Periodiek worden tellingen verricht, welke landelijk in boekvorm gepubliceerd worden.  

                              Het broedvogelonderzoek behelst o.a. het tellen en beoordelen van de nesten en nestkasten  

De Cursussen worden in de wintermaanden gegeven in de Meulvliet te Tholen. Gedurende 5 avonden wordt men wegwijs gemaakt in de theorie, waarna men mee gaat het veld in om o.a. tellingen te helpen verrichten.