Zaterdag 1 oktober 2005 Birdwachtch


De vogelwerkgroep Tholen is onderdeel van de Natuurvereniging Tholen en heeft als doelstelling de vogels van Tholen en St. Philipsland te beschermen en in kaart te brengen door o.a.:

* Vogelwaarnemingen en diverse inventarisaties, zoals ganzen en watervogeltellingen , roofvogel inventarisatie en slaaptelling blauwe kiekendief in de winter.* Huiszwaluwentelling , Broedvogel inventarisatie projecten ook van de roofvogels.
Hiertoe worden nestkasten geplaatst voor Torenvalken en Kerkuilen.
De telgegevens worden doorgegeven aan landelijke organisaties als SOVON en WRN.Wij geven ook cursussen en organiseren samen met Staatsbosbeheer excursies in onze natuurgebieden