SCHUIMZAKKEN JOURNAAL  

Nieuws- en Gossip uitgave van dartteam the Scumbags. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor uitspattingen, aantijgingen en uitlatingen die in deze nieuwsbrief verschijnen. De redactie bestaat ook maar uit mensen die vanuit hun beleving de dartwereld aanschouwen.

1e jaargang, nr. 2  

zaterdag 9 oktober 2004

     

ALCOHOLCONTROLE BIJ SPORTKANTINES

ZUID-NEDERLAND

 

EERSTE BEKERWEDSTRIJD

GLORIERIJK TEN ONDER

 

Basken 1 - Scumbags: 12 - 1

VLISSINGEN - De politie in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gaat zondag alcoholcontroles uitvoeren bij sportkantines en dartcafés. Daarmee wil de politie het aantal beschonken bestuurders na een dartswedstrijd terugdringen, zei een woordvoerder gisteren.

„De politie heeft de stellige indruk dat de normen met betrekking tot alcoholgebruik na dartstrainingen en -wedstrijden niet al te nauw worden genomen“, aldus de woordvoerder.
Uit cijfers is gebleken dat 6 procent van de beschonken weggebruikers afkomstig is uit sportkantines. Het gaat om dartteams die niet al te prestigieus aangelegd zijn en het vooral gemunt hebben op de gezelligheid van een wekelijks uitstapje. Zo zijn er verscheidene gevallen bekend dat na een toernooi de climax bereikt werd op het alcoholpercentage. Zo moest een lid van dartteam de Scumbags, een sporter met een sik, lang haar en diverse attributen aan de broeksriem overeind geholpen worden toen deze tegen de vlakte van de Sloebrug ging op de fietsreis huiswaarts. Zo werden in dit zelfde team alle normen en waarden overschreden tijdens een onderling toernooi, waarbij dezelfde persoon en een lid van Gompy, eveneens lang behaard, uit het toilet van het etablissement in Middelburg op de wedstrijdvloer terugkwamen met ontbloot bovenlijf en quasi strings gevormd uit de onderbroeken die ver in de vernauwing van de derrière getrokken zaten.

Het startsein voor de controles wordt in Vlissingen gegeven. Daar zal de voorzitter van het NOC*NSF Erica Terpstra een BOB-klok (Bewust Onbeschonken Bestuurder) overhandigen aan voorzitter Carl Lucassen, voorzitter van de Zeeuwse Dart Federatie. ASP

 

 

SNELLE DALING IN HET KLASSEMENT

NU REEDS INGEZET

Veerhuis 1 - Scumbags: 10 - 3

YERSEKE 29 september- In het grootste mosseldorp van Zeeland zijn de Scumbags niet geslaagd enige winst te boeken. Er moest zelfs tot ver in de wedstrijd lijdzaam toegekeken worden hoe niet één set gepakt werd.

Het zou pas in de tactics bij Dré en Mack the Black gaan lukken om 2 punten te pakken. Met een tussenstand van 2-10 zou de bierronde ingegaan worden die als een schrale troost door de Scumbags gepakt werd. Deze eindspurt in het laatste uur kon niet voorkomen dat de plaats in het klasssement drastisch daalde van de 9e naar 11e en tevens laatste plaats.

 

Het openhartig interview met Peter "S" Snaaijer wordt verschoven naar Schuimzakken Journaal 3. Groot onderhoud aan de drukpersen heeft enige vertraging veroorzaakt in het verwerken van de aangeleverde kopij. Onze excuses hiervoor.

De drukker

 

BASKENSBURG - De eerste wedstrijd voor de beker is een vette prooi geworden voor Basken 1.

De Scumbags waren duidelijk van slag door de 2 ontbrekende zieke strijders LTJ en Bar, Dee die te maken had met darmkrampen en Mack die op de heenweg belaagd werd met vogelpoep in de weelderige haardos.

Alleen Mack en S konden 1 punt afsnoepen in de tactics. De rest van de wedstrijd zou het formulier alleen maar aangevuld worden met nulletjes aan de kant van het Vikingenteam. Met een 1-12 verlies zou door de Scumbags nog bluffend het Baskenteam toegesproken worden dat ze wel degelijk rekening moeten houden in de returnwedstrijd op 29 oktober met een 13-0 aan de Schuimzakkenkant. Waarom er honend gelachen moest worden is tot heden nog onbekend.

 

Waterplan Vlissingen

MILJOENEN NODIG VOOR

GOED URINEWATER

VLISSINGEN - Om ook in de toekomst voldoende urinewater te kunnen opvangen en het rioolwater in Vlissingen schoon te houden is tot en met 2007 ruim 2,7 miljoen euro nodig. Met dat geld kunnen speciale plasbomen geplant worden, krijgen kerken plasgoten en worden gescheiden goten in de Nieuwedijk aangelegd. Dat staat in het waterplan van de gemeente Vlissingen. De gemeente hoeft niet alles zelf te betalen. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) betaalt bijna 1,3 miljoen euro.

Uit voorlopige berekeningen en schattingen blijkt dat er in Vlissingen iets meer dan 3 procent urinewater op met name donderdag vrij komt in de nabijheid van café de Wicked op de Nieuwedijk, de thuishaven van dartteam de Scumbags. In deze omgeving zijn er te weinig buffers om het urinewater van deze darters en hun tegenstanders aan het einde van een sportavond te kunnen opvangen. Om in Vlissingen urinewater te kunnen opvangen en af te voeren bestaat de mogelijkheid om het water in de stad af te voeren naar het buitengebied Middelburg. Dit punt zal over tafel komen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van de gemeente.

De kwaliteit van het urinewater in Vlissingen is overigens niet best. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor de vervuiling. Er zijn onvoldoende doorspoelmogelijkheden in de toiletten van dartcafés, de bodem van een biervat is verontreinigd en er worden sterkere chemicaliën dan bier geconsumeerd. Het gevolg is overmatige algengroei en het water heeft een te hoge concentratie aan whisky, cognac, jenever en zware metalen. Mogelijke oplossingen zijn: het aantal wedstrijden in een dartscompetitie verminderen, minder spelers per team toelaten en het verplicht laten dragen van incontinentieluiers bij darters. De gemeente Vlissingen heeft de ZDF, de bond van de Vlissingse darters, verzocht dit in hun bestemmingsplan voor volgend jaar op te nemen. DE FAAM

   

Kopijrecht © DROMPIE FACTORY 2004