Kant, geb. te Gorinchem op 9 jun 1946, ovl. te Gorinchem op 12 jan 2005, gecr. te Breda op 17 jan 2005. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marius (Marco), geb. te Gorinchem op 1 sep 1966. 
  2.  Jacco Aryan, geb. te Gorinchem op 1 nov 1967. 
  3.  Elisabeth (Lisanne), geb. te Gorinchem op 28 jun 1969. 

XId.  Nicolaas Arie Verduin, (zn. van Xp), geb. te Arkel op 28 nov 1959, administrateur, tr. te Arkel op 22 mei 1987 met Christina Versluis, dr. van Arie Versluis en Johanna Adriana Offers, geb. te Arkel op 6 apr 1964, verkoopster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kevin Richard, geb. te Gorinchem op 4 mei 1990. 
  2.  Nick Bryan, geb. te Gorinchem op 28 mrt 1993. 

XIe.  Arie Frans Verduin, (zn. van Xp), geb. te Arkel op 1 mrt 1963, techn. tekenaar, sam. op 1 aug 1986 met Teuntje (Tanny) Haars, dr. van Teunis Haars en Jantje Lakerveld, geb. te Utrecht op 4 sep 1965, ziekenverzorgster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maikel, geb. te Gorinchem op 14 apr 1993. 

XIf.  Arie Verduin, (zn. van Xr), geb. te Gorinchem op 11 sep 1947, hoofd inkoop, ovl. te Papendrecht op 3 dec 2003, gecr. te Dordrecht op 8 dec 2003, tr. te Gorinchem op 30 dec 1971 met Johanna Metje Vreeswijk, dr. van Dirk Vreeswijk en Anna Bertha Finnigje den Besten, geb. te Gorinchem op 4 feb 1949, peuterleidster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Mariska Solange, geb. te Sliedrecht op 29 okt 1977, telefoniste-receptioniste. 
  2.  Eelco Frank, geb. te Sliedrecht op 12 aug 1984. 

XIg.  Teun Verduin, (zn. van Xr), geb. te Gorinchem op 20 nov 1951, inspecteur bouw- en won.toezicht, tr. te Nieuwegein op 20 sep 1979, (gesch. in 2001) met Aaltje de Ridder, geb. te Leerdam op 3 jul 1953. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wouter, geb. op 26 mrt 1982. 
  2.  Aline, geb. op 31 jul 1984. 

XIh.  Teunis Frederik Verduin, (zn. van Xs), geb. te Gorinchem op 8 jul 1952, leraar, tr. te Goudriaan op 31 okt 1975 met Rogiera Teuntje de Vos, geb. te Goudriaan op 6 aug 1954. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annette, geb. te Gorinchem op 1 mrt 1979. 
  2.  Sjoerd, geb. te Gorinchem op 5 jan 1982. 
  3.  Andrea, geb. te Gorinchem op 23 jun 1983. 

XIi.  André Arnold Verduin, (zn. van Xs), geb. te Gorinchem op 15 dec 1959, hoofdagent van politie, tr. te Gorinchem op 11 jun 1980 met Marianne Vink, geb. te Gorinchem op 15 nov 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kelly, geb. te Gorinchem op 12 mrt 1987. 
  2.  Arjan André, geb. te Gorinchem op 10 mrt 1991. 

XIj.  Jennifer Joan Verduin, (dr. van Xt), geb. te Gorinchem op 10 dec 1959, oceanograaf, sam. in 1999 met Jan Otto Backhaus, oceanograaf. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Alissa Marin, geb. te Hamburg [deu] op 17 jun 2000. 
  2.  Philippa Nike Verduin, geb. te Hamburg [deu] op 27 nov 2003. 

XIk.  Marguerita Verduin, (dr. van Xt), geb. te Gorinchem op 7 apr 1966, administrateur, sam. in 1984, (gesch. op 7 sep 1998) met Jurgen Engelbertus Johannes Eikholt
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Puck Verduin, geb. te Nijmegen op 21 jun 1997. 

Deze rapportage is vervaardigd met het genealogieprogramma GensDataPro,
en aangepast door Fred en Frits Verduin