Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Genealogie Jan Adriaense Griep
Geboren 8 september 1666 te Hoedekenskerke, Zeeland.

 

 

Via onderstaande link kunt u de parenteel van Jan Adriaense Griep, geboren op 8 september 1666 te Hoedekenskerke, bekijken.
Het betreft de eerste zeven generaties, meer recente gegevens zijn omwille van de privacy van nog levende familieleden niet opgenomen.

 

In de kantlijn van het doopboek van Hoedekenskerke is door predikant Michiel Eversdijck de volgende vermelding toegevoegd: Jan Adria(ense) Griep is opden 8 sept(ember) 1666 geboren maar hier in de gereform(eerde) k(er)ke niet gedoopt om dat sijn ouders paaps waren.
Waarschijnlijk is deze aantekening toegevoegd toen Jan Griep belijdenis deed of toen hij in ondertrouw wilde gaan. Opvallend is wel dat Jan zijn exacte geboortedatum wist te noemen.

Van die ouders is vooralsnog niets bekend, behalve dat de naam van zijn vader Adriaan was. Jan Griep zal dit tijdens het bijschrijven aan Michiel Eversdijck verteld hebben, want de naam is toegevoegd boven de naam van Jan.
Op het moment van de inschrijving zullen de ouders van Jan niet meer in leven zijn geweest, gezien het gebruik van de verleden tijd: "..paaps waren".

Het is minder aannemelijk dat de ouders van Jan Adriaense inwoners van Hoedekenskerke zijn geweest. Michiel Eversdijck is van 1657 tot 1705 predikant van Hoedekenskerke geweest. Hij was al in functie voordat Jan geboren is, en had zijn ouders derhalve moeten kennen.

 

 

Overnemen van deze gegevens voor persoonlijk gebruik mag, mits voorzien van bronvermelding. Een berichtje aan de auteur wordt op prijs gesteld.
Zoals vrijwel iedere genealogie is ook dit overzicht niet perfect. De opsteller houdt zich dan ook van harte aanbevolen voor op- of aanmerkingen !

Ga naar de genealogie van Jan Adriaense Griep