De Patchwork- en Quiltgroep De Paraplu is in januari 1986 ontstaan na een oproep in de PZC. Ria Schout was toen de initiatiefnemer voor deze Quiltgroep.
Zelf deed zij aan quilten en dacht dat het leuk zou zijn om in de wijk Paauwenburg met een aantal mensen zoiets te ondernemen in het buurthuis “De Paraplu”.
Op de oproep kwamen 9 mensen af en na twee jaar waren dat er al 20. Het waren dames van jong tot oud. Ze kwamen bijeen in De Paraplu, waaraan ze ook hun naam ontlenen.
Er ontstond een hechte band tijdens het bezig zijn met quilten en daardoor werden er gezellige nevenactiviteiten ontplooid, zoals etentjes en expositiebezoeken, kleidagen enz.
Tot en met mei 2003 bleef De Paraplu het thuishonk. Maar toen besloot de Stichting Palladium dat het buurthuis alleen nog voor jongerenactiviteiten gebruikt zou mogen worden. Dat hield in dat de quiltgroep weg moest uit De Paraplu en dus..... uit de wijk. Want er zijn in Paauwenburg geen andere welzijnslokaliteiten. Het Palladium kwam toen met een aanbod voor Het Bolwerk in de wijk Papegaaienburg. Dat is toen het onderkomen voor de groep geworden. Jammer is dus dat het niet meer in de wijk Paauwenburg is, omdat de groep hier is ontstaan.
De belangstelling voor deze patchwork- en quiltgroep is zo groot, dat er een wachtlijst voor nieuwe leden is.

Volgende pagina

KLIK OP DE FOTO’S VOOR VERGROTING

wpf76ed772.png
wp61989b86_0f.jpg
wp582be2a8.png

DE PARAPLU

Correspondentieadres:

Goeman Borgesiusstraat 29

4384JL Vlissingen

Telefoon: 0118 461796

E-mail: riaschout@zeelandnet.nl