Vijfenvijftig boetes voor lichthinder

Vijfenvijftig glastuinders in de gemeenten Westland en Midden-Delfland hebben afgelopen vrijdag een boete gekregen voor het overtreden van de regels voor belichten. Dat meldt het AD Westland.

De milieu-inspecteurs van de gemeenten hielden een speciale controle en werden daarbij ondersteund door een helikopter. De controle is op twee momenten uitgevoerd: tijdens de 'donkerperiode' tussen 20.00 en 24.00 uur en na middernacht. Tijdens de donkerperiode werden de regels volgens de inspecteurs redelijk nageleefd: tien boetes werden uitgedeeld. Maar na middernacht werden aanzienlijk meer overtredingen vastgesteld. Hierbij ging het vooral om bedrijven die geen zijafscherming hebben. De tuinders die een boete krijgen, krijgen deze week een proces-verbaal. Later deze winter wordt opnieuw gecontroleerd. Bron: Vakblad voor de Bloemisterij

19 januari 2006


Op vrijdag 10 maart 2006 is het plan gepresenteerd aan de Gedeputeerde voor landschap dhr. T.Kramer en ir. P. Goossen, beleidsmedewerker landschap.

Beide waren reeds bekend met het plan en waren zeer te spreken over het initiatief. Gedeeltes van het plan kwamen overeen met het beleid van de provincie. Beide zagen zeker mogelijkheden. Die gedeelten van het plan welke onder de provincie vallen zullen besproken en onderzocht worden. Zodra er meer bekend is zal dhr T.Kramer ons op de hoogte houden.                    http://www.info-studio.nl/westdorpe/


21-3-2006    Omroepzeeland


Commissie twijfelt aan afhandeling planschadeverzoeken
door René van Stee


TERNEUZEN - De raadscommissie omgeving heeft twijfels over de wijze waarop het bureau Meeus Rentmeesters planschadeverzoeken afhandelt. Dit naar aanleiding van twee gevallen waarin de waardedaling van woningen door bouwactiviteiten aan de Langedreef in Zuiddorpe en de aanleg van de rondweg Zaamslag langs de Veerstraat in Zaamslag niet zou zijn aangetoond. In Zuiddorpe was de planschadevergoeding door Meeus Rentemeesters in een eerste rapport vastgesteld op vijfduizend euro. Aangezien de gemeente hieraan twijfelde, werd gevraagd om een second opinion. Op basis hiervan concludeerde de Johan van Oldebarneveldstichting dat er geen planschade hoefde te worden uitgekeerd.

Logisch, vond wethouder F. van Hulle (ruimte), omdat volgens hem mag worden verondersteld dat de gemeente bij de beoordeling van bouwplannen haar huiswerk altijd goed doet. „Plannen worden altijd dusdanig opgesteld, dat er geen planschade hoeft te worden uitgekeerd“, aldus Van Hulle. De raadscommissie nam genoegen met die uitleg.

Het verhaal werd anders toen het planschadeverzoek van de familie Dees uit Zaamslag aan de orde kwam. L. Dees, die gisteravond insprak, stelde dat de waarde van zijn huis door de aanleg van de rondweg om het dorp wel degelijk is gedaald. Dat blijkt volgens hem niet alleen uit een lagere woz-waarde van bijna tienduizend euro, maar onder meer ook uit het feit dat de geluidsbelasting op het huis de toegestane normen in de nieuwe situatie niet zou overschrijden. Meeus Rentmeesters verklaart in zijn rapport bovendien dat de geluidsbelasting voordien op 48 decibel lag. „Maar ik heb nergens kunnen vinden waarop zij de geluidsbelasting in de oude situatie baseren“, verklaarde Dees.

De commissieleden waren duidelijk verveeld met de situatie. „Ik vel geen oordeel of Meeus goed of fout zit, maar er zijn in deze twee vergadering wel twee gevallen waarbij ik vraagtekens zet“, aldus C. van Burg (SGP).

Net als een meerderheid van de commissie vond Van Burg het verstandig om de werkwijze van Meeus Rentmeesters eens goed tegen het licht te houden. Of met andere woorden: moet de gemeente misschien niet op zoek naar een ander bureau dat planschadeverzoeken afhandelt.

Van Hulle wilde zo ver nog niet gaan, maar hij liet wel doorschemeren dat er is nagedacht over een ander bureau. Op verzoek van de commissie nam hij het collegevoorstel over het planschadeverzoek van Dees terug. Dit komt in een later stadium alsnog aan de orde.

 


 

Index