Zuid-Afrika


Bron: Kapitein Robs stormachtige leven - Lex Ritman


In Zuid-Afrika kwamen de verhalen 4 en 7 in oblongformaat uit. Het eerste deeltje heette "Ridders van die See" (QN 276 t/m 350; blz, 5 t/m 79) en deel twee droeg als titel "Die Vallei van die Verlore Wreld" (QN 505 t/m 581; blz, 3 t/m 79). De serie heette "Die Avonture van Kaptein Rob".


Verhaal no. 7 "De vallei der vergeten wereld"Verhaal no. 7 "De vallei der vergeten wereld" achterkaftVerhaal no. 7 "De vallei der vergeten wereld" - Fragment QN542

Daarmee waren nog niet alle belevenissen van Kapitein Rob in Zuid-Afrika aan de orde geweest, want in een geheel andere reeks had Rob ook avonturen beleefd. Dat hier sprake was van een andere serie bleek uit de nummering, de inkorting van het Robverhaal en het ontbreken van de hierboven genoemde naamgeving van de serie. De titel van deel 1 van de andere serie luidde: "Die avonture van die seilskip Vryheid".

De omslag vermeldde "30 sent 3/-". Het was een uitgave van Vanderspoel-drukkery (Edms.) Bpk, Posbus 371-Potchefstroom. Onder de aankondiging stond "In hierdie eerste boekie van 'n hele reeks". Het formaat was oblong en de omvang pagina 2 t/m 80. In de Afrikaanse tekst speelde Kaptein Rob de hoofdrol. Op de binnenomslag stond het volgende deeltje aangekondigd: "Die Skeepsjoernaal van Peer die Skuymer", en ook een aansporing om maar snel te kopen. "Binnekort sal dit ook verkrygbaar wees. Sorg dat jy dit nou al reeds bestel, want die voorraad is gou-gou uitverkoop". Ook werd iets gemeld over een Kaptein Rob-Klub en een Iidmaatskapsbewys.
Mogelijk heeft de zending van zo'n 3000 deeltjes Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika (24), die in 1952 plaatsvond, invloed gehad op de Kapitein Rob-activiteiten in Zuid-Afrika.

In 2017 zijn drie albums uitgebracht in Nederland, gebaseerd op twee in Zuid-Afrika verschenen oblongboekjes. Betreft de Kapitein Robverhalen 4 en 7: "Kapitein Rob in China" en "De vallei der vergeten wereld". En album met beide verhalen en twee albums met slechts n verhaal. Extra teksten door Lex Ritman. De omslagillustratie is aldoor dezelfde. De tekst is in het Afrikaans en zeer goed te volgen.