Genealogie van Aelt Aertse Advocaat per generatie.

Genealogie van het geslacht

Advocaat/Advokaat

Alblasserwaard, Delft, Rotterdam, Canada en de U.S.A.

Voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2007

Attentie De relaties tussen de generaties I t/m IV zijn gebaseerd op het voorkomen van de naam c.q. het patroniem Aelt in diverse akten van het Rechterlijk en het Weeskamerarchief van Langerak. Hierdoor kunnen deze relaties als waarschijnlijk betiteld worden. Een verantwoording van deze toepassing vindt u in Advocaat, de naam.Generatie I

I.  Aelt Aertse Advocaat (?), geb. circa 1580, 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aert Aelte, geb. circa 1610, volgt II
  2.  Jacobgen Aelten, tr.(1) met Meerten Pietersz, ovl. voor 2 jun 1658, tr.(2) met Claes Jansz Stout
  3.  Gerritgen Aelten, tr. met Cornelis de Veerman
 .
Aelt Aertse Advocaat.
Hij wordt, zonder verdere relaties, vermeld in het Weeskamerarchief van Langerak (Nat Arch. toegangsnr: 3.04.06.053, inv. nr 1) dd 3-11-1606 en in het Rechterlijk Archief van Langerak (idem 3.04.06.083 inv. nr 25) dd 12-11-1619, 10-8-1624 en 28-8-1624.
 
 .
Jacobgen Aelten.
Zij wordt vermeld (met 2 echtgenoten) in het Rechterlijk Archief van Langerak (Nat. Arch. toegangsnr: 3.03.08.083, inv. nr 26) dd 2-6-1658.
 

Generatie II

II.  Aert Aelte Advocaat (?), (zn. van I), geb. circa 1610, visser, ovl. na 21 jun 1662, tr. met Hendrickje Adriaens Alblas, dr. van Adriaan Bastiaansz Alblas en Maritgen Thonis de Heer, geb. circa 1615, ovl. voor 21 jun 1662. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aelt Aertse, geb. circa 1638, volgt III
  2.  Beligje Aartse (?), geb. circa 1643. 
 .
Aert Aelte Advocaat.
Aert Aelte, zijn vrouw Hendrickje Alblas en hun beide kinderen worden genoemd in een aantal van de akten betr. de testamenten van Adriaan Bastiaansz Alblas en zijn vrouw Maritgen Thonis de Heer in het Rechterlijk Archief van Langerak:
--Nat Arch. toegangsnr 3.03.08.083, inv. nr. 22 ("Eygenboeck" protocol van transporten van onroerende goederen en van rentebrieven 1650 - 1686) dd 21-6-1662.
--idem inv. nr. 26 ("Register van allerhande Actens": protocol van attestatie, van familie- en gerechtelijke akten enz 1650 - 1684) dd 23-6-1663, 18-11-1664 en 14-10-1665 ("Lotinge").
--idem inv. nr. 28 (Protocol van testamenten 1614-1673) dd 2-1-1663 (bevat Donatie intervivos en Testament van Maritgen Thonis de Heer).
 

Generatie III

III.  Aelt Aertse Advocaat (?), (zn. van II), geb. circa 1638, ovl. voor 27 jul 1677, tr. met Anna Cornelis Maat
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrikje Aelte (?), geb. circa 1670, tr. te Langerak op 8 dec 1695 met Teunis Bastiaan Herbert
  2.  Aert Aelte, geb. circa 1673, volgt IV
  3.  Gerrigje Aelte (?), geb. circa 1674, tr. te Langerak op 3 mei 1696 met Jillis Jansen van Vuuren
  4.  Maritgen Aelte, geb. circa jan 1677. 
 .
Aelt Aertse Advocaat.
Hij wordt in de acte van 2-1-1663 met zijn zuster tot de minderjarigen gerekend, in de acte van 23-6-1663 wordt hij afzonderlijk genoemd met "sijn onmondige suster" (d.i. Beligje Aartse). (Rechterlijk Archief Langerak, toegangsnr. 3.03.08.083, inventarisnr resp 28 en 26).
 

Generatie IV

IV.  Aert Aelte Advocaat, (zn. van III), geb. circa 1673, begr. te Hoogblokland op 22 sep 1750, tr.(1) met Annigje Cornelis, geb. circa 1675. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aelt Aertse, ged. te Langerak op 20 jan 1700, volgt Va
  2.  Neeltje Aertse, geb. circa 1703, otr. te Langerak op 18 jan 1727, tr. te Langerak op 9 feb 1727 met Kors Willems Smit, zn. van Willem Huijbertse Smit en Dirkje Leendertse Stolkenaar, ged. te Langerak op 25 sep 1698. 
  3.  Annigje, ged. te Langerak op 28 mrt 1706, volgt Vb
  4.  Cornelis, ged. te Langerak op 9 nov 1710. 
  Aert Aelte Advocaat, otr. (2) te Langerak op 14 aug 1734, tr. te Langerak op 29 sep 1734 met Dirkje Claasse Rietveld
 .
Aert Aelte Advocaat.
In de kerkeraadshandelingen van Langerak 1683-1731 wordt Aert Aelte er in 1728 op gewezen, dat hij het Avondmaal moet bezoeken of tenminste regelmatig ter kerke moet gaan. Ook stelt men dat hij "gevaarlijk" handelt t.o.v. zijn dochter wegens haar misstap (haar onwettige kind). Hij moet haar vermanen berouw en leedwezen over haar misstap te hebben en zich in alles voorzichtig te gedragen.
 
 .
Neeltje Aertse Advocaat.
Hoewel Neeltje niet in het doopboek van Langerak is vermeld, blijkt uit haar huwelijksinschrijving, dat zij een dochter is van Aart Advocaat. Bovendien is zij doopgetuige bij de doop van Aart (1738) en Cornelis (1744), kinderen van haar broer Aalt.
 

Generatie V

Va.  Aelt Aertse Advocaat, (zn. van IV), ged. te Langerak op 20 jan 1700, begr. te Hoornaar op 24 dec 1778, otr. (1) te Langerak op 26 okt 1726, tr. te Langerak op 17 nov 1726 met Neeltje Ariens Nomen, dr. van Arij Pleunen Nomen en Aegje (Aefje) Huibers, geb. te Langerak circa 1701, ovl. voor 27 apr 1732. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aert Aelten, ged. te Langerak op 21 sep 1727. 
  Aelt Aertse Advocaat, otr. (2) te Hoogblokland op 6 apr 1732, kerk.huw. te Hoogblokland op 27 apr 1732 met Pietertje Crijne Groeneweg, dr. van Crijn Ariense Groeneweg en Teuntje Cornelis de Vlot, geb. te Hoogblokland circa 1707, begr. te Hoogblokland op 5 mei 1744. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geurtje, ged. te Hoogblokland op 29 mrt 1733. 
  2.  Krijn, ged. te Hoogblokland op 2 okt 1735. 
  3.  Aart, ged. te Hoogblokland op 23 feb 1738. 
  4.  Teuntje, ged. te Hoogblokland op 7 mei 1739. 
  5.  Jan Aalte, ged. te Hoogblokland op 14 okt 1742, volgt VI
  6.  Cornelis, ged. te Hoogblokland op 19 apr 1744. 

Vb.  Annigje Advocaat, (dr. van IV), ged. te Langerak op 28 mrt 1706, 
 Kind: 
  1.  Bastiaan Advocaat, ged. te Langerak op 21 mrt 1728. 
  Annigje Advocaat, otr. (2) te Langerak op 2 jan 1734, tr. te Langerak op 17 jan 1734 met Kornelis Aartsz den Haan

Generatie VI

VI.  Jan Aalte Advocaat, (zn. van Va), ged. te Hoogblokland op 14 okt 1742, arbeider, ovl. te Gorinchem op 19 sep 1812, otr. te Schelluinen op 21 jul 1764, kerk.huw. te Schelluinen op 12 aug 1764 met Grietje Hendrikse de Jong, dr. van Hendrik de Jong en Lijntie Baltens Steenis, ged. te Spijk op 22 okt 1741, ovl. te Schelluinen voor 19 sep 1812. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje, ged. te Schelluinen op 24 feb 1765. 
  2.  Aart, ged. te Schelluinen op 27 dec 1766, begr. te Schelluinen op 8 mrt 1791. 
  3.  Hendrik, ged. te Schelluinen op 28 dec 1768, volgt VIIa
  4.  Lijntje, ged. te Schelluinen op 3 nov 1771, ovl. te Schelluinen op 22 mrt 1848, tr. te Schelluinen op 2 jun 1793 met Hendrik de Man, zn. van Japik Cornelisz de Man en Maria Houwelingen, ged. te Giessen-Nieuwkerk op 21 jan 1770, arbeider, ovl. te Gorinchem op 11 okt 1831. 
  5.  Jacob, ged. te Schelluinen op 26 nov 1774, volgt VIIb
  6.  Aaltje, ged. te Schelluinen op 13 apr 1776, ovl. te Groote Lindt op 6 dec 1859, otr. (1) te Gorinchem op 22 jun 1798, kerk.huw. te Gorinchem op 8 jul 1798 met Jan de Man, zn. van Japik Cornelisz de Man en Maria Houwelingen, ged. te Hardinxveld op 13 jun 1773, metselaar, ovl. te Dordrecht op 1 jul 1809, tr. (2) te Hardinxveld op 18 mrt 1815 met Joost Versteeg, zn. van Arie Pieters Versteeg en Jannigje Jooste Goudriaan, ged. te Hardinxveld op 18 feb 1781, dagloner, ovl. te Hardinxveld op 18 sep 1846. 
  7.  Jan, ged. te Schelluinen op 26 sep 1779. 
  8.  Baltus, ged. te Schelluinen op 25 mrt 1781, volgt VIIc
 .
Jan Aalte Advocaat.
Jan verkrijgt 20-10-1766 een stukje land in erfpacht, "geleegen op Wolferen in den banne deezer Stad, tusschen den hogendijk en den boven weetering".
Hij verkoopt een "huisje en Erve, staande en gelegen aan den Wolphersen Dijk" (Gorinchem Transportakten resp. 1766-71 en 1804-58). Het is niet duidelijk wanneer hij dit laatste heeft gekocht.
 

Generatie VII

VIIa.  Hendrik Advocaat, (zn. van VI), ged. te Schelluinen op 28 dec 1768, arbeider, ovl. te Schelluinen op 27 aug 1847, otr. te Giessen-Nieuwkerk op 5 apr 1806 met Mijntje van Elk (van Ellik), dr. van Frans van Elk en Leentje van Bazen, ged. te Giessen-Nieuwkerk op 27 sep 1777, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 29 nov 1817. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 27 sep 1807, volgt VIIIa
  2.  Leentje, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 11 jun 1811, ged. te Giessen-Nieuwkerk op 30 jun 1811, ovl. te Hardinxveld op 28 sep 1885, tr. te Hardinxveld op 23 jan 1836 met Arie Burggraaf, zn. van Dirk Burggraaf en Maria Elisabeth Geertrui Bane, geb. te Schoonrewoerd op 15 mei 1807, schipper, winkelier, ovl. te Hardinxveld op 3 feb 1874. 
  3.  Grietje, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 16 jan 1813, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 17 mei 1881, tr. te Giessen-Nieuwkerk op 28 nov 1835 met Willem Kreukniet, zn. van Gerrit Kreukniet en Maria den Toom, ged. te Giessen-Nieuwkerk op 1 dec 1811, metselaar, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 10 apr 1889. 
  4.  Frans, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 15 jul 1814, volgt VIIIb
  5.  Ortje (Aartje), geb. te Willige Langerak op 14 feb 1817, ovl. te Willige Langerak op 18 feb 1817. 
  6.  Gijsbert, geb. te Willige Langerak op 14 feb 1817, ovl. te Gorinchem op 18 feb 1818. 

VIIb.  Jacob Advocaat, (zn. van VI), ged. te Schelluinen op 26 nov 1774, bouwman, ovl. te Hoornaar op 13 dec 1850, tr. te Bleskensgraaf op 17 jun 1796 met Marigje de Wit, dr. van Arie Dirksz de Wit en Teuntje Pieters de Vries, ged. te Bleskensgraaf op 15 jun 1766, bouwvrouw, ovl. te Hoornaar op 4 jan 1856. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie, geb. te Schelluinen op 25 apr 1797, volgt VIIIc
  2.  Aart Advokaat, geb. te Schelluinen op 28 dec 1798, volgt VIIId
  3.  Jan, geb. te Schelluinen op 23 sep 1800, volgt VIIIe
  4.  Hendrik, geb. te Schelluinen op 3 mrt 1803, volgt VIIIf
  5.  Grietje, geb. te Schelluinen op 29 jan 1805, ged. te Schelluinen op 3 feb 1805, bouwmansdochter, tr. te Giessen-Nieuwkerk op 9 feb 1828 met Jacob Kroon, zn. van Abram Kroon en Antje Baardwijk, geb. te Peursum op 16 nov 1805, ged. te Peursum op 24 nov 1805, bouwman. 
  6.  Teuntje, geb. te Schelluinen op 12 feb 1809, ged. te Schelluinen op 9 apr 1809, koffiehuis-houdster, ovl. te Noordeloos op 14 mei 1885, tr. te Giessen-Nieuwkerk op 21 nov 1829 met Pieter Hoekwater, zn. van Willem Hoekwater en Maria Bakker, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 6 nov 1799, bouwman, tapper, ovl. te Noordeloos op 17 jul 1878. 
 .
Jacob Advocaat.
De kinderen zijn in Schelluinen gedoopt onder de naam "Advocaat". De naam "Advokaat" is later in zwang gekomen bij een aantal kinderen.
Jacob kocht 8-12-1805 een "Huis en Erve, staande en gelegen aan de Schelluinse Vliet" (Gorinchem Transportakten 1805-57v).
 

VIIc.  Baltus Advocaat, (zn. van VI), ged. te Schelluinen op 25 mrt 1781, herbergier, landbouwer, brugwachter, ovl. te Gorinchem op 29 jul 1848, Voor bijzonderheden zie Genealogie Advocaat, tr. voor 13 jul 1810 met Annigje Bouman, dr. van Govert Bouman en Dirkje van de Giessen, ged. te Schelluinen op 4 mei 1788, kasteleines, ovl. te Gorinchem op 28 mei 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Johannis, geb. te Gorinchem op 10 nov 1814, volgt VIIIg
  2.  Grietje, geb. te Gorinchem op 25 mrt 1817, ovl. te Gorinchem op 18 mrt 1899, tr. te Giessen-Nieuwkerk op 3 okt 1840 met Gerrit de Vries, zn. van Jan de Vries en Annigje de Booij, geb. te Hoogblokland op 16 jun 1812, landbouwersknecht. 
  3.  Govert, geb. te Gorinchem op 28 jan 1820, volgt VIIIh
  4.  Jan, geb. te Gorinchem op 25 jun 1823, brugwachter, ovl. te Gorinchem op 6 sep 1852. 
  5.  Annigje, geb. te Gorinchem op 24 dec 1825, ovl. te Gorinchem op 24 dec 1825. 
  6.  Hendrik, geb. te Gorinchem op 26 mrt 1827, volgt VIIIi
  7.  Annigje, geb. te Gorinchem op 12 feb 1831, ovl. te Giessendam op 19 mrt 1855, tr. te Giessendam op 22 apr 1854 met Jan Leenman, zn. van Gerit Leenman en Hendrika de Leng, geb. te Giessendam op 4 feb 1827, schipper, ovl. na 19 mrt 1855. 
 .
Baltus Advocaat.
Baltus Advocaat liet op 12-7-1810 een testament maken, waarin hij zijn huisvrouw Annigje Bouman tot erfgename en voogdes aanwees. Zij zijn derhalve vóór die datum gehuwd.
De brugwachtersfunctie is die bij de Schelluinse brug over het Kanaal van Steenenhoek. Die fumctie bleef "in de familie" tot de brugkleppen werden verwijderd en het een onbeweegbare brug werd (rond 1940/45?). Het Kanaal van Steenenhoek is gegraven in 1818 om de Linge en de Zederik (die bij Arkel in de Linge komt) een betere afwatering te verschaffen. Het kanaal heeft in Hardinxveld verbinding met de Merwede.
 

Generatie VIII

VIIIa.  Jan Advocaat, (zn. van VIIa), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 27 sep 1807, ged. te Giessen-Nieuwkerk op 4 okt 1807, arbeider, ovl. te Hardinxveld op 24 dec 1892, tr. (1) te Schelluinen op 7 jan 1832 met Maria de Man, dr. van Cornelis de Man en Maria Visser, geb. te Schelluinen op 1 sep 1802, ovl. te Schelluinen op 24 jan 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Schelluinen op 17 mrt 1834, werkman, ovl. te Schelluinen op 15 apr 1867, tr. te Schelluinen op 12 nov 1864 met Anneke Jonkers, dr. van Jan Jonkers en Elisabeth Vos, geb. te Andel op 12 jun 1838. 
  2.  Maria, geb. te Schelluinen op 7 nov 1838, volgt IXa
  Jan Advocaat, tr. (2) te Hoogblokland op 15 feb 1867 met Lijsje Rietveld, dr. van Dirk Kamberg Rietveld en Jannigje van Steenis, geb. te Hoogblokland op 22 apr 1824, ovl. na 24 dec 1892. 

VIIIb.  Frans Advocaat, (zn. van VIIa), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 15 jul 1814, arbeider, bouwmansknecht, ovl. te Vuren op 3 feb 1882, tr. (1) te Giessendam op 13 mrt 1839 met Willempje Muijs, dr. van Gerrit Muis en Willemijntje Vroom, geb. te Giessen-Oudekerk op 18 jul 1813, ovl. voor 21 jul 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Mijntje, geb. te Giessen-Oudekerk op 17 feb 1839, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 18 feb 1848. 
  2.  Willemijntje, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 10 jul 1842, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 19 nov 1842. 
  3.  Gerrit, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 21 nov 1843. 
  4.  Mijntje, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 13 feb 1849, ovl. te Sliedrecht op 21 jul 1886, tr. te Sliedrecht op 19 nov 1870 met Pieter Bouw, zn. van Pieter Bouw en Willemina Visser, geb. te Sliedrecht op 13 nov 1847, arbeider, ovl. te Sliedrecht op 13 sep 1927. 
  Frans Advocaat, tr. (2) te Vuren op 21 jul 1874 met Cornelia van Gammeren, dr. van Huijbert van Gammeren en Cornelia Smits, geb. te Rijswijk op 14 dec 1826, winkelierster, ovl. te Vuren op 10 nov 1908. 

VIIIc.  Arie Advocaat (Advokaat), (zn. van VIIb), geb. te Schelluinen op 25 apr 1797, ged. te Schelluinen op 30 apr 1797, bouwman, ovl. te Hoornaar op 21 aug 1868, tr. (1) te Hoornaar op 5 sep 1823 met Gijsbertje van Dijk, dr. van Dirk van Dijk en Aafje Heikoop, geb. te Hoornaar op 19 feb 1795, ged. te Hoornaar op 1 mrt 1795, ovl. te Hoornaar op 26 sep 1824. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jakob Advokaat, geb. te Hoornaar op 16 feb 1824, volgt IXb
  Arie Advocaat, tr. (2) te Hoornaar op 1 apr 1827 met Cornelia Vonk, dr. van Cornelis Vonk en Grietje Wallaard, geb. te Hoornaar op 13 feb 1801, ged. te Hoornaar op 22 feb 1801, ovl. te Hoornaar op 5 jun 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marigje Advokaat, geb. te Hoornaar op 20 sep 1827, volgt IXc
  2.  Kornelis Advokaat, geb. te Hoornaar op 26 okt 1828, ovl. te Hoornaar op 6 mei 1841. 
  3.  Geertje Advokaat, geb. te Neder- Slingeland op 27 aug 1830, ovl. te Giessendam op 14 jan 1874, tr. (1) te Hoornaar op 2 feb 1855 met Hendrik Muis, zn. van Gerrit Muis en Willemijntje Vroom, geb. te Giessen-Oudekerk op 12 aug 1821, bouwman, ovl. te Giessendam op 25 jun 1867, tr. (2) te Giessendam op 30 jul 1868 met Cornelis van den Dool, zn. van Joris van den Dool en Elisabeth Aanen, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 3 dec 1829, koopman, ovl. te Giessendam op 17 feb 1875. 
  4.  Adriaan Advokaat, geb. te Neder- Slingeland op 9 apr 1833, bouwman, ovl. te Hoornaar op 7 sep 1904. 
  5.  Teuntje Advokaat, geb. te Neder- Slingeland op 24 jan 1835, ovl. te Giessendam op 13 apr 1910, tr. te Giessendam op 14 apr 1864 met Arie van Harten, zn. van Willem van Harten en Dirkje Kuijlenburg, geb. te Bleskensgraaf op 31 jan 1817, bouwman, ovl. te Giessendam op 14 mrt 1901. 
  6.  Pietertje Advokaat, geb. te Neder- Slingeland op 8 jul 1838, ovl. te Hoornaar op 17 feb 1920, tr. te Hoornaar op 27 nov 1868 met Gijsbert de Vries, zn. van Jan de Vries en Annigje de Booij, geb. te Noordeloos op 15 jul 1829, watermolenaar, ovl. te Hoornaar op 11 okt 1900. 
  7.  Doodgeb. dochter Advokaat, ovl. te Hoornaar op 27 mrt 1841. 

VIIId.  Aart Advokaat, (zn. van VIIb), geb. te Schelluinen op 28 dec 1798, ged. te Schelluinen op 6 jan 1799, werkman/bouwman, ovl. te Hardinxveld op 15 jan 1880, tr. te Giessen-Nieuwkerk op 6 mrt 1830 met Gerrigje Brandwijk, dr. van Gerrit Brandwijk en Annigje Sterrenburg, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 26 jan 1810, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 1 aug 1855. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annigje, geb. te Peursum op 20 aug 1830, ovl. te Hardinxveld op 5 feb 1899, tr. te Hardinxveld op 25 apr 1857 met Pieter Johannes Fladderak, zn. van Barend Fladderak en Hendrika Jacobs, geb. te Hardinxveld op 21 feb 1831, arbeider/houthakker, ovl. te Hardinxveld op 16 feb 1903. 
  2.  Merrigje, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 17 dec 1831, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 19 feb 1832. 
  3.  Merrigje (Marigje), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 1 mrt 1833, ovl. te Hardinxveld op 11 aug 1918, tr. te Giessen-Nieuwkerk op 6 feb 1852 met Arie Muilwijk, zn. van Hendrik Muilwijk en Barbara van der Zouwen, geb. te Groot-Ammers op 9 aug 1820, bouwman, ovl. te Hardinxveld op 11 aug 1889. 
  4.  Aagje, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 18 jun 1834, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 6 nov 1834. 
  5.  Jacob, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 22 okt 1835, volgt IXd
  6.  Gerrit, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 6 jan 1839, volgt IXe
  7.  Aart, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 9 jun 1842, volgt IXf
  8.  Willem Advocaat, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 5 jan 1846, volgt IXg
  9.  Hendrik Advocaat, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 15 mei 1850, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 14 sep 1850. 

VIIIe.  Jan Advocaat (Advokaat), (zn. van VIIb), geb. te Schelluinen op 23 sep 1800, ged. te Schelluinen op 28 sep 1800, landbouwer, ovl. te Gorinchem op 31 mei 1875, tr. te Hoogblokland op 11 mrt 1827 met Arigje Stuij, dr. van Aafje Stuij, geb. te Sliedrecht in 1807, ovl. te Schelluinen op 19 okt 1827. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aagje, geb. te Schelluinen op 14 aug 1827, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 10 feb 1834. 

VIIIf.  Hendrik Advocaat (Advokaat), (zn. van VIIb), geb. te Schelluinen op 3 mrt 1803, ged. te Schelluinen op 6 mrt 1803, schoenmaker, ovl. te Hoornaar op 14 feb 1848, tr. te Peursum op 22 mrt 1828 met Aantje van Houwelingen, dr. van Cornelis van Houwelingen en Maggeltje Boezemenaar, geb. te Nieuw-Lekkerland in 1803, naaister, ovl. te Hoornaar op 24 mrt 1868. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marigje Advokaat, geb. te Hoornaar op 9 dec 1828. 
  2.  Marigje Advokaat, geb. te Hoornaar op 23 nov 1829, ovl. te Hoornaar op 25 nov 1829. 
  3.  Kornelis Advokaat, geb. te Hoornaar op 9 jan 1831, volgt IXh
  4.  Marigje Advokaat, geb. te Hoornaar op 11 dec 1833, ovl. te Hoornaar op 3 jul 1899, tr. te Hoornaar op 30 nov 1855 met Hendrik de Groot, zn. van Arie de Groot en Aartje Muilwijk, geb. te Hoornaar op 28 dec 1827, koopman, bouwman, ovl. te Hoornaar op 6 nov 1904. 
  5.  Maggeltje Advokaat, geb. te Hoornaar op 18 sep 1835, ovl. te Hoornaar op 11 feb 1837. 
  6.  Jakobje Advokaat, geb. te Hoornaar op 18 sep 1835, ovl. te Hoornaar op 14 feb 1837. 
  7.  Maggeltje Advokaat, geb. te Hoornaar op 12 jan 1838, ovl. te Hoornaar op 4 jan 1839. 
  8.  Jakob Advokaat, geb. te Hoornaar op 11 feb 1839, volgt IXi
  9.  Aart Advokaat, geb. te Hoornaar op 10 jun 1842, ovl. te Hoornaar op 20 jan 1843. 
  10.  Aart Advokaat, geb. te Hoornaar op 3 mrt 1844, volgt IXj

VIIIg.  Nicolaas Johannis Advocaat, (zn. van VIIc), geb. te Gorinchem op 10 nov 1814, landbouwer, ovl. te Hardinxveld op 9 aug 1870, tr. te Gorinchem op 24 mei 1851 met Willemina Roza, dr. van Corstiaan Roza en Aaltje Kamerman, geb. te Andel op 24 dec 1827, dienstbode, ovl. te Hardinxveld op 12 apr 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annigje, geb. te Hardinxveld op 10 jan 1852, ovl. te Rockanje op 2 apr 1944, tr. te Hardinxveld op 24 aug 1872 met Cornelis Klop, zn. van Dirk Klop en Marigje van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op 8 okt 1851, arbeider, visser, ovl. te Hardinxveld op 7 mrt 1928. 
  2.  Eeltje, geb. te Hardinxveld op 21 jul 1853, ovl. te Hardinxveld op 9 jan 1932, tr. (1) te Hardinxveld op 23 okt 1875 met Pieter van der Linden, zn. van Arie van der Linden en Aagje de Rek, geb. te Hardinxveld op 1 okt 1851, visser, ovl. te Hardinxveld op 21 sep 1883, tr. (2) te Hardinxveld op 24 apr 1886 met Pieter den Breejen, zn. van Cornelis den Breejen en Jannigje Versloot, geb. te Hardinxveld op 29 okt 1848, arbeider, ovl. te Hardinxveld op 22 mrt 1929, (Pieter tr. (1) te Hardinxveld op 22 mrt 1873 met Barbera Muilwijk, dr. van Arie Muilwijk en Merrigje (Marigje) Advokaat.). 
  3.  Wilhelmina Klasina, geb. te Hardinxveld op 22 dec 1854, volgt IXk
  4.  Baltrina, geb. te Hardinxveld op 26 jul 1857, ovl. te Rotterdam op 19 nov 1920, tr. te Giessendam op 4 nov 1880 met Aart van Bennekum, zn. van Hendrik van Bennekum en Peternella van 't Hof, geb. te Giessendam op 24 nov 1860, werkman, schilder, ovl. te Giessendam op 17 mei 1915. 
  5.  Korstiaantje, geb. te Hardinxveld op 25 jan 1859, ovl. te Nijmegen op 11 okt 1939, tr. (1) te Giessen-Nieuwkerk op 27 mrt 1880 met Willem den Toom, zn. van Willem den Toom en Pietertje van den Bosch, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 12 dec 1855, bode, ovl. te Giessen-Nieuwkerk op 16 apr 1911, tr. (2) te Giessen-Nieuwkerk op 25 okt 1912, (gesch. te Dordrecht op 12 feb 1920) met Frederik Johannes Tronchet, zn. van Lodewijk Tronchet en Frederika Christina Daniels, geb. te Meerkerk op 21 apr 1854, kleermaker. 
  6.  Janna Cornelia, geb. te Hardinxveld op 12 sep 1861, ovl. te Hardinxveld op 13 aug 1941, tr. (1) te Giessendam op 1 sep 1883 met Arie van Bennekum, zn. van Hendrik van Bennekum en Peternella van 't Hof, geb. te Giessendam op 23 jul 1858, arbeider, ovl. te Giessendam op 12 apr 1891, tr. (2) te Giessendam op 2 jun 1900 met Johannes Hendrikus Bakker, zn. van Krijn Bakker en Maartje Woudenberg, geb. te Hardinxveld op 11 okt 1841, arbeider, ovl. te Hardinxveld op 29 jun 1920. 
  7.  Trijntje, geb. te Hardinxveld op 3 feb 1864, ovl. te Hardinxveld op 3 jan 1871. 
  8.  Baltus, geb. te Hardinxveld op 23 jul 1866, volgt IXl
  9.  Cornelia, geb. te Hardinxveld op 9 mei 1869, ovl. te Sliedrecht op 23 feb 1900, tr. te Sliedrecht op 31 dec 1892 met Arie van der Tak, zn. van Johannis van der Tak en Aartje Zwijnenburg, geb. te Sliedrecht op 18 nov 1865, tuinman, ovl. te Sliedrecht op 30 mrt 1936. 

VIIIh.  Govert Advocaat, (zn. van VIIc), geb. te Gorinchem op 28 jan 1820, arbeider, tapper, ovl. te Gorinchem op 6 feb 1858, tr. te Gorinchem op 26 mei 1854 met Anna de Kreij, dr. van Dammis de Kreij en Anna van Hoorne, geb. te Schelluinen op 3 aug 1827, kroeghoudster, ovl. te Gorinchem op 1 okt 1870. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annigje, geb. te Gorinchem op 25 mei 1856, ovl. te Gorinchem op 20 nov 1856. 
  2.  Govert Baltus, geb. te Gorinchem op 31 jan 1858, ovl. te Gorinchem op 9 apr 1874. 

VIIIi.  Hendrik Advocaat, (zn. van VIIc), geb. te Gorinchem op 26 mrt 1827, ged. te Schelluinen, brugwachter, landbouwer, ovl. te Gorinchem op 25 dec 1878, tr. te Gorinchem op 7 jun 1850 met Hendrika van Dijk, dr. van Hendrika van Dijk, geb. te Willige Langerak op 4 dec 1830, brugwachter, ovl. te Gorinchem op 13 jul 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annigje, geb. te Gorinchem op 5 mei 1851, ovl. te Gorinchem op 22 feb 1853. 
  2.  Baltus, geb. te Gorinchem op 18 jul 1854, ovl. te Gorinchem op 26 jul 1854. 
  3.  Antje, geb. te Gorinchem op 13 sep 1855, ovl. te Gorinchem op 8 apr 1859. 
  4.  Hendrika, geb. te Gorinchem op 12 jan 1859, ovl. te Gorinchem op 6 jan 1870. 
  5.  Annigje, geb. te Gorinchem op 8 mei 1862, ovl. te Gorinchem op 16 sep 1898, tr. te Schelluinen op 21 aug 1885 met Leendert Jacobus Theijssen, zn. van Johan Christoffel Theijssen en Leonarda de Stigter, geb. te Gorinchem op 14 nov 1850, koopman. 
  6.  Baltus, geb. te Gorinchem op 19 sep 1865, volgt IXm
  7.  Hendrikus Nicolaas Johannes, geb. te Gorinchem op 11 jan 1871, ged. te Schelluinen, ovl. te Gorinchem op 19 jul 1893. 
  8.  Hendrika, geb. te Gorinchem op 5 nov 1875, ovl. te Gorinchem op 20 mrt 1895. 
 .
Hendrika van Dijk.
Op 8-10-1879, een jaar na het overlijden van haar man, werd Hendrika van Dijk aangesteld als brugwachtster op een tractement van f. 75,- 's jaars. Zij verscheen voor Dijkgraaf en Heemraden van het Kanaal van Steenenhoek, waar zij de eed aflegde.
 

Generatie IX

IXa.  Maria Advocaat, (dr. van VIIIa), geb. te Schelluinen op 7 nov 1838, 
 Kind: 
  1.  Mijntje Advocaat, geb. te Schelluinen op 21 mrt 1861, ovl. te Hardinxveld op 19 mrt 1868. 
  Maria Advocaat, tr. (2) te Giessen-Nieuwkerk op 5 jan 1872 met Gijsbert van Genderen, zn. van Jan van Genderen en Grietje van Houwelingen, geb. te Meerkerk op 18 aug 1824, landbouwer, werkman, ovl. te Gorinchem op 20 dec 1873. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Arie, geb. te Gorinchem op 2 mei 1873, volgt Xa
  Maria Advocaat, tr. (3) te Gorinchem op 16 jan 1885 met Dirk Groeneweg, zn. van Johannes Groeneweg en Jacomijntje Verspuy, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 26 mrt 1836, arbeider, ovl. te Nieuwland op 17 mrt 1902. 

IXb.  Jakob Advokaat, (zn. van VIIIc), geb. te Hoornaar op 16 feb 1824, arbeider, ovl. te Giessendam op 17 jul 1891, tr. te Giessendam op 13 jul 1849 met Jannigje Kamsteeg, dr. van Jan Kamsteeg en Marigje van Houwelingen, geb. te Giessendam op 4 okt 1828, ovl. te Giessendam op 16 jul 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert Advocaat, geb. te Giessendam op 6 jan 1850, ovl. te Giessendam op 16 mei 1850. 
  2.  Gijsbertje Advocaat, geb. te Giessendam op 23 mei 1851, ovl. te Giessendam op 19 jan 1937, tr. (1) te Giessendam op 14 dec 1871 met Arie Boom, zn. van Arie Boom en Maaike van der Zouwe, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 14 jan 1836, arbeider, ovl. te Giessendam op 17 nov 1898, tr. (2) te Giessendam op 19 mei 1900 met Pieter Boom, zn. van Arie Boom en Maaike van der Zouwe, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 3 dec 1833, arbeider, ovl. te Giessendam op 30 jan 1909. 
  3.  Jan Advocaat, geb. te Giessendam op 31 jul 1854, volgt Xb
  4.  Cornelia Advocaat, geb. te Giessendam op 14 sep 1859, ovl. te Giessendam op 13 apr 1860. 
  5.  Cornelia Advocaat, geb. te Giessendam op 30 sep 1866, ovl. te Sliedrecht op 10 sep 1948, tr. te Giessendam op 10 aug 1889 met Barend de Bruin, zn. van Frans de Bruin en Maria van der Plas, geb. te Giessendam op 10 dec 1866, werkman, hooihandelaar, ovl. te Sliedrecht op 4 mei 1948. 

IXc.  Marigje Advokaat, (dr. van VIIIc), geb. te Hoornaar op 20 sep 1827, ovl. te Hoornaar op 24 aug 1887, 
 Kind: 
  1.  Cornelia Advokaat, geb. te Hoornaar op 5 mei 1857, ovl. te Giessendam op 2 mrt 1936, tr. te Hoornaar op 2 mrt 1888 met Cornelis Hagenaar, zn. van Klaas Hagenaar en Jannigje Kortenhoeven, geb. te Noordeloos op 19 okt 1852, watermolenaar, ovl. voor 2 mrt 1936. 

IXd.  Jacob Advokaat, (zn. van VIIId), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 22 okt 1835, bouwman, ovl. te Schelluinen op 11 sep 1859, tr. te Schelluinen op 28 nov 1857 met Willempje den Braven, dr. van Gerrit den Braven en Antje van de Graaf, geb. te Schelluinen op 1 apr 1837, ovl. te Hoornaar op 17 mei 1910. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Advocaat, geb. te Schelluinen op 25 mrt 1858, volgt Xc

IXe.  Gerrit Advokaat, (zn. van VIIId), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 6 jan 1839, arbeider, bouwmansknecht, ovl. te Groningen op 19 sep 1897, tr. (1) te Noordeloos op 19 dec 1862, (gesch. te Groningen op 10 okt 1884) met Adriana Versluis, dr. van Arie Versluis en Niesje van Bommel, geb. te Renkum op 14 nov 1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrigje Advocaat, geb. te Lexmond op 7 mrt 1863. 
  Gerrit Advokaat, tr. (2) te Groningen op 16 aug 1885 met Ida Kamer, dr. van Grietje Derks Kamer, geb. te Nieuw Beerta op 27 mei 1848, ovl. te Groningen op 6 dec 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Advocaat, geb. te Groningen op 23 aug 1887, volgt Xd
  2.  Gerritje Advocaat, geb. te Groningen op 23 aug 1887, ovl. te Delft op 27 apr 1957, tr. te Delft op 19 jul 1918, (gesch. te Delft op 14 feb 1932) met Johannes Franciscus Baijens, zn. van Cornelis Johannes Baijens en Maria van den Ende, geb. te Delft op 22 apr 1887, ovl. te Delft op 14 feb 1932. 

IXf.  Aart Advokaat, (zn. van VIIId), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 9 jun 1842, werkman, visser, ovl. te Hardinxveld op 29 dec 1890, tr. te Hardinxveld op 18 nov 1870 met Pieternella van der Plas, dr. van Bastiaan van der Plas en Mijntje (Willemijntje) van 't Verlaat, geb. te Hardinxveld op 16 jun 1844, ovl. te Hardinxveld op 30 jul 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bastiaan, geb. te Hardinxveld op 23 aug 1871, arbeider, ovl. te Hardinxveld op 22 jul 1911. 
  2.  Gerrit Advocaat, geb. te Hardinxveld op 18 dec 1872, volgt Xe
  3.  Aart, geb. te Hardinxveld op 18 sep 1874, ovl. te Hardinxveld op 21 jan 1876. 
  4.  Aart, geb. te Hardinxveld op 21 nov 1876, ovl. te Hardinxveld op 3 dec 1876. 
  5.  Willemijntje (Willempje), geb. te Hardinxveld op 2 feb 1878, ovl. te Hardinxveld op 31 mei 1912, tr. te Hardinxveld op 19 nov 1904 met Jeremias Hettema, zn. van Jan Hettema en Annigje de Jong, geb. te Hardinxveld op 18 jul 1876, hoepelmaker, ovl. te Hardinxveld op 9 mrt 1946. 
  6.  Aart, geb. te Hardinxveld op 1 feb 1880, ovl. te Hardinxveld op 12 feb 1880. 
  7.  Aartje, geb. te Hardinxveld op 19 feb 1884, ovl. te Hardinxveld op 2 dec 1894. 

IXg.  Willem Advocaat, (zn. van VIIId), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 5 jan 1846, visser, ovl. te Hardinxveld op 24 okt 1917, tr. (1) te Hardinxveld op 22 mei 1874 met Jannigje Ritmeester, dr. van Jacob Ritmeester en Elisabeth de Koe, geb. te Hardinxveld op 16 jan 1854, ovl. te Hardinxveld op 13 mei 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrigje, geb. te Hardinxveld op 21 jan 1875, ovl. te Hardinxveld op 9 apr 1875. 
  2.  Jacob, geb. te Hardinxveld op 10 jun 1876, ovl. te Hardinxveld op 14 jan 1878. 
  3.  Gerrigje Jacoba Advokaat, geb. te Hardinxveld op 22 feb 1878, tr. te Hardinxveld op 14 apr 1900 met Leendert van der Kooij, zn. van Johannes van der Kooij en Teuntje van Willigen, geb. te Hardinxveld op 5 sep 1875, visser. 
  4.  Jakob, geb. te Hardinxveld op 27 jul 1880, volgt Xf
  5.  Aart, geb. te Hardinxveld op 3 sep 1882, ovl. te Hardinxveld op 28 nov 1905. 
  6.  Cornelis, geb. te Hardinxveld op 4 mei 1884, ovl. te Hardinxveld op 26 mei 1884. 
  Willem Advocaat, tr. (2) te Hardinxveld op 7 mrt 1885 met Neeltje Ritmeester, dr. van Willem Ritmeester en Cornelia Holleman, geb. te Delfshaven op 16 mei 1856, ovl. te Hardinxveld op 12 aug 1930. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, geb. te Hardinxveld op 17 dec 1885, volgt Xg
  2.  Cornelia, geb. te Hardinxveld op 13 jun 1890, tr. te Hardinxveld op 30 nov 1912 met Arie Drinkwaard, zn. van Jacobus Drinkwaard en Johanna de Leeuw, geb. te Roermond op 7 mrt 1889, varensgezel, ovl. te Amsterdam in 1947. 
  3.  Adriaan, geb. te Hardinxveld op 31 dec 1894, ovl. te Hardinxveld op 1 jan 1895. 
  4.  Heiltje, geb. te Hardinxveld op 2 jan 1897, tr. te Hardinxveld op 21 aug 1920 met Dirk Gerardus Johannis van den Heuvel, zn. van Johannis Gerardus van den Heuvel en Maria Adriana Haeser, geb. te Hardinxveld op 26 nov 1896, smid, ovl. te Rotterdam op 27 mei 1967. 
  5.  Gerrit, geb. te Hardinxveld op 14 aug 1899, volgt Xh

IXh.  Kornelis Advokaat, (zn. van VIIIf), geb. te Hoornaar op 9 jan 1831, schoenmaker, ovl. te Hoornaar op 10 feb 1874, tr. te Hoornaar op 14 sep 1855 met Pleuntje Wallaard, dr. van Cornelis Wallaard en Geertje de Haan, geb. te Hoornaar op 30 okt 1832, ovl. te Hardinxveld na apr 1913. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika, geb. te Hoornaar op 19 nov 1856, ovl. te Hoornaar op 13 mrt 1857. 
  2.  Hendrik, geb. te Hoornaar op 5 nov 1858, volgt Xi
  3.  Geertje, geb. te Hoornaar op 28 mrt 1860, ovl. te Hoornaar op 2 mrt 1861. 
  4.  Cornelis, geb. te Hoornaar op 17 nov 1861, ovl. te Hoornaar op 13 mrt 1863. 
  5.  Cornelis, geb. te Hoornaar op 6 nov 1863, volgt Xj
  6.  Arie, geb. te Hoornaar op 14 dec 1865, volgt Xk
  7.  Geertje, geb. te Hoornaar op 23 apr 1868, ovl. te Hardinxveld op 18 feb 1938, tr. te Hoornaar op 22 jun 1900 met Thomas Bogaard, zn. van Jan Bogaard en Marigje de Bruyn, geb. te Hoornaar op 29 sep 1867, arbeider, ovl. te Hardinxveld op 29 jul 1952. 
  8.  Jakob, geb. te Hoornaar op 2 okt 1870, schoenmaker, ovl. te Hoornaar op 10 mrt 1891. 
  9.  Aantje, geb. te Hoornaar op 20 mrt 1872, ovl. te Hoornaar op 28 mrt 1876. 

IXi.  Jakob Advokaat, (zn. van VIIIf), geb. te Hoornaar op 11 feb 1839, schoenmaker, ovl. te Molenaarsgraaf op 4 feb 1903, tr. te Brandwijk op 13 jan 1865 met Maria van Hofwegen, dr. van Koenraad Jacobszn van Hofwegen en Cornelia de Kluijver, geb. te Brandwijk op 26 sep 1844, ovl. te Molenaarsgraaf op 25 jul 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Molenaarsgraaf op 19 okt 1865, ovl. te Molenaarsgraaf op 22 jun 1867. 
  2.  Hendrik, geb. te Molenaarsgraaf op 3 jan 1868, ovl. te Molenaarsgraaf op 22 apr 1869. 
  3.  Cornelia, geb. te Molenaarsgraaf op 5 nov 1870, tr. te Molenaarsgraaf op 1 mrt 1900 met Cornelis Smit, zn. van Hendrik Smit en Niesje de Jong, geb. te Bleskensgraaf op 23 jun 1875, blikslager. 
  4.  Aantje, geb. te Molenaarsgraaf op 19 aug 1872, ovl. te Molenaarsgraaf op 23 aug 1920, tr. te Brandwijk op 9 sep 1892 met Andries Molenaar, zn. van Aalbert Molenaar en Jacoba Bongers, geb. te Brandwijk op 28 okt 1869, timmerman, ovl. te Nieuwpoort op 26 dec 1950. 
  5.  Hendrika, geb. te Molenaarsgraaf op 17 nov 1874, ovl. te Molenaarsgraaf op 31 okt 1900, tr. te Molenaarsgraaf op 3 feb 1898 met Jan de Boer, zn. van Jan de Boer en Cornelia de Bes, geb. te Molenaarsgraaf op 19 mei 1872, werkman. 
  6.  Koenraad, geb. te Molenaarsgraaf op 13 feb 1877, kantoorhouder der posterijen, schoenmaker, ovl. te Dordrecht op 1 jul 1934. 
  7.  Neeltje, geb. te Molenaarsgraaf op 13 sep 1879, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 apr 1953, tr. te Brandwijk op 31 jan 1918 met Koenraad Blokland, zn. van Willem Blokland en Jannigje van Hofwegen, geb. te Brandwijk op 24 mrt 1874, broodbakker, ovl. te Molenaarsgraaf op 22 apr 1946. 
  8.  Hendrik, geb. te Molenaarsgraaf op 9 nov 1882, volgt Xl
  9.  Maria Adriana, geb. te Molenaarsgraaf op 14 mei 1885, ovl. te Molenaarsgraaf op 16 dec 1955, tr. te Molenaarsgraaf op 16 apr 1908 met Jan van Rees, zn. van Arie van Rees en Klara Verheul, geb. te Molenaarsgraaf op 10 jun 1879, huisschilder, ovl. te Hilversum op 4 nov 1958. 
  10.  Cornelis, geb. te Molenaarsgraaf op 12 aug 1887, volgt Xm
  11.  Marrigje, geb. te Molenaarsgraaf op 19 okt 1889, ovl. te Molenaarsgraaf op 8 apr 1890. 

IXj.  Aart Advokaat, (zn. van VIIIf), geb. te Hoornaar op 3 mrt 1844, schoenmaker, grossier, ovl. te Ridderkerk op 1 jul 1914, tr. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 18 jun 1873 met Cornelia Aantjes, dr. van Gerrit Aantjes en Lijntje Bos, geb. te Ottoland op 19 jun 1851, ovl. te Ridderkerk op 8 dec 1916. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Gerrit, geb. te Ridderkerk op 12 feb 1875, volgt Xn
  2.  Gerrit Hendrik, geb. te Ridderkerk op 27 jun 1877, volgt Xo
  3.  Aantje Cornelia, geb. te Ridderkerk op 22 sep 1878, ovl. te Ridderkerk op 25 jul 1879. 
  4.  Aantje Cornelia, geb. te Ridderkerk op 30 jan 1890, ovl. te Ridderkerk op 4 apr 1890. 
  5.  Hillegonda Maria, geb. te Ridderkerk op 30 jan 1890, ovl. te Ridderkerk op 31 mrt 1890. 

IXk.  Wilhelmina Klasina Advocaat, (dr. van VIIIg), geb. te Hardinxveld op 22 dec 1854, ovl. op 12 apr 1918, 
 Kinderen: 
  1.  Nicolaas Johannes Advocaat, geb. te Hardinxveld op 28 apr 1879, ovl. te Hardinxveld op 11 jul 1879. 
  2.  Nicolaas Johannes Advocaat, geb. te Hardinxveld op 9 jun 1880, ovl. te Hardinxveld op 24 aug 1880. 
  3.  Nicolaas Johannes Advocaat, geb. te Hardinxveld op 17 sep 1881, ovl. te Hardinxveld op 23 feb 1882. 
  Wilhelmina Klasina Advocaat, tr. (2) te Hardinxveld op 21 jan 1882 met Otto van der Schuijt, zn. van Cornelis van der Schuijt en Neeltje van der Stelt, geb. te Zijpe op 6 sep 1845, arbeider, ovl. op 23 jan 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje, geb. te Hardinxveld op 18 okt 1882, ovl. te Rotterdam op 12 mrt 1966, tr. te Rotterdam op 20 feb 1901 met Johannes Groenendaal, zn. van Everardus Groenendaal en Maria van der Vleut, geb. te Dordrecht op 28 dec 1876, ovl. op 19 jul 1929. 
  2.  Nicolaas Johannes, geb. te Gorinchem op 18 nov 1884, ovl. te Rotterdam op 19 okt 1974, tr. te Rotterdam op 30 nov 1910 met Johanna Maria Admiraal, dr. van Teunis Admiraal en Zoetje Lems, geb. te Delfshaven op 28 mrt 1883, ovl. te Rotterdam op 2 jun 1965. 
  3.  Gerrigje, geb. te Rotterdam op 22 okt 1891. 
  4.  Baltus, geb. te Rotterdam op 23 apr 1895. 

IXl.  Baltus Advocaat, (zn. van VIIIg), geb. te Hardinxveld op 23 jul 1866, visser, germeente werkman, ovl. te Hardinxveld op 29 sep 1947, tr. (1) te Giessen-Nieuwkerk op 10 jul 1891 met Geertrui Lemmen, dr. van Gijsbert Lemmen en Lijntje van der Aa, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 14 sep 1867, ovl. te Rotterdam op 24 jan 1923. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willemina, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 12 aug 1891, tr. te Rotterdam op 20 dec 1911 met Johannes Hendrikus Sommeling, zn. van Abraham Sommeling en Dina Schamper, geb. te Rotterdam op 29 aug 1890, los werkman. 
  2.  Lijntje, geb. te Hardinxveld op 14 apr 1893, tr. te Rotterdam op 18 nov 1914 met Jan Klap, zn. van Jacobus Klap en Adriana Versluis, geb. te Amsterdam op 3 dec 1888, tramwagenbestuurder. 
  3.  Nicolaas Johannes, geb. te Hardinxveld op 21 feb 1896, volgt Xp
  4.  Gijsbert, geb. te Rotterdam op 12 mrt 1899, los werkman, ovl. te Rotterdam op 11 jul 1923. 
  5.  Baltus, geb. te Rotterdam op 21 sep 1900, volgt Xq
  6.  Cornelia, geb. te Rotterdam op 23 nov 1902, ovl. te Rotterdam op 23 jan 1903. 
  7.  Cornelia, geb. te Rotterdam op 25 mei 1904, ovl. te Rotterdam op 20 nov 1904. 
  8.  Geertrui, geb. te Rotterdam op 21 aug 1905, winkeljuffrouw, tr. te Rotterdam op 21 sep 1927 met Adolf Wilhelm van der Lek, zn. van Nicolaas van der Lek en Hendrica Victoria Elisabeth Vreuls, geb. te Rotterdam op 1 feb 1885, kapper. 
  Baltus Advocaat, tr. (2) te Rotterdam op 9 mei 1923 met Geertje Penning, dr. van Jacobus Penning en Neeltje Koedood, geb. te Barendrecht op 7 aug 1870, ovl. te Hardinxveld op 27 mrt 1941. 
  Baltus Advocaat, tr. (3) te Hardinxveld op 14 nov 1941 met Godefrida Daniels, dr. van Mathijs Daniel Daniels en Dorothea Maria Kennis, geb. te 's Hertogenbosch op 22 okt 1886. 

IXm.  Baltus Advocaat, (zn. van VIIIi), geb. te Gorinchem op 19 sep 1865, ged. te Schelluinen, brugwachter, landbouwer, landopziener, ovl. te Gorinchem op 17 jun 1944, tr. te Vuren op 17 jun 1892 met Hermina Sterk, dr. van Arie Sterk en Maria Hermina van Muijlwijk, geb. te Vuren op 7 mei 1875, ovl. te Gorinchem op 27 dec 1948. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Maria, geb. te Vuren op 30 okt 1892, ged. te Dalem, ovl. te Rotterdam op 28 dec 1948, tr. te Gorinchem op 9 okt 1919 met Gerrit Jan van Merkesteijn, zn. van Gerard van Merkesteijn en Geertruida Johanna van Remmerde, geb. te Dodewaard op 14 mei 1885, slager, ovl. te Rotterdam op 19 aug 1969, (Gerrit Jan tr. (1) te Rotterdam op 12 mrt 1913 met Wilhelmina Cornelia Maria van Schaik, dr. van Christiaan van Schaik en Cornelia Helena Schavers.). 
  2.  Maria Hermina, geb. te Dalem op 24 jun 1894, ged. te Dalem, verpleegster, ovl. te Dordrecht op 15 jun 1918. 
  3.  Grieta, geb. te Gorinchem op 22 jan 1896, ovl. te Gorinchem op 24 jul 1896. 
  4.  Grietje, geb. te Gorinchem op 7 sep 1897, ged. te Schelluinen, verpleegster, ovl. te Waalwijk op 17 dec 1994, tr. te Gorinchem op 24 okt 1928 met Jan Wouter van Andel, zn. van Antonie Hendrik van Andel, geb. te Gorinchem op 9 mei 1880, uitgever/drukker, ovl. te Gorinchem op 30 sep 1944. 
  5.  Antje, geb. te Gorinchem op 19 sep 1899, ovl. te Hillegersberg op 13 apr 1932, tr. te Gorinchem op 27 aug 1924, kerk.huw. te Schelluinen op 27 aug 1924 met Cornelis Verduin, zn. van Teunis Frederik Verduin en Sophia van Willigen, geb. te Gorinchem op 15 sep 1895, boekhouder, ovl. te Rotterdam op 13 mei 1967, (Cornelis tr. (2) te Rotterdam op 3 mei 1933 met Pietronella Cornelia Elisabeth de Bree, dr. van Pieter de Bree en Gerdina Hendrika Maria Starmans.). 
  6.  Hendrik Hendrikus, geb. te Gorinchem op 25 okt 1901, volgt Xr
  7.  Arie, geb. te Gorinchem op 21 apr 1904, volgt Xs
  8.  Baldina Gijsberta, geb. te Gorinchem op 27 mrt 1906, ged. te Schelluinen, ovl. te Oud-Beijerland op 23 dec 2001, tr. te Gorinchem op 27 mei 1931 met Jan Rokus Swets, zn. van Korstiaan A. Swets, geb. te Hardinxveld op 23 jan 1906, kruidenier, ovl. te Oud-Beijerland op 23 mrt 1979. 
  9.  Hendrikus Nicolaas Johannes, geb. te Gorinchem op 10 feb 1907, volgt Xt
  10.  Hermina, geb. te Gorinchem op 11 jun 1909, ged. te Schelluinen, tr. te Rotterdam op 26 nov 1930 met Abraham Verbeek, zn. van Pieter Verbeek en Aaltje Smidt, geb. te Rotterdam op 15 jan 1909, onderwijzer, ovl. te Rotterdam op 19 mrt 1980. 
  11.  Leonarda Hendrika, geb. te Gorinchem op 1 nov 1911, ged. te Schelluinen, ovl. te Oud-Beijerland op 16 mei 1993, tr. te Gorinchem op 23 mei 1934 met Nicolaas Gijsbertus Johannes Schouten, zn. van Johannes Gijsbertus Schouten en Hendrika Versteeg, geb. te Andel op 24 dec 1908, ovl. te Renkum op 22 sep 1979. 
  12.  Baltus, geb. te Gorinchem op 7 jun 1914, volgt Xu
  13.  Areke Pietronella, geb. te Gorinchem op 7 sep 1916, ged. te Schelluinen, ovl. te Berlicum op 3 feb 2003, tr. te Gorinchem op 11 okt 1939 met Gerardus Adrianus van Bergeijk Drager van het Verzetsherdenkingskruis, zn. van Rokus van Bergeijk en Christina Lena van der Kooij, geb. te Hardinxveld op 30 mei 1916, ovl. te 's Hertogenbosch op 31 jan 2004. 
 .
Baltus Advocaat.
Baltus Advocaat en zijn oudste zoon Hendrik H. waren dirigent van enige Schelluinse koren. Zie voor meer informatie Advocaat dirigeert Schelluinen..
 

Generatie X

Xa.  Jan Arie van Genderen, (zn. van IXa), geb. te Gorinchem op 2 mei 1873, bouwman, tr. te Nieuwland op 19 mei 1904 met Willempje de Wild, dr. van Jan de Wild en Nevina van Iperen, geb. te Nieuwland op 18 mei 1883, ovl. te Nieuwland op 21 mei 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, geb. te Nieuwland op 14 dec 1902, ovl. voor 8 apr 1993, tr. te Hoornaar op 6 okt 1927 met Heiltje Dirkje Advokaat, (dr. van Xk), geb. te Hoornaar op 8 aug 1909, ovl. te Schoonhoven op 8 apr 1993, gecr. 
  2.  Maria Sophia, geb. te Nieuwland op 9 nov 1904. 
  3.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoogblokland op 23 mrt 1911. 
  4.  Cornelis, geb. te Hoogblokland na 29 aug 1912, volgt XIa
  5.  Dirk, geb. te Hoogblokland circa mei 1914, ovl. te Hoogblokland op 3 apr 1915. 

Xb.  Jan Advocaat, (zn. van IXb), geb. te Giessendam op 31 jul 1854, werkman, ovl. te Dordrecht op 24 jan 1936, tr. te Giessendam op 23 aug 1879 met Teuntje Nomen, dr. van Arie Nomen en Aafje Meerkerk, geb. te Wijngaarden op 20 okt 1860, ovl. te Giessendam op 27 mrt 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob, geb. te Giessendam op 30 dec 1879, volgt XIb
  2.  Gerrigje, geb. te Giessendam op 30 jul 1881, tr. te Giessendam op 29 dec 1906 met Aart Versluis, zn. van Aart Versluis en Annigje Bank, geb. te Giessendam op 8 jan 1881, arbeider. 
  3.  Arie, geb. te Giessendam op 23 feb 1883, ovl. te Giessendam op 21 dec 1883. 
  4.  Arie Advokaat, geb. te Giessendam op 14 aug 1884, volgt XIc
  5.  Jannigje, geb. te Giessendam op 3 jan 1886, ovl. te Giessendam op 23 apr 1886. 
  6.  Jan, geb. te Giessendam op 5 jun 1887, ovl. te Giessendam op 10 okt 1906. 
  7.  Gerit, geb. te Giessendam op 8 aug 1889, volgt XId
  8.  Gerrit, geb. te Giessendam op 30 jun 1891, volgt XIe
  9.  Teunis Advokaat, geb. te Giessendam op 26 okt 1892, volgt XIf
  10.  Aafje, geb. te Giessendam op 2 okt 1894, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 28 jul 1971, tr. te Giessendam op 21 jul 1917 met Hendrik Kroon, zn. van Pieter Kroon en Dirkje Adriana Kamsteeg, geb. te Giessendam op 5 jul 1893, timmerman. 
  11.  Jannigje, geb. te Giessendam op 8 jul 1896, ovl. op 10 jul 1982, tr. te Giessendam op 15 jun 1922 met Johannes van Houwelingen, zn. van Leendert Cornelis van Houwelingen en Jannigje Huisman, geb. te Giessendam op 9 jul 1894, werkman. 
  12.  Marigje, geb. te Giessendam op 20 jan 1898, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 20 nov 1959, tr. te Giessendam op 9 nov 1918 met Arie Boonstoppel, zn. van Gijsbert Boonstoppel en Jannigje Overgauw, geb. te Giessendam op 28 mrt 1895, arbeider, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 5 jul 1962. 
  13.  Willempje, geb. te Giessendam op 22 nov 1899, ovl. te Lisse op 30 sep 1976. 
  14.  Gijsbert, geb. te Giessendam op 19 okt 1901, volgt XIg

Xc.  Aart Advocaat, (zn. van IXd), geb. te Schelluinen op 25 mrt 1858, koopman, koetsier, ovl. te Hof van Delft op 14 jan 1914, tr. te Langerak op 2 feb 1883 met Antje Adriana Rozendaal, dr. van Hermanus Rozendaal en Lijsbeth de Groot, geb. te Langerak op 8 sep 1864, ovl. te Delft op 8 jan 1939. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 31 mrt 1883, volgt XIh
  2.  Hermanus, geb. te Gorinchem op 18 jun 1884, letterzetter, ovl. te Renkum op 1 feb 1906. 
  3.  Cornelis, geb. te Gorinchem op 31 jan 1886, volgt XIi
  4.  Hendrik (Harry), geb. te Gorinchem op 19 sep 1887, volgt XIj
  5.  Elisabeth, geb. te Gorinchem op 21 nov 1888, ovl. te Amersfoort op 16 mrt 1974, tr. te Hof van Delft op 1 dec 1909 met Pieter Johannes Hendrik Sas, zn. van Johannes Cornelis Sas en Lijntje van der Genuchten, geb. te Den Haag op 29 jun 1881, ovl. te Den Haag op 22 mrt 1961. 
  6.  Wilhelmina, geb. te Gorinchem op 2 okt 1890, ovl. te Gorinchem op 5 jun 1891. 
  7.  Aart, geb. te Gorinchem op 5 okt 1891, ovl. te Pella [ia, usa] op 10 apr 1920. 
  8.  Wilhelmina, geb. te Delft op 17 dec 1893, ovl. te Amsterdam op 27 feb 1946, tr. (1) te Hof van Delft op 4 dec 1918 met Gijsbertus Elias Preuninger, zn. van Gijsbertus Jacobus Johannes Preuninger en Cornelia Frankamp, geb. te Delft op 3 okt 1885, ovl. te Leerdam op 5 apr 1930, tr. (2) te Den Haag op 22 mrt 1933 met Jacobus Snoep, zn. van Job Snoep en Barbara van der Does, geb. te Heteren op 30 apr 1886, bankdirecteur, ovl. te Amsterdam op 25 aug 1964. 
  9.  Jan Arie, geb. te Delft op 28 feb 1896, volgt XIk
  10.  Teunis, geb. te Hof van Delft op 30 mrt 1898, ovl. te Hof van Delft op 9 jul 1899. 
  11.  Jannetje (Jenny), geb. te Hof van Delft op 21 jan 1900, ovl. te Puyallup [wa, usa] op 14 mei 1966, tr. te Seward [ne, usa] op 15 nov 1930 met Edwin Charles (Ted) Allen, geb. te Plymouth [gbr] op 10 mrt 1887, ovl. te Napa [ca, usa] op 18 okt 1966. 
  12.  Alida, geb. te Hof van Delft op 23 apr 1902, ovl. te Den Haag op 12 feb 1947, tr. te Delft op 29 jun 1927 met Jacobus Burghoorn, zn. van Jurriaan Adrianus Burghoorn en Maria Catharina van Battum, geb. te Delft op 11 mrt 1900, ovl. te Den Haag op 5 aug 1976. 
  13.  Adriana, geb. te Hof van Delft op 21 feb 1904, ovl. te Vlaardingen op 23 mrt 1977. 
  14.  Antje Adriana, geb. te Hof van Delft op 15 sep 1905, hulp in de huishouding, ovl. te Surrey [bc, can] op 14 jun 1978, tr. te Delft op 22 okt 1930 met Jacobus Johannes Spijker, geb. te Noordwijk op 30 nov 1904, handelsreiziger, ovl. te Surrey [bc, can] op 14 feb 1985. 
  15.  Hermanus, geb. te Hof van Delft op 2 jul 1907, volgt XIl
 .
Aart Advocaat.
Van de 15 kinderen van Aart en zijn vrouw emigreerden er 6 naar Canada en de U.S.A. !!
 
 .
Jannetje (Jenny) Advocaat.
Jannigje wordt op 10-2-1920 afgevoerd uit het Haagse bevolkingsregister wegens vertrek naar Pella (U.S.A.).
 

Xd.  Willem Advocaat, (zn. van IXe), geb. te Groningen op 23 aug 1887, fabrikant, ovl. te Arnhem op 30 jun 1960, tr. (1) te Groningen op 26 mei 1910, (gesch. te Groningen op 26 jul 1929) met Femmigje Wolters, dr. van Jan Willem Wolters en Trientje Schwartz, geb. te Groningen op 17 jul 1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Jan, geb. te Groningen op 3 okt 1913, volgt XIm
  Willem Advocaat, tr. (2) te Amsterdam op 28 feb 1934 met Aaffien Mulder, dr. van Eiko Mulder en Jacoba Westendorp, geb. te Bierum op 23 dec 1888. 

Xe.  Gerrit Advocaat, (zn. van IXf), geb. te Hardinxveld op 18 dec 1872, hoepelmaker, molenbaas, ovl. te Dordrecht op 16 jun 1941, tr. te Hardinxveld op 28 nov 1903 met Klasina Hoornaar, dr. van Adriaan Hoornaar en Jantje van Doesburg, geb. te Hardinxveld op 14 sep 1874, ovl. na 16 jun 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Advokaat, geb. in 1904, ovl. te Hardinxveld op 15 mrt 1905. 
  2.  Aart, geb. te Hardinxveld op 22 okt 1906, schipper, molenbaas, dekknecht, fabrieksarbeider, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 31 dec 1970, tr. te Hardinxveld op 3 aug 1934 met Alida Cornelia Otto, dr. van Jan Gijsbert Otto en Jannigje Tromp, geb. te Hardinxveld op 31 okt 1908, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 4 jan 1994. 
  3.  Adriaan, geb. te Hardinxveld op 5 sep 1910, bankwerker, electrisch lasser, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 9 feb 1985, tr. te Capelle aan de IJssel op 12 okt 1950 met Marrigje Woutrina Borsje, dr. van Arie Borsje en Stijntje de Ridder, geb. te Rotterdam op 16 nov 1917, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 23 dec 1996. 

Xf.  Jakob Advocaat, (zn. van IXg), geb. te Hardinxveld op 27 jul 1880, arbeider, los werkman, fabrieksbaas, begr. te Hardinxveld op 6 okt 1972, tr. (1) te Hardinxveld op 3 okt 1903 met Anna Maria Blokland, dr. van Ewouter Blokland en Anna Maria Duizer, geb. te Hardinxveld op 20 sep 1879, ovl. te Delft op 7 mrt 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ewouter, geb. te Delft op 16 feb 1904, volgt XIn
  2.  Aart Adrianus, geb. te Delft op 11 aug 1906, volgt XIo
  3.  Anna Maria, geb. te Delft op 3 mrt 1908, dienstbode, ovl. te Hengelo op 24 sep 2001, tr. te Delft op 20 mei 1936 met Jordanus Pieter Hoogenraad, zn. van Pieter Philippus Hoogenraad en Catharina Oosterloo, geb. te Rotterdam op 10 okt 1908, ovl. te Rotterdam op 10 mei 1940. 
  4.  Willem, geb. te Delft op 24 jan 1910, ovl. te Delft op 2 mrt 1910. 
  5.  Jannigje, geb. te Delft op 3 jun 1911, ovl. te Delft op 3 sep 1930. 
  6.  Willem, geb. te Delft op 20 jul 1913, portier, ovl. te Delft op 21 dec 1984, tr. te Delft op 26 jun 1942 met Jacoba Krijgsman, geb. te Rotterdam op 17 dec 1905. 
  7.  Adrianus, geb. te Delft op 4 okt 1914, ovl. te Delft op 7 mrt 1928. 
  Jakob Advocaat, tr. (2) te Delft op 7 nov 1917 met Susanna van der Ham, dr. van Casper van der Ham en Willemina Gijsberta Akkersdijk, geb. te Delft op 26 jun 1879, ovl. te Delft op 9 okt 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willemina Gijsberta, geb. te Delft op 2 okt 1918, tr. met Jacobus Willem Neefe
  2.  Jakob, geb. te Delft op 7 aug 1920, volgt XIp
  3.  Casper, geb. te Delft op 22 jul 1922. 

Xg.  Willem Advocaat, (zn. van IXg), geb. te Hardinxveld op 17 dec 1885, arbeider, heibaas, ovl. na 17 jun 1958, tr. te Hardinxveld op 21 mrt 1908 met Huibertje Vlot, dr. van Gijsbert Vlot en Huibertje van Muilwijk, geb. te Hardinxveld op 28 jun 1883, ovl. te Dordrecht op 17 jun 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert, geb. te Hardinxveld op 12 sep 1908, volgt XIq
  2.  Willem, geb. te Hardinxveld op 24 feb 1911, ovl. te Hardinxveld op 29 apr 1911. 
  3.  Neeltje, geb. te Hardinxveld op 4 mei 1912, ovl. te Sliedrecht op 3 mei 1999, begr. te Sliedrecht op 7 mei 1999, tr. te Sliedrecht op 1 jun 1934 met Jan Willem Visser, zn. van Mees Visser en Jozina Kroon. 
  4.  Huibertje, geb. te Hardinxveld op 21 jun 1914, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 8 okt 2004, tr. te Hardinxveld op 28 okt 1939 met Pieter Jacob van der Schuit, zn. van Mathijs van der Schuit en Johanna Antonia Verschoor, geb. te De Werken en Sleeuwijk op 21 apr 1912, rijswerker, heibaas, ovl. te Gorinchem op 20 nov 1985. 
  5.  Willemina, geb. te Hardinxveld op 30 mrt 1917, ovl. te Gorinchem op 26 jul 1992, tr. te Hardinxveld op 15 aug 1941 met Leendert Vogel, zn. van Nicolaas Cornelis Vogel en Annigje Dirksje Boogaart, geb. te Hardinxveld op 2 apr 1915, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 28 dec 2003. 
  6.  Willem, geb. te Hardinxveld op 12 jul 1919, volgt XIr
  7.  Adrianus Cornelis, geb. te Hardinxveld op 24 jul 1920, volgt XIs
  8.  Cornelia, geb. te Hardinxveld op 26 nov 1922. 
  9.  Gijsbertje, geb. te Hardinxveld op 12 feb 1926, tr. te Hardinxveld op 10 aug 1951 met Bastiaan Swets, zn. van Korstiaan Swets en Jenneke van Andel, geb. te Hardinxveld op 14 apr 1922, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 6 jan 2004. 
  10.  Gerrit, geb. te Hardinxveld op 12 feb 1927, volgt XIt

Xh.  Gerrit Advocaat, (zn. van IXg), geb. te Hardinxveld op 14 aug 1899, grondwerker, ovl. te Amsterdam op 7 mei 1982, tr. te Amsterdam op 13 jun 1934 met Jansje Elisabeth Stuart, dr. van Ernst Stuart en Trijntje Boonstra, geb. te Amsterdam op 28 dec 1912, ovl. te Amsterdam op 3 nov 1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje, geb. te Amsterdam op 12 dec 1934, tr. te Amsterdam op 4 aug 1959 met Abraham de Haan, geb. te Aarlanderveen op 8 nov 1935. 
  2.  Jan Frederik, geb. te Amsterdam op 1 feb 1938, volgt XIu
  3.  Gerda, geb. te Amsterdam op 28 dec 1948, tr. te Amsterdam op 18 mrt 1970 met Dick van Altena, zn. van Dirk van Altena en Alberta Frederika Josephina Deneke, geb. te Weesp op 16 okt 1947, directeur woningcorporatie. 
  4.  Johan, geb. te Amsterdam op 22 okt 1951, tr. met Dolly van den Berg, geb. te Amsterdam op 8 jul 1952. 

Xi.  Hendrik Advokaat, (zn. van IXh), geb. te Hoornaar op 5 nov 1858, schoenmaker, ovl. te Hoogblokland op 24 aug 1916, tr. te Peursum op 24 mrt 1881 met Aafje de Bruin, dr. van Amel de Bruin en Geertruy van Muilwijk, geb. te Peursum op 27 okt 1860, ovl. te Hoogblokland op 7 mei 1915. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pleuntje, geb. te Hoornaar op 30 apr 1882, ovl. te Hoornaar op 1 sep 1882. 
  2.  Amel, geb. te Hoornaar op 16 jun 1883, volgt XIv
  3.  Cornelis, geb. te Hoogblokland op 22 feb 1886, volgt XIw
  4.  Geertje, geb. te Hoogblokland op 31 jan 1888, tr. te Hoogblokland op 9 mrt 1911 met Aart Slob, zn. van Wouter Slob en Aartje Wemmers, geb. te Hoornaar op 4 aug 1886, bouwman. 
  5.  Arie, geb. te Hoogblokland op 21 jun 1889, ovl. te Hoogblokland op 10 feb 1890. 
  6.  Geertrui, geb. te Hoogblokland op 8 aug 1891, ovl. te Hoogblokland op 17 jan 1892. 
  7.  Jacob Advocaat, geb. te Hoogblokland op 4 nov 1892, volgt XIx
  8.  Geertrui, geb. te Hoogblokland op 18 jan 1894, tr. te Hoogblokland op 23 aug 1917 met Arie den Burger, zn. van Govert Adrianus den Burger en Machteltje Bakker, geb. te Hoogblokland op 18 feb 1893, arbeider. 
  9.  Pleuntje, geb. te Hoogblokland op 26 nov 1895, ovl. te Hoogblokland op 30 dec 1898. 
  10.  Pleuntje, geb. te Hoogblokland op 15 sep 1900, ovl. te Utrecht op 1 mei 1937, tr. met Dirk van Hoorne

Xj.  Cornelis Advokaat, (zn. van IXh), geb. te Hoornaar op 6 nov 1863, schoenmaker, ovl. te Peursum op 10 feb 1952, tr. te Hoornaar op 20 jul 1893 met Gerrigje Baron, dr. van Dirk Baron en Saartje de Jong, geb. te Hoornaar op 6 dec 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. te Peursum op 15 mei 1894, volgt XIy
  2.  Saartje, geb. te Peursum op 28 apr 1897, ovl. te Gorinchem op 20 apr 1972, tr. te Peursum op 8 jun 1922 met Willem Kortland, zn. van Cornelis Kortland en Maaike Kortlever, geb. te Streefkerk op 13 dec 1897, schipper, ovl. te Gorinchem op 11 aug 1967. 
  3.  Pleuntje, geb. te Peursum op 24 dec 1898, winkelierster, ovl. te Zederik op 10 jan 1991. 

Xk.  Arie Advokaat, (zn. van IXh), geb. te Hoornaar op 14 dec 1865, ovl. te Utrecht op 2 nov 1923, tr. (1) te Hoornaar op 3 jan 1895 met Gerrigje Langerak, dr. van Bastiaan Langerak en Jantje de Groot, geb. te Hoogblokland op 21 apr 1871, ovl. te Hoornaar op 27 jun 1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelis, geb. te Hoornaar op 24 jun 1896, volgt XIz
  2.  Jantje, geb. te Hoornaar op 26 aug 1897, ovl. te Utrecht op 14 mei 1947, tr. te Hoornaar op 7 dec 1923 met Jan Hendrik Korstiaan Sterk, zn. van Adrianus Sterk en Pleuntje Versluis, geb. te Kedichem op 21 jul 1894, ovl. na 14 mei 1947. 
  3.  Pleuntje, geb. te Hoornaar op 12 okt 1899, ovl. te Schoonhoven op 2 aug 1983, tr. te Hoornaar op 5 apr 1923 met Cornelis de Groot, zn. van Jacobus de Groot en Aantje de Groot, geb. te Gorinchem op 1 jan 1901, ovl. te Schoonhoven op 10 jan 1979. 
  4.  Dingena Bastiaantje, geb. te Hoornaar op 8 mrt 1901, ovl. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 28 mei 1979, tr. met Teunis de Lange, zn. van Gerrit de Lange en Annigje van Kleij, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 7 jun 1898, ovl. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 11 okt 1954. 
  5.  Aantje Jacobje, geb. te Hoornaar op 29 dec 1903, dienstbode, ovl. te Zederik op 3 jul 1999, tr. te Hoornaar op 3 sep 1925 met Gerrit Jan van Veen, zn. van Jan van Veen en Johanna Hendrika de Bruin, geb. te Lexmond op 5 dec 1901, ovl. te Zederik op 7 jun 1990. 
  6.  Willempje, geb. te Hoornaar op 31 okt 1905, ovl. te Nieuwegein op 10 aug 1989, tr. te Hoornaar op 2 sep 1926 met Rokus van Iperen, zn. van Rokus van Iperen en Metje Johanna Middelkoop, geb. te Leerbroek op 13 feb 1901, wagenmaker. 
  Arie Advokaat, tr. (2) te Hoornaar op 13 mrt 1908 met Engelina van 't Hart, dr. van Dirk van 't Hart en Heiltje Bos, geb. te Hoogblokland op 26 mei 1882. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 23 jun 1908. 
  2.  Heiltje Dirkje, geb. te Hoornaar op 8 aug 1909, ovl. te Schoonhoven op 8 apr 1993, gecr, tr. met Willem van Genderen, (zn. van Xa) (zie Xa). 
  3.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 17 apr 1911. 
  4.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 13 dec 1911. 
  5.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 1 feb 1913. 
  6.  Doodgeb. zoon, ovl. te Hoornaar op 27 jan 1914. 
  7.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 19 nov 1914. 
  8.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 24 jun 1915. 
  9.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 28 jul 1916. 
  10.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 26 nov 1917. 
  11.  Doodgeb. zoon, ovl. te Hoornaar op 21 okt 1918. 
  12.  Doodgeb. dochter, ovl. te Hoornaar op 13 dec 1919. 

Xl.  Hendrik Advokaat, (zn. van IXi), geb. te Molenaarsgraaf op 9 nov 1882, schoenmaker, ovl. te Molenaarsgraaf op 20 aug 1944, tr. te Streefkerk op 12 sep 1912 met Klaasje Nieuwpoort, dr. van Teunis Nieuwpoort en Janna Borsje, geb. te Groot-Ammers op 24 mei 1887, ovl. te Molenaarsgraaf op 25 feb 1961. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria, geb. te Molenaarsgraaf op 30 jun 1913, ovl. te Molenaarsgraaf op 20 mei 1988, tr. te Molenaarsgraaf op 26 sep 1940 met Johannes Jacobus Ooms, geb. te Groot-Ammers op 4 jun 1904, hoofdonderwijzer o.l.s, ovl. te Brandwijk op 30 mei 1980. 
  2.  Jacob, geb. te Molenaarsgraaf op 25 sep 1915, medewerker PTT, ovl. te Vught (gefusilleerd) op 29 jul 1944. 
 .
Jacob Advokaat.
Jacob Advokaat (en Jan Hak) maakte deel uit van de KP (Knokploeg) van het Land van Heusden en Altena. De hulp van deze ploeg wordt ingeroepen bij een dropping in Helvoirt. Dit blijkt een gefingeerde dropping te zijn en hij wordt op 15 juni 1944 met vier andere mannen door de Duitsers gearresteerd. Zij worden naar Vught overgebracht, waar zij op 29 juli worden gefusilleerd. Op 28 augustus wordt ijn familie pas van zijn overlijden op de hoogte gesteld. (Kort daarvoor is zijn vader overleden).
Bron: De Waard in oorlogstijd, door A. Korpel (deel 1).
Jacob word besproken op de website van het Nationaal Monument Kamp Vught http://www.nmkampvught.nl/index.php?id=9.
en ook genoemd op http://database.documentatiegroep40-45.nl/ .
 

Xm.  Cornelis Advokaat, (zn. van IXi), geb. te Molenaarsgraaf op 12 aug 1887, huisschilder, drogist, verzekeringsagent, ovl. te Den Haag op 3 dec 1969, tr. te Molenaarsgraaf op 13 mrt 1913 met Dirkje Brouwer, dr. van Arie Brouwer en Johanna van Vuuren, geb. te Molenaarsgraaf op 4 okt 1889, ovl. op 23 mei 1971. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Johanna, geb. te Naaldwijk op 30 mei 1914, kinderverzorgster, ovl. te Wassenaar op 1 mei 1988, tr. te Den Haag op 5 mei 1943 met Adrianus Marinus Leerdam, geb. op 26 mrt 1915, directeur melkfabriek Leerdam Den Haag, ovl. te Wassenaar op 15 apr 1989. 
  2.  Johanna Jacoba, geb. te Naaldwijk op 5 jul 1915, ovl. te Den Haag op 28 aug 1997, tr. te Den Haag op 24 mei 1939 met Arthur Friedrich Smid, geb. te Kijkduin op 9 aug 1911, ambtenaar gemeente Den Haag, ovl. te Den Haag op 25 jan 1999. 

Xn.  Hendrik Gerrit Advokaat, (zn. van IXj), geb. te Ridderkerk op 12 feb 1875, boekhouder, ovl. te Ridderkerk op 16 jan 1941, tr. te Giessendam op 22 aug 1907 met Flora Terlouw, dr. van Peter Teunis Terlouw en Adriana den Hartog, geb. te Giessendam op 26 nov 1881, ovl. te Giessendam op 8 okt 1965. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Peter Teunis, geb. te Ridderkerk op 13 mei 1908, volgt XIaa

Xo.  Gerrit Hendrik Advokaat, (zn. van IXj), geb. te Ridderkerk op 27 jun 1877, onderwijzer/"hoofd eener school", ovl. te Rotterdam op 18 dec 1921, tr. te Rotterdam op 15 mei 1907 met Gebina Fransiska Stutvoet, dr. van Jan Stutvoet en Reinelina Wortel, geb. te Obergum (Winsum) op 15 jan 1885, ovl. te Rotterdam op 27 jul 1930. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Jan Hendrik, geb. te Rotterdam op 13 apr 1908, volgt XIab
  2.  Reinelina Cornelia Roelfina, geb. te Rotterdam op 11 mrt 1913. 
  3.  Cornelia Gebina, geb. te Rotterdam op 21 mrt 1914, ovl. te Rotterdam op 6 dec 1914. 

Xp.  Nicolaas Johannes Advocaat, (zn. van IXl), geb. te Hardinxveld op 21 feb 1896, schilder, ovl. te Rotterdam op 21 aug 1984, tr. te Rotterdam op 20 jul 1921 met Annemietje de Jager, dr. van Johannes Bastiaan de Jager en Neeltje van Zoest, geb. te Lekkerkerk op 18 nov 1899, ovl. na 21 aug 1984. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Baltus, geb. te Rotterdam op 1 okt 1921, volgt XIac
  2.  Johannes Bastiaan, geb. te Rotterdam op 4 sep 1922. 
  3.  Geertrui, geb. te Rotterdam op 6 jul 1927. 
  4.  Neeltje, geb. te Rotterdam op 18 nov 1928. 
  5.  Gijsbert, geb. te Rotterdam op 25 dec 1933, ovl. te Dordrecht op 20 nov 1944. 

Xq.  Baltus Advocaat, (zn. van IXl), geb. te Rotterdam op 21 sep 1900, arbeider gemeente gasfabriek, stoker K.N.S.M. schilder, ovl. te Capelle aan de IJssel op 10 mrt 1965, tr. (1) te Rotterdam op 1 mrt 1922, (gesch. te Rotterdam op 26 feb 1934) met Johanna de Rooij, dr. van Johannes de Rooij en Willemina Huizer, geb. te Rotterdam op 22 jun 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hermanus, geb. te Rotterdam op 17 jun 1933. 
  Baltus Advocaat, tr. (2) te Rotterdam op 9 aug 1939 met Commerina Jongste, dr. van Willem Jongste en Anna Snettelaar Humting, geb. te Rotterdam op 5 okt 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertrui Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 28 feb 1946, ovl. te Rotterdam op 29 apr 1946. 

Xr.  Hendrik Hendrikus Advocaat, (zn. van IXm), geb. te Gorinchem op 25 okt 1901, ged. te Schelluinen op 30 mrt 1902, grondwerker, opzichter Cultuurtechnische Dienst, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 29 apr 1976, tr. te Hardinxveld op 28 dec 1928 met Aagje de Ruijter, dr. van Wouter de Ruijter en Adriana de Ruijter, geb. te Hardinxveld op 23 jul 1907, ovl. te Ridderkerk op 2 mei 1998. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Baltus, geb. te Hardinxveld op 7 jan 1930, volgt XIad
  2.  Wouter, geb. te Hardinxveld op 23 sep 1932, volgt XIae
  3.  Maria Anna, geb. te Hardinxveld op 3 dec 1935, telefoniste-receptioniste, tr. te Hardinxveld op 17 jul 1959 met Marinus Roeland van den Bergh, geb. te Kedichem op 3 sep 1932, elektriciën, ovl. te Andel op 20 mrt 1967. 
  4.  Adriana Willy, geb. te Hardinxveld op 19 jan 1937, ovl. te Hardinxveld op 19 feb 1937. 
  5.  Adriana Willy, geb. te Hardinxveld op 11 apr 1939, energetisch therapeute, tr. te Hardinxveld-Giessendam op 8 dec 1961 met Jan Wijnand Hooikaas, zn. van Wijnand Hooikaas en Cornelia Maria de Bruin, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 6 mei 1938, ontwerper scheepsbouw. 
  6.  Hermina, geb. te Hardinxveld op 25 okt 1942, tr. te Hardinxveld-Giessendam op 20 dec 1962 met Marinus Antonie Schouten, zn. van Otto Schouten en Amarenzia Hendrina Bouman, geb. te Giessen op 30 jul 1937, machine bankwerker. 

Xs.  Arie Advocaat, (zn. van IXm), geb. te Gorinchem op 21 apr 1904, ged. te Schelluinen, landbouwer, postbode, ovl. te Gorinchem op 23 dec 1978, tr. te Gorinchem op 2 aug 1939 met Pietje van Wilgen, dr. van Johannes van Wilgen en Clazina Bastiana Ritmeester, geb. te Gorinchem op 26 jan 1912, ovl. te Gorinchem op 2 aug 1996. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Baltus, geb. te Gorinchem op 24 aug 1940, volgt XIaf
  2.  Clazina Johanna Hermina, geb. te Gorinchem op 26 okt 1944, docent, tr. te Gorinchem circa 12 mei 1967 met Dirk Cornelis de Ruiter, geb. te Giessenburg op 6 aug 1942, department manager. 
  3.  Marianne Hermina, geb. te Gorinchem op 29 okt 1947, groepsleerkracht, tr. circa 27 okt 1971 met Bastiaan van Meeteren, docent. 
  4.  Johanna, geb. te Gorinchem op 22 jan 1953, verpleegkundige, tr. te Gorinchem op 26 sep 1974, (gesch. op 20 mei 1999) met Bert Dijxhoorn, zn. van Cornelis Dijxhoorn en Jansje Both, geb. te Giessendam op 15 mei 1947, timmerman. 

Xt.  Hendrikus Nicolaas Johannes Advocaat, (zn. van IXm), geb. te Gorinchem op 10 feb 1907, ged. te Schelluinen, landbouwer/arbeider melkfabriek, ovl. te Gorinchem op 6 nov 1980, tr. te Gorinchem op 18 jun 1947 met Aaltje Duizer, geb. op 15 mrt 1910, kraamverpleegster, ovl. te Gorinchem op 5 mrt 2000. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. te Gorinchem op 20 jun 1949. 

Xu.  Baltus Advocaat, (zn. van IXm), geb. te Gorinchem op 7 jun 1914, ged. te Schelluinen, opperwachtmeester marechaussee, ovl. te Apeldoorn op 23 feb 1988, tr. met Kathleen Mary West, dr. van Henry West en Nelly Elisabeth Bishop, geb. te Cookham Dean (Maidenhead) [gbr] op 7 jul 1919, ovl. te Beekbergen op 22 jun 2006. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Angela Mary, geb. op 16 nov 1945, ovl. op 2 dec 1945. 
  2.  Rosemary Elisabeth Hermina, geb. te Eindhoven op 4 sep 1947, tr. op 26 jun 1970 met Gerrit Wijnand Marchal, predikant. 
  3.  Margaret Ann, geb. te Apeldoorn op 5 jul 1951, verpleegkundige, tr. te IJlst op 21 dec 1978, (gesch. in apr 1995) met Dirk Hendrik Albert Diepeveen, geb. te Sneek op 15 apr 1953, winkelier. 
  4.  Karin Alexandra, geb. te Apeldoorn op 30 mrt 1959, agent Klantenservice KPN, tr. te Apeldoorn op 4 jul 1986, (gesch. op 26 nov 2003) met Franciscus Antonius Josephus Maria (Frank) Thuijs, geb. te Renkum op 13 jun 1960, inkoper Ministerie van Defensie. 

Generatie XI

XIa.  Cornelis van Genderen, (zn. van Xa), geb. te Hoogblokland na 29 aug 1912, tr. te Ottoland op 12 okt 1938 met Johanna-Dina Vuijk-Noorland, dr. van Gijsbert Vuijk-Noorland en Flora de Vries, geb. te Ottoland op 15 sep 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Flora, geb. te Nieuwland op 13 jan 1939. 

XIb.  Jacob Advocaat, (zn. van Xb), geb. te Giessendam op 30 dec 1879, arbeider, ovl. op 12 feb 1964, tr. te Giessendam op 19 okt 1901 met Teuna van der Linden, dr. van Jan van der Linden en Ariaantje de Boon, geb. te Hardinxveld op 9 sep 1879, ovl. op 27 jun 1962. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teuntje, geb. te Giessendam op 28 feb 1902, tr. te Den Haag op 4 okt 1922 met Dirk Nicolaas König, zn. van Dirk Nicolaas König en Maria Cornelia Koegler, geb. te Den Haag op 9 mei 1902, boterhandelaar. 
  2.  Ariaantje, geb. te Den Haag op 16 dec 1903, ovl. te Den Haag op 28 jan 1904. 
  3.  Ariaantje, geb. te Den Haag op 26 apr 1905, tr. te Den Haag op 12 dec 1923 met Cornelis Bernardus Baggerman, zn. van Bernardus Baggerman en Cornelia Notting, geb. te Den Haag op 17 jan 1902, gasfitter. 
  4.  Jan, geb. te Den Haag op 9 nov 1906, volgt XIIa
  5.  Doodgeb. dochter, ovl. te Den Haag op 13 jun 1908. 
  6.  Lena, geb. te Giessendam op 29 jul 1909, tr. te Den Haag op 14 okt 1931 met Johannes Wilhelmus Frederik den Hoedt, zn. van Johan Wilhelmus Frederik den Hoedt en Anna Maria Gerardina Zuiderwijk, geb. te Den Haag op 30 apr 1906. 
  7.  Agatha, geb. te Den Haag op 9 jul 1912, tr. te Den Haag op 14 nov 1934 met Wilhelmus Cornelis van Dijk, zn. van Cornelis Wilhelmus Jacob van Dijk en Catharina Maria de Kraan, geb. te Den Haag op 4 mei 1907. 
  8.  Jacoba, geb. te Den Haag op 26 jan 1914, tr. te Den Haag op 13 jun 1934 met Hubertus Matla, zn. van Cornelis Johannes Maria Matla en Catharina Francisca Hilversum, geb. te Den Haag op 19 aug 1909. 
  9.  Doodgeb. zoon, ovl. te Den Haag op 13 dec 1915. 
  10.  Doodgeb. zoon, ovl. te Den Haag op 15 dec 1920. 

XIc.  Arie Advokaat, (zn. van Xb), geb. te Giessendam op 14 aug 1884, arbeider, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 30 nov 1966, tr. te Giessendam op 4 sep 1915 met Trijntje Kamsteeg, dr. van Herber Kamsteeg en Cornelia Hendrina Prins, geb. te Giessendam op 8 mei 1891, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 24 feb 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Herber Advocaat, geb. te Giessendam op 4 apr 1917, los werkman, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 23 apr 1979, tr. te Giessendam op 9 mei 1950 met Bastiaantje de Jong, dr. van Jacob de Jong en Marrigje de Jong, geb. te Giessendam op 21 mrt 1918, ovl. op 29 okt 1990. 
  2.  Jan, geb. te Giessendam op 24 jul 1919, volgt XIIb
  3.  Cornelia Hendrika Advocaat, geb. te Giessendam op 17 apr 1922, ovl. te Sliedrecht op 24 okt 1980, tr. te Sliedrecht op 13 jun 1942 met Pieter de Jager, zn. van Pieter de Jager en Maria Stuij, geb. te Sliedrecht op 12 apr 1915, ovl. te Sliedrecht op 28 apr 1995. 
  4.  Bastiaan Advocaat, geb. te Giessendam op 20 jan 1925. 
  5.  Teuntje Advocaat, geb. te Giessendam op 30 dec 1927, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 27 mei 1996, tr. te Giessendam op 20 apr 1956 met C. van Kekerix
  6.  Arie Advocaat, geb. te Giessendam op 23 jun 1929, tr. te Giessendam op 3 apr 1958 met M. de Ruiter
  7.  Gerit, geb. te Giessendam op 5 jul 1932, volgt XIIc

XId.  Gerit Advocaat, (zn. van Xb), geb. te Giessendam op 8 aug 1889, arbeider, ovl. te Giessendam op 20 nov 1918, tr. te Giessendam op 13 dec 1913 met Hendriksje de Krijger, dr. van Hendrik de Krijger en Neeltje de Rooij, geb. te Giessendam op 17 jun 1889, ovl. te Giessendam op 25 nov 1918. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Giessendam op 3 sep 1914, ovl. te Giessendam op 11 jan 1915. 
  2.  Neeltje, geb. te Giessendam op 3 okt 1915, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 6 aug 2001. 
  3.  Jan Advokaat, geb. te Giessendam op 18 jan 1917, volgt XIId
  4.  Teuntje, geb. te Giessendam op 3 aug 1918. 

XIe.  Gerrit Advocaat, (zn. van Xb), geb. te Giessendam op 30 jun 1891, hoepmaker, ovl. te Sliedrecht op 12 feb 1974, tr. te Hardinxveld op 15 apr 1916 met Maria Cornelia Klasina Ambachtsheer, dr. van Hendrik Ambachtsheer en Anna van den Hil, geb. te Hardinxveld op 6 aug 1894, ovl. te Giessendam op 11 sep 1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Advokaat, geb. te Giessendam op 25 mrt 1917, scheepsbouwer, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 16 dec 1991, tr. te Giessendam op 18 mei 1943 met Sofia Hendrika van der Meijde, dr. van Matthijs van der Meijde en Aantje Hagenaar, geb. te Giessendam op 14 aug 1917. 
  2.  Jan Advokaat, geb. te Giessendam op 9 apr 1920, volgt XIIe
  3.  Teuntje Advokaat, geb. te Giessendam op 9 apr 1920, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 19 sep 1976, tr. te Giessendam op 7 feb 1950 met Aart Versluis, zn. van Arie Versluis en Neeltje de Kluiver, geb. te Giessendam op 4 jan 1915, bankwerker, landarbeider, ovl. te Sliedrecht op 29 jul 1983. 
  4.  Anton Advokaat, geb. te Giessendam op 15 aug 1928, volgt XIIf

XIf.  Teunis Advokaat, (zn. van Xb), geb. te Giessendam op 26 okt 1892, werkman, ovl. te Rotterdam op 30 dec 1947, tr. te Giessendam op 8 dec 1917 met Jacoba Klijn, dr. van Jacob Klijn en Anne Hendrika van Aken, geb. te Giessendam op 6 okt 1893, ovl. na 30 dec 1947. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Hendrika, geb. te Giessendam op 12 jun 1918, ovl. te Sliedrecht op 27 aug 1997, tr. te Sliedrecht op 2 sep 1939 met Willem Cornelis de Jong, geb. te Sliedrecht op 14 jun 1915, stoker, machinist baggerwerken, ovl. te Sliedrecht op 22 jul 1994. 
  2.  Teuntje, geb. te Giessendam op 14 feb 1921. 
  3.  Neeltje, geb. te Giessendam op 23 apr 1922, ovl. te Gorinchem op 31 mei 1979, tr. te Giessendam op 7 mrt 1946 met Aart van Bennekum, zn. van Pieter van Bennekum en Fietje Uittenboogaard, geb. te Giessendam op 4 okt 1922, slager, veehandelaar, kruidenier, besteller PTT, ovl. te Zeist op 17 dec 1993. 
  4.  Jacoba, geb. te Giessendam op 20 aug 1926. 
  5.  Jan, geb. te Giessendam op 1 okt 1930, volgt XIIg
  6.  Jacob, geb. te Giessendam op 18 jul 1933. 
  7.  Teunis, geb. te Giessendam op 31 mrt 1936, volgt XIIh

XIg.  Gijsbert Advocaat, (zn. van Xb), geb. te Giessendam op 19 okt 1901, ovl. te Giessenburg op 17 jun 1976, tr. te Hardinxveld op 16 mei 1930 met Klazina de Ruiter, dr. van Gijsbert de Ruijter en Marigje Versluis, geb. te Hardinxveld op 20 jul 1908, ovl. te Giessenburg op 15 sep 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teuntje, geb. te Hardinxveld op 22 feb 1931, tr. te Hardinxveld op 13 dec 1957 met A. de Groot

XIh.  Jacob Advocaat, (zn. van Xc), geb. te Giessen-Nieuwkerk op 31 mrt 1883, machinist (grote vaart), boekwinkelier, ovl. te Egmond aan Zee op 6 feb 1977, tr. te Dordrecht op 9 dec 1909 met Elizabeth van Opijnen, dr. van Jan van Opijnen en Jannetje Zaanen, geb. te Gorinchem op 14 jan 1881, ovl. te Egmond aan Zee op 25 feb 1974. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart, geb. te Maassluis op 7 mei 1912, volgt XIIi
  2.  Jan, geb. te Maassluis op 6 apr 1914, volgt XIIj
  3.  Jacob, geb. te Maassluis op 6 apr 1914, volgt XIIk
  4.  Nicolaas, geb. te Rotterdam op 28 aug 1916, volgt XIIl
  5.  Antje Adriana, geb. te Rotterdam op 29 mei 1918, ovl. te Rotterdam op 15 jan 1989, tr. (1) te Rotterdam op 5 mei 1937, (gesch. te Rotterdam op 23 jun 1954) met Pieter Adrianus van der Wal, zn. van Johannes van der Wal en Anthonetta Christina Verschoor, geb. te Rotterdam op 12 apr 1914, los werkman, tr. (2) te Rotterdam op 30 jun 1955, (gesch. te Rotterdam op 18 jul 1978) met Willem Cornelis Kind, geb. te Rotterdam op 17 aug 1927. 

XIi.  Cornelis Advocaat, (zn. van Xc), geb. te Gorinchem op 31 jan 1886, los werkman (Ned. Gist & Spir. Fabr.), matroos (grote vaart), handelaar in metalen, boer, ovl. te Vancouver [bc, can] (St. Paul's Hospital) in jul 1943, begr. te Burnaby [bc, can] (Ocean View Burial Park) op 5 jul 1943, tr. te Hof van Delft op 17 apr 1907 met Wilhelmina Catharina de Bloois, dr. van Jacobus de Bloois en Wilhelmina Catharina Rijlaarsdam, geb. te Rijswijk op 28 apr 1887, ovl. te New Westminster [bc, can] (Queen's Park Hospital) op 1 mrt 1979, begr. te Burnaby [bc, can] (Ocean View Burial Park) op 5 mrt 1979. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje Adriana, geb. te Hof van Delft op 12 nov 1907, "loopmeisje", ovl. te Vernon [bc, can] op 25 aug 1995, gecr, tr. te Penticton [bc, can] op 27 dec 1930 met Clarence George Hodgson, zn. van Simon Peter Hodgson en Margaret Jane Chittick, geb. te Winnipeg [ma, can] op 6 nov 1903, ovl. te New Westminster [bc, can] op 3 dec 1985. 
  2.  Wilhelmina Catharina (Minnie), geb. te Hof van Delft op 14 feb 1909, kleermaakster, ovl. te Keremeos [bc, can] op 27 jun 2003, begr. te Keremeos [bc, can] op 2 jul 2003, tr. te Okanagon [wa, usa] op 14 apr 1928 met Eugene Jacob Quaedvlieg, zn. van Henrick Hubert Victor Quaedvlieg en Augusta Elisabeth Pinsdorf, geb. te Wenen [wi, aut] op 15 jun 1901, boer, slager, winkelier, tuinder, ovl. te Oliver [bc, can] op 9 okt 1997. 
  3.  Aart, geb. te Den Haag op 4 aug 1910, volgt XIIm
  4.  Jacoba, geb. te Rotterdam op 24 aug 1915, ovl. te Vancouver [bc, can] op 3 jan 1942, begr. te Keremeos [bc, can], tr. te Cawston [bc, can] op 9 sep 1937 met Engel van der Linde (Vanderlinde), geb. te Rotterdam op 9 sep 1906, ovl. te Keremeos [bc, can] op 11 mei 1977. 
  5.  Elizabeth, geb. te Rotterdam op 29 sep 1917, ovl. te Williams Lake [bc, can] op 3 mei 2004, tr. (1) te Okanagon [wa, usa] op 10 aug 1935 met Harry Pilkington, geb. te Silleth [gbr] op 11 nov 1907, ovl. te Williams Lake [bc, can], tr. (2) op 25 jun 1952 met George A. Tuck, ovl. te Penticton [bc, can], tr. (3) op 20 sep 1970 met Joseph C. Boyes, geb. te Chilliwack [bc, can] op 17 apr 1900, ovl. te Chilliwack [bc, can] op 11 dec 2000. 
 .
Cornelis Advocaat.
Het gezin vertrekt op 6-6-1912 uit Delft naar Rotterdam.
Volgens de gezinskaart van Rotterdam wordt Cornelis eerst op 11-5-1920 ambtshalve afgevoerd wegens vertrek naar Portland (U.S.A.), dan gaat hij alleen op 27-1-1922 naar Pella (Iowa, U.S.A.).
Hij komt op 24-7-1923 met de Spaarndam de U.S.A. binnen via New Orleans. Daar drost hij met 17 anderen. 15 worden er gegrepen. Cornelis gaat met een vriend met een nieuw schip naar San Francisco. Dan gaat hij naar Tacoma (WA) om zich bij zijn broer Hendrik (Harry) en zuster Jannetje (Jenny) te voegen. Hij ging naar Canada in april 1925.
Op 8-7-1925 wordt het hele gezin (volgens opgave van zijn vrouw Wilhelmina Catharina de Bloois) uitgeschreven naar Cawstom (B.C, Canada). Zij arriveert met haar 5 kinderen op 24-7-1925 met de Minnedosa (Canadian Pacific) in Quebec.
Op 30-11-1931 worden Cornelis, zijn vrouw en hun twee minderjarige dochters Jacoba en Elizabeth genaturaliseerd. Hierbij wordt vermeld, dat Cornelis landbouwer is en dat deze personen in Keremeos BC wonen. Van de andere kinderen zijn hierover nog geen gegevens bekend.
 
 .
Wilhelmina Catharina (Minnie) Advocaat.
Eugene Quaedvlieg en Minnie liepen weg om te trouwen, want haar ouders waren tegen het huwelijk met een katholieke man. Zij reden met Eugene's broer Victor naar Okanagon, WA, USA op 14 april 1928. Zij werden die dag daar getrouwd door een Anglicaanse dominee, Elmer B. Christie, in de Kerk van St. John, waarbij zijn vrouw en Victor getuigen waren.
Weer thuis trachtte Minnie's moeder haar te weerhouden van het bij elkaar zoeken van haar spullen. Eugene's ouders vroegen hem te trouwen in de katholieke kerk, dus op 2 mei 1928 werden de pasgetrouwden in de kerk van St. Anna in Penticton BC overgetrouwd door Fr. James Wagner OMI, waarbij ditmaal zijn ouders getuigen waren.
 

XIj.  Hendrik (Harry) Advocaat, (zn. van Xc), geb. te Gorinchem op 19 sep 1887, ovl. te Sumner [wa, usa] op 11 dec 1966, tr. te Des Moines [ia, usa] op 10 sep 1920 met Anna Langelaar, dr. van Jan Willem Langelaar en Anna Maria van Heemst, geb. te Oosterbeek op 27 apr 1886, ovl. te Puyallup [wa, usa] op 3 jul 1980. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leona, geb. te Pella [ia, usa] op 4 aug 1921, tr. te Tacoma [wa, usa] op 29 jul 1943 met Ira Hastings Hendricks, geb. te Charleston [md, usa] op 4 mrt 1920. 

XIk.  Jan Arie Advocaat, (zn. van Xc), geb. te Delft op 28 feb 1896, motor-/ rijwielhersteller (bij Preuninger), ovl. te Delft op 27 feb 1980, begr. te Delft op 2 mrt 1980, tr. te Delft op 3 mrt 1922 met Jozina Maaike van Schelven, dr. van Izak van Schelven en Johanna Frederika Pieren, geb. te Vlaardingen op 22 okt 1894, ovl. te Delft op 10 dec 1972, begr. te Delft op 14 dec 1972. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje Adriana, geb. te Delft op 6 aug 1926, tr. te Delft op 24 apr 1946 met Mees van der Velden, zn. van Arend van der Velden en Regina de Rover, geb. te Delft op 16 feb 1923, chef werkplaats TH Delft, ovl. te Delft op 16 mrt 1995. 
  2.  Johan Frederik (Hans), geb. te Delft op 16 jul 1930, volgt XIIn
  3.  Petronella, geb. te Delft op 17 okt 1931, ovl. te Kelowna [bc, can] op 23 apr 1991, tr. te Oroville [wa, usa] op 13 apr 1951 met John Samuel Newton, geb. te Summerland [bc, can] op 21 nov 1921, ovl. te Summerland [bc, can] op 28 nov 1986. 

XIl.  Hermanus Advocaat, (zn. van Xc), geb. te Hof van Delft op 2 jul 1907, boer, machinist, ovl. te Matsqui [bc, can] (MSA General Hospital) op 12 jun 1966, begr. te Matsqui [bc, can] (Hazelwood Cemetery) op 16 jun 1966, tr. te Keremeos [bc, can] op 6 mei 1930 met Herberta Geertruida Rhijnsburger, dr. van Pieter Rhijnsburger en Geertrui Freen, geb. te Delft op 2 nov 1905, ovl. te Abbotsford [bc, can] op 20 feb 1998. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Herman, geb. te Penticton [bc, can] op 30 apr 1931, volgt XIIo
  2.  Geertruida Florence (Gert), geb. te Cawston [bc, can] op 5 nov 1932, tr. te Matsqui [bc, can] op 27 nov 1953 met Hendrik Beerstra, geb. te Grijpskerk op 19 sep 1930. 
  3.  Annie Doreen, geb. te Princeton [bc, can] op 8 feb 1936, boekhouder, kantoorhouder en administrateur, tr. te Grand Rapids [mi, usa] op 15 jun 1955 met Lambrecht de Graaff, geb. te Delft op 20 nov 1951, aannemer van verwarming en luchtbehandelingsinstallaties. 
  4.  Peter Herbert, geb. te Princeton [bc, can] op 28 aug 1939, volgt XIIp
  5.  John Edward, geb. te Abbotsford [bc, can] op 22 aug 1943, volgt XIIq
  6.  Beverly Ruth, geb. te Abbotsford [bc, can] op 1 dec 1946, tr. te Abbotsford [bc, can] op 21 jun 1968 met William Van Hal, geb. te Oskaloosa [ia, usa] op 6 dec 1943, predikant. 
 .
Hermanus Advocaat.
Hij wordt op 11-4-1927 afgevoerd uit het bevolkingsregister van Delft als vertrokken naar Canada.
Hij arriveert in Quebec op 24-4-1927 met de Mont Royal (Canadian Pacific).
Hij vestigt zich in Br. Col. waar zijn broer Cornelis hem enige jaren eerder voor ging.
 
 .
Herberta Geertruida Rhijnsburger.
Zij wordt op 11-4-1930 uitgeschreven in het bevolkingsregister van Delft. Zij vertrekt alleen naar Canada, waar zij op 6-5-1930 huwt.
 

XIm.  Willem Jan Advocaat, (zn. van Xd), geb. te Groningen op 3 okt 1913, ambtenaar Ned. Heide Mij, uitvoerder wegenbouw, aannemer, ovl. te Elburg op 30 okt 1976, tr. (1) te Groningen op 14 apr 1938, (gesch. te Groningen op 7 feb 1944) met Geeske van der Werf, dr. van Andries van der Werf en Grietje Bruinsma, geb. te Groningen op 11 nov 1915. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Femmie Andrea Olga, geb. te Haarlemmermeer op 29 okt 1938, tr. op 26 apr 1962 met P. Walkier
  2.  Grietje Ingeborg, geb. te Limmen op 14 feb 1941. 
  3.  Hans, geb. te Alkmaar op 29 feb 1944. 
  Willem Jan Advocaat, tr. (2) te Leiden op 29 feb 1944, (gesch. te Leiden op 23 nov 1965) met Wilhelmina Gerardina vom Hofe, dr. van Wilhelm Ernst Peter Johan vom Hofe en Wilhelmina Gerardina de Joode, geb. te Leiden op 21 mrt 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Jan, geb. te Texel op 6 jun 1944. 
  2.  Jimmy Ernst Peter, geb. te Leiden op 1 jan 1949. 
  Willem Jan Advocaat, tr. (3) te Ede op 4 mrt 1968 met Augustina Maria Bertha Hoedt, geb. te Arnhem op 1 dec 1934, ovl. op 26 mei 1992. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peggy Femmy, geb. te Ede op 16 mrt 1965. 
  2.  Femmy Ida Güsta, geb. te Ede op 22 jun 1970. 

XIn.  Ewouter Advocaat, (zn. van Xf), geb. te Delft op 16 feb 1904, fabrieksarbeider, magazijnmeester, ovl. te Delft op 14 feb 1984, gecr. te Rijswijk op 17 feb 1984, tr. te Delft op 26 aug 1938 met Maria Theodora van Putten, dr. van Cornelis van Putten en Margrieta Frensch, geb. te Den Haag op 16 apr 1909, ovl. te Delft op 14 dec 1997, gecr. te Rotterdam (Hofwijk) op 18 dec 1997. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, ovl. te Delft op 27 jun 1939. 
  2.  Anna Maria, geb. te Delft op 24 jun 1941, tr. met A.J. Smit

XIo.  Aart Adrianus Advocaat, (zn. van Xf), geb. te Delft op 11 aug 1906, fabrieksarbeider, ovl. te Delft op 27 jan 2000, begr. te Rijswijk op 1 feb 2000, tr. te Delft op 21 mei 1937 met Geertje Cornelia Hendrika van der Plas, dr. van Hendrik van der Plas en Teuntje Breedveld, geb. te Delft op 28 jun 1913, ovl. te Delft op 7 jan 2004, gecr. te Rijswijk (Eikelenburg) op 12 jan 2004. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Adrianus, geb. te Delft op 19 okt 1941, volgt XIIr

XIp.  Jakob Advocaat, (zn. van Xf), geb. te Delft op 7 aug 1920, dragline machinist, ovl. te Delft op 9 mrt 1990, gecr. te Rijswijk op 13 mrt 1990, tr. te Rotterdam op 1 aug 1945 met Anna Mechelina van der Horn, dr. van Nicolaas Johannes van der Horn en Maria Francisca Kalishoek, geb. te Rotterdam op 2 mrt 1923, ovl. te Delft op 4 dec 1987, gecr. te Rijswijk op 8 dec 1987. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Francisca, geb. te Rotterdam op 8 mei 1946, tr. te Delft op 30 dec 1966 met M. van Hoesel
  2.  Jakob Nicolaas Johannes, geb. te Rotterdam op 25 sep 1950, tr. te Pijnacker op 14 feb 1969 met H. Z. Slootweg
  3.  Eduardus Lucas Gijsbertus, geb. te Delft op 11 nov 1960. 

XIq.  Gijsbert Advocaat, (zn. van Xg), geb. te Hardinxveld op 12 sep 1908, heier, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 21 mei 1960, tr. te Werkendam op 4 okt 1935 met Sijke Ippel, geb. te Werkendam op 2 aug 1914. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huibertje, geb. te Hardinxveld op 21 apr 1936. 
  2.  Cornelis Gerrit, geb. te Hardinxveld op 9 dec 1938. 
  3.  Willem, geb. te Hardinxveld op 27 feb 1941. 
  4.  Maaike, geb. te Hardinxveld op 6 okt 1942. 
  5.  Gijsbert, geb. te Hardinxveld op 8 dec 1945. 
  6.  Bert, geb. te Gorinchem op 7 feb 1958. 

XIr.  Willem Advocaat, (zn. van Xg), geb. te Hardinxveld op 12 jul 1919, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 4 sep 1998, tr. te Hardinxveld op 9 jul 1943 met Geertje Adriana Both, dr. van Jan Both en Maria de Kuiper, geb. te Gorinchem op 7 apr 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huibertje, geb. te Hardinxveld op 18 dec 1943. 
  2.  Jan, geb. te Hardinxveld op 3 jul 1945. 
  3.  Willem, geb. te Hardinxveld op 8 mei 1953. 
  4.  Maria Geertje Adriana, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 11 jun 1961. 
  5.  Cornelia, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 22 jul 1967. 

XIs.  Adrianus Cornelis Advocaat, (zn. van Xg), geb. te Hardinxveld op 24 jul 1920, heier, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 21 okt 1993, tr. te Hardinxveld op 8 dec 1950 met Johanna Maria Josephina Oosterholt, dr. van Wilhelmus Oosterholt en Johanna Maria Josephina Albers, geb. te Schiedam op 21 nov 1916, ovl. op 13 sep 2005. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, geb. te Dordrecht op 29 apr 1951, tr. te Meerkerk op 19 mrt 1971 met J.E. Boom
  2.  Johannes Josepha, geb. te Gorinchem op 2 jul 1952, tr. op 22 okt 1976 met K. Heikoop
  3.  Huibert Gijsbert, geb. te Gorinchem op 27 jun 1955. 
  4.  Johanna Maria Josephina, geb. te Dordrecht op 18 okt 1957, tr. te Dussen op 11 dec 1974 met L. Paans

XIt.  Gerrit Advocaat, (zn. van Xg), geb. te Hardinxveld op 12 feb 1927, heier, ovl. te Heteren op 18 aug 1970, tr. te Hardinxveld op 10 aug 1951 met Metje Lidia de Rover, dr. van Pieter de Rover en Jannigje van den Hil, geb. te Giessendam op 8 mrt 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannigje, geb. te Giessendam op 29 dec 1952. 
  2.  Willem, geb. te Hardinxveld op 11 mei 1956. 
  3.  Huibertje, geb. te Hardinxveld op 26 apr 1960. 

XIu.  Jan Frederik Advocaat, (zn. van Xh), geb. te Amsterdam op 1 feb 1938, tr. te Amsterdam op 23 mei 1962 met Berendina Cornelia Kamman, dr. van Jacob Kamman en Jantje Biersteker, geb. te Amsterdam op 3 jan 1940. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Johanna Fredrika, geb. te Amsterdam op 10 mrt 1963, tr. (1) te Drayton Valley [al, can] op 6 jun 1984, (gesch. in 1990) met Dwayne Joel Ewert, geb. te Golden [bc, can] op 20 jun 1964, tr. (2) in 1993 met Mike Sali, geb. circa 1963. 
  2.  Caroline Louise, geb. te Amsterdam op 23 nov 1965. 

XIv.  Amel Advokaat, (zn. van Xi), geb. te Hoornaar op 16 jun 1883, schoenmaker, postbode, ovl. te Noordeloos op 31 dec 1941, tr. te Hoogblokland op 26 mrt 1914 met Aantje van Kekem, dr. van Cornelis Arie van Kekem en Geertje Lakerveld, geb. te Leerbroek op 22 mei 1886, ovl. na 31 dec 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Noordeloos op 15 sep 1914, volgt XIIs
  2.  Geertje Cornelia, geb. te Noordeloos op 30 sep 1915, tr. te Noordeloos op 18 jun 1942 met Koenraad Plieger, zn. van Koenraad Plieger en Geertruida de Roover, geb. te Lexmond op 12 aug 1914. 
  3.  Cornelis, geb. te Noordeloos op 6 mei 1918, volgt XIIt
  4.  Aafje, geb. te Noordeloos op 4 okt 1920. 
  5.  Gerrit, geb. te Noordeloos op 9 dec 1923, volgt XIIu
  6.  Amel, geb. te Noordeloos op 12 dec 1925, ovl. te Rotterdam op 18 dec 1998, gecr, tr. te Meerkerk op 20 mrt 1951 met Martha Maria van Alten, dr. van Jacobus van Alten en Willemina Maria Horden, geb. te Meerkerk op 27 feb 1929, ovl. te Meerkerk op 25 apr 1998. 

XIw.  Cornelis Advokaat, (zn. van Xi), geb. te Hoogblokland op 22 feb 1886, schoenmaker, ovl. te Hoogblokland op 30 mrt 1965, tr. te Hoogblokland op 4 sep 1914 met Bastiaantje de Koning, dr. van Huibertje de Koning, geb. te Hoogblokland op 14 feb 1893, ovl. na 30 mrt 1965. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Hoogblokland op 28 sep 1914, volgt XIIv
  2.  Huibertus, geb. te Hoogblokland op 5 jan 1919, volgt XIIw
  3.  Cornelis, geb. te Hoogblokland op 23 jul 1921, ovl. te Hoogblokland op 20 apr 1922. 

XIx.  Jacob Advocaat, (zn. van Xi), geb. te Hoogblokland op 4 nov 1892, kruidenier, ovl. te Gorinchem op 24 sep 1975, begr. te Kedichem, tr. te Kedichem op 4 nov 1915 met Adriana de Stigter, dr. van Gerrit de Stigter en Huibertje van Bruggen, geb. te Kedichem op 15 jun 1895, ovl. te Kedichem op 28 jun 1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aafje, geb. te Kedichem op 29 apr 1916, ovl. te Gorinchem op 19 jul 1995, gecr, tr. te Kedichem op 2 mrt 1939 met Rudolf Cornelis van der Heiden, zn. van Gerrit Jan van der Heiden en Metta Pieternella Beems, geb. te Meerkerk op 11 sep 1913, ovl. te Gorinchem op 4 jul 1996. 
  2.  Huibertje Advokaat, geb. te Kedichem op 3 jun 1918, ovl. te Gorinchem op 26 nov 1993, tr. te Kedichem op 28 mei 1946 met Aart de Jongh, geb. circa 1916, ovl. te Gorinchem op 23 mei 2005, gecr. te Nieuwegein "Noorderveld" op 28 mei 2005. 
  3.  Hendrik Gerrit, geb. te Kedichem op 12 sep 1921, volgt XIIx

XIy.  Cornelis Advokaat, (zn. van Xj), geb. te Peursum op 15 mei 1894, schoenmaker, ovl. te Nieuwpoort op 19 aug 1946, tr. te Langerak op 14 nov 1918 met Pietje Versluis, dr. van Arie Versluis en Cornelia Adriana Maat, geb. te Meerkerk op 9 sep 1896, ovl. te Nieuwpoort op 11 mrt 1985. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrigje Pleuntje, geb. te Langerak op 1 dec 1918, ovl. na 30 nov 1998, tr. met Nicolaas Hermes, geb. circa 1918, ovl. te Ameide op 30 nov 1998. 
  2.  Arie, geb. te Langerak op 15 nov 1922, fabrieksarbeider, ovl. te Langerak op 13 mei 1977. 
  3.  Cornelia Adriana, geb. te Langerak op 4 jun 1924. 
  4.  Nelly, geb. te Nieuwpoort op 21 jan 1944, tr. met C. Stigter

XIz.  Kornelis Advokaat, (zn. van Xk), geb. te Hoornaar op 24 jun 1896, schoenmaker, dagbladcorrespondent, kantoorbediende, hulp-landmeter, arbeider houtfabriek, ovl. te Noordeloos op 26 jul 1976, tr. te Hardinxveld op 20 nov 1925 met Jacoba Vlot, dr. van Jacob Vlot en Anna Hendrika Vermeer, geb. te Giessendam op 4 nov 1904, ovl. te Hoornaar op 6 apr 1990. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie, geb. te Hoornaar op 8 aug 1926, tr. met Jolia Edelkoort
  2.  Jacob, geb. te Hoornaar op 2 nov 1929, tr. te Asperen op 16 apr 1958 met J.A. (Janny) Zondag
  3.  Gerrie, geb. te Hoornaar op 2 jan 1935. 

XIaa.  Aart Peter Teunis Advokaat, (zn. van Xn), geb. te Ridderkerk op 13 mei 1908, scheikundig ingenieur, ovl. te Veldhoven op 24 jul 1992, gecr, tr. te Delft op 3 sep 1937 met Johanna van Kalken, geb. te Zaandam op 3 okt 1904, ovl. te Veldhoven op 12 jan 1989. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Flora Agatha Catharina, geb. te Eindhoven op 26 sep 1938. 
  2.  Johan Ide Hendrik, geb. te Eindhoven op 8 jun 1944, tr. te Eindhoven op 19 apr 1968 met J.J.Th. van Straten

XIab.  Aart Jan Hendrik Advokaat, (zn. van Xo), geb. te Rotterdam op 13 apr 1908, onderwijzer, ovl. te Rotterdam op 25 jul 1978, tr. te Rotterdam op 23 mei 1934 met Hendrika Klazina Broere, dr. van Johannes Broere en Marrigje Slingerland, geb. te Rotterdam op 29 nov 1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Aart, geb. te Rotterdam op 15 dec 1936, tr. te Rotterdam op 22 dec 1961 met A. A. M. Bassant

XIac.  Baltus Advocaat, (zn. van Xp), geb. te Rotterdam op 1 okt 1921, ovl. te Rotterdam op 28 mrt 1989, tr. te Rotterdam op 23 jun 1943 met Geertruida Harcksen, dr. van Gerrit Daniel Harcksen en Antonetta Adriana Wilhelmina Rossou, geb. te Rotterdam op 14 dec 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba Johanna Adriana, geb. te Rotterdam op 8 dec 1948, tr. te Rotterdam op 14 aug 1969, (gesch. circa 1979) met A. den Butter
  2.  Gerrit Daniel, geb. te Rotterdam op 5 aug 1950, volgt XIIy

XIad.  Baltus Advocaat, (zn. van Xr), geb. te Hardinxveld op 7 jan 1930, gemeentesecretaris Wijk en Aalburg, ovl. te Wijk en Aalburg op 31 mei 1996, tr. te Bleskensgraaf op 24 apr 1956 met Anna Boelen, dr. van Dirk Boelen en Gerarda Catharina Venis, geb. te Sliedrecht op 27 dec 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Agnes, geb. te Wijk en Aalburg op 28 jan 1957, tr. op 6 jun 1974, (gesch.) met Dirk Dammers, geb. te Veen op 21 jan 1952. 
  2.  Katharina Aagje (Karin), geb. te Wijk en Aalburg op 12 jun 1962, ovl. te Waalwijk op 15 jul 2005, sam. in 1990 met Paul Koopmans
 .
Baltus Advocaat.
Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
 

XIae.  Wouter Advocaat, (zn. van Xr), geb. te Hardinxveld op 23 sep 1932, chauffeur, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 27 mei 1995, tr. (1) te Hardinxveld op 21 mrt 1958 met Cornelia Christina de Jong, dr. van Rijkus de Jong en Geertje de Jong, geb. te Hardinxveld op 31 dec 1936, ovl. te Gorinchem op 4 nov 1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aagje, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 25 sep 1959, tr. te Hardinxveld-Giessendam op 14 mrt 1979 met Pieter Boer, zn. van Paulus Boer en Janna Lemmen, geb. te Giessendam op 8 jun 1955, civieltechn. medewerker gemeente. 
  2.  Geertje, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 12 mrt 1963, kassière, tr. (1) te Hardinxveld-Giessendam op 10 dec 1982 met Albert Hoekwater, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 10 nov 1960, chauffeur, tr. (2) te Hardinxveld-Giessendam op 16 jul 1984 met Anno Herman Mekenkamp, zn. van Hermannus Johannes Mekenkamp en Foktje Catharina Reilman, geb. te Almelo op 11 feb 1952, milieu medewerker gemeente, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 20 dec 2001, begr. te Hardinxveld-Giessendam op 24 dec 2001. 
  3.  Hendrik Hendrikus, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 23 jan 1965, volgt XIIz
  Wouter Advocaat, tr. (2) te Hardinxveld-Giessendam op 9 jul 1971 met Johanna Maria Verbree, dr. van Johannes Verbree en Elisabeth Neeltje Rooken, geb. te Schoonhoven op 28 sep 1947, edelsmid. 

XIaf.  Baltus Advocaat, (zn. van Xs), geb. te Gorinchem op 24 aug 1940, operations manager, tr. te Hardinxveld-Giessendam op 11 aug 1966 met Adriana Hendrika Wieringa, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 17 mei 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dingena, geb. te Beverwijk op 28 apr 1967, secretaresse, tr. te Papendrecht op 11 sep 1992 met Menno Laurens Stok, geb. te Rotterdam op 24 okt 1964, projectontwikkelaar. 
  2.  Petra Monique, geb. te Sliedrecht op 3 jul 1972, intercedent, tr. te Papendrecht op 24 sep 1999 met Jan Jaap Scheurwater, geb. te Rotterdam op 9 dec 1971, makelaar. 

Generatie XII

XIIa.  Jan Advocaat, (zn. van XIb), geb. te Den Haag op 9 nov 1906, ovl. te Den Haag op 23 dec 1964, tr. te Den Haag op 29 aug 1934 met Wilhelmina Cornelia Flora Vuijk, dr. van Christiaan David Vuijk en Anna Cornelia Hogewoning, geb. te Den Haag op 5 mei 1909, ovl. te Den Haag op 1 jan 1999, gecr. te Den Haag (Ockenburgh) op 6 jan 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, ovl. te Den Haag op 4 feb 1940. 
  2.  Jacob, geb. te Den Haag op 22 mrt 1941, tr. te Den Haag op 5 apr 1967 met Rene van Baasbank, geb. te Den Haag op 10 mei 1944. 
  3.  Christiaan David, geb. te Den Haag op 15 nov 1942. 
  4.  Jan, geb. te Den Haag op 10 feb 1945. 
  5.  Dirk Nicolaas, geb. te Den Haag op 27 sep 1947, voetbaltrainer. 
  6.  Anna Cornelia, geb. te Den Haag op 4 aug 1951. 

XIIb.  Jan Advokaat, (zn. van XIc), geb. te Giessendam op 24 jul 1919, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 28 mei 1997, tr. te Giessendam op 10 jul 1945 met Cornelia Jacoba de Peinder, dr. van Pieter Cornelis de Peinder en Naantje van den Berg, geb. te Klundert op 13 jan 1923. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje, geb. te Benthuizen op 28 sep 1946. 
  2.  Pieter Cornelis, geb. te Giessendam op 6 jul 1948, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 6 dec 2005. 
  3.  Naantje, geb. te Giessendam op 26 okt 1951. 
  4.  Aria, geb. te Giessendam op 25 jul 1953. 
  5.  Jannie Cornelia, geb. te Giessendam op 30 okt 1955. 
  6.  Cornelia Jacoba, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 30 apr 1959. 
  7.  Arie, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 26 okt 1960. 
  8.  Gerit, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 18 mei 1962. 
  9.  Teuntje Adriana, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 28 aug 1966. 

XIIc.  Gerit Advokaat, (zn. van XIc), geb. te Giessendam op 5 jul 1932, schilder, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 3 mrt 1960, tr. te Hardinxveld op 14 okt 1955 met Janna de Jong, dr. van Geerit Jorus de Jong en Lijsje Littel, geb. te Hardinxveld op 30 nov 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 17 jul 1958. 

XIId.  Jan Advokaat, (zn. van XId), geb. te Giessendam op 18 jan 1917, grondwerker, draadaansnijder, ovl. te Gorinchem op 26 feb 1972, tr. te Giessendam op 25 mei 1940 met Jozina den Uil, dr. van Jan den Uil en Aartje van Wijngaarden, geb. te Giessendam op 10 jul 1915, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 27 apr 1998. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendriksje, geb. te Giessendam op 29 aug 1941, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 23 okt 2000, tr. met Pieter Gerrit Boom
  2.  Gerit, geb. te Giessendam op 31 jan 1943, volgt XIIIa
  3.  Aartje, geb. te Giessendam op 26 jun 1944, ovl. te Sliedrecht op 6 feb 1997, begr. te Hardinxveld-Giessendam. 
  4.  Jozina, geb. te Giessendam op 12 mei 1947, ovl. te Klundert op 25 jan 1999, tr. (1) te Giessendam op 21 aug 1969 met H. van der Linden, tr.(2) met A.C.D. Heijstek
  5.  Neeltje, geb. te Giessendam op 27 nov 1950, ovl. te Katwijk aan de Rijn op 18 jan 2005, tr. met J.C. Schaap

XIIe.  Jan Advokaat, (zn. van XIe), geb. te Giessendam op 9 apr 1920, scheepsbouwer, ovl. te Gorinchem op 19 mei 1993, tr. te Hardinxveld op 4 mrt 1947 met Trijntje de Koning, dr. van Wouter de Koning en Barbara Brand, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 27 jun 1919. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wouter, geb. te Giessendam op 10 jan 1948, metaalbewerker. 

XIIf.  Anton Advokaat, (zn. van XIe), geb. te Giessendam op 15 aug 1928, timmerman, ovl. te Dordrecht op 15 dec 2003, tr. (1) te Sliedrecht op 20 mrt 1951 met Adriana van Dijk, dr. van Herber van Dijk en Teuntje Jacoba de Snoo, geb. te Hardinxveld op 23 mrt 1927, ovl. te Papendrecht op 9 mei 1993. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit, geb. te Sliedrecht op 2 feb 1952, volgt XIIIb
  2.  Martina Gerda Adriana, geb. te Papendrecht op 2 dec 1957, verpleegster, tr. te Papendrecht op 17 jun 1976 met Teunis Colijn, geb. te Dordrecht op 24 mrt 1956, bouwkundig inspecteur. 
  3.  Herber Anton Arie (Harry), geb. te Papendrecht op 17 aug 1963, adm.medewerker/werkvoorbereider, tr. te Kirkintilloch [sc, gbr] op 2 sep 1989 met Rona Wilson Anderson, geb. te Lennoxtown [sc, gbr] op 23 jul 1956, röntgen-diagnostisch laborante, ovl. te Rotterdam op 6 feb 2004. 
  Anton Advokaat, tr. (2) te Papendrecht op 7 sep 1994 met Jacoba Cornelia van Mourik, dr. van Cornelis van Mourik en Elisabeth Mechelina van Heijst, geb. te Zevenbergen op 21 jun 1932, ovl. te Dordrecht op 11 feb 2005. 

XIIg.  Jan Advokaat, (zn. van XIf), geb. te Giessendam op 1 okt 1930, ovl. te Gorinchem op 16 jan 2004, tr. te Hardinxveld-Giessendam op 26 mrt 1957 met Mensje Maria van Houwelingen, geb. te Giessendam op 1 okt 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis (Theo), geb. te Hardinxveld-Giessendam op 15 sep 1957. 
  2.  Abraham, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 26 feb 1964. 
  3.  Jan, geb. te Gorinchem op 24 nov 1966. 

XIIh.  Teunis Advokaat, (zn. van XIf), geb. te Giessendam op 31 mrt 1936, landarbeider, bakschipper, kapitein, ovl. te Hardinxveld-Giessendam op 22 nov 1989, tr. te Hardinxveld-Giessendam op 3 jun 1960 met Elisabeth Ritmeester, dr. van Pieter Willem Ritmeester en Helena Gijsbertha van den Bout, geb. te Hardinxveld op 12 mei 1935. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Helena Gijsbertha, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 26 jun 1961, tr. te Hardinxveld-Giessendam op 16 sep 1982 met Gijsbertus Klop, zn. van Albertus Jacobus Klop en Teuna van Kekerix, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 29 sep 1960. 
  2.  Teunis, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 27 aug 1962. 

XIIi.  Aart Advocaat, (zn. van XIh), geb. te Maassluis op 7 mei 1912, machinist (grote vaart), ovl. te Leeuwarden op 16 jan 1987, tr. te Harlingen op 12 apr 1937 met Grietje Frolich, dr. van Franciscus Andries Frolich en Trijntje Jorna, geb. te Harlingen op 12 sep 1912, ovl. te Harlingen op 12 dec 2004. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elizabeth, geb. te Wieringen op 17 okt 1937, volgt XIIIc
  2.  Aart Derk, geb. te Velzen op 16 mei 1940, volgt XIIId
  3.  Franciscus Andries, geb. te Pladju, Palembang [idn] op 24 sep 1949, volgt XIIIe

XIIj.  Jan Advocaat, (zn. van XIh), geb. te Maassluis op 6 apr 1914, bankwerker, ovl. te Alblasserdam op 13 feb 1992, tr. te Rotterdam op 26 jul 1944, (gesch. te Rotterdam op 30 jan 1960) met Geertruida Cornelia Roggeveen, dr. van Elias Roggeveen en Johanna Versloot, geb. te Rotterdam op 2 dec 1923. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Franklin, geb. te Rotterdam op 8 mei 1945, ovl. te Rotterdam op 22 mei 1961. 
  2.  Johan, geb. te Rotterdam op 28 nov 1947, volgt XIIIf
  3.  Aart Jan Jaap Nico, geb. te Rotterdam op 28 jul 1954, tr. te Den Haag op 23 mei 1985 met Angenita Touw, geb. te Den Haag op 16 nov 1958. 

XIIk.  Jacob Advocaat, (zn. van XIh), geb. te Maassluis op 6 apr 1914, ovl. te Rotterdam op 24 jul 1995, tr. te Rotterdam op 23 mrt 1949 met Helena van 't Hooft, dr. van Gerardus van 't Hooft en Jannigje Hoogendam, geb. te Rotterdam op 19 feb 1923, ovl. te Rotterdam op 22 apr 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerardus, geb. te Rotterdam op 24 okt 1951, volgt XIIIg

XIIl.  Nicolaas Advocaat, (zn. van XIh), geb. te Rotterdam op 28 aug 1916, kantoorboekhandelaar, ovl. te Rotterdam op 23 nov 1987, gecr. te Rotterdam (Hofwijk) op 27 nov 1987, tr. te Rotterdam op 15 jan 1941 met Arendina Adriana Wijngaard, dr. van Antonie Nicolaas Wijngaard en Arendina Adriana Lameer, geb. te Rotterdam op 1 okt 1919, ovl. na 23 nov 1987. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Nicolaas, geb. te Rotterdam op 28 aug 1942, volgt XIIIh
  2.  Arendina Adriana, geb. te Rotterdam op 11 jan 1944. 
  3.  Olga Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 4 mrt 1946, tr. te Rotterdam op 21 apr 1965 met P. Kapteijn
  4.  Jenny Helena, geb. te Rotterdam op 22 apr 1948. 
  5.  Jacob Johannes, geb. te Rotterdam op 23 mrt 1958, volgt XIIIi

XIIm.  Aart Advocaat, (zn. van XIi), geb. te Den Haag op 4 aug 1910, ovl. te Keremeos [bc, can] op 30 aug 1993, tr. te Cawston [bc, can] op 9 sep 1917 met Bertha Maude Mills, geb. te Keremeos [bc, can] op 1 dec 1914, ovl. te Oliver [bc, can] op 21 nov 2002. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Donald Cornelis, geb. te Princeton [bc, can] op 26 nov 1938, volgt XIIIj
  2.  Alice Jacoba, geb. te Summerland [bc, can] op 23 mrt 1942, tr. te Keremeos [bc, can] op 26 apr 1963 met Ronald Charles Simpson, geb. te Quesnel [bc, can] op 15 mrt 1944. 
  3.  Harold Alfred (Butch), geb. te Summerland [bc, can] op 16 jan 1944, volgt XIIIk

XIIn.  Johan Frederik (Hans) Advocaat, (zn. van XIk), geb. te Delft op 16 jul 1930, werktuigbouwkundige, tr. te Delft op 24 jun 1963 met Elizabeth Advocaat, (dr. van XIIi), geb. te Wieringen op 17 okt 1937 (zie XIIIc). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Aart, geb. te Nieuw-Lekkerland op 11 nov 1963, volgt XIIIl
  2.  Margriet Jose, geb. te Nieuw-Lekkerland op 8 dec 1965, kraamverzorgster, sam. circa 1984, tr. te Lelystad op 21 jul 1994 met Cornelis Johannes Moleman, geb. te Amsterdam op 2 jan 1952, systeembeheerder. 

XIIo.  Aart Herman Advocaat, (zn. van XIl), geb. te Penticton [bc, can] op 30 apr 1931, ovl. te Vancouver [bc, can] op 20 jan 1999, tr. (1) te Abbotsford [bc, can] op 12 feb 1954, (gesch.) met Gaitske (Grace) Venema, dr. van Tjeerd (Ted) Venema en Gaitske Pietersma, geb. te Drachten op 21 mrt 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kenneth Robert, geb. te Abbotsford [bc, can] op 3 nov 1954, volgt XIIIm
  2.  Robert Kenneth (Bob), geb. te Abbotsford [bc, can] op 3 nov 1954, volgt XIIIn
  3.  Reginald Arthur, geb. te Vancouver [bc, can] op 26 apr 1957, tr. (1) te Vancouver [bc, can] op 24 apr 1983, (gesch.) met Patricia Bethune, geb. te Vancouver [bc, can] op 27 sep 1957, tr. (2) te Las Vegas [nv, usa] op 29 mei 2005 met Tabitha Marie Geraghty, dr. van William Peter Geraghty en Louise Jean Watson, geb. te Montreal [qu, can] op 22 jul 1966. 
  4.  Wendy Grace, geb. te Vancouver [bc, can] op 9 aug 1958, tr. in 1989 met Stephen Michael Miller, geb. te Vancouver [bc, can] op 14 dec 1953. 
  5.  Tom Herman, geb. te Vancouver [bc, can] op 5 mei 1963, volgt XIIIo
  6.  Pamela Anne, geb. te Vancouver [bc, can] op 23 jun 1967, tr. te Vancouver [bc, can] op 19 sep 1987 met Randy Wayne Johnson, geb. te Winnipeg [ma, can] op 4 sep 1965. 
  Aart Herman Advocaat, tr. (2) op 16 okt 1997 met Marnie Pearry, geb. op 24 dec 1928. 
 .
Gaitske (Grace) Venema.
De ouders van Gaitske (Grace) kwamen met hun kinderen Sitske, Minke en Jan in 1950 naar Canada. Tjeerd Venema was boer en slager.
 

XIIp.  Peter Herbert Advocaat, (zn. van XIl), geb. te Princeton [bc, can] op 28 aug 1939, tr. te Lynden [wa, usa] op 8 mrt 1960 met Delores Joyce (Dee) Scholten, dr. van Everett John Scholten en Johanna Bierlink, geb. te Lynden [wa, usa] op 29 jun 1940. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Levern J., geb. te Vancouver [bc, can] op 9 okt 1964, volgt XIIIp
  2.  Gregory Kent (Greg), geb. te Vancouver [bc, can] op 8 jul 1966, volgt XIIIq

XIIq.  John Edward Advocaat, (zn. van XIl), geb. te Abbotsford [bc, can] op 22 aug 1943, tr. te Winnetka [il, usa] op 3 aug 1968 met Nancy Adine Bigenho, geb. te New Kensington [pa, usa] op 24 mrt 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Janice Ruth, geb. te Lafayette [in, usa] op 18 nov 1969, tr. te Jeruzalem [ye, isr] op 20 okt 2000 met Bernard Peter Klaas Heijs, geb. te Epe op 11 nov 1969. 
  2.  David Bruce, geb. te Lafayette [in, usa] op 12 feb 1971, volgt XIIIr

XIIr.  Aart Adrianus Advocaat, (zn. van XIo), geb. te Delft op 19 okt 1941, ovl. na 6 mrt 1999, tr. te Delft op 30 aug 1968 met Cornelia Maria van Gemmert, dr. van Cornelis Adrianus van Gemmert en Maria Anthonetta Timp, geb. te Delft op 10 nov 1948, ovl. te Bergambacht op 6 mrt 1999, gecr. te Gouda op 11 mrt 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Cornelis (Hanco), geb. te Gouda op 23 mrt 1971. 
  2.  Arminda, geb. te Ammerstol op 18 aug 1975. 

XIIs.  Hendrik Advokaat, (zn. van XIv), geb. te Noordeloos op 15 sep 1914, ovl. te Oosterhout op 4 apr 2003, tr. te Hoornaar op 10 sep 1942 met Maria Bassa, dr. van Cornelis Bassa en Meinsje den Ouden, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 4 jan 1921, ovl. te Oosterhout op 22 feb 1996. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Maria, geb. te Meerkerk op 21 mrt 1946. 

XIIt.  Cornelis Advokaat, (zn. van XIv), geb. te Noordeloos op 6 mei 1918, slagersknecht, fruithandelaar, machinist, heier, ovl. te Noordeloos op 28 jun 1991, tr. te Noordeloos op 28 jan 1949 met Annigje de Gans, dr. van Aart de Gans en Neeltje Middelkoop, geb. te Hei- en Boeicop op 20 dec 1918, ovl. te Utrecht op 12 nov 1976. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Amel, geb. te Noordeloos op 30 mrt 1951, tr. te Heukelum op 26 mrt 1971 met E.P. Grootendorst
  2.  Cornelis, geb. te Noordeloos op 16 okt 1961. 

XIIu.  Gerrit Advokaat, (zn. van XIv), geb. te Noordeloos op 9 dec 1923, chauffeur, huisknecht, tuinman, ovl. te Gorinchem op 22 mrt 1988, tr. (1) te Noordeloos op 16 feb 1949 met Hilligje Stigter, dr. van Jan Stigter en Pietertje Annigje van Vianen, geb. te Langerak op 14 jan 1924, ovl. te Utrecht op 5 dec 1981. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Amel, geb. te Noordeloos op 3 jan 1950, tr. te Drunen op 22 jun 1979 met M.W.M. (Martine) Ottema
  2.  Jan, geb. te Noordeloos op 1 mei 1955, tr. mogelijk te Meerkerk op 30 dec 1977 met Sylvia de Groot
  Gerrit Advokaat, tr. (2) te Noordeloos op 2 apr 1985 met Jannigje van Baalen, geb. te Gorinchem op 2 aug 1942. 

XIIv.  Hendrik Advokaat, (zn. van XIw), geb. te Hoogblokland op 28 sep 1914, tramconducteur, ovl. te Utrecht op 27 apr 1994, tr. te Lexmond op 7 jun 1951 met Aafje Gijsbertha Bikker, dr. van Willemijndert Bikker en Meinsje van der Neut, geb. te Lexmond op 23 dec 1915. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Meinsje, geb. te Amsterdam op 10 jan 1953. 

XIIw.  Huibertus Advokaat, (zn. van XIw), geb. te Hoogblokland op 5 jan 1919, ovl. te Gorinchem op 9 jan 1995, tr. te Meerkerk op 19 jan 1944 met Aaltje van der Ham, geb. te Meerkerk op 12 jan 1918, ovl. te Gorinchem op 25 apr 2003, begr. te Gorinchem op 29 apr 2003. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. te Meerkerk op 7 aug 1944. 
  2.  Fijgje, geb. te Meerkerk op 7 jun 1947, ovl. te Gorinchem op 19 feb 2004. 
  3.  Bastiaan, geb. te Lexmond op 16 apr 1959. 

XIIx.  Hendrik Gerrit Advocaat, (zn. van XIx), geb. te Kedichem op 12 sep 1921, ovl. te Leerdam op 9 jun 1995, tr. te Leerdam op 29 apr 1942 met Neeske de Bruin, geb. te Asperen op 19 jul 1921. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob, geb. te Leerdam op 9 sep 1942. 

XIIy.  Gerrit Daniel Advocaat, (zn. van XIac), geb. te Rotterdam op 5 aug 1950, lijnmanager scheepvaartkantoor, tr. te Rotterdam op 30 jan 1976 met Sonja Marina van Duin, dr. van Marinus van Duin en Gerardina Antonia Tenback, geb. te Rotterdam op 17 feb 1954, verkoopster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marcel, geb. te Rotterdam op 5 dec 1982. 
  2.  Remco, geb. te Rotterdam op 2 jul 1987. 

XIIz.  Hendrik Hendrikus Advocaat, (zn. van XIae), geb. te Hardinxveld-Giessendam op 23 jan 1965, tr. te Schelluinen op 20 feb 1987 met Steintje (Stenny) Verhoef, dr. van Hendrik Verhoef en Aantje den Toom, geb. te Schelluinen op 14 aug 1964. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aishah Maria, geb. te Sleeuwijk op 1 okt 1996. 

Generatie XIII

XIIIa.  Gerit Advokaat, (zn. van XIId), geb. te Giessendam op 31 jan 1943, tr. te Giessendam op 23 mei 1969 met G.P. de Jong
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, volgt XIVa
  2.  Dirk
  3.  Jozina
  4.  Gerit (?)

XIIIb.  Gerrit Advokaat, (zn. van XIIf), geb. te Sliedrecht op 2 feb 1952, psychiatrisch verpleger, tr. te Den Haag op 18 jan 1974 met Helena Maria Hafner, geb. te Den Haag op 22 nov 1954, psychiatrisch verpleegster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Michi Leon, geb. te Zeist op 29 jan 1982. 
  2.  Nino Chanty, geb. te Zeist op 12 apr 1983. 

XIIIc.  Elizabeth Advocaat, tr. met Johan Frederik (Hans) Advocaat (zie XIIn). 

XIIId.  Aart Derk Advocaat, (zn. van XIIi), geb. te Velzen op 16 mei 1940, ovl. te Pouilloux [fra] op 25 apr 2004, gecr. te Leeuwarden (Goutem) op 4 mei 2004, tr. te Leeuwarden op 23 jul 1963 met Agnes Ida Jenny Hiemstra, geb. te Leeuwarden op 25 mei 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peter, geb. te Marssum op 6 okt 1966, tr. te Peize op 16 sep 1996 met Yvonne Louise Hendrika Roelofs, geb. te Tilburg op 30 mei 1967. 
 .
Aart Derk Advocaat.
Aart Derk Advocaat was in zijn zelfgebouwde vliegtuig Cherry BX2 op weg naar Spanje. Hij wilde overnachten in Pouilloux, toen hij een paar honderd yards naast de enige baan van het kleine ongecontroleerde vliegveld terecht kwam. Zijn passagier was zijn zwager, de man van zijn vrouw's enige zuster, vader van twee grotere kinderen. Beiden kwamen daar om het leven.
 

XIIIe.  Franciscus Andries Advocaat, (zn. van XIIi), geb. te Pladju, Palembang [idn] op 24 sep 1949, tr. te Menaldumadeel op 11 jan 1974 met Akke (Ankie) Broersma, dr. van Harmen Broersma en Rikje Hamstra, geb. te Rotterdam op 18 mrt 1951. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jeroen, geb. te Leeuwarden op 8 sep 1977, kunstenaar, tr. te Xiamen [chn] op 13 sep 2005 met Li Jing (Mayula), geb. te Yang [hu, chn] op 14 jan 1974. 
  2.  Pim, geb. te Leeuwarden op 31 aug 1980. 

XIIIf.  Johan Advocaat, (zn. van XIIj), geb. te Rotterdam op 28 nov 1947, tr. te Rotterdam op 6 jun 1974 met Maria de Zwaan, geb. te Ermelo op 3 feb 1951. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Richard, geb. te Rotterdam op 18 jun 1980. 
  2.  Marijke, geb. te Rotterdam op 25 mrt 1982. 

XIIIg.  Gerardus Advocaat, (zn. van XIIk), geb. te Rotterdam op 24 okt 1951, tr. te Rotterdam in 1981 met Johanna Kleisterlee
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marco, geb. te Rotterdam op 31 mrt 1982. 

XIIIh.  Jacob Nicolaas Advocaat, (zn. van XIIl), geb. te Rotterdam op 28 aug 1942, tr. te Boskoop op 4 jun 1969 met Sara Elizabeth Molenaar, geb. te Boskoop op 25 okt 1949. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Franklin L.N., geb. te Groningen op 31 mrt 1972. 
  2.  Raymond J., geb. te Groningen op 5 mrt 1974. 

XIIIi.  Jacob Johannes Advocaat, (zn. van XIIl), geb. te Rotterdam op 23 mrt 1958, tr. te Rotterdam op 31 jan 1986 met Jose van Kleeff, geb. te Rotterdam op 18 mei 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jurgen, geb. te Rotterdam op 24 jun 1986. 
  2.  Eric, geb. te Spijkenisse op 10 mrt 1993. 

XIIIj.  Donald Cornelis Advocaat, (zn. van XIIm), geb. te Princeton [bc, can] op 26 nov 1938, ovl. te Campbell River [bc, can] op 21 apr 2001, tr. te Vancouver [bc, can] op 4 apr 1959 met Janet Elaine Nesbitt, geb. te Fredricton [bc, can] op 31 mei 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  David James Arthur, geb. te Vancouver [bc, can] op 12 sep 1959. 
  2.  Douglas John, geb. te Penticton [bc, can] op 11 feb 1961, volgt XIVb
  3.  Denise Elaine, geb. te Penticton [bc, can] op 3 jun 1963, volgt XIVc
  4.  Andrea Dawn, geb. te Penticton [bc, can] op 15 jan 1965. 

XIIIk.  Harold Alfred (Butch) Advocaat, (zn. van XIIm), geb. te Summerland [bc, can] op 16 jan 1944, ovl. te Surrey [bc, can] op 3 apr 1999, tr. te Vancouver [bc, can] op 25 okt 1969 met Diane Kathleen Morriss, geb. te Vancouver [bc, can] op 30 dec 1945. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Robert Harold, geb. te New Westminster [bc, can] op 18 mrt 1970. 
  2.  Richard John (Rick), geb. te New Westminster [bc, can] op 4 jun 1972. 

XIIIl.  Jan Aart Advocaat, (zn. van XIIn en XIIIc), geb. te Nieuw-Lekkerland op 11 nov 1963, fysiotherapeut, tr. te Menaldumadeel op 2 okt 1992 met Dorothea Cornelia Gorter, geb. te Bolsward op 19 apr 1962, onderwijzeres. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Roos, geb. te Leeuwarden op 27 feb 1993. 
  2.  Kim, geb. te Deinum op 9 dec 1995. 

XIIIm.  Kenneth Robert Advocaat, (zn. van XIIo), geb. te Abbotsford [bc, can] op 3 nov 1954, eigenaar recycling handel, tr. (1) te Moncton [nb, can] op 17 jun 1976 met Johanne Bourque, geb. te Shediac [nb, can] op 14 sep 1953. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nathalie Suzanne, geb. te Vancouver [bc, can] op 14 mrt 1977, tr. te Peachland [bc, can] op 4 aug 2001 met Trevor Alan Howarth
  Kenneth Robert Advocaat, tr. (2) in 1981 met Cindy N.N.
  Kenneth Robert Advocaat, tr. (3) te Surrey [bc, can] op 12 apr 1986 met Kim Baillie, geb. te Vancouver [bc, can] op 26 dec 1954. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Courtenay, geb. te Vancouver [bc, can] op 19 mei 1990. 
  2.  Brett, geb. te Vancouver [bc, can] op 28 feb 1992. 

XIIIn.  Robert Kenneth (Bob) Advocaat, (zn. van XIIo), geb. te Abbotsford [bc, can] op 3 nov 1954, privé detective, tr. op 17 sep 1977 met Sherry C. Croft, geb. te Vancouver [bc, can] op 26 nov 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Laura Tracy, geb. te Vancouver [bc, can] op 24 dec 1980, financieel assistente, tr. te Vancouver [bc, can] op 13 okt 2001 met Timothy Philip Singer, zn. van Philip Gerald Singer en Myrna Louise Tate, geb. te Vancouver [bc, can] op 1 mei 1979, automonteur. 
  2.  Jason Michael, geb. te Vancouver [bc, can] op 8 okt 1982. 

XIIIo.  Tom Herman Advocaat, (zn. van XIIo), geb. te Vancouver [bc, can] op 5 mei 1963, tr. (1) te Vancouver [bc, can] op 6 aug 1983 met Dolores Lepore, geb. te Vancouver [bc, can] op 27 feb 1963. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adam Carmine, geb. te Vancouver [bc, can] op 28 dec 1984. 
  2.  Vanessa Olga, geb. te Vancouver [bc, can] op 10 dec 1987. 
  Tom Herman Advocaat, tr. (2) te Burnaby [bc, can] op 20 apr 1996 met Ramona Lynn Nikkel, geb. te Winkler [ma, can] op 6 sep 1969. 

XIIIp.  Levern J. Advocaat, (zn. van XIIp), geb. te Vancouver [bc, can] op 9 okt 1964, tr. te Grand Rapids [mi, usa] op 28 dec 1985 met Wendy Huizinga, dr. van Bob Huizinga en Alice Bos, geb. te Grand Rapids [mi, usa] op 23 okt 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Tyler Douglass, geb. te Grand Rapids [mi, usa] op 1 okt 1990. 
  2.  Olivia Joy, geb. te Grand Rapids [mi, usa] op 17 nov 1994. 

XIIIq.  Gregory Kent (Greg) Advocaat, (zn. van XIIp), geb. te Vancouver [bc, can] op 8 jul 1966, tr. te Georgetown (Sussex) [de, usa] op 6 feb 1995 met Lori Anne De Freese, dr. van Harold Lamar De Freese en Anne Shirley Van Den Boss, geb. te Cadillac [mi, usa] op 9 aug 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Deanna Mae, geb. te Grand Rapids [mi, usa] op 21 okt 2003. 

XIIIr.  David Bruce Advocaat, (zn. van XIIq), geb. te Lafayette [in, usa] op 12 feb 1971, tr. te Portland [or, usa] op 1 jul 2000 met Anastasiya Cheredayko, geb. te Tashkent [uzb] op 21 mrt 1977. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Quinn John, geb. te Milwaukee [or, usa] op 28 apr 2001. 

Generatie XIV

XIVa.  Jan Advokaat, (zn. van XIIIa), tr. met Annette van Erkel
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Johannes Gerit, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 4 apr 1995. 

XIVb.  Douglas John Advocaat, (zn. van XIIIj), geb. te Penticton [bc, can] op 11 feb 1961, tr. te Campbell River [bc, can] op 16 jul 1983 met Teresa Lynn Springer, geb. te Raddison [sa, can] op 21 jul 1963. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Amanda Gail, geb. te Sparwood [bc, can] op 22 jan 1986. 
  2.  Katie Anne, geb. te Fernie [bc, can] op 10 jun 1988. 

XIVc.  Denise Elaine Advocaat, (dr. van XIIIj), geb. te Penticton [bc, can] op 3 jun 1963, 
 Kinderen: 
  1.  Cora-Lee Dawn Advocaat, geb. te Campbell River [bc, can] op 22 dec 1986. 
  2.  Colton Douglas Advocaat, geb. te Campbell River [bc, can] op 11 feb 1997. 

Deze rapportage is vervaardigd met het genealogieprogramma GensDataPro,
en aangepast door Fred en Frits Verduin