Streektaellinks

ei je een tip vo deze lieste? Mailt even!

 

 

Zeuws

        Op de site van de PZC zelf zette ze aolle artikels over ‘t Zeuws in de reeke Streektaal in ‘t Buitengebied-bievoegsel op ’t net.

        De Zeuwste Cultuurtempel ei ok een plekke op internet veroverd! Aol in ’t Zeuws. Kiek een keer op die site en reis af na ’t Kerkje van Ellesdiek!

        De nigste plekke op ’t web daer a je Zeuws kan ‘ore praote. Zeide ik Zeuws? Domburgs netuurlijk! Cees Maas mee een tekstje van z’n grottevoader.

        Net uut: de Zeuwste film aoller tieden, Wilde Mossels! Maek dt noe mae’s nae! Gekken donder!!! En ‘ier de trailer vo a je een RealPlayer eit. Regisseur Erik de Bruyn (gebore in Terneuzen, opgegroeid op Schouwen) ei nog wat te zeien over ’t Zeuws. Mee dank an Planet Internet za’k mae zeie.

        Aoltmae meer op z’n gemak in ’t Zeuws en aoltmae meer Domburger: de webplekke van Cees Maas (BN/De Stem; Ballustrada; Noe...).

        Zeuwse gedichten van Pier Boudens. Uut den ouwen tied, mae w fraoi. Bekieke dus, awast dee je ’t enkelt om de gaeve taele!

        In ’t Zeuws verse stropiedraoiers, drollen, jikkemienen oftewel echte Zeuwse bolussen bestelle!

        n8chtwerk (vm. Surrender), pee-rock uut Beveland (de populairste Zeuwstaelige rockband

        Zeuwse streektaelmuziek (stikkegaef: aol wat a je wil wete over Zeuwse streektaelmuziek)

        De Zeuwse troubadour Peter Dieleman eit ok een webplekke!

        Du Driefstang, een Bevelandse rockband, ziengt de meste nummers in ’t Zeuws.

        De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek noem z’n eige op internet ‘Zeeuwse Dialectvereniging’.

        Een bitje over de taele van Bru (Brunisse dus), dat aorige vissersdurp op Duveland.

        Wat Zeuwse woorden op de webplekke van een overlper; wat moe een echte Bevelandse noe in Amsterdam???

        ‘t Zeuws ei z’n eige plekje op Lowlands-L, wat a w de grotste info-bron over de taelen van noordwest-Europa (Iengels, Scots, Nederduuts, Fries, ‘Ollands, Afrikaons, Limburgs, etc.)moe zien. Klik ‘ier om bos nae den intro in ’t Zeuws te gaen.

 

(West- en Frans-) Vlaoms

        AksjuhCommiethee tur Bevordring van 't West Vlams (stikgaeve site in en over ’t West-Vlaoms: veraelen, uutdruksels, spellienge...)

        Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD, van onze Gentse vrienden)

        ’t Woordenboek van de Vlaomse dialecten ei noe ok kaorten die a kunne praote! Klikt op een plekke in Nederland of Vlaenderen en ‘oor zelf ‘oe a kruwaegen (korrewaegen?), mrel (mrelaer?) en spinne (kopespinne?) dae uutgesproke ore. Van eiges een bitje ouwerwesse woorden; ’t is vo wetenschappelijk onderzoek ee!

        Ostende ei een taele die a binnen de West-Vlaomse dialecten glad een eigen plekke inneemt. D’r is meer ouwen invloed uut ’t Fries en z overgebleve as in de ‘binnenlandse’ dialecten. ’t Ei daerom ng mer mee Zeuws van doeen as aore West-Vlaomse dialecten. Check ’t aol uut op www.oostends.be!

        Belgian languages and dialects (in 't Iengels, maer een echte anraoier. Aolles over Waols, Vlaoms, Duuts, Letzebuergeresch, etc.)

        ’t Aollerfraoiste over Vlaoms in Frankriek n in Belgen: een scholenproject over streektaele; klikt even op dit onderdeltje van de webplekke en ‘oor geliek de taele van Frans-Vlaenderen. Je kan ok nae ‘t thuusblad van dat project over Frans-Vlaoms. En a je de kaorte op dit adres inlaadt, ka je klikke op een schoole nae keuze. De meste een stikfraoie webplekke over dialect in mekaore gestoke.

        Frans-Vlaomse vernigieng van mensen die a d’r eige op ulder eige maniere inspanne vo de taele van de streek: de Michiel de Swaen Kring.

        Een stik luchter van ton, mae nog lange nie schrap: La maison du Nerlandais in Belle (Baillaul), Noord-Frankriek.

        Ze zeie at ’t Vlaemsch dod is in Duunkerke. Mae stiekempjes leeft ’t, vermengd mee Frans, geweun deu. Mee carnaval bievobbeld: Mets ton beste cltche, on va faire un beurtche (pak je beste kledje, mae gae een beurtje doee)!!! Nog meer carnaval uut Duunkerke. Mee muziek en teksten en aol. D’r kan nog meer bie: Kreulebolle, Sucrebolle, Kakestek et Kermestour / Kvre, meuchke, Creute neuze et Couckepoure.

        ’t Aollergaefste uut Duunkerke: de carnavalsvernigienge le Kiekeun Reusche. Die zelfs een ‘el woordenboek Duunkerks dat a uutpuult van de Vlaomse lenwoorden.

       ’t Reuzekoor (tegaere mee Marieke en Bart): een Duunkerks koor dat as meer doet as enkelt mae zienge. Ze verzurge ook taelcursussen bievobbeld. Jammergenoeg is ulder webplekke in ’t Frans, mae de proeflesjes Frans-Vlaoms bin netuurlijk stikke makkelijk.

 

Butendiekse taelen in de Laege Landen

        De Nieje Tied  Weerldwied  (een Twents broertje van Noe, of was t’t noe een zusje?)

        't Greuniengse tiedschrift Krdde is nog z'n blad

        Drentse Taol, 't thoesblad mee spelliengsinfo, muzikanten en schrevers en z

        De Grunneger bladziede is nog ziees, mae dan over en in 't Greuniengs. Logisch, ee?

        Naebie Grunnigs, mae  dan een landje varder: Diesel is een ‘Oostfreesk’ tiedschrift

        ‘Ier ei je dan de site van de Ried fan de Fryske beweging

        Lowlands-L: een gaeve mailinglieste over de taelen van Nederland, Vlaenderen, Noord-Duutsland, Iengeland en Schotland. Ok op dien webplekke: aollerande info over die taelen.

         De Belgse pervincie Limburg ei een stuit gelee een campagne g’ouwe om de Limburgse taele te bevorderen. Vo z lank a ‘t nog duurt, ei je ‘ier de webplekke van ’t en en aor

        A je goed kiekt nae Kk m nh, een site over 't 'Aegs, za je ziee at 't w wat op Zeuws trekt

        ’t Limburguus is een goeie plekke om je te verdiepen in ’t Limburgs. Eindelienge lui die a wat tegengas durve gee!

        ‘Zeuws’ overze? ’t Afrikaans eit er w wat van weg, ee.

        De dialectenafdling van de site van het Genootschap Onze Taal

        In ’t NRC ze een stuitje gelee een ‘le ‘special’ g’aod over woordenboeken. Natuurlijk was t’r ok andacht vo dialectwoordenboeken.

        Eindelienge! De Lotharingers gae achter de Elzassers an. Oftewel: eindelienge andacht vo ’t Noord-Franse Lothringer Platt, dat a nog a op Luxemburgs trekt

        Goeiemiene! Nog meer over ’t Lothringer Platt: het college van Sierck-les-Bains leeft z’n eige twetaelig uut. En dan me nog Gau un Griis, een vernigienge die a z’n eige richt op ’t Moezel-Frankische dialect van Lotharingen/Lorraine

        Ok a naebie Luxemburgs en ok a in ‘t verdom’oekje : ‘t dialect van ‘t Land van Aarlen (Pays d’Arlon)

 

Butendiekse taelen van nog verderop

        The Picard language site (a bit further south than French Flanders)

        More Picard: Insanne, a ‘Fdration rgionale pour la reconnaissance du picard dans le Nord-Pas-de-Calais’. You could also try http://www.multimania.com/languepicarde/

        The ‘Socit Jersiaise’ has a page in and about the Normand dialect of Jersey. And here a more modest page on the language of Guernsey

        The Walloon language page (in English, French and of course Walloon)

        Conseil des Langues rgionales endognes de la Communaut francaise de Belgique - Board for regional languages spoken within the Belgian French community

        Finally : some words about Gaumais, the Lorrain dialect of the southernmost part of the Belgian province of Luxembourg. And even some words in Gaumais

        Information about French regional languages and the changing attitude of the French government towards them

        Still under some very serious construction, but allready pretty interesting is this site on Romanic languages

        Quite a good overview of the current state of the Franco-Provenal language (spoken in the French Alps, Frenchspeaking parts of Switzerland and the Italian Valle d’Aoste).

        Cirdoc, the ‘Centre Inter-Rgional de Dveloppement de l'OCcitan. A nice place to get into the world of Occitan

        The linguistic secrets of a popular holliday region: the languages of Provence/Cte d’Azur/Piemonte at the Acadmie de Nice

        A magazine in the Nice dialect, the most Italian oriented of all Occitan dialects: Lou Sourgentin, and even more on Niois or Nissart

        The language of the French Alsace region is still very widely used. The organization Heimetsproch un Tradition knows all about it.

        Pittin the mither tung on the wab, everything about Scots at http://www.scots-online.org

        Sabhal Mr Ostaig further Education college in the island of Skye, Scotland, teaching through the medium of Gaelic

        The ‘langues  rgionales’ pages of the newspaper ‘France-Ouest’. A great source for information about recent developments concerning the Breton language

        Gaidhlig '97 (the project is no longer running, but these pages are stille very interesting)

        The Creole Archives (at the University of Stockholm, especially interesting for Creolists)

        European Bureau for Lesser Used Languages, quite a must actually

        SIL-language databank (covering more than 30,000 languages world wide)

       Endangered languages in Europe (There are some in almost every European country!)