Cor Jansen
Alles uit deze website mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, mits de auteur wordt vermeld.

     Oud Schaak  voor 2000

     Nieuw Schaak na 2000

     Zeeuws Schaak sinds 1973 
      

         Chronologische lijst van onderwerpen

Van de ongeveer 1900 rubrieken, die van 3 januari 1973 t/m 26 juni 2010 in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) hebben gestaan, is hier een beperkte en min of meer willekeurige selectie te vinden. Slechts kleine aanpassingen en verbeteringen van de oude tekst zijn aangebracht. Ook is een aantal diagrammen toegevoegd. 'Oud' en "Nieuw' hebben betrekking op de tijd van publicatie. De opgaven, die jarenlang aan het eind van elke rubriek stonden, zijn weggelaten. De bedoeling is om er een selectie van samen te stellen en in een apart hoofdstuk onder te brengen. Bij sommige onderwerpen kunnen de partijen worden nagespeeld. Deze mogelijkheid wordt nog verder uitgebreid. ( Cor Jansen)