Deze paginnnaaaaaa is gemaakt op 30mei04.

En nu ga ik verder.

Hier zijn de foto's van mijn zoon en mij zelf.