Wij zijn ingericht om mensen met diverse problematiek te helpen hun doelen te bereiken.

Veelal bestaan onze cliŽnten uit mensen met een (tijdelijke) arbeidsvrijstelling of WAJONG uitwerking. Dit kan betekenen dat onze cliŽnten een psychische of psychiatrische aandoening hebben of een (lichamelijke) arbeidsbeperking. Ook cliŽnten met een verslavingsprobleem of justitiŽle achtergrond zijn welkom. Met regelmaat ontvangen we mensen die in gesprek zijn met gemeenten, Emergis, RGC, maatschappelijk werk of een andere hulpverleningsinstelling en die uiteindelijke kiezen voor onze duidelijke, persoonlijke en betrokken aanpak

De zorg die PATHEON ZORG aanbiedt wordt grotendeels gefinancierd door de gemeenten. Met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van bepaalde zorg van burgers. Er zijn ook cliŽnten die kiezen voor de uitbesteding van een projectklus, thuiszorg of (sociale) ondersteuning en dit zelf (particulier) financieren.

Ons programma is breed van opzet, we streven er na om mensen te helpen weer in balans te komen. Dit kan door een regelmatig dagritme op te bouwen, jezelf activeren om weer of meer deel te nemen aan de samenleving of het arbeidsproces. Maar kan ook zijn dat je op zoek bent naar jezelf of wilt werken aan problemen in een of meer leefgebieden. Jezelf terug vinden klinkt misschien wat zweverig; jezelf okay vinden en daarmee ook andere mensen als okay zien is in onze hedendaagse maatschappij geen vanzelfsprekendheid meer. We leven in een hectische maatschappij waarin er veel verwacht wordt van mensen. In het terug in balans komen met vertrouwen in jezelf en je omgeving of mensen in het algemeen. Het vinden van (dag) routine om aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen. Leren leven met je verslaving of stoppen met gebruiken. Angsten leren kennen en beheersbaar maken. Leren omgaan met geld en verantwoordelijkheden. Samenwerken met andere mensen. Omgaan met tegenslagen. Verlies van dierbaren. Het zijn zaken die bij het leven horen.
We staan in de maatschappij, voor ieder mens en ondersteunen waar nodig en gewenst of nemen een zorg uit handen.

Het bieden van hulp doen we niet alleen. We zijn ons bewust van onze kwaliteiten en beperkingen. We werken graag samen met andere organisaties en deskundigen om mensen die hulp nodig hebben te helpen aan zorg die passend is en verwijzen (begeleiden) mensen met regelmaat naar een andere zorgaanbieder, instantie of hulpverlener.