SCHUIMZAKKEN JOURNAAL  

Nieuws- en Gossip uitgave van dartteam the Scumbags. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor uitspattingen, aantijgingen en uitlatingen die in deze nieuwsbrief verschijnen. De redactie bestaat ook maar uit mensen die vanuit hun beleving de dartwereld aanschouwen. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of naar enig elektronisch medium of in enige door een machine grafische vorm om te zetten zonder schriftelijke toestemming van de redacteur. Voor een paar potten bier kunnen echter wel uitzonderingen gemaakt worden.

8e uitgave, 2e jaargang, nr. 2  

dinsdag 22 maart 2005

     

 Nieuwe borden op het Tolplein

 

SCUMBAGS OP RETOUR MET

PAKKEN VAN BIERRONDES

Ellewoutsdijk-Terneuzen

Het bezoek van "Babs" Barbara, de kroegbazin van het Phillippinse dartcafé De Zwaan, aan het darthol van de Vlissingse dartteam de Scumbags is zodanig in de smaak gevallen dat er spontaan een actie op touw gezet is om deze kersverse moeder vrije toegang te verlenen tot Walcheren.

Bij de Scumbags zijn een 4-tal vaders actief, die zeer goed beseffen dat de aanschaf en onderhoud van een gup in deze tijd niet al te goedkoop is. Met deze actie meenden ze dan ook tegemoet te kunnen komen in de onkosten die gepaard zouden gaan met een 2-wekelijks bezoek van de Phillippinse aan het Zeeuwse vasteland.

Bij de directie van de Westerscheldetunnel is direct na haar bezoek van 2 weken geleden een verzoek ingediend om speciaal voor Babs een aparte kassa-loze rijstrook in te voeren, waardoor tevens voorkomen moet worden dat er filevorming ontstaat door kijkgrage, veelal mannelijke tunnelgangers.

Met het oog op het verzoek van de Scumbags en de toch al geplande verbetering van de doorstroming van het verkeer op het Tolplein van de Wester-scheldetunnel zullen boven de tollanen volledig nieuwe borden worden geplaatst. Het systeem werkt met gekleurde pijlen in combinatie met een beeld. Bij de kassa voor contante betalingen hoort een groene pijl, zo ook de alleen op vrijdag (de speelavond van de Vlissingse Schuimzakken) opengestelde rijbaan ten behoeve van Babs. De creditkaart en Chikpnip krijgen een blauwe pijl en bij het t-tag abonnement hoort een gele pijl. Voor abonnees blijft gelden dat laan 3 uitsluitend bestemd is voor de t-tag, terwijl overigens ook in alle andere open lanen met deze tag kan worden betaald. Met de introductie van dit nieuwe systeem komen alle oude borden, inclusief het grote bord met daarop de aanduiding van de nummers van de tollanen, te vervallen. 

 

 

 

 

Het aanbrengen van de nieuwe borden is reeds gestart op 22 maart en duurt naar verwachting ongeveer één week. Om overlast voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden telkens plaats van 20.00 uur tot de volgende ochtend circa 8.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden zullen ten minste aan elke zijde 2 lanen beschikbaar zijn.

 

VLISSINGEN, MIDDELBURG.

Alsof er een knop in het koppie van de Schuimzakken omgezet is, alsof er een maag- en darmspoeling heeft plaatsgevonden. 17 februari zal dit seizoen de boeken ingaan als de omslag in de competitie bij de Vlissingse darters. Weliswaar was er wederom een verlies tegen Veerhuis 1 in het eigen darthol met 5-8, alleen een uitworp van dubbel 14 in de bierronde door LTJ zou een begin worden van een reeks overwinningen in deze voor de Scumbags fel begeerde teamronde, die maar liefst 9 keer achter elkaar verloren is.

Een week later zou een eerste overwinning van het seizoen geboekt worden tegen Hart 2. Met een 7-5 voorsprong en nog een bierronde te gaan werd toevalligerwijs de discussie opgewekt wat het eigenlijk scheelt in de rekening als men een bierronde wint. Al jaren er van uitgaand, waren de Schuimzakken er van overtuigd dat het je een extra biertje kost aan je tegenstander wanneer je een bierronde verliest. Al filosoferend en beredenerend viel spontaan het eurokwartje bij de strijders dat het eigenlijk 2 biertjes de man extra zijn. Een verliezend bierrondeteam geeft zijn tegenstander wat, maar laat hun tenslotte niet alleen drinken en neemt daarom zelf ook weer wat. Met dit dubbeldrank gevoel zou dan ook de bierronde in het Middelburgse geëindigd worden met een strakke TR3-D8 uitworp door Dee.

10 maart zouden de Scumbags volledig van slag zijn door het bezoek van de inmiddels als mascotte gebombardeerde Babs. Waarschijnlijk teveel beïnvloed door dit bezoek en te hoog opgelopen mannelijke hormonen zou met een 2-10 achterstand de bierronde tegen PC De Zwaan ingegaan worden. Terug op aarde door het inmiddels vertrokken zijn van Babs, zouden de Schuimzakken weer even laten zien wie de laatste ronde van de wedstrijd beheerst. Wederom was het LTJ die zijn eerste 2 pijlen in de 3 en dubbel 8 deed denderen.

Tegen de Basken zou op 17 maart de smaak er goed in zitten. Na een gelijk opgaande strijd zou helaas de winst naar de Basken gaan met een 7-5, maar met nog een bierronde te gaan. Allereerst was bij de Basken de vaste uitgooier van de bierronde tegen de Scumbags Piet H. aan de beurt om "slechts" tops uit te gooien, maar met de dreigementen dat op de foto zijn hoofd opnieuw in de pisbak geplakt zou worden en op internet gepubliceerd zou worden, deed hem toch beslissen om al zijn pijlen in de buitenste rand te gooien. LTJ, inmiddels beroemd aan het worden als brooddarter van de ronde van het gerstenat, liet er wederom geen gras over groeien en ook weer wederom kon hij het café doen denderen met een 2-dartfinish van 20-D20.

Nog 5 wedstrijden te gaan, dat scheelt dus 10 biertjes de man!

 

Ook nog onzin te melden voor het Journaal?

mail de redactie

 

   

Kopijrecht © DROMPIE FACTORY 2004